You are here: home > Forum

Ny siansa arak'i RBNIR

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Ny siansa arak'i RBNIR
Valiny : 216
Pejy:  1 2 3 >  Farany
rhaj0 - 05/04/2018 02:47
Lavabe ny lisitra maneho ny havoretran'ny Baiboly ry RBNIR, rahefa nohadihadian'ny mpanadihady azy ity Baiboly baibolinao ity.

Izaho tsy n/handany andro @ izany, fa inty ny lisitra raha te-hampiasa coco ianao.

Dia ataovy eto ny demonstralatation-nao ny Baiboly ara-Siansa (arak'i RBNIR)

http://skepticsannotatedbible.com/science/long.html
Valio | Miverina eny ambony
MBAMISERA - 05/04/2018 07:01
Misaotra amin'ny partage...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/04/2018 07:27
Eny ary rhajo kely!

Ety ampiandohana aloha dia tiako ny manamarika fa:
Raha ohatra ny olona iray ka resy lahatra fa mitombina ny théorie bing bang sy théorie de l'évolution, dia sarotra ho azy ny handray ny voasoratra ao anaty baiboly.
Noho izany tsy dia ilaina intsony ny miady hevitra be satria azo antoka fa samy hiziriziry amin'ny heviny avy ny olona tsi11 avy,

Ny tenako manokana kosa dia tsy resy lahatra amin'ireo théorie 2 ireo satria:
1 misavoana (vinavina momba ny zavatra nitranga il y a plusieurs millions d'années)
2 tsy misy porofo ahafahana manamarina azy (oh: mbola tsy nisy mihitsy aloha hatreto gidro lasa nivadika olona na koa karazany hafa torak'izay.....

Ny zavatra ho entiko eto kosa dia porofo fa io baiboly io dia tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra....

Ny zavatra hitan'ny siansa ankehitriny no manamarina izany (satria zavatra tsy tokony ho takatry ny sain'ny olona tamin'izany andro izany no efa indro voasoratra mazava ao anaty baiboly....


Ka ahoana hotohizana sa ry rhajo kely???


Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/04/2018 08:00
izao ary ry rhajo kely a! (na hanaiky moa ianao na tsia) dia tsapako fa mila averina eto ireto...

1 Oviana kay no tena nahafantaran'ny olona fa ny neige (vongandranomandry) dia avy amin'ny rano ihany??? tsy taty aoriana v rhajo???

Nefa hoy i Jehovah tamin'i Joba hoe...

« Kibon'iza moa no nihavian'ny ranomandry? Ary ny vongam-panala avy amin'ny lanitra, iza no niteraka azy? » (Joba 38:29)
« Tonga mafy toy ny vato ny rano, Ary mitambatra ny fanambonin'ny lalina. » (Joba 38:30)

Ilay tapany faharoa (Joba.38:30) no tena ilaina eto....

Araka io teny io dia ny neige (ranomandry) dia avy amin'ny rano izay mivaingana tonga amin'ilay hatsiaka be ny andro....

Amin'ny teny angilisy dia mazava tsara ilay izy....Job.38:30when the waters become hard as stone, when the surface of the deep is frozen?

Isika ankehitrino kosa vao tena mahafantatra fa....

Pour qu'un flocon de neige se forme, il faut réunir trois conditions: la présence de vapeur d'eau, des températures plus basses que 0°C et la présence de minuscules poussières. Au contact des poussières, la vapeur d'eau va cristalliser, c'est-à-dire passer directement de l'état de vapeur à celui de glace, et le cristal de glace, trop dense pour flotter dans l'air, va tomber au sol. Au cours de sa chute, le cristal va s'étendre, en prenant autant de place que possible dans le plan horizontal, parallèlement au sol. Comme le cristal occupe une large surface, cela le ralentit dans sa chute, comme dans le cas d'un avion en papier ou d'un parachute. Pour cette raison, les flocons de neige tombent plus lentement que la pluie.

