You are here: home > Forum

Fa nahoana no mila Andriamanitra vao mahalala manao ny tsara?

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Ka ameo ohatra mivaingana azany hoe ry Gasy1zay, r...
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 > 
rhaj0 - 08/06/2018 21:56
Ka ameo ohatra mivaingana azany hoe ry Gasy1zay, raha nisy izany "Andriamanitra mamaly ny ratsy amin'izao andro hahavelomanao izao ".

Ohatra hoe, i NOrbert voan'ny AVC, efa nasian'Atra izao, fanefa dia mbola navotan'ny dokotera frantsay ve?? Na koa i Christine, voaroaka t@ tranobe nodongiany tao, noho ny sitrak'Atra, ary dia io mbola tsy voatendry ho PM io koa. Na koa i OMAR, izay nanamasina an'i TGV, ary dia TSy nety noamasin'Atra ho Kardinaly, ary dia io mihanahana ao io. Na koa hoe, i Claude Gueant sy Sarkozy, nasian'Atra tackle derrière io, ary dia ireo mitontona any @ Fitsarana any io, satria taloha zareo ireo nanohana ny mpanongam-panjakana gasy.


Sa toatoa ny ahoana re ry Gasy1zay izany "Andriamanitra mamaly ny ratsy amin'izao andro hahavelomanao izao "??
Ameo ohatra mazava fa tsy mazava eee ... mba fiangaviana ny ahy
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 08/06/2018 22:07
ka efa milaza aho hoe rehefa maty ianao no mitsara anao araky nataonao Andriamanitra, fa amin'ny fahavelomanao dia mbola fitsaran'olombelona no miantra aminao saingy ... io afaka hitsoahanao ary mety misy afera afera sy ny kitrano antrano, fa ny fitsaran'Andriamanitra dia marina ary tsy misy kolikoly
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 08/06/2018 23:41
gasy1zayAndriamanitra mamaly ny ratsy anie rhaj0 tsy voatery amin'izao andro hahavelomanao izao e!
rhaj0Ka ameo ohatra mivaingana azany hoe ry Gasy1zay, raha nisy izany..
Satria hozy ny olombe Gasy1zay hoe, "tsy voatery". Izany hoe, mety tsy misy, fa mety misy koa.

Ka ohatra @ ilay "mamango i Andrmntra" @ izao hahavevlomantsika izao ve ireto ry Gasy1zay?

Ohatra hoe, i NOrbert voan'ny AVC, efa nasian'Atra izao, fanefa dia mbola navotan'ny dokotera frantsay ve?? Na koa i Christine, voaroaka t@ tranobe nodongiany tao, noho ny sitrak'Atra, ary dia io mbola tsy voatendry ho PM io koa. Na koa i OMAR, izay nanamasina an'i TGV, ary dia TSy nety noamasin'Atra ho Kardinaly, ary dia io mihanahana ao io. Na koa hoe, i Claude Gueant sy Sarkozy, nasian'Atra tackle derrière io, ary dia ireo mitontona any @ Fitsarana any io, satria taloha zareo ireo nanohana ny mpanongam-panjakana gasy.
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 11/06/2018 15:32
fa Andriamanitra anie tsy hoe mananatra olona mba ho faty izy ka hoany amin'ny helo e! Mampianatra anao izy mba hitodika hitady azy ianao. Raha ny tena marina aza dia tonga ny olana eo amin'ny fiainanao satria tafasaraka amin'Andriamanitra ianao noho ny fahotanao fa tsy hoe Andriamanitra no namorona olana ho anao, tafasaraka taminy ianao dia tonga ny olana avy amin'ny fahavalo ( satana).

i Norbert anie kristiana ary raha tsy diso aho dia diakona e! Raha nanota izy dia tsy haiko zay fifandraisany tamin'Andriamanitra tao hoe nibebaka ve izy sa tsia? Tsy haiko satria tsy fantatro ny fiainany ka tsy afaka ny hitsara aho hoe nanota izy dia zay namparary azy na hoe nibebaka izy ka zay nahasitrana azy.

