You are here: home > Forum

Ny Sex ao anaty Baiboly

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : noesoriko ilay sarin'i Fransisy "vao nahita", fa t...
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2
rhaj0 - 19/04/2018 20:42
noesoriko ilay sarin'i Fransisy "vao nahita", fa toa faotaoshopy beuh..
Fa mampihomehy ihany fa mety ho toa izay tokoany i Fransisy "rahefa tena mahita" an...


FA ndao ange atao ampamoaka eto ny "fampianarana" ao anaty Baiboly ny @ seksa ee..

GEnesisy 38:6 Ary Joda naka vady ho an'i Era lahimatoany, Tamara no anarany.
7 Fa ratsy fanahy teo imason'1 Jehovah Era, lahimatoan'i Joda; dia novonoin'i Jehovah izy.
8 Ary hoy Joda tamin'i Onana: Vadio ny vadin'ny rahalahinao, ka ento loloha izy, dia velomy maso ny rahalahinao.
9 Ary fantatr'i Onana fa tsy ho azy tsinona ny zaza; koa raha nandry tamin'ny vadin'ny rahalahiny izy, dia nandraraka tamin'ny tany mba tsy hiterahany zanaka ho an'ny rahalahiny.
10 Ary ratsy teo imason'i Jehovah izay nataony; ka dia novonoiny koa izy.wow... "fampianarana izany!!...
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 20/04/2018 14:25
Ilay sary tokony tsy nesorina koa.

Satria filazana hoe nanao kobaka am-bava I Fransisy. Raha vao nahazo toerana ingahy Fransisy dia ny hanadio ny Vatican no teny nambarany.

Fa ireo olona Pretra sy eveka mpanolana anefa dia mbola voaaro tanteraka fa tsy voasazy akory. Apetraka amin'ireo couvant natokana ho an'ny mopera antitra fotsiny izy ireo. Dia milamina ihany ohatran'ny tsy nanao na inona na inona akory.

Ny antony dia toa hoe miha vitsy ny olona mirotraka ho pretra.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 20/04/2018 17:57
Raha ny @ hadalan'i Fransisy, eny hadalany raha ny fahitako azy, raha ny hadalan'i Fransisy sy ny resaka momba ireo pretra (sasany) nanolana ankizy aloha, dia tsy ho vita mihintsy ny resaka. Vao t@ ity hernandro ity indray izao, dia izao indray ny fialana bala an'i Fransisy. Toatoa ny hoe, efa décentralisé HONO ny responsabilité, ka tena tsisy idiran'i Papa izay hadalan'izay pretra (sasany) any, fa anjaran'ny Arseveka any no "mifona" na "miala tsiny". Fa io k'lou dia TSY hamelan'ny Kanadiana. Afaka tohizana atsy @ pretra (sasany) nanolana Ankizy ny resaka...


Fa ity izao vao hitako ny fijerin'i Fransisy ny @ seksa. Dia efa mampihomehy dieny mialoha k'lou, fa i Fransisy TSY mi-seksa dia milingilingy manome "fampianarana" momba ny seksa.

https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2016/04/12/
He wrote about the joy of sex... His more earthy vision of marriage links the “one flesh union”... He affirms sexual desire, giving and receiving in sexual encounter and the self-transcending passion (bla-bla-bla...)...

Asa ahoana no "nahatakaran'i Fransisy" ireo resaka ireo, nefa ho'a izy izany TSY mikitika seksa, tsy mijery seksa, tsy misaina seksa (satria ota doublement mahafaty raha vao misaina seksa fotisny an...)


https://www.washingtonpost.com/world/
"... Francis’s pronouncements on family life came in a pragmatic, at times romantic document that encouraged a variety of things, including sex education and morning kisses."

Inona rey olona no hain'i Fransisy @ izany "morning kisses" izany... hi hi hi.. koa nisy masera/mamera (virjiny) be dia be izany manodidina an-dRafransisy ao, dia bizou sur les zoues isa-maraina ve iliay izy Rafransisy sa inona
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 24/04/2018 15:56

rhaj0
GEnesisy 38:6 Ary Joda naka vady ho an'i Era lahimatoany, Tamara no anarany.
7 Fa ratsy fanahy teo imason'1 Jehovah Era, lahimatoan'i Joda; dia novonoin'i Jehovah izy.
8 Ary hoy Joda tamin'i Onana: Vadio ny vadin'ny rahalahinao, ka ento loloha izy, dia velomy maso ny rahalahinao.
9 Ary fantatr'i Onana fa tsy ho azy tsinona ny zaza; koa raha nandry tamin'ny vadin'ny rahalahiny izy, dia nandraraka tamin'ny tany mba tsy hiterahany zanaka ho an'ny rahalahiny.
10 Ary ratsy teo imason'i Jehovah izay nataony; ka dia novonoiny koa izy.Ny an'ilay Atra izany tsy misy sazy afa tsy ny famonoana: Mangalatra paoma ianao voaozona ho faty; tsy mety manao amin'ny vadin'ny rahalahinao ianao, voavono ho faty.

