You are here: home > Forum

ILAY FIANGONANA FARANY

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : ILAY FIANGONANA FARANY
Valiny : 0
RBNIR - 04/09/2019 15:55
Araka ny fampianaran'i Jesosy dia hoe...« Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany. » (Matio 24:14)

Izany hoe rehefa hita fa torina amin'izao tontolo izao ilay filazantsara fahiny (ity filazantsara ity hoy i Jesosy fa tsy hoe hisy filazantsara vaovao akory), izany hoe ilay fampianarana tsy misy kilema dia ho tonga ny farany...

Ahoana no fomba nitorina an'io filazan-tsara io??? nifidy apostoly Jesosy dia nampianariny mivantana ireny apostoly ireny....

Ireny indray no manaparitaka ilay fampianarana rehefa avy eo....ary manangana fiangonana hivondronan'ireo ondrin'i Jesosy....

Hoy Jesosy hoe « Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko; ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny Mpiandry. » (Jaona 10:16)

Ity vala ity hoy Jesosy (fa tsy hoe ireto vala ireto akory)....dikany 1 ihany no vala natsangan'i Jesosy fahiny...

Fehiny tsy maintsy mbola hanao tahaka izany koa i Jesosy amin'ny andro farany...
1- Hanangana fiangonana tokana Izy (io ilay hoe fiangonana farany)
2- Hifidy sy hampianatra apostoly vaovao indray Izy mba hitory sy hitarika ny olona ao anatin'io fiangonana farany ioe..
3- Ilay filazantsara fahiny ihany no hotorina sy hampianarina ao amin'io vala tokana io....
4- Homban'ny herin'Andriamanitra ireo apostoly ireo ka hahavita ity zavatra manaraka ity...

« Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria Izaho mankany amin'ny Ray. » (Jaona 14:12)


Raha tianao ho fantatra aza ny momba izany fiangonana tokana izany dia jereo indray ireto video ireto...
Valio | Miverina eny ambony