Ary raha tsy misy mampahafantatra aza dia mbola betsaka no tsy mahalala.....

Raha ny tombatombana hono dia efa ela dia ela tokoa no nanoratana an'izany bokin'i Joba izany...

2 Oviana koa no tena nahafantaran'ny olona mikasika ny garde corps (na garde fou na balustrade)??? Tsy vao aingana koa ary ny architect no tena mampiasa azy io hiarovana ny olona tsy hianjera????

Nefa Andriamanitra nampianatra ny zanak'israely hoe....

« Raha manao trano vaovao ianao, dia asio aro-fanina ny tampony, fandrao hisy olona hianjera eny, ka hahatonga heloka ny amin'ny rà ho ao an-tranonao ianao. » (Deotoronomia 22:8)

3 Hoy ny sciantifique hoe, raha tianao hahavokatra tsara ny tany dia...

Assurez vous que votre bande de plantation soit relativement dénuée d’herbes. Préparez la bande soigneusement, en enlevant chiendent et autres racines de vivaces. N’oubliez pas qu’au début, vous ne savez pas à quoi les plantules ressemblent. Si l’endroit est mal nettoyé, vous risquez l’étouffement des jeunes pousses au profit des herbes locales, et vous ne pourrez pas différencier les deux.

Andriamanitra ange efa nampianatra ny zanak'israely fahiny hoe...« Aza fafazana voan-javatra roa karazana mifangaroharo ny taninao, fandrao samy ho lasa ho sazy ny vokatry ny voan-javatra nafafinao sy ny vokatry ny tanim-boalobokao. » (Deotoronomia 22:9)


Ary dia voalaza fa dia tena namokatra be marina tokoa ny zanak'israely ary dia natanjaka satria nandray ny torohevitr'i Jehovah....

Mbola maro no afaka tanisana, betsaka ny zavatra natoron'Andriamanitra ireo mpanompony fahiny fa taty aoriana ny nohamarinin'ny siansa ny fahamarinany....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/04/2018 08:15
Ho an'ny balustrade manokana ohatra dia taty amin'ny taona 1200 taty hono ny architect vao tena nanantsaina ny hametrahana azy io mba hiarovana ny ain'ny olona....

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/04/2018 09:06
Itony koa mbola izy rhajo!

4 “ Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n’est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler toujours vers le même endroit en suivant leur cours. ” — Ecclésiaste 1:7,

Hoy ianao izay hoe vohitra kely no mba fantan'ireo olona mpaminany nanoratra ny baiboly fahiny, ka tamin'ny fomba ahoana ary izany no namantaran'izireo hoe ireny fleuve ireny dia mirona mankany an-dranomasina daholo rhajo?????

5 Louis Segond Bible Amos5:8
Il a créé les Pléiades et l'Orion, Il change les ténèbres en aurore, Il obscurcit le jour pour en faire la nuit, Il appelle les eaux de la mer, Et les répand à la surface de la terre: L'Eternel est son nom.

Vakio tsara io il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre.....Vohitra kely hoy ianao (box kely) tamin'ny fomba ahoana no no namantarany an'izany ngah moa ireo tsy fohy fisainana....Ahoana no namantarany fa rano avy any andranomasina no misandrahaka manondraka ny tany?????

Mbola tsy nisy satelitte mantsy tamin'izany nahafahana namantatra hoe avy aiza marina ireny fleuve ireny ary mivarina mankaiza kosa avy eo......

Mahagaga an! tamin'ny fomba ahoana no nahafantaran'ireo olona tsy nihetsika teo amin'ny vohitra kely nisy azy ireo an'izany?????


6 Job.27:6 indray ireto...

Darby Bible
Il etend le nord sur le vide, il suspend la terre sur le neant.

King James Bible
He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing.

Tamin'ny fomba ahoana no nahafantaran'ireo olona tao amin'ny "box kely" io tamin'izany fotoana izany hoe ity tany ity ange ka miantona eo ambonin'ny tsy misy fa tsy hoe misy fakany akory rhajo???? Ngah moa efa nisy satelitte tamin'izany na koa?????

