You are here: home > Forum

Dia hoe ...

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Ireo lalàna teo aloha ihany re rhajo no nampianar...
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 6 7 8 9 10 >  Farany
RBNIR - 09/12/2019 16:20
Ireo lalàna teo aloha ihany re rhajo no nampianarin'i Jesosy ny olona fa tsy hafa akory a!

Tanterahina amin'ny fo ilay izy fa tsy atao tahaka ny nataon'ny fariseo sy mpanora-dalàna ny fampiarana azy.....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/12/2019 16:21
izany no nampahafantariny an'i paoly fony izy nampianatra an'i paoly dia izay no mahatonga an'i paoly mampianatra toy izany ihany koa....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/12/2019 16:23
araka ny hevitrao inona no tena tsara??? manao ihany fa mibontsimolotra sy mivonto fo sa manantanteraka amin'ny fitiavana??????

Dia mbola tsy takatrao ihany va re e????
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 09/12/2019 18:12

rhaj0
Misy karazany izany ny Kristianisma, arakaraky ny interpretation'ilay Kristiana an'io Baiboly io.

Ankoatry ny (ady) Protestanta Katolika, dia io hita arak'io voalaza io ambony io ny maha-samy hafa BE ny fampianaran'i Paoly sy Jesosy.

Ary dia hitanao io ny vokany, eo @ fiarahamonina, h@ eo anivon'y Firenena.

Aleo averina kely dia atao mazavazava ilay FIFANIPAHANA eo @ revi-nJesosy sy ny resa-Paoly.
Ary ireo revi-nJesosy sy ny resa-Paoly resahina ry Gasy1zay sy Midrou fa tsy ny amiko no hahaliana ny olona eto aaa..

Paoly manipaka Jesosy
In 1 Tim. 5:17, Paul (...) imply churchgoers have a duty to pay the elders for their service. (1 Tim. 5:18.)
Elsewhere, Paul says:
14 In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. (1 Cor. 9:14 NIV.)

But I thought Jesus said (...) "Without cost you have received; without cost you are to give." (Matt. 10:8, NAB.)
Jesus : no charge or burden was to be made on auditors to hear preaching of the gospel or healing ministries.
koa raha maka 1/10-karenan'ny olona i RBNIR sy HRNRN rehefa manome service HONO, dia Pauline manaraka-Paoly, sa Kristiana manaraka-Kristy???

That is the question


Paoly tsy niteny hoe omeo vola ny mpitory teny fa nanoro hevitra ny kristiany izy hanohana arabola izay mivelona amin'ny filazantsara satria tsy manana karama izy fa evanjelista ny asany

Faharoa tsy nilaza mintsy Paoly hoe manomeza 1/10 karena ho azy ireo, mamaimpoana ny filazantsara fa raha misy kosa olona tsy manana antompivelomana afatsy ny fitoriana dia anjaran'ny kristiana no manohana azy fa tsy misy maribola voalaza anefa fa araka ny foinao
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 09/12/2019 18:51
RBNIR : tena miala tsiny aminao aho fa tena mbola mila mandinika tsara ianao @ ty fahalalana ny soratra masina ity :
1- Tsy nandrara ny apostoly hiasa mintsy ny Tompo, Paoly dia nirehareha mintsy hoe niasa izy mba tsy hiantehitra @ kristiana nitoriany teny
2- Ny fahafolonkarena fahiny dia tsy vola fa vokatra, ary efa misy hampiasana azy manokana( hoan'ny mpisorona, hoan'ny mahantra, sakafo ao @ tempoly) ary ny taona fahafito dia tsy mandoa ny olona, ankehitriny tsy misy intsony ny tempoly, tsy misy intsony ny mpisorona ka maninona no mbola misy mitaky 1/10, tadidio fa t@ Jesoa niteny io nambaranao io dia tsy mbola rava ny tempolin'i Jerosalema ary tsy mbola nilaza ny Tompo hoe fanekena vaovao no ataoko ho anareo ( nouvelle alliance), tokony tsy hitovy izany ny ancienne sy nouvelle alliance., ny andrasan'i Jesoa aminak dia ny 100% ny fiainanao fa tsy ny 1/10 ny harenanao
3-aiza kosa no nisy nilaza hoe hahazo trano 100 zany e? Nanana trano 100 ve i petera na i paoly, jaona sns??? Aza interpretena araka izay tiana kosa ilay izy fa tsy mety.
4-Ny fanekena vaovao dia tsy manaraka lalana ( @ fo na tsia) dia ho voavonjy fa kosa voavonjy rehefa nibebaka sy nanaiky ny famonjen'i Jesoa Kristy dia nahazo fanavaozam-panahy sy fo ka lasa tia mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra satria iz mintsy no mitoetra ao anatintsika @ alalan'ny Fanahiny
raiso ampitiavana ry RBINIR a!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 10/12/2019 08:20
gasy1zay
Faharoa tsy nilaza mintsy Paoly hoe manomeza 1/10 karena ho azy ireo, mamaimpoana ny filazantsara fa raha misy kosa olona tsy manana antompivelomana afatsy ny fitoriana dia anjaran'ny kristiana no manohana azy fa tsy misy maribola voalaza anefa fa araka ny foinao

