You are here: home > Forum

ny Ho Avy

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re: ny Ho Avy
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 >  Farany
rhaj0 - 24/04/2019 12:46
Ny samy zanak'izao Andrmntra (an'i Abrahama) izao ihany anie no mifamono ao, k'atao ahoana azany eee...

Ry RBNIR ve mba manara-baovao koa, ny @ ataon'ny Kristiana (sasany) @ Moslimo?

Ohatra tao Ville de Quebec izao, vao tsy ela akoriny, efa mba aty @ tany lazaina fa mandroso aty, manana kolotora-z'histoire kristiana lalina beuh, dia mbola nisy Kristiana ni-mitraillette Moslimo nivavaka milamina tao @ Mosquee-ny tao. Niditra ilay Kristiana, dia noharabain'ilay ranamana Moslimo, fa noriatan'ilay Kristiana ny basy ho'a..

Ary ahoana ilay tao Nouvelle-Zelande teo koa?

Sa ireny no Anjely nirahin'iAndrmntr'i RBNIR handrava ny mpibaby laona?
(angaha nisy nibaby laona koa nefa teo ry RBNIR aaa... t@ l'an-zero-moyen-orient no nisy an'izany, raha nisy...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 24/04/2019 13:45
Faminaniana ny ho avy no lazaiko rhajo a! averiko ihany ao aoriana kely ao dia hivoaka ny didy iraisam-pirenena fa ny fivavahana kristiana sisa no afaka ekena ny fijoroany.....HORAVANA avokoa ny ankoatran'izay....

Ny olona hihevitra hoe lojikan-javatra izany (NOHO IREO ZAVATRA HISEHO) nefa ny tena marina dia miasa ilay anjely faharoa MANDRAVA AN'I BABYLONA LEHIBE (renin'ny fijangajangana ara-panahy) rehefa maty ny reniny dia ho faty ho azy avokoa ireo zanany....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 25/04/2019 14:30
RBNIR hivoaka ny didy iraisam-pirenena fa ny fivavahana kristiana sisa no afaka ekena ny fijoroany.....HORAVANA avokoa ny ankoatran'izay....

Hono ho'a ry namana isany eto izay mahalala an'i RBNIR (sy HRNRN) ao : mbo firy taona (age mental) kay i RBNIR?

Aiza nama kouh... ny ONU hono 'hamoaka didy' fa ho 'ravana' ny fivavahan'ny 98%-n'ny Zaponey.. hozy RBNIR (sy HRNRN)

Dia manao resaka zaza bodo ilay RBNIR ee...

Koa ilay trou noir. Efa io hitan'ny telescope ary iaraha-mahita io ilay trou noir (sy ny fihetsiny) atsy @ mil-milliards de km. Dia ny imazination-jaza-bodon-dry RBNIR, dia hoe, mikoatra helika sy mangaron'orona fotsiny hono izao Jesosy izao, fa tonga dia avy mirimorimo mankaty @ Tany ilay trou noir, ary dia ho telominy i RBNIR sy ny Baiboliny.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 25/04/2019 15:54
Aleo ny ho avy no hanamarina azy rhajo a!

Fanontaniana kely fotsiny, mety mba hino ihany v ianao rehefa tanteraka io zavatra lazainao fa impossible io????

Enga anie mba hino ianao.....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 27/04/2019 14:47
hi hi hi... hoe izaho ve "mino" (manaiky-tsisy-porofo) fa "mikoatra helika sy mangaron'orona" izao Jesosy izao?
Mazava ho azy

ok, serieux... fa inona @ ity no tsy azon'i ... Bodo?

iaraha-mahita io ilay trou noir (sy ny fihetsiny) atsy @ mil-milliards de km...

ka io izany, hotry ny hoe, efa HITA io ilay mpangalatra atsy andrefa-tanana, dia inona no kabariny @ hoe, "Ho Avy Sahala @ Jesosy ny mpangalatra" ?
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 28/04/2019 04:25
Vao androany indray izao ilay kristiana (iray izay) fa namely, namono mandripaka @ basy, ny Jiosy izay nanao ny nataony (nivavaka) tao @ Sinagaoginy tao koa.
Dia efa hoe, atao ahona fa dia zareo samy mino ny Andrmntr'i Abrahama foana ho'a no mifamono io ee..

Ka ilay John ity izany ve ry RBNIR no Anjely nirahin'ny Andrmntr'i RBNIR hamono izay mibaby laona sa...

https://www.nbcsandiego.com/news/local/Who-Is-John-T-Earnest-Suspect-in-Poway-Synagogue-Shooting-509166781.html
Filled with racist rants and quotes from the Bible, Earnest praises the suspects responsible for the New Zealand mosque and Pittsburgh synagogue shootings and adds they were his inspiration for the planned shooting in Poway.