Dia mbola hotohizana raha sitrapon'Andriamanitra e!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/04/2018 09:21
7 Job 36?:?27, 28
27 Car il attire les gouttes d’eau ;
elles filtrent en pluie pour sa brume,
28 de sorte que les nuages ruissellent,
ils tombent en gouttes sur les humains, abondamment.

Ngah moa tsy taty aoriana vao nahafantatra ny olona fa ny orana ange ka avy amin'ny rahona e????

http://education.meteofrance.fr/ressources-pour-les-enseignants/observer-et-mesurer/les-precipitations/comment-se-forment-les-precipitations

8 Lévitique 11:28
28 Et celui qui transportera leurs cadavres lavera ses vêtements, et il devra être impur jusqu’au soir. Elles sont impures pour vous.

9 Deutéronome 23:13
13 Il faudra qu’un piquet soit à ta disposition dans ton équipement*, et voici ce qui devra arriver : quand tu t’accroupiras dehors, alors tu devras creuser un trou avec lui, puis te retourner et recouvrir tes excréments.

Andriamanitra dia nampianatra ny olona :
- tsy hilalao faty....
- tsy hampihanaka ny excréments......

zany rehetra rehetra izany anie science rhajo e! saingy efa taty aoriana be hoy aho ny olona vao nahafantatra an'izany......

Izaho izao isaky ny hariva amin'ny tele mahita fanentanana be dia be momba ny wc.....(ngah moa tsy isika no tokony nampianatra ny taloha fa tsy ny taloha no hampianatra antsika?????

10 Hoy i Jesosy hoe :

« Ary Izy nanao fanoharana taminy hoe: Jereo ny aviavy sy ny hazo rehetra. » (Lioka 21:29)
« Raha hitanareo fa vao manaroka ireo, dia fantatrareo ihany fa efa akaiky sahady ny lohataona. » (Lioka 21:30)


Siansa ange izany rhajo e!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/04/2018 09:26
Fa ny tena goavana dia ny nambaran'i Jesosy momba ny farihy Afo......

Rehefa dinihina ny prédilection nataony dia hita fa TROU NOIR lehibe iray no hoavy handevona ny tany sy ny lanitra araka ny fanambarana nataony....

Ary manamarina izany ireo zavatra hitan'ny siansa ankehitriny....http://forum.serasera.org/forum/message/m5a79aef620deb/
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/04/2018 09:38
Hoy aho taminao hoe raha ny lojika dia tokony hoe mpino ny scientifique taloha satria tokony avy tao amin'ny baiboly no niandohan'ny fahalalana rehetra araka ireto teny ireto...


« Hahalalana fahendrena sy fananarana, Ary hahafantarana ny tenin'ny fahalalana; » (Ohabolana 1:2)
« Hahazoana fananarana mampahahendry, Dia fahamarinana sy rariny ary fahitsiana; » (Ohabolana 1:3)
« Hanomezam-pahendrena ho an'ny kely saina, Ary fahalalana sy fisainana mazava ho an'ny zatovo. » (Ohabolana 1:4)
« Aoka ny hendry hihaino ka hitombo saina; Ary aoka ny manam-panahy hahazo fitarihana tsara; » (Ohabolana 1:5)

Ary dia voaporofo ihany koa moa izany araka ireto rohy hita tamin'ny google ireto...;

http://www.alterinfo.net/Les-plus-grands-scientifiques-de-tous-les-temps-croyaient-en-Dieu-_a72302.html

https://fr.aleteia.org/2014/06/21/quand-25-savants-illustres-confessent-leur-foi-en-dieu/


Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/04/2018 09:41
Fehiny, ny baiboly dia tenin'Andriamanitra marina tokoa fa tsy avy tamin'ny fisainan'ny olona fotsiny ihany,

Ireo no porofo fa betsaka ireo zavatra efa nambaran'ny baiboly ary dia voamarin'ny siansa ankehitriny.....

« fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny Soratra Masina dia tsy efan'ny fisainan'ny olona fotsiny ihany; » (2 Petera 1:20)
« fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra; fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny Fanahy Masina azy. » (2 Petera 1:21)

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 05/04/2018 13:03
rhaj0http://skepticsannotatedbible.com/science/long.html
MBAMISERAMisaotra amin'ny partage...

Tsisy fisaorana f'ianao mba misera, izaho mba mizara eee...

Fa tena misy efa ho 467 ny resaka misavoana any ambonin'ny Kilimanjaro.
Dia na dia ny iray @ ireo fotsiny aza ve no vabahana kely dia tsy mba mi-cloc mihintsy ilay coco..

Dia tena mba mahavalalanina mihintsy...
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 05/04/2018 14:45
Ary no anazavan’ny Baiboly ny hoe: Sela mitovy ihany ny an’ny olombelona sy ny kisoa, Kanefa tamin’ny fomba samy hafa no nanamboaran’Atra ny olona sy ny kisoa.
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 05/04/2018 18:19
Raha azoko tsara ny fomba fijerin'i rhaj0 dia toy izao :

1- Misavoana hono ny voalazan'ny baiboly satria mifanohitra amin'ny voalazan'ny siansa ( fahalalan'olombelona)

2- i rhaj0 anefa miaiky fa ny fahalalan'olombelona dia voafetra satria zay takatry ny sain'olombelona sy hitan'ny fikarohany tao sy ny afaka nanaovany théorie ihany no mba hanankianany ny baiboly, fa zay tsy voavaly zany dia work in progress hono e!

3- i rhaj0 manaiky fa normal be ny gidro mivadika olombelona rehefa ela ny ela fa izany hono no évolution fa tapatsinay be hono i rhaj0 raha misy milaza hoe nisy olona niaina 900 taona tany ampiandohana tany

dia noho ny fahalalan'ny siansa voafetra ary ry rhaj0 dia manontany anao aho, ary mba manana honeteté intellectuel, tsy misy possibilité mintsy zany ve aminao hoe diso ny eritretr'olombelona siantifika hiondananao io?

Fanga tsy efa diso ry zalahy nilaza fa carré ny tany? Ny olana manko ry rhaj0 rehefa neken'ny be sy ny maro ny théorin'zareo dia nga izy mitady lavitra tsony fa dia gidro hono dadaben'i dadabe e!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 06/04/2018 08:15
endriny
Ary no anazavan’ny Baiboly ny hoe: Sela mitovy ihany ny an’ny olombelona sy ny kisoa, Kanefa tamin’ny fomba samy hafa no nanamboaran’Atra ny olona sy ny kisoa.

Ny biby tsy nomena fanahy, fa aina sy tena (nofo) ihany, fa ny olona no nomena fanahy (aina + tena (nofo) + fanahy).....

Izay no nahatonga an'ity teny ity..« Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanan-tsiny amin'ny fihavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. » (1 Tesaloniana 5:23)

Ny olona maty fanahy no lasa mitovy amin'ny biby (hoy ny baiboly ) « Hoy izaho anakampo: Noho ny amin'ny zanak'olombelona izany, mba hizahan'Andriamanitra toetra* azy, ka ho hitany fa raha ny tenany ihany, dia biby izy.[Na: hanadiovan'Andriamanitra] » (Mpitoriteny 3:18)

Raha ny tenantsika ihany dia mitovy amin'ny biby isika (mila velomina ny fanahy ao anaty ao)...

Ny fanahy no hahafahan'ny olona iray mifandray amin'Andriamanitra, ny olona mpivavaka no mamelona ny fanahy (mifandray amin'Andriamanitra) ny olona tsy mpivavaka kosa no maty fanahy...tahaka ireo biby (izay no mahatonga ny biby tsy mivavaka) tsy nomena azy ny singa ahafahany mifandray amin'Andriamanitra....

