You are here: home > Forum

Dia hoe ...

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re: Dia hoe ...
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 3 4 5 6 7 >  Farany
rhaj0 - 19/11/2019 04:51
Ka tena ilay Jehovah-3-no-1, izay niresaka t@ Mosesy sy nivavahan'i Abrahama izany HONO no nivavahan'ny Ntaolo koa, hozy RBNIR, fa tsy hoe, "xxx hafa", araka ny nolazain'ny Didy Folo ilay ninoan'ny Ntaolo.

Eka ro.. avereno lazao mazava ry RBNIR aa....

Fa na tsy amerina hilaza mazava aza ianao ry RBNIR, f'angaha ataoanao fa tsy efa takatr'ilay "ao ambony ao" ny eritreritrao misavoana io..

Ary tonga indray izao ny noely: fa dia tsy hahazo kadou avy @ PN sy Jeossy ianao eee


(ny @ Jj.be indray, dia hita ianao fakristiana ee.. tsy ny resaka no resahina fa ny mpiresaka. Ary dia efa hain'ny "ao ambony ao" koa ny eritreritrao ho'a fa dia ... ao ianao izany eee... ho hita eo raha hahazo kadou avy@ PN sy Jeossy koa
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/11/2019 08:34

rhaj0
Ka tena ilay Jehovah-3-no-1, izay niresaka t@ Mosesy sy nivavahan'i Abrahama izany HONO no nivavahan'ny Ntaolo koa, hozy RBNIR, fa tsy hoe, "xxx hafa", araka ny nolazain'ny Didy Folo ilay ninoan'ny Ntaolo.

Eka ro.. avereno lazao mazava ry RBNIR aa....

Fa na tsy amerina hilaza mazava aza ianao ry RBNIR, f'angaha ataoanao fa tsy efa takatr'ilay "ao ambony ao" ny eritreritrao misavoana io..

Ary tonga indray izao ny noely: fa dia tsy hahazo kadou avy @ PN sy Jeossy ianao eee


(ny @ Jj.be indray, dia hita ianao fakristiana ee.. tsy ny resaka no resahina fa ny mpiresaka. Ary dia efa hain'ny "ao ambony ao" koa ny eritreritrao ho'a fa dia ... ao ianao izany eee... ho hita eo raha hahazo kadou avy@ PN sy Jeossy koa

Izany hoe raha azoko tsara dia tsy inoanao ny dikanteny ao amin'ny rakibolana fa kosa "INONAO" ilay angano notantaraina taminao??? sa ts'izay rhajo?
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 19/11/2019 22:54
RBNIRzany hoe raha azoko tsara dia tsy inoanao ny dikanteny ao amin'ny rakibolana fa kosa "INONAO" ilay angano notantaraina taminao??? sa ts'izay rhajo?

Eny. Ny notantaraina tamiko dia voa-cross-checker-ko koa indray mandeha, fa tsy hitako intsony moa ilay lahatsoratra. Fa rahefa mamadibadika gogola ao ianao dia hahita ee.

Fa amiko aloha, dia mazavabe fa
- SAMY HAFA ilay hoe Andriamanitran'ny Ntaolo sy ilay Zanahary na Andriananahary
- SAMY HAFA ilay Andriamanitran'ny Ntaolo sy ilay Jehovah-3-no-1-avy-any-Nazareta

Ny wikipedia sy lahatsoratra hafa izay manery ny hoe:
- iray ihany i Zanahary sy Andriamanitra @ Ntaolo
- iray ihany i Zanahary-Andriamanitra sy i Jehovah-3-no-1
dia, amiko, dia pasopasoky ny Fanjanahan-tsaina, izay namandrika ny Malagasy ho voan'ny Kristianisma io. Diniho ny sivilizasiona hafa, toa ny Sinoa sy Zaponey, fa tena nodakany tany fotsiny izany Kristianisma izany.

rhaj0Ka tena ilay Jehovah-3-no-1, izay niresaka t@ Mosesy sy nivavahan'i Abrahama izany HONO no nivavahan'ny Ntaolo koa, hozy RBNIR, fa tsy hoe, "xxx hafa", araka ny nolazain'ny Didy Folo ilay ninoan'ny Ntaolo.

Eka ro.. avereno lazao mazava ry RBNIR aa....

