You are here: home > Forum

"Il se passe quelque chose au centre de la Galaxie"

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : fanamafisana kely hatrany, maninona moa aho no sah...
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 5 >  Farany
RBNIR - 13/02/2018 14:53
fanamafisana kely hatrany, maninona moa aho no sahy milaza fa hoe ilay farihy afo nolazain'i Jesosy dia trou noir fa tsy zavatra hafa,

Valiny:
1- Satria nisy sary azo vao aingana mikasika ny trou noir: ny trou noir no manana endrika farihy afo ankehitriny (misy gaz mivoaka koa avy ao hitan'ireo manampahaizana) farihy afo sy solifara hoy i Jesosy (Apok.20:10)

https://d3i6fh83elv35t.cloudfront.net/newshour/app/uploads/2016/05/729665main_A-BlackHoleArt-pia16695_full-1024x576.jpg

2- trou noir no manana fahefana handevona galaxie iray (lanitra sy ny tany)

3- Afo no nolazain'i Jesosy fa handevonana ny masoandro, ny volana ary ny kintana ary ny tany (2 Pet.3:10)

« Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra rehetra*, ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. [* Na: ny masoandro sy ny volana ary ny kintana] » (2 Petera 3:10)


4- Rehefa "vita" avokoa ireo faminaniana rehetra dia ity globe terestre ity dia atsipy any anaty farihy afo

« Ary ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita* dia natsipy tany amin'ny farihy afo. Izany no fahafatesana faharoa, dia ny farihy afo. [* Gr. Hadesy] » (Apokalypsy 20:14)

ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita : ny fiainan-tsi-hita dia ny helo (mbola tsy afobe fa ilay afo ao afovoan'ny tany ao...ny fahafatesana dia manambara ity tany feno fahafatesana ity...

Fahafatesana (ecorce terrestre = tany) + fiainantsihita (helo) = globe terrestre

5 tena voaporofo fa afaka mandrapaka masoandro na kintana ny trou noir iray....6 Ity tany koa dia voaporofo fa afaka arapaky ny trou noir tsara...

7 io no hita fa menace voalohany ho an'ity galaxie misy antsika ity ankehitriny manamarina fa mety hisy afaka andevona tokoa ity galaxie ity

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 13/02/2018 15:24
Esy e ry RBniR... tena hotsahotsan'ny ataon'i RBNIR fa toa ny "farihin'Anosy" ilay izy
Ka raha ny kintana ve toa voatsinefy hozy JEsosy, ka dia mifanandrify @ resan-Jesosy tsara mihintsy izany ny imazination-dRBniR eee...

Ary dia ho avy koa ny Anjely mainty hitantana an'i RBNIR, ilay Kristiana-favorin-Jesosy, hitondra azy @ ilay kalesa tarihin-tsoavaly, ho atsy @ iliay galaksia vaovao, izay tsy tian'ny trou noir trohina satria galaksian-jesosy.


Ny @ ilay 'fiainan-tsy hita" sy ny farihy afon-dRBNIR indray.. Sahala @ tsy mivavaka anie ry RBNIR izany, sahala @ tsy mahay ny tantaran-Jesosy, izay "nidina tany @ fiainan-tsy hita"

Izany no alehany ry RBNIR rehefa tsy mampiasa coco fa manao pli-vava foana fotsiny an'izao "fanekem-pinoana" ao izao aa... Toa tsisy discernement mihitnsy ho'a ry RBNIR hoe, inona ity lazainy, fa dia bolokibolokoiny ao fotsiny ny an-dry RBNIR..
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 13/02/2018 15:40
Ohatran'ny tadidiko ery nisy an'izay Strong3 izay nampiseho an'io sary io taloha, kay ve ry RBNIR koa mba manana an'io sary io e.

Fa asa re inona angaha ny fitaovana nakana an'io sary io?