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 11/06/2018 16:03
gasy1zayi Norbert anie kristiana ary raha tsy diso aho dia diakona e! Raha nanota izy dia tsy haiko zay fifandraisany tamin'Andriamanitra tao hoe nibebaka ve izy sa tsia?

Ka IZA azany no "namely" ity AVC an'i NOrbert eee.. na nibebaka izy na tsy nibebaka.. O iza iza?
1- i Anrmntra ve?
2- sa indray ny Devoly??
3- Sa tena tsisy idiran'i Andmntra sy Devoly io?

Raha ny fahitako azy, dia 3- ... i NOrbert no efa antitra, porblema mekanika, dia mba avotry ny dokotera frantsay fotsiny.

Ka 1- sa 2- ilay izy ao @ "finoanao" ao ry Gasy1zay?
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 11/06/2018 17:03

rhaj0
gasy1zayi Norbert anie kristiana ary raha tsy diso aho dia diakona e! Raha nanota izy dia tsy haiko zay fifandraisany tamin'Andriamanitra tao hoe nibebaka ve izy sa tsia?

Ka IZA azany no "namely" ity AVC an'i NOrbert eee.. na nibebaka izy na tsy nibebaka.. O iza iza?
1- i Anrmntra ve?
2- sa indray ny Devoly??
3- Sa tena tsisy idiran'i Andmntra sy Devoly io?

Raha ny fahitako azy, dia 3- ... i NOrbert no efa antitra, porblema mekanika, dia mba avotry ny dokotera frantsay fotsiny.

Ka 1- sa 2- ilay izy ao @ "finoanao" ao ry Gasy1zay?


Raha ny voasoratra aloha dia ny aretina avy amin'ny devoly satria ny kristiana dia nirahina hametra-tanana amin'ny marary mba ho sitrana ireny ary i Joba raha narary dia tsy Andriamanitra no nanome aretina azy fa i Satana no nangataka fahefana hamely azy mba hahitana raha hijoro amin'ny finoany izy na tsia
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 11/06/2018 19:23
gasy1zaySatana no nangataka fahefana hamely azy

Danz be izany finoan'i Gasy1zay izany
1- i Satana izany HONO, hozy Gasy1zay, no "mamely AVC" ny olona
2- Fa kosa, i Satana dia mila "mangataka" @ Andmntra rahefa "hamely", ary dia i Andmntra izany no "manome fahefana" an'i Satana ny hamango (an'i Norbert, ary dia iny voan'ny AVC iny ilehio).
3- dia avy eo dia ahoana? Dia mbola i Andmntra koa ve izany ry Gasy1ay, no ... naniraka ny dokotera frantsay hanavotra an'i Norbert @ AVC tao?? satria ve (mety hoe) nibebaka ilehio teo @ fandrianan'ny hopitaly tao??

Izay an...
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 11/06/2018 21:27

rhaj0
gasy1zaySatana no nangataka fahefana hamely azy

Danz be izany finoan'i Gasy1zay izany
1- i Satana izany HONO, hozy Gasy1zay, no "mamely AVC" ny olona
2- Fa kosa, i Satana dia mila "mangataka" @ Andmntra rahefa "hamely", ary dia i Andmntra izany no "manome fahefana" an'i Satana ny hamango (an'i Norbert, ary dia iny voan'ny AVC iny ilehio).
3- dia avy eo dia ahoana? Dia mbola i Andmntra koa ve izany ry Gasy1ay, no ... naniraka ny dokotera frantsay hanavotra an'i Norbert @ AVC tao?? satria ve (mety hoe) nibebaka ilehio teo @ fandrianan'ny hopitaly tao??

Izay an...Lava be ny fanazavana afaka omena anao rhaj0 satria mbola kely ny fahalalanao na tsy haiko mody tsy mahay ve ianao, valiako ihany anefa sao tena tsy mahay

Ny aretina dia avy amin'ny satana/devoly, ny aretina dia tsy afaka mahazo ny kristiana na ny olona manaradia an'Andriamanitra raha mbola eo ambany fahefan'Andriamanitra izy toa an'i Joba, matoa mamely ny Kristiana ny aretina dia :
1- Na izy nanota dia niala teo ambany fiarovan'Andriamanitra
2- Na mandalo fitsapana toa an'i Joba izy, ka navelan'Andriamanitra satana hanome azy aretina
Ny tsy kristiana dia afaka tafihan'ny aretina na tsy miera amin'Andriamanitra aza satana satria eo ambany fiarovan'Andriamanitra izy ireo .