Sadikadikan-draha
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 24/04/2018 16:14
Dia ny tena sampona @ ity, dia TSY mamela mampiasa condom ry Katolika. Dia inona ny fanafodiny mba tsy hiterahana: araraho @ tany ny tsirinaina.

Fa dia ho vonoin'i Jehovah eee...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 30/04/2018 14:28
rhaj0FA ndao ange atao ampamoaka eto ny "fampianarana" ao anaty Baiboly ny @ seksa ee..

GEnesisy 38:6 Ary Joda naka vady ho an'i Era lahimatoany, Tamara no anarany.
7 Fa ratsy fanahy teo imason'1 Jehovah Era, lahimatoan'i Joda; dia novonoin'i Jehovah izy.
8 Ary hoy Joda tamin'i Onana: Vadio ny vadin'ny rahalahinao, ka ento loloha izy, dia velomy maso ny rahalahinao.
9 Ary fantatr'i Onana fa tsy ho azy tsinona ny zaza; koa raha nandry tamin'ny vadin'ny rahalahiny izy, dia nandraraka tamin'ny tany mba tsy hiterahany zanaka ho an'ny rahalahiny.
10 Ary ratsy teo imason'i Jehovah izay nataony; ka dia novonoiny koa izy.

kay talohan'io, toatoa izao ny "fampianarana" namen'i Baiboly, ary iAbrahama mihitnsy no rôle.

Genesisy 16: 1 ARY Saray, vadin'i Abrama, tsy mba niteraka; ary izy nanana mpanompovavy Egyptiana, Hagara no anarany. 2 Ary hoy Saray tamin'i Abrama: (...) mivadia amin'ny mpanompovaviko; angamba hahazo zaza aminy aho. Dia neken'i Abrama ny tenin'i Saray
3 Ary rehefa nonina folo taona teo amin'ny tany Kanana Abrama, dia nalain'i Saray, vadin'i Abrama, Hagara Egyptiana mpanompovaviny, ka nomeny an'i Abrama vadiny mba hovadiny.
4 Dia nivady tamin'i Hagara izy, ka nanan-anaka ravehivavy;


Dia "mpanompovavy" tokoany moa i Hagara, koa raha i Abrahama sy Hagara no manao, dia ny zaza dia an'i Saray HONO.

wow... "fampianarana" izany!!...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 30/04/2018 14:49
Ireo resaka eo ambony ireo aloha dia kely botity sahala @ pirina. Fa ity manaraka ity no tena giravy.. giravy an!!

Genesisy 19: 5 dia niantso an'i Lota izy ireo (Anjely roa) ka nanao taminy hoe: Aiza ireo lehilahy vao tonga tato aminao izao alina izao? avoahy ho aty aminay izy hahalalanay azy.
6 Dia nivoaka teo am-baravarana Lota hankeo aminy, ka nakatony ny varavarana teo ivohony;
7 ary hoy izy: Masina hianareo, ry rahalahiko, aza manao ratsy.
8 Indro, manan-janaka roa vavy aho, izay tsy mbola nahalala lahy; masina hianareo, aoka re ireo no havoaka0ko ho eto aminareo, ka hataonareo aminy izay sitraponareo; fa ireo lehilahy ireo kosa dia aza anaovanareo na inona na inona;1- ireo Anjely roa lahy izany mitady ny "hahalala" an'iretsy lehilahy ao @ Lota. Marihina fa ny ao @ Baiboly, t@ izany fotoan'androny izany, dia hoe:
Mahalala = mi-seksa
Ka tena tian'ireo Anjely ho pehana izany iretsy Lehilahy miaraka @ Lota

2- Fa naleon'i Lota ny zanany vavy anankiroa no "hanaovan'ireo Anjely ny sitrapony".

