You are here: home > Forum

"Il se passe quelque chose au centre de la Galaxie"

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re:
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 10 11 12 13 14 > 
RBNIR - 08/03/2018 07:11


« Koa amin'izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. » (1 Korintiana 15:58)


Aza adino foana ihany koa anefa fa TENA MILA MANAO NY SITRAPON'ANDRIAMANITRA isika....

« Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. » (Matio 7:21)
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 08/03/2018 16:49
I Jesosy ange nidelira fa mamon-divay e: “na ho levona aza izao tontolo izao, ny teniko tsy mba ho levona”

Iza intsony tokoa moa izany no mandraharaha izay nilazainy rehefa levona daholo ny tany aman- danitra? Sa ny ataoma sy ny maola mety mihaino?

Dia hoy indray i RBNIR hoe: Fa afo toa inona moa no afaka mandevona ny masoandro?

Mampihomehy be fa tsy hain’i RBNIR akory hoe farihin’afo ange ny masoandro e. Ka afo inona indray no mahery noho ny masoandro. Sa heverin’i RBNIR fa jiro labozia be dia be aza io ka tsofina rehefa alina dia ampirehetina amin’ny afokasoka mega rehefa maraina.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 08/03/2018 16:56
endrinyDia hoy indray i RBNIR hoe: Fa afo toa inona moa no afaka mandevona ny masoandro?

Mampihomehy be fa tsy hain’i RBNIR akory hoe farihin’afo ange ny masoandro e.

Ka mba nahare ny "teny" hoe Tiroha Nohara anie ry RBNIR dia mba jejojejo ee... dia m(if)anambaka ao ny zaza any @ garabolan-dHrnrn
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/03/2018 08:35

rhaj0
endrinyDia hoy indray i RBNIR hoe: Fa afo toa inona moa no afaka mandevona ny masoandro?

Mampihomehy be fa tsy hain’i RBNIR akory hoe farihin’afo ange ny masoandro e.

Ka mba nahare ny "teny" hoe Tiroha Nohara anie ry RBNIR dia mba jejojejo ee... dia m(if)anambaka ao ny zaza any @ garabolan-dHrnrn


Ity izao nisy étoile mitovy amin'ny masoandro voatelina trou noir iray vao tamin'ny 2010 io....

"DIGESTION" DU CŒUR D'UNE GÉANTE ROUGE

Le 31 mai 2010, dans l'objectif du télescope Pan-Starrs 1 à Hawaï, ils ont découvert une lueur inattendue provenant du cœur d'une galaxie située à 2,7 milliards d'années-lumière. La lueur est devenue de plus en plus intense pour atteindre son point culminant le 12 juillet, avant de s'évanouir progressivement. "Nous avons observé la fin d'une étoile et sa digestion par le trou noir en temps réel", explique Edo Berger, qui a participé à l'étude.


En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/05/02/phenomene-rare-un-trou-noir-supermassif-avale-une-etoile_1694409_1650684.html#RsgocIIOHOduPccE.99

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/03/2018 09:03
Araka io rohy io dia ilay trou noir "nifoha" ato amin'ny galaxie misy antsika dia mihetsiketsika hitelina ireo manodidina azy....

De son côté, "Sgr A*" (Sagittarius A étoile), le trou noir supermassif se trouvant au centre de notre galaxie, s'apprête à engloutir prochainement un gros nuage de gaz qui s'en approche. La vitesse de ce nuage a déjà quasiment doublé au cours des sept dernières années et atteint déjà 8 millions de km/h. Durant l'été 2013, le nuage s'approchera à 40 milliards de km de "l'horizon des événements" du trou noir, limite à partir de laquelle ce qui s'y passe reste inaccessible, aucune matière ni lumière ne pouvant s'en échapper pour nous le dévoiler.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/05/02/phenomene-rare-un-trou-noir-supermassif-avale-une-etoile_1694409_1650684.html#LQY24hCuBpCbHHpO.99

Ary dia mihazakazaka mankao hono io nuage io ...

Rehefa mitelina an'io indray izany izao i Sagittarius A dia hitombo hadiry ary dia hihitatra hatrany ny lalany.....
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 09/03/2018 15:32
Afo handevina ny masoandro sy ny lanitra no nambaranao sy Jesosy (angamba). Ka troue noire ve afo?