Gasy1zay hoy i paoly tamin'ny hebreo hoe

« Ary ety dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolon-karena, fa any kosa dia izay nambara fa velona. » (Hebreo 7:8)


Louis Segond Bible
Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels; mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant.

Martin Bible
Et ici les hommes qui sont mortels, prennent les dîmes; mais là, celui-là [les prend] duquel il est rendu témoignage qu'il est vivant.

Darby Bible
Et ici, des hommes qui meurent reçoivent des dimes; mais là, celui de qui il est rendu temoignage qu'il vit;

King James Bible
And here men that die receive tithes; but there he receiveth them, of whom it is witnessed that he liveth.

Izany hoe tamin'ny andro naha apostoly an'i paoly dia mbola nitohy soamatsara ny fandraisan'ireo olona (voalaza eto fa mety maty) ny fahafolon-karena...;

lalàna mitovy ihany hoy aho no nampianarin'i Jesosy tamin'ny olona fa saingy tsy notandremana tahaka ny fitandreman'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo azy fahiny intsony...

Tsy natao soratra ivelan'ny olona tahaka ny taloha intsony ilay lalàna fa novana ho soratra anatiny ...

« Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'isiraely, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko, Sady hosoratako ao am-pony, Ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko; » (Hebreo 8:10)
« "Izao no fanekena hataoko aminy, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Hataoko ao am-pony ny lalàko, Sady hosoratako ao an-tsainy," » (Hebreo 10:16)

Izany hoe ny fiainan'ilay olona mihitsy no ovaina (fisainana, fo, fanahy) avy amin'ny alalan'ny herin'ny Fanahy Masina

« Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. » (Ezekiela 36:27)


Izay tonga amin'izay tanjona izay no tonga any amin'ilay atao hoe fanjakan'Andriamanitra...
« Ary ny olona tsy hanao hoe: Indro, ety! na ery ! fa, indro, ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo*.[*Na: efa eo aminareo] » (Lioka 17:21)

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 10/12/2019 09:28
Hazakazaka no mankany amin'io fanjakan'Andriamanitra io (ao anatinareo). ety ny vavahady hidirana ary tena tery ihany koa ny lalàna kanefa raha mahatoky an'Andriamanitra ianao fa Izy no hitondra sy hitantana anao dia TSY MAINTSY HO TODY soamatsara any ianao...

Vonona ary v ianao? hanaiky hovain'i Jesosy(Fanahy Masina ihany) v ianao?

Araho tsara ny fampianaran'ity olona nofidin'i Jesosy sy nampianariny mivantana ity.....ary dia tena ho faly sy ho ravo marina tokoa satria ho betsaka ny fanantenanao fa hanana fiainana mandrakizay marina tokoa ianao raha iala ety rahatr'izay....

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 10/12/2019 13:24
HO AN'IZAY TSY MAHAFANTATRA MOA DIA MANDEHA AO AMIN'NY KOLO TV ISA-MARAINA
ALATSINAINY KA HATRAMIN'NY ZOMA AMIN'NY 5ORA SY SASANY MARAINA IO FANDAHARANA VITAO NY ASAN'NY FAHAMARINANA IO
MISY IHANY KOA CANAL SAT HO AN'NY PROVINCE....
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 10/12/2019 14:58

RBNIR
gasy1zay
Faharoa tsy nilaza mintsy Paoly hoe manomeza 1/10 karena ho azy ireo, mamaimpoana ny filazantsara fa raha misy kosa olona tsy manana antompivelomana afatsy ny fitoriana dia anjaran'ny kristiana no manohana azy fa tsy misy maribola voalaza anefa fa araka ny foinao

Gasy1zay hoy i paoly tamin'ny hebreo hoe

« Ary ety dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolon-karena, fa any kosa dia izay nambara fa velona. » (Hebreo 7:8)


Louis Segond Bible
Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels; mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant.