Ary dia "nanao" tokoany moa ireo Anjely roa. Ary i Jehovah mihintsy no complice tao, ka "nampanjambena" ny olona, hahafahan'ireo Anjely "manao ny sitrapony" t@ ireo zanaka vavy roa an'i Lota


Genesisy 19:11 Dia nampanjambena ny mason'ny lehilahy izay teo am-baravaran'ny trano izy hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe;


Giravy izany raha "fampianaram-baiboly". Dia izany koa no ianaran'izao mpamaky babioly rehetra izao ee... ka i Jehovah mihintsy no complice. Na lazainao fa tsy Jehovah azany no "nampanjambena" ny olona, dia i Jehovah no naniraka ny Anjely. Misy andraikitr'i Jeohvah ao ee.. Loz'ty. Sady @ izay, supposé omnipuissant anie i Jehovah, mahalala n y fandehany, fa dia navelany hanohy ny "manao ny sitrapony" t@ ireo zazavavy anankiroa ny Anjeliny ee..

Giray be mihintsy ity ... giravy an!!!...
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 01/05/2018 13:20
Io ange ilay nolazaiko hoe : “ry zareo ao an-danitra sadikadika” e

Aiza koa ny lehilahy vahiny ao an-tranon’olona indray no tadiavin’ny anjely. Efa zatra mifanenaka ry zareo any an-danitra.

Dia tsy nanaiky mihintsy raha tsy nanolana zanak’olona. Ka dia io ho’a no nianaran’ireo olon-kendry mpitondra fivavahana.
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 01/05/2018 13:28
Fintinina: sadikadika be ilay anjely kanefa dia I Satana sy ny Demonia ary I Belzeboba foana no omena tsiny
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 01/05/2018 14:10
Fa ilay Andrmntry ny Genesisy anie, ilay "Atra namorona ny Tany sy ny Lanitra", ka tena danz ee.. danz h@ zanaka aman-jafiny. Araho tsara ny tantara, fa ny "zanak'Atra" kay no nipeka ny "zanak'olona tsara tarehy" HONO.


Genesisy 6:2 dia hitan'ny zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin'ny olona; ka dia nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra araka izay tiany izy.

Ilay voambolana "vadiany" ange mody maontina HONO', fa ny tena dikany dia mi-seksa ee..

Dia izany no nianaran'ireo mpamaky Biboly te-ho "zanak'Andriamanitra" rehetra izao. Tonga dia "vadiana" izay fidifidiany ao. Ary tsy iray na roa fa izay izay rehetra "tsara tarehy" dia vadiany daholo daholo HONO eee...

- Aza mba "ratsy tarehy" ihany ry Vehivavy (minomino an'itony tantara-angano itony) fa tena TSy asian'ny Zanak'Andmntra sira eee...

- Ary aza mba "tsara tarehy" koa, fa ny eritreritrao sy izay fitiavanao dia TSISY dikany @ zanak'Andmntra, fa tonga vadiany dia pehany ianao eee...


Dia mitohy kely ny tantara..

Genesisy 6:4 (..) raha nivady tamin'ny zanakavavin'ny olona ny zanak'Andriamanitra, ka niterahany; ireo no ilay olo-mahery hatrizay ela izay, dia ny lehilahy nanan-daza.


Lelikamaory ee... Ireo izany no zafikelin'Andriamanitra, zafikelin'ilay "Atra namorona ny Tany sy ny Lanitra" , ary dia ireo "lehilahy nanan-daza" ireo izany HONO no.. inona hoe ee???

Valio | Miverina eny ambony
endriny - 02/05/2018 11:40
Nivady tamin’ny zanaka vavivn’ny olona izany Jesosy tamin’izany andro izany Ka inona indray moa.

Dia avy izy mbola nateraky ny virjiny indray.

Fa ny baiboly Kristianina angamba tsy misy an’ireo koa
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 03/05/2018 15:18
Somary mba hivereno kely ange ilay Genesisy toko 19 fa tena nivaona tokoa ny nandraisantsika azy e.

Marina ny an’i RBNIR.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 03/05/2018 16:01
yep... efa niaiky aho fa nisavoana

Fa na izany aza, dia mbola tena maharikoriko ahy kosa aloha
- raha izay Anjely, matanjaka mahery, izay ireo no mahamendy ny sainan-dry Lota, olon-kendrim-Baiboly ary bitsihan'Atra omnipuissant,
- nefa dia nanao ity fanaovana sorona sy fampirisihina ny hametavetana ny zazavavy (mbola tsy mahalala lehilahy) izay zanany akoriny azany.

wow.. "fampianarana" izany!..