Fa aleo ataoko dridran'i Ngilo ny ahy

Raha mitaingina Toyota ianao ry RBNIR dia mitaingina fiara Japaoney ianao fa tsy mitaingina fiara Malagasy akory.

Raha mitaingina Hyundai indray ianao ry RBNIR dia mitaingina fiara Kaoreanina ianao fa tsy mitaingina fiara Malagasy akory.

Ka raha mivavaka amin'ny Atry ny Jiosy ianao, dia mampiasa ny Atry ny Jiosy ianao izany fa tsy Atry ny Malagasy akory.

Ka aza dia varimbariana ho'a e. Jereo izay ahafahana an'ilay tokonana vao mianika rindrina
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 13/02/2018 18:48

rhaj0
Esy e ry RBniR... tena hotsahotsan'ny ataon'i RBNIR fa toa ny "farihin'Anosy" ilay izy
Ka raha ny kintana ve toa voatsinefy hozy JEsosy, ka dia mifanandrify @ resan-Jesosy tsara mihintsy izany ny imazination-dRBniR eee...

Ary dia ho avy koa ny Anjely mainty hitantana an'i RBNIR, ilay Kristiana-favorin-Jesosy, hitondra azy @ ilay kalesa tarihin-tsoavaly, ho atsy @ iliay galaksia vaovao, izay tsy tian'ny trou noir trohina satria galaksian-jesosy.


Ny @ ilay 'fiainan-tsy hita" sy ny farihy afon-dRBNIR indray.. Sahala @ tsy mivavaka anie ry RBNIR izany, sahala @ tsy mahay ny tantaran-Jesosy, izay "nidina tany @ fiainan-tsy hita"

Izany no alehany ry RBNIR rehefa tsy mampiasa coco fa manao pli-vava foana fotsiny an'izao "fanekem-pinoana" ao izao aa... Toa tsisy discernement mihitnsy ho'a ry RBNIR hoe, inona ity lazainy, fa dia bolokibolokoiny ao fotsiny ny an-dry RBNIR..

Jesosy raha niresaka momba ny fiainan-tsi-hita, dia toerana « fanetrena » (fa tsy fanandratana) ary fijaliana no misy any hoy Izy :
« Ary ianao, ry Kapernaomy, hasandratra hatrany an-danitra va ianao? Hietry hatrany amin'ny fiainan-tsi-hita* ianao; fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho naharitra ambaraka androany izy. » (Matio 11:23)
« Ary Izaho milaza aminao koa: Hianao no Petera*, ary ambonin'ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako**; ary ny vavahadin'ny fiainan-tsi-hita*** tsy haharesy azy. [*Petera = Vato; izahao Jao.1, 42] [**Gr. eklesia] [***Gr. Hadesy] » (Matio 16:18)
« Ary ianao, ry Kapernaomy, hasandratra hatrany an-danitra va ianao? Haetry hatrany amin'ny fiainan-tsi-hita* ianao.[*Gr. Hadesy] » (Lioka 10:15)
« ary raha nijaly tao amin'ny fiainan-tsi-hita* izy ka niandrandra, dia nahita an'i Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany.[*Gr. Hadesy] » (Lioka 16:23)

Ao amin’ny martin bible dia tsindriny tsara hoe « enfer » no dikan’ilay fiainan-tsi-hita.

Martin Bible (Luc.16 :23)
Et étant en enfer, et élevant ses yeux, comme il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein.

Aiza no manamarina fa ao ambanin’ny tany ny fiainan-tsihita ?
« Fa raha hanao zavatra vaovao kosa Jehovah, ka hisokatra ny tany ary hitelina azy mbamin'izay azy rehetra, ka ho latsaka velona any amin'ny fiainan-tsi-hita'izy, dia ho fantatrareo fa efa nandà an'i Jehovah ireo lehilahy ireo. » (Nomery 16:30)
« Dia latsaka velona ho any amin'ny fiainan-tsi-hita izy mbamin'izay azy rehetra; ary ny tany dia nikatona taminy, ka fongotra tsy ho amin'ny fiangonana intsony izy. » (Nomery 16:33)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 13/02/2018 18:52
http://www.elishean.fr/lenfer-est-sous-nos-pieds-des-cris-effrayants-dans-un-puits-en-russie/
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 13/02/2018 19:00
jerijereo ihany ny asianareo ny tongotra ry zalahy sao dia direct any amin'ny helo eo a!