Martin Bible
Et ici les hommes qui sont mortels, prennent les dîmes; mais là, celui-là [les prend] duquel il est rendu témoignage qu'il est vivant.

Darby Bible
Et ici, des hommes qui meurent reçoivent des dimes; mais là, celui de qui il est rendu temoignage qu'il vit;

King James Bible
And here men that die receive tithes; but there he receiveth them, of whom it is witnessed that he liveth.

Izany hoe tamin'ny andro naha apostoly an'i paoly dia mbola nitohy soamatsara ny fandraisan'ireo olona (voalaza eto fa mety maty) ny fahafolon-karena...;

lalàna mitovy ihany hoy aho no nampianarin'i Jesosy tamin'ny olona fa saingy tsy notandremana tahaka ny fitandreman'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo azy fahiny intsony...

Tsy natao soratra ivelan'ny olona tahaka ny taloha intsony ilay lalàna fa novana ho soratra anatiny ...

« Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'isiraely, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko, Sady hosoratako ao am-pony, Ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko; » (Hebreo 8:10)
« "Izao no fanekena hataoko aminy, Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: Hataoko ao am-pony ny lalàko, Sady hosoratako ao an-tsainy," » (Hebreo 10:16)

Izany hoe ny fiainan'ilay olona mihitsy no ovaina (fisainana, fo, fanahy) avy amin'ny alalan'ny herin'ny Fanahy Masina

« Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. » (Ezekiela 36:27)


Izay tonga amin'izay tanjona izay no tonga any amin'ilay atao hoe fanjakan'Andriamanitra...
« Ary ny olona tsy hanao hoe: Indro, ety! na ery ! fa, indro, ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo*.[*Na: efa eo aminareo] » (Lioka 17:21)

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!


Voalohany aloha dia ny bokin'ny hebreo dia tsy voamarika mazava hoe nosoratan'i paoly, satria tsy nosoniaviny toy ny epistily hafa

Faharoa ilay olona nanolotra fahafolonkarena lazaina eto dia Abrahama nanolotra 1/10 hoan'i Melkizedeka mpisorona, ary ilay olona ho faty ambarany dia ireo pretra levita fahiny, ataoko angamba fa tsy levita ny pasiteranao ry RBNIR ary tsy manao fisoronana intsony satria efa nambarako hoe efa rava ny tempoly jerosalema fa ianao io no tempolin'ny Fanahy Masina raha tena efa naterabaovao ianao.

Fahatelo, tsy fahafolon-karena no nomen'i Abrahama fa 1/10 azony t@ fahavalo resiny ( butin de guerre), ny manolotra fahafolonkarena isan-kerinandro na isambolana dia tsy nataon'ny zanakisraely na hoavina na hoavina, ary ny kristiana tsy nanolotra 1/10 izany mintsy raha jerenao tsara ny baiboly fa fanomezana no resahina ao
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 10/12/2019 15:38
Gasy1zay

sonian'i paoly: efa nazavaiko io ao aloha ao....« Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana. Amena. » (Hebreo 13:25)

Tsy maintsy manonona ny hoe fahasoavana foana i paoly rehefa mamarana ny epistily....

Jereo fa marina 100% io amin'ny epistily rehetra nosoratan'i paoly

Faharoa, temps present (fa tsy temps passé na koa temps futur) no nampiasain'i paoly teo (fotoana ankehitriny, ) marina foana io amin'ny dikateny rehetra (frantsay angilisy)

Ety dia.....no mandray.....
Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels; mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant.
And here men that die receive tithes; but there he receiveth them, of whom it is witnessed that he liveth.

Dia vakio tsara koa fa tsy manondro olona iray io fa pluriel no ampiasaina amin'ny teny frantsay (diso ilay hoe i abrahama no resahina eo).

Fahatelo:
Afaka sandaina vola ny 1/10 raha ny baiboly no vakiana tsara...