Misy koa olona minia mamono ny fanahiny (minia tsy mahafantatra an'Andriamanitra).......
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 06/04/2018 08:28

rhaj0
rhaj0http://skepticsannotatedbible.com/science/long.html
MBAMISERAMisaotra amin'ny partage...

Tsisy fisaorana f'ianao mba misera, izaho mba mizara eee...

Fa tena misy efa ho 467 ny resaka misavoana any ambonin'ny Kilimanjaro.
Dia na dia ny iray @ ireo fotsiny aza ve no vabahana kely dia tsy mba mi-cloc mihintsy ilay coco..

Dia tena mba mahavalalanina mihintsy...

Ny zavatra mahafinaritra aloha tsy nanakiana ireo teboka 11 navoitrako ianao...Midika amiko izany fa tsy afaka iadiankevitra ireo fa mitombina tsara....

Mikasika ireo 467 isa indray kosa dia mila manova fijery isika,
Tahakan'ny terenao ny tenako hanaiky ohatra fa ny gidro no niandohan'ny olona, sns...
Tahakan'ny terenao ny tenako hanaiky fa ny masoandro no tokony hiforona mialohan'ny tany sns...,

Izaho anefa dia nanidry tsara tery amboalohany hoe : tsy manaiky ny theorie big bang sy ny theorie sur l'evolution ny tenako noho ireo antony 2 mazava izay tsy averiko intsony...
Valio | Miverina eny ambony
mbamisera - 06/04/2018 09:00
Citation
Ny biby tsy nomena fanahy, fa aina sy tena (nofo) ihany, fa ny olona no nomena fanahy (aina + tena (nofo) + fanahy).....


Citation
Ny fanahy no hahafahan'ny olona iray mifandray amin'Andriamanitra, ny olona mpivavaka no mamelona ny fanahy (mifandray amin'Andriamanitra) ny olona tsy mpivavaka kosa no maty fanahy...tahaka ireo biby (izay no mahatonga ny biby tsy mivavaka) tsy nomena azy ny singa ahafahany mifandray amin'Andriamanitra....


Sao dia mba HS kosa ny lazainao RBNIR, azafady indrindra

Proverbes 12:10
10 Le juste s’occupe de l’âme de son animal domestique, mais les miséricordes des méchants sont cruelles.

Ecclésiaste 3:19-21
Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort; comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle; car tout est vanité.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 06/04/2018 09:07
Aza adinonao ilay Mpit.3:18 rhajo (zfdy mbamisera mantsy e!) fa raha vao tsy ampidirina io dia tsy mazava ilay izy satria ao dia voatsindry mazava hoe "......ka ho hitany fa raha ny tenany ihany, dia biby izy."

Izany hoe raha tsy considerena ny fanahy fa juste ny tena (nofo) ihany dia biby ny olona fa marina ny anao lasa HS ilay izy....
Valio | Miverina eny ambony
mbamisera - 06/04/2018 09:35
Tsy haiko aloha fa raha izaho manokana aloha tsy hiambo ho ambonin'ny zavaboahary ho manam-panahy, tsy afaka ny hiteny izany aho satria fanadrata-tena izany, mazava ny voasoratra manao hoe

Proverbes 12:10
10 Le juste s’occupe de l’âme de son animal domestique, mais les miséricordes des méchants sont cruelles.

Ecclésiaste 3:19-21
Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort; comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle; car tout est vanité.

Tokony ho considere-na daholo ny soratra rehetra fa tsy izay mifanaraka amin'ny eritreritra ihany no ekena
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 06/04/2018 09:52
ka raha izany rhajo (zfdy mbamisera mantsy e!), inona no antony nahatonga an'ity teny ity ".......ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanan-tsiny amin'ny fihavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. » (1 Tesaloniana 5:23)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 06/04/2018 09:53
voatsindry mazava eo mantsy hoe aoka arovana avokoa : 1 ny fanahy 2 ny aina 3 ny tena (vatana na koa hoe nofo)....
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  1 2 3 >  Farany