Efa 2018 izao ny taona ... ny #MeToo na koa #MoiAussi izao efa manerana ny tanyary dia io mihahaka io revin'adalan'ny Baiboly sy ny Anjely ary izao Andrmntrany (sadikadikan-draha) izao foana.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 03/05/2018 21:57
Rehefa ataoko ny kaonty @ ireo tantara ao @ Genesisy 6 sy 19 ireo, dia .. "kisarisary" tokoany ity tantara ity,. Toa izao no izy aminy:

1- ny "zanak'Andrmntra" dia ireo Deba be tao @ tanana t@ izany. Efa fantatra foana moa, fa ny mpanjaka taloha, dia mitono-tena ho "zanak'Atra". Ary dia io lazain'i Genesisy 6:5 hoe "ireo no ilay olo-mahery hatrizay ela izay, dia ny lehilahy nanan-daza". Ny Deba be taloha no tonga dia maka vady izay zanaky ny fokonolona "tsara tarehy", araka Genesisy 6:2 io.

2- ny Anjely dia ireo miaramilan'ilay "zanak'Atra" eee.. Anjely (manan'elatra pigeon) ve dia ho "pehan'ny fokonolona".. miaramila ireo "iraka" nafenin'i Lota ireo, arak' ilay Genesisy 19:5 hoe "lehilahy" ireo

3- Dia avy eo, ilay Deba be sy ny mpisolelaka Deba be moa no manoratra ny tantara, ary dia "tantara" tokoany moa izany, ary dia asiana "pouvoir mazika" kely ampitahorana ny vahoaka sy ny fokonolona. Ary dia hoe. comme ça fotisny @ izao, dia "nampanjambena" HONO ny fokonolona (Genesisy 19:11)


Izany hoe, raha fehezina, dia ny tompon'ny fahefana, t@ fotoan'androny, no nametrapetraka ny resaka ao @ Genesisy io. Ary natao na lasa "boky" référence ilay izy.

MIfangaro ao daholo:
- na ny "fahalalana" .. h@ astrolojia ka h@ fanazavana ny fisiana na fiforonan'izao sy izao
- na ny fifampitondrana eo @ fiaraha-monina, na koa ny fitondra-tena
- nanisihina ny légiimité-n'ilay tompon'ny fahefana
- nanisihana "finoana/fivavahana" koa, satria izay no ananana emprise ny olona
- ary dia mifanosina ao, ny fitantarana ny zava-nisy (tantara) sy ny fantasme

Ny tanjona, izay hita @ vokany, dia natao HAMEHEZANA ny fi(s)ainan'ny mpiara-monina ity Tantara-Angano ity.Dia ny mahavalalanina (ahy), dia raha izany no natao
- t@ fotoan'androny, 6000 taona lasa h@ l'an zero + 300 eo ho eo,
- sy t@ jeogirafiany, 100 km à la ronde tao moyen-orient tao
dia hoe, fa dia ahoana loatra azany, no h@ izao, dia mbola roboka sy milona @ izany ny olona.

Valio | Miverina eny ambony
endriny - 04/05/2018 14:16
Misaotra anao nanaiky fa diso ilay izy.

Izay tokoa no hitako maha samy hafa ny olon-tsotra sy ry zareo kristianina eto amin'ity serasera ity.

Ilay olon-tsotra afaka miaiky fa diso ny hevitra narosony, fa ny an-dry RBNIR sy ry Strong3 na dia efa zavatra diso aza no arosony eto, dia vao maika amafisinina amin'ny tokony sy andininy fa marina ny zavatra nolazainy

Tsetsatsetsa tsy aritra iny.

Fa iza aza ny anaran'io vehivavy novadian'ny zanak'Atra io (Jesosy fony kely)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 09/05/2018 16:04
Dia tohizana ny ampamoaka eto ny "fampianarana" ao anaty Baiboly ny @ seksa ee..

i Joda sy Lota k'lou dia efa izay sampona izay.

Asa raha misy Kristiana tsara sitra-po mba hanazava tsara ny @ Noah sy Lota indray, izay lazaina fa olon-kendrin'Andmntra, nefa mamolava mamoa-fady.

1- Noah izy teo, ilay mamo dia nanary lamba, dia tsihaitsihay ny nataon-janany azy tao, sûrement nopehan'ilery i bainina, fa dia h@ zafikelin'ilehio nampihinan'Atra ny tsakaokany.