Fa na tsy amerina hilaza mazava aza ianao ry RBNIR, f'angaha ataoanao fa tsy efa takatr'ilay "ao ambony ao" ny eritreritrao misavoana io..

Ary tonga indray izao ny noely: fa dia tsy hahazo kadou avy @ PN sy Jeossy ianao eee

Ka rahefa tazatazanin'i Jeossy sy PN avy "ao ambony ao" ve i RBNIR (sy ny eritreritrany misavoana) dia mety hahazo kadou ihany?...
Esy eee... very ianao ry RBNIR. Izany no alehany rahefa ... "mampiasa coco"
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/11/2019 08:59
rhaj0
Eny. Ny notantaraina tamiko dia voa-cross-checker-ko koa indray mandeha, fa tsy hitako intsony moa ilay lahatsoratra. Fa rahefa mamadibadika gogola ao ianao dia hahita ee.

OK mazava, na izany aza noho ilay fitiavana be nozarain'i Jesosy (tsy tiako ho very ianao hinohino foana) dia omeko anao ihany ity teny ity ho fampieritreretana...

« ary ny famitahana momba ny tsi-fahamarinana amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay hamonjena azy izy. » (2 Tesaloniana 2:10)
« Koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiàsan'ny fahadisoan-kevitra aminy hinoany ny lainga, » (2 Tesaloniana 2:11)
« mba hohelohina avokoa izay rehetra tsy nino ny marina, fa nankasitraka ny tsy marina. » (2 Tesaloniana 2:12)

Araka io teny io dia misy hono karazan'olona tsy mety mino ny marina fa mankasitraka ny tsy marina....
Rehefa tofoka izany Andriamanitra (afanenina tanteraka Izy) dia ampananterany fiasan'ny fahadisoan-kevitra ireny karazan'olona ireny mba hinoany lainga (izany hoe tahaka ny ozona io ka rehefa tonga amin'ilay olona io dia tsy hino ny marina intsony ilay olona na dia miaraka miaiky aza ny olona rehetra fa io no marina fa lasa lainga kosa no hinoany avy... dia tena voaozona tanteraka e!!!!

Ka mba mieritrereta ihany fa sao dia efa tonga amin'izany toerana izany ianao ankehitriny satria raha io valiteninao io dia ny olona rehetra manao hoe aty no marina ianao kosa ilay anganongano tsy hita fototra intsony no hinoanao fa tena marina ka mahatonga anao.....

Saintsaiono tsara ihany hoy aho ireto teny ireto.....

« Ry kely saina, mandra-pahoviana no hitiavanareo ny fahadalana, Sy hifalian'ny mpaniratsira amin'ny faniratsirana, Ary hankahalan'ny adala ny fahalalana? » (Ohabolana 1:22)
« Miverena ianareo hihaino ny fananarako; Indro, haidiko aminareo ny fanahiko, Ary hampahafantariko anareo ny teniko. » (Ohabolana 1:23)
« Satria efa niantso Aho, fa nandà ianareo; Efa naninjitra ny tanako Aho, fa tsy nisy nitandrina; » (Ohabolana 1:24)
« Fa nolavinareo ny saina rehetra natolotro, Sady tsy nety nanaiky ny anatro ianareo: » (Ohabolana 1:25)
« Izaho kosa hihomehy, raha tonga ny fandringanana anareo; Handatsa Aho, raha tonga ny mahatahotra anareo. » (Ohabolana 1:26)
« Raha tonga ny zava-mahatahotra anareo tahaka ny rivo-doza Ary ny fandringanana anareo toy ny tadio, Ka manjo anareo ny fahoriana sy ny fangirifiriana, » (Ohabolana 1:27)
« Dia vao hiantso Ahy izy, fa tsy hamaly Aho; Dia vao hitady Ahy fatratra izy, fa tsy ho hitany Aho. » (Ohabolana 1:28)
« Satria nankahala ny fahalalana izy Ary tsy nifidy ny fahatahorana an'i Jehovah, » (Ohabolana 1:29)
« Tsy nekeny ny saina natolotro, Notsiratsirainy avokoa ny anatro rehetra, » (Ohabolana 1:30)
« Dia hihinana ny vokatry ny alehany izy Ka ho voky ny fihendreny. » (Ohabolana 1:31)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 21/11/2019 03:32
Dia mbola i Paoly kinaoly lasa Saoly ihany no nanora(tsora)tra ny Tesaloniana

