You are here: home > Forum

Ny siansa arak'i RBNIR

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re: Ny siansa arak'i RBNIR
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 7 8 9 10 11 > 
RBNIR - 16/05/2018 07:20
Rhajo, ny voambolana hoe galaxie, dia mbola tsy nisy tamin'ny fotoana nanoratana ny baiboly, lanitra no nahafataran'ny olona azy ka dia lanitra no nilazan'Andriamanitra azy.

Tahaka ilay hoe trou noir (voambolana taty aoriana) farihy afo no niantsoan'i JEsosy azy...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 16/05/2018 07:31
Tahaka ny olona mampianatra zaza kely ihany io.....mpampianatra ianao nefa tsy mahatakatra an'izany (tsy mahamenatra v)?

Aza maika hanohitra foana hoy aho fa ho afabaraka eo ny farany....

Mba fantatrao v no antony nitenenan'i JEsosy an'ity an'i paoly apostoly???

« Ary rehefa lavo tamin'ny tany izahay rehetra, dia nandre feo nilaza tamiko aho nanao tamin'ny teny Hebreo hoe: Saoly Saoly, nahoana ianao no manenjika Ahy? Zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanindronana. » (Asan'ny Apostoly 26:14)

Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons.

Izay manohitra ity fampianarana tsy misy kilema ity dia tahaka ny olona iray manohitra lohalefona:

Arakarakany ny hanoherany azy no mampilentika ao anatiny ilay lefona....

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 16/05/2018 16:13
Mba marina hoe:

Tahaka ny nampianatra zazakely ny nampianaran'Atra an'i Abrahama sy Mosesy ny hoe: "Ny lanitra dia ny toerana manasaraka ny rano ambony sy ny rano ambany"

Tahaka ny nampianatra zazakely ny nampisehoan'i Jesosy ny mpianany hoe: "Rehefa mangatsiaka ny andro, ka mivaingana ny farihin'i Galeleo dia azo itsanganana tsara, tsy mila lakana"

Ka dia natao ohatran'ny angano "Petit Chaperon Rouge" mihintsy ny baiboly mba hampianarana an'ireto Zanak'Ondry.

Ka dia hitantsika eto izany, fa ny olona eo anatrehan'Atra dia tsy vitan'ny hoe midongizina ohatran'ny ondry fotsiny, fa tena mibareraka ohatran'ny zanak'ondry nilaozan-dreniny mihintsy.

Ka dia mazotoa minono baiboly izany ry zanak'ondry koa.

Tandremo fa tsy fitelina ny taratasy hoy ilay mpivarotra mofogasy
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 16/05/2018 17:50
RBNIRTahaka ny olona mampianatra zaza kely ihany io.....

endrinyMba marina hoe:

Tahaka ny nampianatra zazakely ny nampianaran'Atra an'i Abrahama sy Mosesy ...

koa na i Jesosy azany nampiasa ny teny "Lanitra", TSY nahatakatra fa "galaxie" anie izy io

Matio 16:1 Ary ny Fariseo sy ny Sadoseo nankeo aminy, dia naka fanahy Azy ka nangataka Azy haneho famantarana aminy avy any an-danitra.
2 Ary Izy namaly ka nanao taminy hoe: Nony hariva, dia hoy hianareo: Ho tsara ny andro, fa mena ny lanitra.Bravo RBNIR... tena "sahala @ zazakely" i Jesosy, amin-dry RBNIR, fa TSY mahatakatra fa "menamena ny galaxie" io...

Abilabilao dia afokafokay ho sain-jaza na i Abrahama na i Mosesy na h@ i JEsosy ry RBNIR aa..
Izaho indray ve hi-contredire anao @ izany re ry RBNIRFa io izany araka ny hiran'i Nono, hoe
REhefa midorehitra menamenabe,
iny fara-dovin'i Lanitra iny an.
mahatsiaro anao aho, mahatsiaro anao an...


Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/05/2018 10:54
Pedagogue v dia tsy mahay manavaka ny fampianarana ny zazakely T1 sy ny olona efa Terminal?

Arakaraky ny fahaizana hanany no hampitana ny olona

Ohatra : ny chime 3ème sy 1 ère samy iray ihany no lohateny saingy.....ny iray mbola zavatra tsotsotra no ampianarina azy...