Ny vahaolana amin'ny cas 1 = fibebahana,
Ny vahaolana amin'ny cas 2 = fahatokiana an'Andriamanitra

mbola averiko ihany hoe tsy haiko ny fiainan'i Norbert ka tsy afaka hamaly anao aho hoe naninona izy no narary? cas 1 ve sa 2

Farany, ny mpino Kristiana dia efa nomena fahefana hanasitrana ny marary eny fa na dia ny tsy mpino aza. Raha marary zao rhaj0 dia afaka ivavahako dia sitrana.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 11/06/2018 23:33
gasy1zayNy aretina dia avy amin'ny satana/devoly, ny aretina dia tsy afaka mahazo ny kristiana na ny olona manaradia an'Andriamanitra raha mbola eo ambany fahefan'Andriamanitra izy...

ka raha Katolika izany i Gasy1zay, dia eritrereto tsara ao azany, fa hoe:
Pope John Paul II died in April 2005 at the age of 84. His official cause of death was septic shock and cardio-circulatory collapse. He had suffered from Parkinson's disease, arthritis and other ailments for several years before his death.

Fa dia efa elaela ihany izany no nopalapalan'i Satana izany ohatra i Jean-Paul II, araka ny finoan'i Gasy1zay azy. Nasian'i Satana ny Parkinson's disease, arthritis tao izany i JP2, fa tena mbola nahazo "petra-tanana" tany angaha i JP2 ary dia mbola velona fa mandraingiraingy tao.
Farany, nasian'i Satana septic shock and cardio-circulatory collapse tany @ maha-izy azy angaha Ingahibe, araka ny finoan'i Gasy1zay azy ihany, izay vao izy lasana izay.

Raha Loterana indray i Gasy1zay, dia hoe:
Luther had been suffering from ill health for years, including Ménière's disease, vertigo, fainting, tinnitus, and a cataract in one eye... An apoplectic stroke deprived him of his speech, and he died shortly afterwards

I Lohotera koa izany nataon'i Satana niantoka mihintsy Ménière's disease, vertigo, fainting, tinnitus, and a cataract. Nefa @ io i Lohotera "bitsihin'Andrmntra", eo ampamoronana ny Leglizy Loterana t@ izany. Ela nijaliana tao INghibe, fa farany nasian'i Satana apoplectic stroke tena tao @ maha-izy azy, ary dia lasana koa izy.


Fa i Gasy1zay kosa, fa izato Hianao, izay mbola eo ambany fahefan'Andriamanitra, dia tena salama (vatana sy) saina, ary io iaraha-mahita, io iaraha-mamaky eto io
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 12/06/2018 17:21
gasy1zayivavahako dia sitrana

Inona no ifandraisan'ireto re ry Gasy1zay:

1- ianao Gasy1zay mikimpy mafy toa constipé ao, ny hatsembohana mipatrapatraka @ tany toa ny an'i Jesosy fa mba "mivavaka' HONO, sady mieritreritra ny fahalalana sy fampianarana tao @ Boky tonta, fa mba 'm(amp)iasa saina' HONO

2- septic shock and cardio-circulatory collapse, Parkinson's disease, arthritis and other ailments.. Ménière's disease, vertigo, fainting, tinnitus, and a cataract in one eye... An apoplectic stroke.

ntss.. hoe, "sitranao" Gasy1zay @ vavaka sy "petra-tanana" ireo aretina ireo??


Rahoviana re vao ho takatrao fa pensée mazika nandrasaonina beuh ny anao ry Gasy1zay (kristiana)?? Efa mandroso ny taona eee...
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 13/06/2018 16:39
tena mino aho fa sitrana ry zareo raha vonona ny hameha(ko)na tanana ka mino fa Andriamanitra dia maniry ary afaka manasitrana azy

Ny olana dia eo amin'ny finoana foana
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 13/06/2018 18:26
Eny ho'a ee... ny "vertigo" nanjo an'i Lohotera ohatra izany, tena raha misy voany koa hitan'i Gasy1zay ao @ misy azy ao, dia hanaovan'i Gasy1zay "petra-tanana+vavaka" mikimpy mafy fotsiny, TSY ANKIHEtSIKA ao ny mararin'ny vertigo, fa dia sitrana ho azy eo.