Dia jereo tsara anie e... Rangitiko izany izao nareo hoe "Kristiana" io mpamono mpandripaka @ basy ny rahalahiny ao @ Andrmntr'i Abrahama izay mivavaka milamina any @ Mosque sy Sinagaoginy..

Eny: Kristiana..

Dia tezitra ery izao ry Kristiana fa tsy sahy miteny ao. Satria mantsy, rehefa ny ISIS no mamely, dia kinga be mihintsy ny Kristiana (rehetra) fa Moslimo HONO manao ny ataony ee...

Fa ao nareo izany, ary dia samia ho tsarain'ny Andrmntr'i Abrahama ao izany nareo rehetra ireo ee ...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 29/04/2019 16:47

rhaj0
hi hi hi... hoe izaho ve "mino" (manaiky-tsisy-porofo) fa "mikoatra helika sy mangaron'orona" izao Jesosy izao?
Mazava ho azy

Enga anie ka hotazominao izay teninao izay

Ohatra hivoaka tsy ho ela ny didy iraisam-pirenena fa ny fivavahana kristianina sisa no azo ekena...
Dia enga anie ka hotsarovanao izao resaka izao ary dia mba hino ianao...

Ohatra koa hivoaka ny hoe misy trou noir anankiray mampihaihay fa toa lasa nitombo be tao anatin'ny fotoana fohy dia fohy ny hadiriny ary ny trajectoirany dia hita fa lasa menace ho an'ny galaxie lactée....

Dia enga anie ka izao resaka izao no hotsarovanao voalohany dia mba tsy hihomehy intsony ianao fa mba hino amin'izay....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 29/04/2019 19:29
hi hi hi, ilay "mikoatra helika sy mangaron'orona" no inoako fa tsy Jesosy ry RBNIR aaa...


Ny @ torin-tenin-dRBNIR hoe, "didy iraisam-pirenena fa ny fivavahana kristianina" indray dia... efa hoe, dia asa ho'a aiza ry RBNIR no miaina eee.. Tsy hitanao avy ao @ lava-bitronao ao ve ry RBNIR fa efa saika tsisy ôtôrité-ny intsony ny ONU fa saboté-ndry Trump?


Ny @ trou noir, dia inty indray ny farany eee..

https://trustmyscience.com/anneau-rougeoyant-trou-noir-supermassif-voie-lactee-physiciens-rapprochent-verite/?fbclid=IwAR1g6UqpTguksi4J-z8icNlhp-uA09G0BO997AwkjMFwuepDeUy4u8g0q4M
Cette découverte met en lumière un élément très important : la densité de la matière chaude entourant Sagittaire A*, le trou noir supermassif connu le plus proche de la Terre, est au repos. Cela signifie que le trou noir n’est pas en train d’engloutir tout ce qui se trouve à proximité (générant un énorme disque d’accrétion) et n’émets pas de jets de matière dans l’espace.

Raiso tsi11 indray n yfehezan-teny @ io ry RBNIR dia.. ilazao raha (mbola misy) tsy azonao.

dia tena ameo ny daka mihintsy i HRNRN, fa tena nanaz'inona anao RBNIR, mihevitra anao RBNIR fa paiso, dia nampinonoany foana atsanga tsy aman'orana ianao RBNIR, afa-baraka eto @ serasera eto.. ihomehezan'ny ankizy fotsiny
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 29/04/2019 20:53
Inty indray koa azany ee.. TSY trou noir indray ity fa Asteroide.

Asa raha hain'i RBNIR hoe, inona izany hoe Asteroide, fa raha i Jesosy aloha, satria TSISY takany ny 'ao ambony ao', hotry ny 2-dimension ny perception-nJesosy ny 'ao ambony ao' mantsy, hoe mivelatra eo @ toile-n'ny Lanitra na kintana na masoandro amam-bolana, dia tena "mino" marimarina aho, fa mety nakapokapok'i Jesosy ho isan'ireo "Kintana miraraka toa ny tsiperifery sa voatsinefy" avy eo @ Toile-n'ny Lanitra izany Asiteraohida izany

https://trustmyscience.com/agences-spatiales-mondiales-simulent-impact-asteroide/?fbclid=IwAR3MYB1LVh0SJRpp3h04pLkRIxT2aCfd6KS2vwT2vKt0VNx8HuePz3OKwh0ka itony izany, hotry ny hoe, efa HITA io ilay mpangalatra atsy andrefa-tanana, dia inona foana ho'a ity kabary hoe, "Ho Avy Sahala @ Jesosy ny mpangalatra" ?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 13/05/2019 14:02
rhaj0
hi hi hi, ilay "mikoatra helika sy mangaron'orona" no inoako fa tsy Jesosy ry RBNIR aaa...