Dia tahaka an'izany , taloha ny kintana dia tsy mbola nisy nahafantatra hoe masoandro sns fa izay rehetra namirapiratra teny amin'ny lanitra dia izay koa no nitenenan'Andriamanitra azy (tsy misy diso akory izany na iray aza satria ny olona taty aoriana no nanavaka hoe aleo izay mitovy amin'ny masoandro ihany no lazaina fa étoile)

Dia otran'izay, izay hitan'ny olona eny ambony eny (na lavitra na akaiky no lazain'ny olona hoe lanitra taloha) fa ankehitriny kosa ireo efa lasa alavitra amin'ny fahalalana no manavaka azy hoe galaxie izao na izao sns....

taloha raha naseho tamin'ny fahitana tamin'ireo mpianatra ilay (trou noir) dia farihy afo no nitenenan'i Jesosy azy...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 17/05/2018 16:11
I RBNIR anie, asa raha hoe dia izaho no Irainizeloza, raha milaza fa i RBNIR sy ny "siansa arak'i RBNIR", dia @ fahendren'ny Ntaolo hoe, i RBNIR dia ny tapany ihany no mihontsakontsana ee.. TSY hain-dRBNIR akoriny ho'a ny Siansa, na ny basique, mainka fa ny votoatiny sy ny methode-ny...

Ndana indray hoe ry RBNIR hahontsakontsano ao @ coco-nao ao ny @ teny hoe QUASAR...
Hanotaniio mihintsy i Hrnrn, na koa azany i Jesosy rehefa miresaka iny nareo

Fa tandremo miritarita toa ny fombanao mamaky baiboly, ka ampiadiana rima @ Qasar na koa Kaizara indray io teny io an...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 18/05/2018 10:21

endriny
Mba marina hoe:

Tahaka ny nampianatra zazakely ny nampianaran'Atra an'i Abrahama sy Mosesy ny hoe: "Ny lanitra dia ny toerana manasaraka ny rano ambony sy ny rano ambany"

Tahaka ny nampianatra zazakely ny nampisehoan'i Jesosy ny mpianany hoe: "Rehefa mangatsiaka ny andro, ka mivaingana ny farihin'i Galeleo dia azo itsanganana tsara, tsy mila lakana"

Ka dia natao ohatran'ny angano "Petit Chaperon Rouge" mihintsy ny baiboly mba hampianarana an'ireto Zanak'Ondry.

Ka dia hitantsika eto izany, fa ny olona eo anatrehan'Atra dia tsy vitan'ny hoe midongizina ohatran'ny ondry fotsiny, fa tena mibareraka ohatran'ny zanak'ondry nilaozan-dreniny mihintsy.

Ka dia mazotoa minono baiboly izany ry zanak'ondry koa.

Tandremo fa tsy fitelina ny taratasy hoy ilay mpivarotra mofogasy

Azavaiko,

Fantatr'Andriamanitra tsara ny farimpahalalan'ny olona taloha dia niteny araka ny fantatry ny olona Izy...

Dia otran'ny amin'ny fiainana ihany, ianao v dia ampianatra fonction , na application sns...amin'ny zaza mbola T1???? afaka mampianatra azy manisa ianao fa tsotra dia tsotra mbola ny 1 ka hatramin'ny folo dia fifanampiana tsotsotra ihany koa...

Ny pédagogue mahafantatra an'izany tsara e!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 18/05/2018 15:29
Nahita soavaly (betongotra) vaovao indray i RBNIR: dia izao "Andmntra pédagogue" izao.

ntss.. raha pédagogue ve izao Andmntra izao, tsy efa hafa mihitnsy ny itaizany na ifandraisany amin-"janany". Ohatra, ilay "amour inconditionnel".. na fotsiny hoe, izao miteny @ "feo mahery" lava izao. Fa TSISY takatraNY izany ee...
(raha ny marina, TSY takatr'i RBNIR belazao akoriny koa ny @ izany rehetra izany)

Fa raha ny tena marina re ry RBNIR dia, izay "nanoratra" ny Baiboly ho'a, dia soatoavina sy fahalalana de l'an -6000 à l'an zero no ifotorany aaa... ary dia io mivaralila, absurde sy ridicule io daholo ny "voasoratra dia voasoratra", hany ka na i RBNIR azany menatra, dia manabilabila izay rehetra ao anaty Baiboly.. tsy an-kenatra.

Ohatra ho'a.. ilay "quasar" ve izao efa nahontsakontsanao tao @ coco-nao tao ry RBNIR, dia tonga saina ianao fa toa tsy takatr'i Jesosy na i Paoly akoriny izany?
Dia ahoana indray?
Dia ho spinner-nao RBNIR hoe, Quasar indray kay no tian'i Noah sa i Lota, sa i Jakoba sa i David sa i Jesosy tenenina??
Dia inona indray ny voambolana tsindrohinao rBNIR ho midika ho Quasar???
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 18/05/2018 17:00

Soatoavina -6000 nefa nahita mialoha fa....