Genesisy 9:21 Ary nisotro tamin'ny divay izy ka mamo; dia nanary lamba izy ka nitanjaka tao anatin'ny lainy.
22 Ary hitan'i Hama, rain'i Kanana ny fitanjahan'ny rainy, dia (...)
24 Dia nahatsiaro Noa, rehefa afaka ny hamamoany, ka nahafantatra izay efa nataon'ny zanany faralahy taminy.
25 Dia hoy izy: Ho voaozona anie Kanana; Ho tena andevon'ny rahalahiny izy
2- i Lota mamo lava, na nampamamoin-janany vavy, dia avy eo ireo nitaingina an'i Bainina mba ahazo anaka.

Genesisy 19:32 andeha hampisotrointsika divay ny raintsika dia handry aminy isika hananantsika fara avy amin'ny raintsika.
33 Dia nampisotroiny divay ny rainy tamin'iny alina iny dia niditra ny vavimatoa ka nandry tamin-drainy; (..)
35 Dia nampisotroiny divay indray ny rainy tamin'iny alina iny; dia nitsangana ilay zandriny ka nandry taminy; ary izy tsy nahafantatra izay nandriany, na izay nifohazany.
36 Dia samy nanan-anaka tamin-drainu ny zanak'i Lota roa vavy.
Mba misotro alikaola ary mahita olona misotro alikaola ihany aho, fa tena tsisy mahavita ny vitan'i Noah sy Lota mihintsy kosa k'lou ee... Tena mbola tsy nahare olona mamolava manary lamba dia nopehan-janany izany aho, na olona mamo tampina ka tsy mahalala fa hoe, manao amin-janany anie izy io.

Fa dia inona no tsy vitan'ny (olon-kendrin')Andrmntra eee ???
wow.... "Fampianarana" izany an...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 11/05/2018 19:05
Ny mahavariana, dia hotry ny TSY (mahay) mamaky Baiboly ny (ankabeazan'ny) Kristiana.

1- anarany fotsiny hoe, GEnesisy no boky voalohany, fa tena hotry ny TSISY mahay ny tantara ry Kristiana isany. Nefany ho'a, ny olona tia Harry Potter, fara-fahalikamatiny, hain-dreo tsianjery h@ point sy virgule ny chapitre 1.

2- i Noah sy Lota anefa dia tena olombe noho ny olombe. i Noah izao no olombe hany avotra t@ safo-drano. i Lota no olombe hany avotra taorian'i Sodoma/Gomora. Dia olombe toa izany ve dia TSY mba liana ry Kristiana hoe, ahoana tsara ny tantaram-piainan'izany? Nefany ho'a, ny olona tia Harry Potter, farafahalikamatiny, hain-dreo h@ lokon'akanjon'i Hermione.


Fa dia mahavariana eee...

- Maninona no tsy hain'ny Kristiana tsianjery boka ny Tantara chapitre 1, dia ny Genesisy. Sa TSISY dikany izany, f'avelao ho lô tsisy mpamaky ao ity boky?

- Raha tena "mino" ny tantara tokoany koa anie ny Kristiana, dia tena (mety) ho taranak'i Noah sy Lota izy gasikely ao io eee... Dia maninona no tsisy fantany akoriny ny amin-dreo?? Sa TSISY marina izany, fa anganoangano fotsiny izany rehetra izany?

Dia tena tsy azoko mihintsy...
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 14/05/2018 05:17
Ity Atra ity izany tena tia seksa mihintsy. Ary mety izay no nanozonany an’i Adama sy Eva ho faty voalohany. Hitany mantsy fa tsara tarehy I Eva, dia saika ho alainy ho vady angamba. Kay notsiriahan’i Adama. Dia tezitra ny anao lahy, ary nanozona.

I Kaina anefa namono ny rahalahiny tsy voazona ho faty na novonoina
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 15/05/2018 18:24
Rehefa miresaka @ Kristiana izany izao, dia ... raha aviavy izy hoe, TSY "taranaka argidro", na koa midogaigy @ ity hoe, "samy taranak'i Adama sy Eva", dia mila ahitsy kely hoe, nareo Kristian :

1- sao dia taranak'i Abela (sy Eva) kosany?

2- sa koa, sao dia taranak'i Noah? Ilay hany avotra t@ safo-drano, fa avy eo i olombe Noah dia nopehan'ny zanany lahy nony mamo nanary lamba tao @ Genesisy 9:21

3- na koa, sao dia taranak'i Lota? Ilay hany avotra t@ Sodoma sy Gaomoro, fa avy eo i olombe Lota dia nanao tamin-janany vavy fa mamo tampina tao @ Genesisy 19:32
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2