Izay sahady ve dia nivadika rhajo a!

Secret ity....
« efa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy haniratsira, mandeha araka ny filany » (2 Petera 3:3)
« ka manao hoe: Aiza ny teny fikasana ny amin'ny fihaviany? Fa hatrizay nodian'ny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra; eny, hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. » (2 Petera 3:4)
« Fa minia jamba ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra, ary nisy tany koa, izay niseho avy tamin'ny rano, sady rano no nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra, » (2 Petera 3:5)
« ary rano koa no nandravana izao rehetra izao taloha tamin'ny nanasaforany azy; » (2 Petera 3:6)


Amin'izao andro farany izao dia hisy olona haniratsira....hilaza hoe aiza ihany no mbola tsy teraka foana i ambato bevohoka .....Minia jamba........

Iza re no ambarany amin'izany teny izany raha fantatrao e??????

Ny tena marina anefa dia ity « Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany, araka izay ataon'ny sasany ho fahelany; fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra, » (2 Petera 3:9)

Tian'Andriamanitra mba ho tafabebaka daholo aloha ireo olona hovonjeny vao hamaly amin'izay Izy....

Hafatra ho an'ireo kristiana ity....

« Koa, satria fantatrareo rahateo izany, ry malala, dia tandremo fandrao ho voataonan'ny fahadisoan'ny ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo; » (2 Petera 3:17)
« fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy, Tompontsika sy Mpamonjy. Ho Azy anie ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amena. » (2 Petera 3:18)


Tandremo sao voataonan'ny fahadisoan'ny sasany eo ianareo kristian ka ho lavo hiala amin'ny izay iorenanareo (finoana an'i JEsosy Kristy) finoana an'Andriamanitra......
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 14/05/2019 04:08
RBNIRny lanitra, ary nisy tany koa, izay niseho avy tamin'ny rano

'ndrekaiky ooo... avy t@ rano hono ny lanitra sy ny tany. Mbo hainao moa mbo iza moa ilay Petera miteniteny io?

Fa tena firy taona (age mental) marina ho'a ianao ao ry RBNIR a?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 14/05/2019 09:02
Ilay petera dia mpanjono nofidina ho apostoly...

Mamerina ny zavatra izay nampianarina azy sy voasoratra tany amin'ny genesisy i petera...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 14/05/2019 21:46
moauh ha ha... Ampiasao kely hoe ilay coco ry rBNIR, hoe, aiza ho aiza @ Genesisy io resak'i Peter io?

Fantaro k'lou fa t@ andron'i Peter dia mbola TSY voasoratra ilay Baiboly (ary tsisy GEnesisysisy izany an..)

Efa samy afaka mamaky Genesisy izao izao, fa hafa ho'a ny taloha t@ androm-Peter, hoe i Peter irery no mahalala HONO, dia manao belazao, dia oui missie, hozy ny mpihaino rehetra, ary h@ izao ry RBNIR mbola miboloky... ka dia ampiasao kely ho'a ilay coco ry RBNIR aa...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 15/05/2019 10:23
« Ary Andriamanitra nanao hoe : Aoka hiangona ny rano eny ambanin'ny lanitra ho eo amin'ny fitoerana iray, ary aoka hiseho ny maina; dia nisy izany. » (Genesisy 1:9)
« Fa minia jamba ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra, ary nisy tany koa, izay niseho avy tamin'ny rano, sady rano no nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra, » (2 Petera 3:5)

Mazava ilay genesisy : rano aloha no hita teo aloha fa mbola tsy nisy tany dia taty aoriana vao niseho ny maina (tany) .....

Ka inona no tsy itovizan izany amin ny ambaran i petera hoe "ary nisy tany koa, izay niseho avy tamin'ny rano"???

« Ary Andriamanitra nanao hoe: Misia habakabaka eo anelanelan'ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin'ny rano izy. » (Genesisy 1:6)


Reha araka io teny amin'ny genesisy io dia rano mihitsy ange izany no nisy voalohany indrindra e! fa ny habakabaka dia taty aoriana ary nasaina nampisaraka an'io rano io ilay habakabaka, ka inona moa no mahadiso an'i petera raha niteny izy hoe "sady rano no nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra,

Araka ny genesisy 1 dia ny rano ange izany no nisy taloha indrindra e!