Mibebaha hoy aho fa tsy fantatrareo ILAY IADIVANAREO....

https://video-streaming.orange.fr/auto-moto/un-grand-trou-s-est-cree-au-milieu-d-une-route-un-homme-sur-scooter-tombe-dedans-VID0000002qh61.html

https://www.20minutes.fr/monde/1110765-20130301-floride-tombe-trou-sest-ouvert-sous-chambre-a-coucher

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 13/02/2018 20:13
Dia sahala @ zazakely eny @ garabola mihintsy i RbNIR ity kah... Taty Ottawa izao, t@ 2016, tao ampovoan-tanana, dia nisy lalana nihotsaka, ary dia nisy lavaka beuh mangitsogitsoka... gogoleho anie "giant sinkhole in ottawa" ee...

Fa na ny ankizy (kely) azany ho'a ry RBNIR dia kôpy fa
- TSY "fiainan-tsi-hita" na "helo" izany ny ao @ ilay sinkhole io izany; ary raha nihoraka ireo tao anatin'ilay tolabila latsaka tao, dia tsy hoe, nihoraka fa nahita an'i Satana, fa mba nikorapaka fotsiny fa tafaborotsaka eee..
- tsy hoe "fambara" avy @ Atra, ho valin'ny resaka marijuana niadiana hevitra tatsy @ parlement io, na koa hoe, fanairana @ ity défilé gay lava ity izay handalo @ iny lalana iny, na koe hoe, valifaty fa mikatona daholo ny Leglizy aty, na hoe dia lasa filalaovana lotto...

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 14/02/2018 06:50
rhaj0
Dia sahala @ zazakely eny @ garabola mihintsy i RbNIR ity kah... Taty Ottawa izao, t@ 2016, tao ampovoan-tanana, dia nisy lalana nihotsaka, ary dia nisy lavaka beuh mangitsogitsoka... gogoleho anie "giant sinkhole in ottawa" ee...

Fa na ny ankizy (kely) azany ho'a ry RBNIR dia kôpy fa
- TSY "fiainan-tsi-hita" na "helo" izany ny ao @ ilay sinkhole io izany; ary raha nihoraka ireo tao anatin'ilay tolabila latsaka tao, dia tsy hoe, nihoraka fa nahita an'i Satana, fa mba nikorapaka fotsiny fa tafaborotsaka eee..
- tsy hoe "fambara" avy @ Atra, ho valin'ny resaka marijuana niadiana hevitra tatsy @ parlement io, na koa hoe, fanairana @ ity défilé gay lava ity izay handalo @ iny lalana iny, na koe hoe, valifaty fa mikatona daholo ny Leglizy aty, na hoe dia lasa filalaovana lotto...

Izany hoe raha azoko tsara dia misy mba olona manaitra ianareo izany any fa mitady ho lasa sodoma sy gomora satria mitady hampanjaka ny (LGBT)....dia mamono sofina be rhajo???

Tandremo fa halan'Andriamanitra ny (LGBT) na tamin'ny fanekena taloha:
« Ary raha misy lehilahy mandry amin'ny lehilahy, tahaka ny fandry amin'ny vehivavy, dia efa nanao fahavetavetana izy roa lahy; hatao maty tokoa izy; ny ràny dia ho aminy ihany. » (Levitikosy 20:13)

eny fa na dia aty amin'ny fanekena vaovao koa aza dia vaomaika nohamafisina fa tsy sitrak'Andriamntira ny (LGBT) ...


« ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga, ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy, fa tsy ny Mpanao, Izay isaorana mandrakizay. Amena. » (Romana 1:25)
« Izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady; fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'izay tsy fanaony; » (Romana 1:26)
« ary tahaka izany koa ny lehilahy, fa namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilany samy lehilahy nifanao izay mahamenatra, dia nandray tao amin'ny tenany ny valiny izay tokony ho azy noho ny fiviliany. » (Romana 1:27)
« Ary araka ny nanaovany ny fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy miendrika hotanany, dia araka izany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika hanao izay zavatra tsy tokony hatao, » (Romana 1:28)


Fanamarihina kely fotsiny : maninona ny olona iray no ataon'Andriamanitra tafalatsaka amin'ireny LGBT ireny???

Io Rom.1:25 io ny valiny : satria ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga, (olona tsy mety mandray izay avy amin''Andriamanitra (tsy manome voninahitra an'Andriamanitra)..

Tandremo fa ianareo atheist dia misy risque be dia be ho tonga amin'izany ry rhajo a! (OZONA ANGE IZANY E!) OZONA ataon'Andriamanitra amin'ny olona tsy manome voninahitra Azy dia ajabany ho amin'ny fahaverezana.....


Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 14/02/2018 13:13
Ity indray azany jerena ry RBNIR aa...

Matetika ho'a HONO, ireo olona tiatia ho Lgbt NEFA priatin'ny fiaraha-monina na indrindrina ny fiangonana, dia io lasa be kitakita @ Lgbt io.

"Mino" aho fa i RBNIR dia ohatra velona @ izany. Raha tsy izany ve tsy ho voan'ny "coup de foudre" t@ Herinirna. HOe, indray maraimbe ilay tsy nahita tory iny ianao RBNIR dia nahita an'i Hrnrn t@ TV dia tarabe?

ka ity jerena azany ee... Tsy probl ilay feeling-nao re ry RBNIR fa io ranamana io atao modely ee... Misahia mijoro RBNIR aa

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 14/02/2018 13:29
sao dia everin'i rhajo ho manana olana amin'ny LGBT aza aho,
Izaho tsy manana olana aminy, ary izy tokony tsy hanana olona amiko, fa mampafantatra azy fotsiny aho hoe raha ny baiboly no jerena , ho very izy....

Mandray izy faly aho, tsy mandray moa.....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 14/02/2018 13:36
Izany tsy midika hoe tsy tiako izy, fa ny mifanohitra amin'izany tena tiako izy ary tsy tiako ho jamba fa mihezaka ny mampahiratra ny masony aho...;

Izy anga i rhajo!, matoa aho ange miala nenina mafy eto tiako ir rhajo e!
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 14/02/2018 14:44
Tsy tianao ho Jamba izy kanefa ny masonao tapenanao baiboly ve?

Ary ny tena mampihomehy dia in-200 mahery no miverimberina ao anaty baiboly fa ilay Atra dia Atr'Israely. Ka nefa dia tsy hitanao akory fa Atry ny Malagasy no hitanao tao

Ka sao dia ilay ambalazy namosonosana ilay baiboli aza no anapenanao ny masonao ry RBNIR.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 14/02/2018 15:22

endriny
Tsy tianao ho Jamba izy kanefa ny masonao tapenanao baiboly ve?

Ary ny tena mampihomehy dia in-200 mahery no miverimberina ao anaty baiboly fa ilay Atra dia Atr'Israely. Ka nefa dia tsy hitanao akory fa Atry ny Malagasy no hitanao tao

Ka sao dia ilay ambalazy namosonosana ilay baiboli aza no anapenanao ny masonao ry RBNIR.

Ny atao hoe baiboly, dia testameta taloha sy testameta vaovao,

Ireto teny ireto dia hita ao anatin'ny testameta vaovao....