1- Tokony asiana aro-fanina ny rihina ambony (ny architect tamin'ny taona 1200 vao nahatakatra an'izany) Deot 22:8
2- Tokony totofana ny maloto fa tsy avela hianaka (isika ankehitriny vao mihirahira lava an'izany ao amin'ny tele...(Deot.23:13
3- Ny ony rehetra dia mivarina an-dranomasina avokoa Ecclésiaste 1:7,
4- Ny flocon de neige dia miforona avy amin'ny rano mivaingana rehefa tratran'ny hatsiaka be Job.38:30 (amin'ny dikanteny angilisy izy mazava tsara)
5- Ny galaxie misy antsika ity dia mety ho levon'ny trou noir iray manana endrika farihy afo
6- Ny tany dia miantona eo amin'ny tsy misy (miantona eo an'habakabaka Job.27:6
7- Raha tiana hahavokatra ny tany dia tsy fafazana voanjavatra 2 fa iray ihany (deot.22:9)

Sns.....

Averina indray fa nisy intelligence supérieur nanoro azy ireny ary araka ny baiboly dia io intelligence supérieur io dia tsy Iza fa ny Fanahy Masina...

« fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny Soratra Masina dia tsy efan'ny fisainan'ny olona fotsiny ihany; » (2 Petera 1:20)
« fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra; fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny Fanahy Masina azy. » (2 Petera 1:21)

Koa mba minoa hoy aho fa sao dia hadinina aminao izao rehetra izao any aoriana any.....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 19/05/2018 00:30
Esy e ry RBNIR.

Ka i RBNIR izany manana "intelligence supérieur" raha miolotra amin-dry Abrahama sy Moizy ary Jesosy sy Paoly.

Bravo RBNIR.. Izaho indray ve ho'a hi-contredire anao RBNIR manafokafoka ny intelizansan'ny olombem-Baiboly ao
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/05/2018 08:15
rhaj0
Esy e ry RBNIR.

Ka i RBNIR izany manana "intelligence supérieur" raha miolotra amin-dry Abrahama sy Moizy ary Jesosy sy Paoly.

Bravo RBNIR.. Izaho indray ve ho'a hi-contredire anao RBNIR manafokafoka ny intelizansan'ny olombem-Baiboly ao

Tsy izay ny hafatra tiana ampitaina fa hoe :

Misy teny maromaro ao anaty baiboly ao manamarina fa io baiboly io dia tsy hoe araka ny fisainan'ilay olona izay nanoratra azy fotsiny ihany fa tena nisy Andriamanitra marina tao an-damosiny tao nampanoratra azireo io baiboly io....

« fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny Soratra Masina dia tsy efan'ny fisainan'ny olona fotsiny ihany; » (2 Petera 1:20)
« fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra; fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny Fanahy Masina azy. » (2 Petera 1:21)

Ireo mpahay sians tany amboalohany rehetra tany nahatsapa an'izany koa ka dia nanome voninahitra an'Andriamanitra izireo...

http://www.alterinfo.net/Les-plus-grands-scientifiques-de-tous-les-temps-croyaient-en-Dieu-_a72302.html

https://fr.aleteia.org/2014/06/21/quand-25-savants-illustres-confessent-leur-foi-en-dieu/


Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 22/05/2018 14:45
inona ary'ty... hodian-dRBNIR fanina ny "fampianarana" narosony teo; "fampianarana" izay "nobitsihin"i JEsosy" azy tao HONO. (satria i RBNIR dia en communication permanent @ Jesosy, rehefa mivavaka isan'andro ao)

Mibesobeso i RBNIR, @ ilay soavalibetongotra vaovao hoe, pedagogue HONO izao Andrmntra izao, hozy i RBNIR.

Dia hoe, ka TSY takatr'i Abrahama sy Mosesy ohatra ny "siansa arak'i RBNIR", ka dia ny nampianarina an-dreo tao, dia araka ny "farimpahalalan'ny olona taloha" t@ fotoan'androny tao.

Fa izao i RBNIR, dia efa mahatakatra ny "siansa arak'i RBNIR", mahatakatra KOKOA ny "intelligence supérieur", izany hoe supérieur kokoa ny intelligence-ndRBNIR.

Ka dia fokafokain-dRBNIR ho tena "intelligence inférieure" izany ry Abrahama sy Mosesy ee... Sa tsy izany, ry RBNIR?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/05/2018 15:03
rhaj0
Mibesobeso i RBNIR, @ ilay soavalibetongotra vaovao hoe, pedagogue HONO izao Andrmntra izao, hozy i RBNIR.