« [Ny amin'ny fandoavana ny fahafolon-karena] Aloavy tsara ny ampahafolon'ny vokatra rehetra avy amin'ny voa nafafinao, dia ny vokatra any an-tsaha isan-taona; » (Deotoronomia 14:22)
« dia aoka ho eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao eo amin'ny tany izany hofidiny hampitoerany ny anarany no hihinananao ny ampahafolon'ny varinao sy ny ranom-boalobokao sy ny diloilonao ary ny voalohan-teraky ny ombinao sy ny ondry aman'osinao, mba hianaranao hatahotra an'i Jehovah Andriamanitrao mandrakariva. » (Deotoronomia 14:23)
« Fa raha lavitra loatra ny lalana halehanao ka tsy mahatondra izany zavatra izany ianao, satria lavitra anao loatra ny tany izay hofidin'i Jehovah Andriamanitrao hampitoerany ny anarany, raha notahin'i Jehovah Andriamanitrao ianao, » (Deotoronomia 14:24)
« dia hamidinao vola izany, ary hofonosinao ny vola ka ho entinao eo an-tananao hankany amin'ny tany izay hofidin'i Jehovah Andriamanitrao; » (Deotoronomia 14:25)

1 Soramandry manazava ny amin'ny fandoavana ny fahafolon-karena...
2 vakio tsara ny Deot.14:25 (afaka amidy dia sandaina vola ny fahafolon-karena....
Ianao moa hita fa tsy mpanao dia izay no mety tsy hahafantaranao izany rehetra izany.....

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 10/12/2019 16:11
Gasy1zay : Mat.23:3 hoy i Jesosy hoe « koa amin'izany, izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo; fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy, nefa tsy manao. » (Matio 23:3)

hoy i Jesosy hoe izay rehetra lazainy (lazain'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo) dia ataovy ka tandremo...

Izany hoe raha miteny ny mpanora-dalàna sy ny fariseo hoe mila manao fahafolon-karena ianareo kristiana ireo dia hoy Jesosy hoe ataovy ka tandremo...

« Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa mandoa ny fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina* ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna, dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana; ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo ireroana.[*Anaran-java-maniry ireo] » (Matio 23:23)

Raha io teny io no vakiana dia tsy miteny mihitsy i Jesosy hoe tsy tokony ho natao ny fahafolon-karena fa hoe tsy ampy ny fanaovana ny fahafolonkarena (samy tokony natao na ny fandoavana fahafolonkarena na ny rariny, sy ny famindram-po ary ny finoana)....
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 10/12/2019 16:40

RBNIR
Gasy1zay

sonian'i paoly: efa nazavaiko io ao aloha ao....« Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana. Amena. » (Hebreo 13:25)

Tsy maintsy manonona ny hoe fahasoavana foana i paoly rehefa mamarana ny epistily....

Jereo fa marina 100% io amin'ny epistily rehetra nosoratan'i paoly

Faharoa, temps present (fa tsy temps passé na koa temps futur) no nampiasain'i paoly teo (fotoana ankehitriny, ) marina foana io amin'ny dikateny rehetra (frantsay angilisy)

Ety dia.....no mandray.....
Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels; mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant.
And here men that die receive tithes; but there he receiveth them, of whom it is witnessed that he liveth.

Dia vakio tsara koa fa tsy manondro olona iray io fa pluriel no ampiasaina amin'ny teny frantsay (diso ilay hoe i abrahama no resahina eo).

Fahatelo:
Afaka sandaina vola ny 1/10 raha ny baiboly no vakiana tsara...

« [Ny amin'ny fandoavana ny fahafolon-karena] Aloavy tsara ny ampahafolon'ny vokatra rehetra avy amin'ny voa nafafinao, dia ny vokatra any an-tsaha isan-taona; » (Deotoronomia 14:22)
« dia aoka ho eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao eo amin'ny tany izany hofidiny hampitoerany ny anarany no hihinananao ny ampahafolon'ny varinao sy ny ranom-boalobokao sy ny diloilonao ary ny voalohan-teraky ny ombinao sy ny ondry aman'osinao, mba hianaranao hatahotra an'i Jehovah Andriamanitrao mandrakariva. » (Deotoronomia 14:23)
« Fa raha lavitra loatra ny lalana halehanao ka tsy mahatondra izany zavatra izany ianao, satria lavitra anao loatra ny tany izay hofidin'i Jehovah Andriamanitrao hampitoerany ny anarany, raha notahin'i Jehovah Andriamanitrao ianao, » (Deotoronomia 14:24)
« dia hamidinao vola izany, ary hofonosinao ny vola ka ho entinao eo an-tananao hankany amin'ny tany izay hofidin'i Jehovah Andriamanitrao; » (Deotoronomia 14:25)

