EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA - Dinika forum.serasera.org
You are here: home > Forum

EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA
Valiny : 10
RBNIR - 25/07/2018 16:46
Fantatrao v fa efa antomotra ilay andro hamalian'Andriamanitra ny olona?

« Efa antomotra ny andro lehiben'i Jehovah; Eny, efa antomotra sady mihafaingana indrindra,
Injay! feon'ny andron'i Jehovah! Ny lehilahy mahery dia mitomany mafy any. » (Zefania 1:14)
« Andro fahatezerana izany andro izany, Andro fahoriana sy fahalahelovana, Andro fandravana sy fanafoanana, Andro maizina sy manjombona, Andro mandrahona sy maizim-pito. » (Zefania 1:15)
« Andro fahaveloman'ny anjomara sy ny akora, Hamelezana ny tanàna mimanda sy ny tilikambo avo eny amin'ny zorony. » (Zefania 1:16)
« Ary hampahory ny olona Aho, Handehanany toy ny jamba, Satria efa nanota tamin'i Jehovah izy; Ny ràny dia haidina toy ny vovoka, Ary ny nofony ho toy ny zezika. » (Zefania 1:17)
« Na ny volafotsiny na ny volamenany dia samy tsy hahavonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah, Fa holevonin'ny afon'ny fahasaro-piarony ny tany rehetra; Fa fahafonganana, eny, fahafonganana tampoka* tokoa no hataony amin'ny mponina amin'ny tany. [*Na: mahatsiravina] » (Zefania 1:18)

Vakio tsara: and.14 "Ny lehilahy mahery dia mitomany mafy any"....Lehilahy mahery : ireo lehilahy matanjaka aza dia "hitomany mafy" amin'izany andro izany.....

Raha ireo lehilahy mahery ireo aza hitomany mafy, maika v ka isika olon-tsotra???

Tsy hoe ho faly akory Andriamanitra fa ho tezitra hoy ireo teny ireo...ary fahoriana no hiandry ny zanak'olombelona fa tsy ho fifaliana akory.....

Samia mandinika.....samia mieritreritra....hoy ny teny ao amin'ny andininy faha 17 hoe "Satria efa nanota tamin'i Jehovah izy"......
Valio | Miverina eny ambony
Mimima - 25/07/2018 17:35
Tena marina izany...anefa mbola tsy ampy ny asa fitoriana ny filazantsara ary mbola tena miandry ahy sy ianao.tsy eto an drenivohitra ihany akory fa misy ny toerana maro zai mbola tsy mahalala na dia "Jesosy" korina arany.
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 04/08/2018 11:35
Dia faly ery izany ilay Atra mampahory ny olona amin’ny andro farany.

Sadikadikan-draha
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 05/08/2018 16:27
Io indray i RBNIR politisiana (kristiana) kanosa: manao resaka matavy manjavozavo. ILay baiboly no ahofahofan-dry RBNIR, fa ny coco-ny tsy miasa dia milaza marina hoe, "rahoviana marina" izy izany ao, fa mody hoe "antomotra antomotra".

Efa noresahina tato io ry RBNIR aa.. ary hozy ny poltitsiana fa TSY kanosa toa an'i RBNIR, fa hoe
Fara-andro - 23 Aprily 2018
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 09/08/2018 17:13
Mimima
Tena marina izany...anefa mbola tsy ampy ny asa fitoriana ny filazantsara ary mbola tena miandry ahy sy ianao.tsy eto an drenivohitra ihany akory fa misy ny toerana maro zai mbola tsy mahalala na dia "Jesosy" korina arany.


Mba vonjeo ry zareo fa amidin'ny olona ny entana a

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 10/08/2018 00:49
ny ao @ provansin'i Quebec, fiangonana 1 isaka ny 10 andro koa no amidy..
Tsy poisson d'avril ity fa tena izy
AGENCE QMI
Dimanche, 1 avril 2018 14:26
MISE à JOUR Dimanche, 1 avril 2018 14:28
Avec la diminution de la fréquentation des lieux de culte du Québec, on estime que plus de 450 églises ont fermé leurs portes entre 2003 et 2016.


hi hi hi.. mitsangam-bolo ao am-pasany ao mihitnsy angamba i Jesosy.. T@ nivarotra AO ANATIN'NY tranon'ny Ray ny olona, tezitra be ilery, izao ilay tranon'ny Ray miihintsy no amidy.

ka rehefa tsy hitahy kosany Izy, maninona no tsy mifoha hiady vomanga
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 11/08/2018 10:12
Atakalon-dry zareo vola ny tranon'Atra izany. Asa marina izay ho afitsok'i Jesosy mahita an'ireny?
Valio | Miverina eny ambony
joshrah698 - 11/08/2018 19:40
Marina mihitsy zany!
Miha miroborobo ankehitriny ny antoko-pivavahana eto amitsika ka samy manao izay fara-heriny mba hisariana olona maro... , sanatria lasa fifaninana ve???.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 14/08/2018 03:06
joshrah698Miha miroborobo ankehitriny ny antoko-pivavahana eto amitsika

- Ka tena sitrapon'izao Andrmntra izao mihintsy ve izany, na hoe tso-dranoNY,
- sa tena tsisy idiran'izao Andrmntra izao mihintsy izany rehetra izany
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 16/08/2018 17:10

joshrah698
Miha miroborobo ankehitriny ny antoko-pivavahana eto amitsika ka samy manao izay fara-heriny mba hisariana olona maro... , sanatria lasa fifaninana ve???.Tsy hoe fifaninana akory, fa fidiram-bola mahomby sy tsy dia manasatra firy kanefa mahasarika maro ny harato.

Ireto ondry koa moa donendrina be dia izay mahay misioka tsara ihany no arahiny.

Raha manarak tsara isika dia ry zareo efa samy ao anatin'ny vala kristianina ihany no mifampisarika eo.
Valio | Miverina eny ambony