Raha mba takatr'i Gasy1zay anefa fa ny vertigo dia noho ny .... euh.. aleo hoe tsapaina raha mba hain'i Gasy1zay ny @ vertigo?

Satria izany ilay olona voan'ny vertigo @ io, toa fanina (voan'ny vertige), ka dia sûr fa akapok'i Gasy1zay ho ny Devoly no mamiravira mampafanina ity olona. Koa ao @ pensée mazikan'i Gasy1zay ao izao, rahefa manao petra-tanana+vavaka ao HONO ny anao lahy, dia amen'Atra ny daka-tsy-hita-maso ilay Devoly mandrebireby. Ary dia TSY ANKIHETSIKA eo, dia tonga dia sitrana ny vertigo... rahefa "mino" ny petra-tanana+vavaka" + Atra/Devoly ilay mararin'ny vertigo.

Izay ilay izy ry Gasy1zay oooo??

Sa lazao @ antsipirihany azany hoe ry Gasy1zay ny phenomene mampasitrana ny vertigo ohatra, araka ny "petra-tanana+vavaka" (ho) ataon'i Gasy1zay ao??
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 13/06/2018 19:33

rhaj0
Eny ho'a ee... ny "vertigo" nanjo an'i Lohotera ohatra izany, tena raha misy voany koa hitan'i Gasy1zay ao @ misy azy ao, dia hanaovan'i Gasy1zay "petra-tanana+vavaka" mikimpy mafy fotsiny, TSY ANKIHEtSIKA ao ny mararin'ny vertigo, fa dia sitrana ho azy eo.

Raha mba takatr'i Gasy1zay anefa fa ny vertigo dia noho ny .... euh.. aleo hoe tsapaina raha mba hain'i Gasy1zay ny @ vertigo?

Satria izany ilay olona voan'ny vertigo @ io, toa fanina (voan'ny vertige), ka dia sûr fa akapok'i Gasy1zay ho ny Devoly no mamiravira mampafanina ity olona. Koa ao @ pensée mazikan'i Gasy1zay ao izao, rahefa manao petra-tanana+vavaka ao HONO ny anao lahy, dia amen'Atra ny daka-tsy-hita-maso ilay Devoly mandrebireby. Ary dia TSY ANKIHETSIKA eo, dia tonga dia sitrana ny vertigo... rahefa "mino" ny petra-tanana+vavaka" + Atra/Devoly ilay mararin'ny vertigo.

Izay ilay izy ry Gasy1zay oooo??

Sa lazao @ antsipirihany azany hoe ry Gasy1zay ny phenomene mampasitrana ny vertigo ohatra, araka ny "petra-tanana+vavaka" (ho) ataon'i Gasy1zay ao??


Ny baiboly dia milaza fa Andriamanitra dia manasitrana ny aretina rehetra

Sal 103:3 Izay mamela ny helokao rehetra, Izay manasitrana ny aretinao rehetra

tsisy resaka eto hoe aretina avy amin'ny devoly na aretina avy amin'ny virus, hereditaire, cancer, etc...

ary hoy koa Jesoa :

17 Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino: hamoaka demonia amin’ ny anarako izy; hiteny amin’ ny fiteny izay tsy mbola hainy izy;
18 handray menarana izy; ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy hampaninona azy izany; hametra-tànana amin’ ny marary izy, dia ho sitrana ireny.

ka mbola averiko ihany hoe resaka finoana io rhaj0 a!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 13/06/2018 20:28
gasy1zay - 11/06/2018 17:03Raha ny voasoratra aloha dia ny aretina avy amin'ny devoly

gasy1zay - 13/06/2018 19:33tsisy resaka eto hoe aretina avy amin'ny devoly

Esy e ry Gasy1zay.. Dia asa mihintsy hoe, inona no "bitsihin'Andrmntra" anao ao ry Gasy1zay, fa dia ... mba menatra ee ... mba asio an'ilay honetetehy intelektoaly ihany ho'a ny fiainana, na dia TSY nampianarin'ny Baiboly an'izany azany nareo ry Gasy1zay aa...