Dia Paoliana mpanaraka an'i Paoly mihintsy ilay RBNIR ity fa tsy Kristiana mpanaraka an'i Kristy

Bravo RBNIR.. dia tohizo foana ho'a fa sirikany tsara anie ianao ao io eee...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 21/11/2019 08:49
Jesosy mihitsy no efa nanazava ny sain'ny mpianatra momba an'i paoly

« Ary Ananiasy namaly hoe: Tompoko, efa reko tamin'ny maro ny haben'ny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olonao masina tany Jerosalema. » (Asan'ny Apostoly 9:13)
« Ary manana fahefanay koa avy tamin'ny mpisoronabe izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. » (Asan'ny Apostoly 9:14)
« Fa hoy ny Tompo taminy: Mandehana, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny Zanak'isiraely; » (Asan'ny Apostoly 9:15)

Jesosy mihitsy no efa nanazava ny sain'ny mpianatra momba an'i paoly...

Izay no nahatonga an'i petera niteny izao....

« Ary ny fahari-pon'ny Tompontsika dia ekeo ho famonjena, tahaka ny voasoratr'i Paoly, rahalahy malalantsika, taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy, » (2 Petera 3:15)

Paoly = rahalahy malala hoy i petera...

Ekeo ho famonjena.....ny voasoratr'i paoly....hoy i petera....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 23/11/2019 04:37
eraky Gogolawikipedia:
The New Testament accounts. Paul's conversion experience is discussed in both the Pauline epistles and in the Acts of the Apostles. According to both sources, Paul was not a follower of Jesus and did not know him before his crucifixion. Paul's conversion occurred after Jesus' crucifixion.

i Paoly dia TSY mpianatr'i Jesosy.
i Paoly dia TSY nahalala an'i Jesosy fahavelon'i Jesosy.
i Paoly, nony efa maty Jesosy, izay vao nisavika ny revin-Jesosy, ary dia nanandra-tena ho mpanohy ny revin-Jesosy ilay Paoly.

NANANDRA-TENA ilay Paoly. Io ilay Paoly manamarina an'i Paoly.

Na ao @ Korintiana sy Tesaloniana io na ao @ Asan'i Apaostoly.Ataovy ao foana ho'a ry RBNIR, f'angaha ataonao fa tsy sirik'ilay "ao ambony ao" ianao ao izao io.
Dia izaho indray ve hanakana anao tsy hamiravira ny revin-Jesosy ho'a, fa dia tsara fa tohizo ry RBNIR aaa...Dia i Paoly nisavika ny revin-Jesosy, dia nandoka-tena hoe miresaka @ Jesosy.
Dia izay koa no ianaran'i HRNR.
Dia mino beuh tokoany koa ry RBNIR.

Ataovy ao foana ho'a ry RBNIR aaa... ataovy ao foana
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 25/11/2019 11:07
Ary tsy nasinao resaka mihitsy ny teny nataon'i petera (mpianatr'i Jesosy) mikasika an'i paoly (2 Petera 3:15) sy ny resaka nataon'i Ananiasy izay nisehoan'i Jesosy sy nilazany ny momba an'i paoly????(Asan'ny Apostoly 9:15).
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 25/11/2019 11:21
rhaj0
Dia mino beuh tokoany koa ry RBNIR.

Ary adinonao ny teniko an! hoy aho hoe, ankehitriny koa dia misy zavatra ataon'i Jesosy amiko manokana entiny hanaporofoina amiko fa tsy mpandainga i HRNR......

nampiako hoe, tahaka ny firesakao amiko izao no firesahany amin'ny olona izay tiany hiresahana mivantana......

aza manadino re ry rhajo fa manadinodino kely dia m...ange hoy ny fiteny e!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 26/11/2019 03:40
RBNIR Ary tsy nasinao resaka mihitsy ny teny nataon'i petera (mpianatr'i Jesosy) mikasika an'i paoly (2 Petera 3:15) sy ny resaka nataon'i Ananiasy izay nisehoan'i Jesosy sy nilazany ny momba an'i paoly????(Asan'ny Apostoly 9:15).

Ka ny resak'i Peter angaha tsy tao @ bokin'i Paoly ihany no nitantara azy?