« Andriamanitry ny Jiosy ihany va Izy? fa tsy mba an'ny jentilisa koa? Eny, an'ny jentilisa koa; » (Romana 3:29)

« Ary tamin'izay dia, Indreo, nisy telo lahy nijanona teo anoloan'ny trano nitoeranay, izay iraka avy tany Kaisaria hankeo amiko. » (Asan'ny Apostoly 11:11)
« Dia nasain'ny Fanahy hiaraka tamin'ireo aho ka tsy hizaha tavan'olona na dia kely akory aza. Ary niaraka tamiko koa ireto rahalahy enina ireto, ka niditra tao an-tranon-dralehilahy izahay. » (Asan'ny Apostoly 11:12)
« Ary nambarany taminay ny nahitany ny anjely nitsangana tao an-tranony ka nanao hoe: Maniraha ho any Jopa, ka ampanalao Simona, izay atao hoe koa Petera; » (Asan'ny Apostoly 11:13)
« izy hilaza teny aminao, izay hamonjena anao sy ny ankohonanao rehetra. » (Asan'ny Apostoly 11:14)
« Ary raha vao niteny aho, dia nilatsaka taminy ny Fanahy Masina tahaka ny tamintsika fahiny. » (Asan'ny Apostoly 11:15)
« Dia nahatsiaro ny tenin'ny Tompo aho, izay nolazainy hoe: Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa dia hatao batisa amin'ny Fanahy Masina. » (Asan'ny Apostoly 11:16)
« Koa raha mba homen'Andriamanitra azy ny fanomezana, tahaka antsika fony isika vao nino an'i Jesosy Kristy Tompo dia iza moa aho no hahasakana an'Andriamanitra? » (Asan'ny Apostoly 11:17)
« Ary rehefa nandre izany ireo, dia nangina sady nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe: Efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana hahazoany fiainana. » (Asan'ny Apostoly 11:18)


Amin'ny fanekena vaovao nataon'Andriamanitra dia....« Tsy misy intsony na Jiosy na Grika, na andevo na tsy andevo, na lahy sy vavy; fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. » (Galatiana 3:28)

Taraka iray ihany ny zanak'olombelona e! Adama sy Eva no nipoirana ka asakasak'izay te hampiavaka ny tenany....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 14/02/2018 15:22
Raha tianao ve ny Lgbt dia ho kitrakitraninao @ "safidiny" ao izy ry RBNIR?

Fa n'enareo moa ny teny ampiasainareo dia tena hafa mihitsny ny diksionera anareo ry RBNIR.

Ka inona ny atao hoe "tia"?...

Efa notantaraiko teto ilay hoe, teny @ arabe, dia nahita graffiti ho'a aho,. Ny mahazatra dia toa ny hoe "J'aime Nicole", fa ity iray ity kosa, dia hoe, "Je changerais Nicole".

Fa dia nivanitika gilady mihitsy ny iray tolabila t@ izay.

Mba takatrao ve ry RBNIR ny mampivanitika @ io?
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 14/02/2018 19:44
endriny ilay Atra dia Atr'Israely. Ka nefa dia tsy hitanao akory fa Atry ny Malagasy no hitanao tao

RBNIR« Andriamanitry ny Jiosy ihany va Izy? fa tsy mba an'ny jentilisa koa? Eny, an'ny jentilisa koa; » (Romana 3:29)

Io izany, raha ohatra miresaka an'i Trump hoe, filohan'ny Amerikana ihany va ianao?
Dia hozy Trump hoe, an an... filohan'ny Gasy koa.
Ary ao @ lalam-panorenana (amerikana) mihintsy io hoe, filohan'ny firenena (rehetra) ny POTUS.

Dia tena HADALAN'izay "mino" an'izany io eee...

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 15/02/2018 05:56
rhaj0
Raha tianao ve ny Lgbt dia ho kitrakitraninao @ "safidiny" ao izy ry RBNIR?