Fa tsy maninona raha mirediredy mivadi-dela miovaova "fampianarana" toa io i Gasy1zay, fa dia raisina indray izany ilay finoan'i Gasy1zay farany ito ee..

gasy1zay - 13/06/2018 19:33Andriamanitra dia manasitrana ny aretina rehetra

Ka raha raisina ny resaka Vertigo nanjo an'i Lohotera, dia TSY ny Devoly indray HONO izany no mampafanina ny mararin'ny vertigo, hozy i Gasy1zay ee...

Ka dia rehefa fanina izany ity olona, dia satria i Andrmntra "mahalala ny zava-drehetra", dia fantatr'Andmntra ny mahatonga ny vertigo. I Gasy1zay no nandrasaonina TSY mahalala. Nefa moa izany, dia nasisik'Andmntra ao @ imazination-n'i Gasy1zay, ny fanasitranana ny vertigo. Ka dia eto izany, dia comme ça fotsiny, dia rahefa mikimpy mafy sy migonongonona iny Gasy1zay, dia misy fantsona imazinera, mipotritra ao @ imazination-n'i Gasy1zay, izay manao izay mampametimety ny ao @ loha sy sofin'ilay voan'ny vertigo izay nametrahany tanana ao io eee..

danz be an... danz be
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 13/06/2018 20:37

rhaj0
gasy1zay - 11/06/2018 17:03Raha ny voasoratra aloha dia ny aretina avy amin'ny devoly

gasy1zay - 13/06/2018 19:33tsisy resaka eto hoe aretina avy amin'ny devoly

Esy e ry Gasy1zay.. Dia asa mihintsy hoe, inona no "bitsihin'Andrmntra" anao ao ry Gasy1zay, fa dia ... mba menatra ee ... mba asio an'ilay honetetehy intelektoaly ihany ho'a ny fiainana, na dia TSY nampianarin'ny Baiboly an'izany azany nareo ry Gasy1zay aa...


Fa tsy maninona raha mirediredy mivadi-dela miovaova "fampianarana" toa io i Gasy1zay, fa dia raisina indray izany ilay finoan'i Gasy1zay farany ito ee..

gasy1zay - 13/06/2018 19:33Andriamanitra dia manasitrana ny aretina rehetra

Ka raha raisina ny resaka Vertigo nanjo an'i Lohotera, dia TSY ny Devoly indray HONO izany no mampafanina ny mararin'ny vertigo, hozy i Gasy1zay ee...

Ka dia rehefa fanina izany ity olona, dia satria i Andrmntra "mahalala ny zava-drehetra", dia fantatr'Andmntra ny mahatonga ny vertigo. I Gasy1zay no nandrasaonina TSY mahalala. Nefa moa izany, dia nasisik'Andmntra ao @ imazination-n'i Gasy1zay, ny fanasitranana ny vertigo. Ka dia eto izany, dia comme ça fotsiny, dia rahefa mikimpy mafy sy migonongonona iny Gasy1zay, dia misy fantsona imazinera, mipotritra ao @ imazination-n'i Gasy1zay, izay manao izay mampametimety ny ao @ loha sy sofin'ilay voan'ny vertigo izay nametrahany tanana ao io eee..

danz be an... danz be


ngamba efa ela ela rhaj0 no nandao ny tanindrazana ka tsy mahay teny gasy tsara tsony an! Aleo ary ataoko mazava tsara ny fanazavako e, tsy misy resaka hoa ao amin'ny baiboly hoe ny aretina azo avy amin'ny devoly (nisy fanahy maloto) toy ny nahazo ilay zazalahy tratry ny fanintona ihany no azo sitranina amin'ny fametrahantanana fa ny aretina rehetra, satria i rhaj0 hono zany manazava fa tsisy ifandraisan'ny asan'ny maizina ny vertigo ...