RBNIRmisy zavatra ataon'i Jesosy amiko manokana entiny hanaporofoina amiko fa tsy mpandainga i HRNR

Tantarao indray hoe izany izy mba misy ihomehezana indray
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 26/11/2019 08:55
rhaj0
RBNIR Ary tsy nasinao resaka mihitsy ny teny nataon'i petera (mpianatr'i Jesosy) mikasika an'i paoly (2 Petera 3:15) sy ny resaka nataon'i Ananiasy izay nisehoan'i Jesosy sy nilazany ny momba an'i paoly????(Asan'ny Apostoly 9:15).

Ka ny resak'i Peter angaha tsy tao @ bokin'i Paoly ihany no nitantara azy?

RBNIRmisy zavatra ataon'i Jesosy amiko manokana entiny hanaporofoina amiko fa tsy mpandainga i HRNR

Tantarao indray hoe izany izy mba misy ihomehezana indray

Manaova recherche hoe iza no nanoratra ny episitily nosoratan'i petera rhajo....Ianao toa tia manao recherche ihany....

Hino v i rhajo raha tantaraiko????

« Hoy Jesosy taminy: Satria nahita Ahy ianao, dia nino; sambatra kosa izay tsy nahita, nefa nino. » (Jaona 20:29)


Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 26/11/2019 15:32
RBNIRManaova recherche hoe iza no nanoratra ny episitily nosoratan'i petera rhajo...
hi hi hi.. mba misaina ny "manao ressserssa" izany hono i RBNIR.. esy e ry RBNIR: tsara kah .. bravo!!..Nefa anie izy io tokony tsy asian-dRBNIR @ izany manao ressserssa ny @ hoe "iza no nanoratra" an'io izany ny resa-biboly fa zavatra "tenin'Andmntra" daholo HONO ireto izy ee... hi h i hi .. voakorontana ny coco-ndRBNIR.. ary tandremo fa sirik'i Bainina "ao ambony ao" ho'a ianao ry RBNIr mivaralila toa io an
Fa "nanao resserssa" aho ry RBNIR aa... ary hozy ny mpahalala hoe, "Although the text identifies Peter as its author, the language, dating, style, and structure of this letter have led many scholars to conclude that it is pseudonymous."

Dia raha ny tomban'oroko dia I Paoly ihany no manoratra tantara mampa-role an'i Paoly ee..

Dia izay fahaizan'i Paoly manao propagandy izay no nianarana ary notahafin'ny tsivalahara hafa rehetra taty aoriana.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 28/11/2019 12:50
rhaj0
RBNIRManaova recherche hoe iza no nanoratra ny episitily nosoratan'i petera rhajo...
hi hi hi.. mba misaina ny "manao ressserssa" izany hono i RBNIR.. esy e ry RBNIR: tsara kah .. bravo!!..Nefa anie izy io tokony tsy asian-dRBNIR @ izany manao ressserssa ny @ hoe "iza no nanoratra" an'io izany ny resa-biboly fa zavatra "tenin'Andmntra" daholo HONO ireto izy ee... hi h i hi .. voakorontana ny coco-ndRBNIR.. ary tandremo fa sirik'i Bainina "ao ambony ao" ho'a ianao ry RBNIr mivaralila toa io an
Fa "nanao resserssa" aho ry RBNIR aa... ary hozy ny mpahalala hoe, "Although the text identifies Peter as its author, the language, dating, style, and structure of this letter have led many scholars to conclude that it is pseudonymous."

Dia raha ny tomban'oroko dia I Paoly ihany no manoratra tantara mampa-role an'i Paoly ee..

Dia izay fahaizan'i Paoly manao propagandy izay no nianarana ary notahafin'ny tsivalahara hafa rehetra taty aoriana.

Ilay hoe tenin'Andriamanitra daholo izay voasoratra ao anaty soratra masina dia aleo izay olona mino an'ity teny ity no hiresahana izay rhajo « fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny Soratra Masina dia tsy efan'ny fisainan'ny olona fotsiny ihany; » (2 Petera 1:20)

Ny momba ny epistily nosoratan'i petera indray kosa efa nisy fikarohana maro nataon'ny olona tany aloha nanamarina fa i petera marina tokoa no nanoratra azy ary izay no nahatonga ny anarany hoe epistily nosoratan'i petera.....(épitre de pierre)

Ka io moa ny olona taty afara dia somary mahita volana alohan'i Habib avokoa ka tsy hita e....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 28/11/2019 13:45
RBNIR.. efa nisy fikarohana maro nataon'ny olona tany aloha nanamarina fa i petera marina tokoa no nanoratra azy ary izay no nahatonga ny anarany hoe epistily nosoratan'i petera..