1 Soramandry manazava ny amin'ny fandoavana ny fahafolon-karena...
2 vakio tsara ny Deot.14:25 (afaka amidy dia sandaina vola ny fahafolon-karena....
Ianao moa hita fa tsy mpanao dia izay no mety tsy hahafantaranao izany rehetra izany.....Ny 1/10 sandaina vola dia hividiananao sakafo hoaninao ao @ tempoly fa tsy omena an'i levita akory, ny 1/10 eo @ det 14:25 resahinao io aza dia mazava be eo det 14:23 fa hoaninareo mianakavy eo @ toerana hanatrehan'i Jehovah anareo no voasoratra eo, ny an'ny levita 1/10 tous les 3 ans, tsy omena azy fa natokana ady afaka maka ao izy, ny mahantra, ny mpivahiny. Ary mbola tsindriko foana fa efa niova io satria tsy misy intsony ny tempoly, foana ny pretra sy levita.
Aiza no anatrehan'Andriamanitra anao ry RBNIR? Tsy ao anatinao nga izy? Sa tsy tempolin'ny Fanahy Masina ianao?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 10/12/2019 16:42
« ary ny Levita izay ao an-tanànanao dia aza foinao; fa tsy manana anjara na lova eo aminao izy. » (Deotoronomia 14:27)
« ary dia aoka ho avy ny Levita (satria tsy mba manana anjara na lova eo aminao izy) sy ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena izay ao an-tanànanao, dia hihinana izy ka ho voky, mba hotahin'i Jehovah Andriamanitrao ianao amin'ny asan-tananao rehetra izay ataonao. » (Deotoronomia 14:29)

Hodianao tsy hita v izany ireo teny manaraka aoriana ireo gasy1zay?????
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 10/12/2019 17:01
mila fahendrena b ny mamaky an'io teny deot.14 io gasy1zay fa raha tsy izany dia hovoafitaka tahaka anao daholo ny olona...

1- Sora-mandry [Ny amin'ny fandoavana ny fahafolon-karena] mazava be io sora-mandry io
2- Aloavy tsara ny ampahafolon'ny vokatra rehetra...

Ngamba tsy hiteny mihitsy Izy hoe aloavy raha toa ka hajanona ho anao ihany fa tokony nataony hoe atokany na koa hoe tehirizo....

Aloavy! mandidy izany teny izany aloha ho an'iza marina????? apetrao tsara ny fanontaniana....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 10/12/2019 17:12
Ny tena marina dia izao : mandidy Andriamanitra hoe aloa Aminy aloha ilay fahafolon-karena (tsy midika izany hoe anao iny) fa Azy foana ihany satria efa naloa taminy....

Rehefa nomenao Azy ilay fahafolon-karena dia azavainy aminao indray ny ampiasaina azy rehefa avy eo.....

Tsy midika mihitsy izany hoe manana zo hitahiry an'iny ilay olona satria nisy an'io teny io....Tsy maintsy aloa amin'Andriamanitra foana ny 1/10 dia Izy no manondro ny olona indray avy eo ny hanaovana ilay 1/10....

Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 10/12/2019 17:14

RBNIR
Gasy1zay : Mat.23:3 hoy i Jesosy hoe « koa amin'izany, izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo; fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy, nefa tsy manao. » (Matio 23:3)

hoy i Jesosy hoe izay rehetra lazainy (lazain'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo) dia ataovy ka tandremo...

Izany hoe raha miteny ny mpanora-dalàna sy ny fariseo hoe mila manao fahafolon-karena ianareo kristiana ireo dia hoy Jesosy hoe ataovy ka tandremo...

« Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa mandoa ny fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina* ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna, dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana; ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo ireroana.[*Anaran-java-maniry ireo] » (Matio 23:23)

Raha io teny io no vakiana dia tsy miteny mihitsy i Jesosy hoe tsy tokony ho natao ny fahafolon-karena fa hoe tsy ampy ny fanaovana ny fahafolonkarena (samy tokony natao na ny fandoavana fahafolonkarena na ny rariny, sy ny famindram-po ary ny finoana)....


Aza afangaro ilay resaka RBNIR a, ny mpanoradalana tsy kristiana fa judaika ka maninona izy no hiteny amin'ny kristiana hoe manaova fahafolonkarena? Sa lasa manaraka judaisma sy mamonjy synagoga ny kristiana? Efa nambarako fa misy 2 alliances ao amin'ny baiboly, rehefa tonga ny vaovao dia tsy manankery intsony ny taloha , vakio hebreo 8: 13
Mazava hoazy fa Jesoa nanorina ny fanekena vaovao rehefa niaraniray latabatra t@ mpianany ka normal be raha mbla valiteny mikasika ny ancienne alliance no nomeny eo @ matio 23 notanisainao io, tadidio fa tsy jiosy ianao ka tsy hanana anjara velively @ io ancienne alliance io
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 10/12/2019 17:19
raha tsy mahatakatra izay ny olona iray dia tsy handoa 1/10 fa avy dia akepony (fahotana mahafaty satria ny fandoavana ny 1/10 dia didy napetrak'Andriamanitra mba hianaran'ny olona hatahotra an'Andriamanitra........... "mba hianaranao hatahotra an'i Jehovah Andriamanitrao mandrakariva. » (Deotoronomia 14:23)

Raha misy izany fiangonana tsy mampandoa 1/10 dia tsy mampianatra ny mpino ao aminy hatahotra an'Andriamanitra izany fiangonana izany....(ho hita miharihary ny toetran'ireo mpino ao ireo rehefa avy eo ary aza gaga raha mivoana tsy araka ny mahakristiana intsony satria tsy nampianarina hatahotra an'Andriamanitra (araka ilay deot.14:23)

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 10/12/2019 17:22
gasy1zay
Aza afangaro ilay resaka RBNIR a, ny mpanoradalana tsy kristiana fa judaika ka maninona izy no hiteny amin'ny kristiana hoe manaova fahafolonkarena? Sa lasa manaraka judaisma sy mamonjy synagoga ny kristiana? Efa nambarako fa misy 2 alliances ao amin'ny baiboly, rehefa tonga ny vaovao dia tsy manankery intsony ny taloha , vakio hebreo 8: 13
Mazava hoazy fa Jesoa nanorina ny fanekena vaovao rehefa niaraniray latabatra t@ mpianany ka normal be raha mbla valiteny mikasika ny ancienne alliance no nomeny eo @ matio 23 notanisainao io, tadidio fa tsy jiosy ianao ka tsy hanana anjara velively @ io ancienne alliance io

ny atao hoe kristiana dia izay olona rehetra nihaino ka nino izay nolazain'i Kristy (na ny fampianaran'i Jesosy Kristy)....mety ho jiosy io , mety ho hafa firenena ihany koa

Ireo no nitenenay an'io...sa i gasy1zay mihevitra fa ny jentilisa ihany no atao hoe kristiana??? nisy jiosy koa mba nino Azy....

Ka rehefa kristiana dia kristiana fa tsy hafa gasy1zay a!

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 10/12/2019 17:24
petera izao kristiana.....matio koa kristiana....n'iza n'iza nanaiky sy nino ny fampianarany no atao hoe kristiana....dia tamin'ireny olona ireny Izy no niteny hoe izay rehetra lazain'ny fariseo sy ny mpanora-dalana anareo ry mpino Ahy dia ATAOVY KA TANDREMO!!! (satria marina ny lazain'ireo fa tsy hoe diso akory)......
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 10/12/2019 17:28
raha ohatra izany ny fariseo sy ny mpanora-dalana manao amin'i petera sy matio (kristiana) hoe mandoava 1/10 raha te ho voavonjy, dia hoy i Jesosy hoe marina izany (ATAOVY KA TANDREMO ry matio sy petera kristiana satria miteny ihany ireo fa tsy manao hoy i Jesosy...;

Ny tena marina mamporisika fotsiny iretsy fa tsy manantateraka....tsy mba toy izany i Jesosy

« Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka. » (Matio 5:17)
Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 6 7 8 9 10 >  Farany