Efa mamoromporina fotsiny ry RBNIR sy ny fariny

Foton’aina = fanahy masons
Voankazo voarara = fananahana
Afo = Troue noire

Ka ao anaty troue noire ve misy tenin’i Jesosy?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 10/03/2018 19:12

endriny
Afo handevina ny masoandro sy ny lanitra no nambaranao sy Jesosy (angamba). Ka troue noire ve afo?

Efa mamoromporina fotsiny ry RBNIR sy ny fariny

Foton’aina = fanahy masons
Voankazo voarara = fananahana
Afo = Troue noire

Ka ao anaty troue noire ve misy tenin’i Jesosy?

araho ity rohy ity endriny fa afo no hita amin'ny sary amin'izao fotoana izao (miendrika farihy afo)

https://www.pbs.org/newshour/science/earth-sized-telescope-takes-aim-first-ever-image-black-hole

Fanampiny rehefa norefesina hono ny températurena trou noir ao dia.....10.000 milliards de degrés : c’est la température à proximité du trou noir qui loge au sein du quasar 3C273. Une fournaise que les spécialistes jugeaient jusque-là impossible.

https://www.sciencesetavenir.fr/espace/astrophysique/on-a-mesure-la-temperature-d-un-trou-noir_102035

Farany ny terme trou noir mbola tsy nampiasaina tamin'ny andron'i Jesosy fa farihy afo no nilazany azy.
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 12/03/2018 15:57
Ahoana re izany fijerin-dry RBNIR izany e. Troue noire dia mbola lazaina fa farihin’afo ihany. Dondrona be izany ny manampahaiza amin’ny Fizika sy Astraonaomia raha zavatra mirehitra manjelatra no lazaina fa mainty ngizo koa.

Raha miteny aho hoe Lasantsy no angovo mampandeha ny fiara. Ny an-dry RBNIR Asia hoe an an ilay alimo nanamboarana ny motera ka.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 13/03/2018 06:25

endriny
Ahoana re izany fijerin-dry RBNIR izany e. Troue noire dia mbola lazaina fa farihin’afo ihany. Dondrona be izany ny manampahaiza amin’ny Fizika sy Astraonaomia raha zavatra mirehitra manjelatra no lazaina fa mainty ngizo koa.

Raha miteny aho hoe Lasantsy no angovo mampandeha ny fiara. Ny an-dry RBNIR Asia hoe an an ilay alimo nanamboarana ny motera ka.

Ary sady tsy manaraka rohy no tsy mamaky teny mihitsy ange ianareo izany ry endriny e!

10.000 milliards de degrés : c’est la température à proximité du trou noir qui loge au sein du quasar 3C273. Une fournaise que les spécialistes jugeaient jusque-là impossible.

https://www.sciencesetavenir.fr/espace/astrophysique/on-a-mesure-la-temperature-d-un-trou-noir_102035

fournaise
nom féminin

(ancien français fornais, du latin fornax, sorte de four)

Définitions
Synonymes

Feu, incendie violent.
Lieu extrêmement chaud ; pièce surchauffée : Cette ville est une fournaise en plein été.
Littéraire. Lieu où se livrent des combats violents : Entrer dans la fournaise.

En savoir plus sur http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fournaise/34855#dzQMKi8B4gdOeD8a.99

Vakio tsara définitions et synonymes io FEU ou INCENDIE VIOLENT (AFO)

10 000 milliards de dégres DIA TENA AFO BE MARINA TOKOA ILAY FARIHY AFO E!!!!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 13/03/2018 16:45
endriny
Foton’aina = fanahy masons

Fa ity angamba no tiako asiana fanazavana,

Fofon'aina = Fanahy Masina angamba no tianao holazaina???

Izao no teny voasoratra....

« Ary vovo-tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofoniny fofonaina mahavelona ny vavorony; dia tonga olombelona izy. » (Genesisy 2:7)

Marina fa tsy misy firesahana Fanahy Masina eo...

Izao anefa no voasoratra tao aoriana kelin'io....« Ary hoy Jehovah: Tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny Fanahiko, fa amin'ny faniavany dia nofo izy; nefa ho roa-polo amby zato taona ny androny. » (Genesisy 6:3)

Raha io teny io no vakiana dia efa tao amin'ny olona ny Fanahin'Andriamanitra (Fanahy Masina) saingy nanomboka leo Andriamanitra ka noesoriny ny Fanahiny...