dia mbola hamafisiko fa Andriamanitra manasitrana ny aretina rehetra, raha tsy mino ianao dia mazava ho azy fa tsy ho sitrana
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 14/06/2018 14:41
gasy1zaydia mbola hamafisiko fa Andriamanitra manasitrana ny aretina rehetra

hi hi hi... dia Andriamanitra izany @ Gasy1zay ilay infirmière mampanao tsingolo-batita ny olona voan'ny vertigo.
Satria i Gasy1zay, raha mihevitra hanao petra-tanana+vavaka, dia tsy hahavita inona mihintsy raha tsy ankihetsika eo ilay marary voan'ny vertigo. Na dia mi-imaziner "bitsik'Andmntra" ho'a azany i Gasy1zy rehefa mikimpy mafy toa constipé ao, dia tsy hahasitrana vertigo mihintsy ee..
mila an'ilay infirmière-ndriamanitra
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 14/06/2018 15:38

rhaj0
gasy1zaydia mbola hamafisiko fa Andriamanitra manasitrana ny aretina rehetra

hi hi hi... dia Andriamanitra izany @ Gasy1zay ilay infirmière mampanao tsingolo-batita ny olona voan'ny vertigo.
Satria i Gasy1zay, raha mihevitra hanao petra-tanana+vavaka, dia tsy hahavita inona mihintsy raha tsy ankihetsika eo ilay marary voan'ny vertigo. Na dia mi-imaziner "bitsik'Andmntra" ho'a azany i Gasy1zy rehefa mikimpy mafy toa constipé ao, dia tsy hahasitrana vertigo mihintsy ee..
mila an'ilay infirmière-ndriamanitra


Tena tsy mbola nahita an'i Jesoa nanasitrana niaraka t@ infirmière aloha aho e! Nisy temoignage maro momba ny guérison koa amin'ireny conférence ireny fa toa tsisy resaka infirmière an!
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 14/06/2018 16:11
ireto misy olona mijoro vavolombelona mikasika ny fanasitranana ary samy manana ny fisehony :

https://www.gotell.fr/temoignages
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 14/06/2018 16:55
rhaj0hi hi hi... dia Andriamanitra izany @ Gasy1zay ilay infirmière mampanao tsingolo-batita ny olona voan'ny vertigo.
Satria i Gasy1zay, raha mihevitra hanao petra-tanana+vavaka, dia tsy hahavita inona mihintsy raha tsy ankihetsika eo ilay marary voan'ny vertigo. Na dia mi-imaziner "bitsik'Andmntra" ho'a azany i Gasy1zy rehefa mikimpy mafy toa constipé ao, dia tsy hahasitrana vertigo mihintsy ee..
mila an'ilay infirmière-ndriamanitra
gasy1zayTena tsy mbola nahita an'i Jesoa nanasitrana niaraka t@ infirmière aloha aho e!

Ry Gasy1zay izay koa anie ka tsy cohérent mihintsy ao @ imazination-ny ao eee.. teo izao hoe. ilay "pasitera" HONO no "nirahin'i Jesosy" hiborosy an'ilay ranamana tao @ restau. Maninona eto tsy atao hoe, ilay "infirmière" no "nirahin'i Jesosy" hampanao tsingolo-batita an"ilay voan'ny vertigo?
Nefa anie tena sûr aho fa izay izao no filazan'ny Krsitiana (naman'i Gasy1zay) rahefa sitrana avy tany @ hopitaly izy (fa TSY nandeha tany ampiangonana)


Fa efa mahazatra moa ity Gasy1zay mivadibadi-dela @ fampinarany eto ity ee...
gasy1zay - 11/06/2018 17:03Raha ny voasoratra aloha dia ny aretina avy amin'ny devoly
gasy1zay - 13/06/2018 19:33Sal 103:3 Izay ... (balh blah blah..)
tsisy resaka eto hoe aretina avy amin'ny devoly

Satria mantsy, na avy @ devoly io na tsy avy @ devoly, dia ...
mampihomehy foana i Gasy1zay sy ny finoany ee
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 14/06/2018 17:04
ary ilay gidro mivadika olona rehefa ela ny ela nga ry rhaj0 tsy mapme anao
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 >