Dia toatoa ny ahoana no fahatakaran-dRBNIR izany hoe "fikarohana maro nataon'ny olona tany aloha", sa atsipy fotsiny ny teny, tsisy lojika-fa-minou-fotsy, araka ny fomba-kristiana (tsisy) maharatsy azy?


Toa izao re ny "fikarohana maro nataon'ny olona tany aloha" ireo soratra-tonta ry RBNIR aa
The Muratorian Canon, which is believed to date to 200 A.D., is the earliest compilation of canonical texts resembling the New Testament. It was not until the 5th century that all the different Christian churches came to a basic agreement on Biblical canon

Dia nopetahina ho "Petera" ny andian-taratasy-tonta nosivasivanina tao, fa t@ izany, angaha moa takan'ny hoza-doha ny hoe "the language, dating, style, and structure of this letter"


Ka manaraka tsara ve k'lou nareo ry RBNIR aa ?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 28/11/2019 13:55
andraso aloha sao dia ireo site tsipotsiponina sy tsy ofisialy indray aza ity zarain'i rhajo ity tsy sahiny zaraina mantsy ilayizy...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 28/11/2019 16:53
Rhajo secret ity....

Rehefa i paoly no manoratra dia manana ny fomba famaranany ny epistily azy manokana izy (signature)....

Famaranana....« Ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amena. » (Filemona 1:25)
Tsy maintsy voatonona foana io fahasoavana io.....rehefa i paoly no mamarana epistily...(c'est la signature de Paul apotre de Dieu)

Ny epistily ho an'ny Hebreo izao ohatra (na dia auteur inconnue aza dia izahay mahafantatra fa i paoly no nanoratra azy.....« Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana. Amena. » (Hebreo 13:25)


Dia ampitovio amin'izay amin'ireo ireo epistily 2 nosoratan'i petera....

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 28/11/2019 16:57
RBNIRandraso aloha sao dia ireo site tsipotsiponina sy tsy ofisialy indray aza ity zarain'i rhajo ity tsy sahiny zaraina mantsy ilayizy...

gogoleho direkta ireo fehezan-teny ireo ry RBNIR dia ho hitanao hoe taiza ilay izy no nosintomina aaa...

Tsy nampianarina tany @ sekoly alahady moa izany, ary dia io midawawa io RBNIR


Fa inty no nampianarina an-dry RBNIR (tany @ sekoly alahadin-dRBNIR) ary dia nampihariny
RBNIRHino v i rhajo raha tantaraiko????

Tian-dry RBNIR "mino" aloha ny olona, izay vao ameny ny "zava-misy" (fact)

Ny olona normal anefa, manome ny "zava-misy" aloha, izay vao ho hita eo raha azo inoana na tsia izay lazainy.


Dia hita mihintsy ry RBNIR fa Kristiana ee
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 28/11/2019 16:59
Secret daholo izany rhajo a! rehefa i Jesosy no mampianatra mivantana vao hita avokoa izany secret izany......

Tsy mila mandalina lalina be fa ny Fanahy Masina no mampahafantatra....

« dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny Fanahy; fa ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza. » (1 Korintiana 2:10)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 28/11/2019 17:00
RBNIRRhajo secret ity....

Rehefa i paoly no manoratra dia manana ny fomba famaranany ny epistily azy manokana izy (signature)....
(..)
IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!

I Paul sy ny Paulines hozy ny Mpahalala.

Ary tena Paulines mihintsy I RBNIR ity kay izany fa TSY Kristiana (manaraka an'i KRisty).

Bravo Pauline RBNIR!...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 28/11/2019 18:43
Avereno vakio daholo ny epistily nosoratan'i paoly fa marina 100% io singature ataon'i paoly io e!

Tsy maintsy manonona fahasoavana hatrany i paoly rehefa vita ny teny rehetra....

Tsy mba torak'izay kosa ny hafa rehefa manoratra..... dia izay no tena manaporofo fa tsy i paoly no nanoratra ny epistily nosoratan'i petera.....

Misy moa milaza fa tsy mahay manoratra i petera.... f'angah moa voatery mahay manoratra vao mandefa epistily???? taloha ny olona nindrana olona hafa hanoratra ny epistiliny....
Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 3 4 5 6 7 >  Farany