Izay mihitsy "fampianarana" ilay izy....« Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe: Tsy Ahy ny fampianarako, fa an'izay naniraka Ahy. » (Jaona 7:16)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 22/05/2018 19:45
Ka ohatra hipotetika izany, TSISY takatr'i Mosesy ny @ mi-inscrire soratra eo ambony vato izany, ka dia nolazain'Andrmntra izy fa "varatra" no nanoratra izany, ary minou fotsiny k'lou HONO,fa any aoriana, i RBNIR no hanazava azy.

Koa taty aoriana i RBNIR, izay mahay "siansa arak'i RBNIR", dia nanazava fa LASER anie no nampiasain'Andmntra, fa i Mosesy fotsiny, hozy RBNIR, no kely fahalalana, ka dia "varatra nirefotra" no nampinoan'ilay "pédagogue-beuh" azy, hozy ny BAiboly.


RAha ny marina anefany, dia ny 'forensic science" no TSY takatr'i Mosesy (sy ny Biboly), satria dia tena nisy "crime" teo, fa nisy jiolahy, tia handrebireby an'i Mosesy, no nanoratra t@ fantsika ity vato.

Dia nefany ho'a, i RBNIR sy ny "siansa arak'i RBNIR", ilay tapany mihevotrevotra, dia namariparitra hoe, "laser" hono no nampiasain'Andmntra.

Angaha tsy (hipotetikemà) sampona eee
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/05/2018 07:39
rhaj0
Koa taty aoriana i RBNIR, izay mahay "siansa arak'i RBNIR", dia nanazava fa LASER anie no nampiasain'Andmntra,

Tena izaho marina v no nilaza an'io rhajo? ary otran'ny tianao mihitsy ange ilay mampiteny ahy zavatra tsy nolazaiko e?
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 23/05/2018 12:57
Efa hoe "hipotetikemà" io ry RBNIR aa... Izaho anie mba manome sopapa anao ee...

Fa mety io RBNIR aa.. Dia tena mba tsy ni-click taminao ve izay io ry RBNIR??

Ka dia tokony ampianao @ lisitry ny "siansa arak'i RBNIR" izany ito eee..

--- ary ny varatra nanoratra ny vaton'i Mosesy kay Laser
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/05/2018 14:18
rhaj0
Fa mety io RBNIR aa.. Dia tena mba tsy ni-click taminao ve izay io ry RBNIR??

Ary mba tsy ni-click taminao mihitsy v hoe tamin'ny fomba ahona no nahafantaran'ireo olona taloha be ireo fa tokony asiana aro-fanina ny rihina ambony? sns??

Rehefa mi click ianao dia handinika ao raha afaka ny hiclick ihany na tsia....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 23/05/2018 14:58
mouah ha ha .. Koa na i RAngita sy RAfohy, na hoe i Andrianampoinimerina azany ve ry RBNIR tsy nahatakatra fa mila "aro-fanina" ny rihana ambony???

Nefa anie i RAngita sy RAfohy, sy i Andrianampoinimerina dia TSY nahalala ny Baiboly ee!!!!


Fa ilay LASER sy QUASAR ho'a toa tena tsy mety mihontsakontsana ao @ cocon-dRBNIR ee ...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/05/2018 15:06
Dia tsy aiko aloha rhajo fa raha ny zava-nisy dia voalaza fa ny architect dia tamin'ny taona 1200 vao nahatakatra an'izany....

https://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99architecture_fran%C3%A7aise_du_XIe_au_XVIe_si%C3%A8cle/Balustrade
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/05/2018 15:07
Ce n’est guère que de 1220 à 1230 que l’on établit à l’extérieur des grands édifices une circulation facile, à tous les étages, au moyen de chéneaux ou de galeries, et que l’on sentit, par conséquent, la nécessité de parer au danger que présentaient ces coursières, étroites souvent, en les garnissant de balustrades ; mais avant cette époque, dans les intérieurs des églises ou de grandes salles, on établissait des galeries, des tribunes, dont l’accès était public, et qu’il fallait par conséquent munir de garde-corps. Il est certain que ces garde-corps furent souvent, pendant l’époque romane, faits en bois ; lorsqu’ils étaient de pierre, c’était plutôt des murs d’appui que des balustrades. La tribune du porche de l’église abbatiale de Vézelay (porche dont la construction peut être comprise entre 1150 et 1160), est munie d’un mur d’appui que nous pouvons à la rigueur classer parmi les balustrades, ce mur d’appui étant décoré de grandes dents de scie qui lui donnent l’aspect d’un couronnement plus léger que le reste de la construction (1).

https://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99architecture_fran%C3%A7aise_du_XIe_au_XVIe_si%C3%A8cle/Balustrade

Hoy ny teny eto hoe ce n'est guère.....
Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 7 8 9 10 11 >