Ny tsy fantatrao amin'ny maha atheist anao rhajo dia eo anatrehan'Andriamanitra dia mitovy ihany ny LGBT sy ny mpamono olona,

Ireto ny teny manamarina izany....

« Ota avokoa ny tsi-fahamarinana rehetra; ....... » (1 Jaona 5:17)

« Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra, nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra. » (Jakoba 2:10)
« Fa Ilay nanao hoe: "Aza mijangajanga" no nanao hoe koa: "Aza mamono olona" (Eks. 20.13, 14). Fa raha tahìny tsy mijangajanga ianao, kanefa mamono olona ihany, dia mpandika ny lalàna ianao. » (Jakoba 2:11)


Arak'ireo teny ireo dia mitovy ihany ny LGBT sy ny mpamono olona , ary ny mpangalatra,

Amin'ny mahakristiana (sy amin'ny maha olona sensé) ahy dia tsy afaka ny ankasitraka ny mpamono olona sy ny mpangalatra mihitsy aho rhajo, dia izay koa no fisainako momba ny LGBT,

Na dia tiako ary izy, izaho tsy afaka ankasitraka ny ataony mihitsy ary tsy izaho mihitsy no andeha hanome courage azy hiditra amin'izany làlana izany....

Hoy tokoa mantsy ny tenin'Andriamanitra hoe « dia olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra fa izay manao izany zavatra izany no miendrika ho faty, nefa tsy manao izany ihany izy, fa mankasitraka ny manao koa. » (Romana 1:32)


Ny fanehoko ny fitiavako dia ny fananarana ireo mania....« Aleo anatra imaso Toy izay fitia afenina. » (Ohabolana 27:5)Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 15/02/2018 14:38
RBNIReo anatrehan'Andriamanitra dia mitovy ihany ny LGBT sy ny mpamono olona

Giravibe ny hamaizinan-tsainan'le RBNIR ity. Ry Fransisy aza ny efa tonga saina dia namely ilay hoe, "Who am I to judge (Lgbt)?

Ka eo anatrehaNAO RbNIR io resakao io, sa eo anatrehan'Andmtnra???

Savisaviho ho @ hamaizinan-tsainanao ao ihany ho'a izao Andmntra izao ry RBNIR, fa izaho indray ve hi-contredire anao @ izany..
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 15/02/2018 14:41

rhaj0
RBNIReo anatrehan'Andriamanitra dia mitovy ihany ny LGBT sy ny mpamono olona

Giravibe ny hamaizinan-tsainan'le RBNIR ity. Ry Fransisy aza ny efa tonga saina dia namely ilay hoe, "Who am I to judge (Lgbt)?

Ka eo anatrehaNAO RbNIR io resakao io, sa eo anatrehan'Andmtnra???

Savisaviho ho @ hamaizinan-tsainanao ao ihany ho'a izao Andmntra izao ry RBNIR, fa izaho indray ve hi-contredire anao @ izany..

Vakio tsara ny teneniko hoe eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy hoe izaho no mitsara fa izay ange no mahavoa anareo ireto e, olona mba mananatra manoro, manazava lazaina fa mitsara.....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 15/02/2018 15:02
Enga anie mba tsy hisy hamoaka teny tahaka an'izao....

« Fa hoy izy: Iza no nanendry an'ialahy ho mpanapaka sy mpitsara anay? ........» (Eksodosy 2:14)

Tsy mitsara aho ry zalahy fa mba mihezaka mananatra, manoro mampianatra, manazava, mifampitaiza amin'ny fahamarinana sy mihezaka manitsy izay diso e!

Raha sitrakareo.....

« Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, » (2 Timoty 3:16)
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 15/02/2018 15:02
Ny ety an-tany ngamba no tsy mitsara ny kristiana fa ny baiboly dia milaza fa ny kristiana dia hiaraka amin'i Jesoa hitsara ny velona sy ny maty rehefa tonga ny fotoana fitsarana farany.
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 5 >  Farany