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 18/05/2019 04:32
RBNIR Aoka hiangona ny rano eny ambanin'ny lanitra ho eo amin'ny fitoerana iray
...
Araka ny genesisy 1 dia ny rano ange izany no nisy taloha indrindra e!

mouah ha ha... Ka iza t@ ireo no voanalohany ry coco an-dRBNIR ?
- ilay "fitoerana", izay lasa nitoeran'ilay rano, sa
- ilay "lanitra" teo "ambonimbony" teo, ary dia io niangonan'ny "rano" io ny teo ambaniny, sa
- ilay "rano" teo ambanimbany teo, ary dia nipotritra tampoka teo ny "lanitra" teo amboniny, sa
- ilay "ambany" no voalohany, mba itoeran'ilay "rano", sa
- ilay "ambony" no voalohany, dia izay vao nisy ilay "ambany", sa ...
- Sa i Peter mpanjono no miresaka, ary dia ny azy dia ny "rano" ihany no ady eo..

esy e... miasa mihintsy ny coco an-dRBNIR (sy ny age mental-ny) fa dia.. aleo azany avela mba hiasa izy ee...
zara azany ny coco an-dRBNIR mba miasa
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/05/2019 09:21

rhaj0
RBNIR Aoka hiangona ny rano eny ambanin'ny lanitra ho eo amin'ny fitoerana iray
...
Araka ny genesisy 1 dia ny rano ange izany no nisy taloha indrindra e!

mouah ha ha... Ka iza t@ ireo no voanalohany ry coco an-dRBNIR ?
- ilay "fitoerana", izay lasa nitoeran'ilay rano, sa
- ilay "lanitra" teo "ambonimbony" teo, ary dia io niangonan'ny "rano" io ny teo ambaniny, sa
- ilay "rano" teo ambanimbany teo, ary dia nipotritra tampoka teo ny "lanitra" teo amboniny, sa
- ilay "ambany" no voalohany, mba itoeran'ilay "rano", sa
- ilay "ambony" no voalohany, dia izay vao nisy ilay "ambany", sa ...
- Sa i Peter mpanjono no miresaka, ary dia ny azy dia ny "rano" ihany no ady eo..

esy e... miasa mihintsy ny coco an-dRBNIR (sy ny age mental-ny) fa dia.. aleo azany avela mba hiasa izy ee...
zara azany ny coco an-dRBNIR mba miasa

Tandremo fa ny rano ange tsy voatery ho à l'état liquide foana rhajo e!

Ny manampahaizana izao dia mikaroka toerana hafa mety misy vie ankoatran'ny tany amin'ilay alalalan'ny fikarohana rano (en forte condensation).....
Manaova recherche e!

Ny theorie hitan'ny manampahaizana ankehitriny dia hoe rehefa misy rano dia misy forte probabilité misy vie koa ao.......

Ka tsy ny rano v izany no nipoiran'ny fiainana rhajo a????
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 20/05/2019 20:08
RBNIRKa tsy ny rano v izany no nipoiran'ny fiainana rhajo a????

Resaka niandohan'izao tontolo no mba tombatomban-dry RBNIR, ampiasany mafy ny coco-ny HONO, ka H2O ve no niantombohan'izy izao re ry RBNIR (sy ny age mental-ny)?

Mbo mieritrereta ihany ry RBNIR alohan'ny hitenenana, fa tsy dia hoe, malalaka ny fitenenana, ka dia tenitenenina atambatabatra apetapetaka eo fotsiny izay fahalalana (tapany) an-dohan-dRBNIR ao aa...

Raha eny ambony alitara ianao RBNIR, mety mi-passe ihany izany, fa eto ee..
hehezin'ny akoho toka-nify ary dia ihomehezan'ny ankizy fotsiny
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 21/05/2019 08:22

rhaj0
Raha eny ambony alitara ianao RBNIR, mety mi-passe ihany izany, fa eto ee..
hehezin'ny akoho toka-nify ary dia ihomehezan'ny ankizy fotsiny

Izany an??? itony koa izany v izao miteniteny foana tahaka ahy sa???? raha milaza izireo hoe EAU = SOURCE DE VIE.. ... rhajo????$$

http://www.pierre-eau-vive.com/l-eau--source-de-vie--eau-pure-eau-dynamisee-eau-vivante.ws

http://www.lemieuxetre.ch/eau/frame_eau_histoires_citations.htm

Ity anankiray ity plus scientifiques kokoa....

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/paleontologie-vie-terre-elle-vraiment-apparue-oceans-67283/

La vie a peut-être fait son apparition dans des sources hydrothermales mais étaient-elles océaniques ou terrestres ?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 21/05/2019 08:25
http://lmgtfy.com/?q=l%27eau+source+de+vie
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 21/05/2019 08:27
ireto koa mbola plus scientifiques kokoa ...

https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/pourquoi-l-eau-est-elle-source-de-vie-10285
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 >  Farany