Louis Segond Bible
Alors l'Eternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans.

Inona no porofo fa efa nanana ny Fanahy Masina marina ny olona iray?

« Ary nitanjaka izy mivady, dia ralehilahy sy ny vadiny, nefa tsy nahalala henatra izy. » (Genesisy 2:25)

Izy mivady dia nitanjaka nefa tsy nahalala henatra (nisy nanakona ny masony) midika izany fa niasa tamin'izireo ny voninahitr'Andriamantra (Izay avy amin'ny Fanahy Masina)

Koa oviana ary avy taiza ary no nanomezana ilay Fanahy Masina e???

Jesosy no voalaza fa mpizara ny Fanahy Masina  (Izaho efa nanao batisa anareo tamin'ny rano, fa Izy kosa hanao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina. » (Marka 1:8))

Teto dia nizara Fanahy Masina tamin'ireo mpianatra i Jesosy:

Valiny : « Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nanisy fofonaina, ka hoy Izy taminy; Raiso ny Fanahy Masina; » (Jaona 20:22)

Vakio tsara io teny io nanisy fofonaina......ka hoy Izy Raiso ny Fanahy Masina,

Ny Fanahy Masina dia raisina rehefa manisy fofonaina Andriamanitra.....


Tao amin'io Jaona 20:


Valio | Miverina eny ambony
endriny - 14/03/2018 15:51
Dia terena fotsiny ilay baiboly hilaza hoe Marina ny zava-tsy marina.

Efa voalaza fofon’aina koa mbola fanahy masina ihany hono.

Ilay Kisoanay koa misy Fanahy Masina (fofon’aina)

Tena ity ilay hoe notsodain’i Jesosy daholo ny olona rehetra.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 14/03/2018 16:46

Izao indray azany ampieritreretina an-dRBNIR sy ny mpanaraka an'i Hrnrn eee...

Mba namaky tsara ve ianao ry RBNIR fa hoe, ETOILE no trohin'ilay trou noir?
@ systeme solaire, dia ny Masoandro no "etoile".

Dia mba hainao ve k'lou ry RBNIR ny haben'ny LAtera raha miolotra @ Masoandro, sy ny halavitan'ireo?
"1,300,000 planet Earths can fit inside the Sun - 1 AU = 150 millions de km"

Dia mba hainao ve ry RBNIR ny halavitan'ilay trou noir eo afovoan'ny Milky Way avy @ Masoandro?
"about 27,000 light-years". ity ataovy devoara ry RBNIR, hoe firy kilometatra izany.

Dia mba hainao ve ry RBNIR ny ny haben'ny Masoandro raha miolotra @ ilay trou noir
"The supermassive black hole at the center of the Milky Way, Sagittarius A*, is 4.3 million solar masses... with size ~0.001–400 AU (1 AU = 150 millions de km)

Dia mba hainao ve ry RBNIR ny champ de gravitation an'io trou noir io?

Mba hainao ve aloha ry RBNIR hoe inona izany "champ de gravitation" eee...


Rahefa (rahatrizay) hainao na hoe mba takatakatrao ireo, dia ho tonga saina ihany ianao farany hoe, fa maninona azany ireo Siantista mitatitra ny zava-misy trou noir afovoan'ny MIlky Way io, no TSY mitonantonana mitady "fahalalana" ao @ resak'i Jesosy, na mampifandray izany @ resa-Baiboly.danz be ihany mantsy ity lohahevitra ity fa hotsahotsan'ny notongavan'ny mpanaraka an'i Hrnrn sy RBNIR; efa mihoatra ny 1700 io ny mpamangy eto, nefa dia manambatambatra resaka taingintaingina eto fotsiny i RBNIR, ary dia MANAMBAKA vahoaka eto, tsy an-kenatra. Efa fombany io mantsy.

Ny olana dia
-- TSY takatr'i RBNIR akoriny ho'a ny Physics&Astronomy 101, nefa dia TSY an-kenatra i RBNIR mitsimpotsimpona voambolana siantifika izay TSY fantany akoriny ny dikany,
-- ary @ io izy, dia tsy mifendro, ary tena tsisy manakana azy mamorona "toeria" (siantifika) HONO,
-- ary dia matoky tena be i RBNIR eo, tsisy manakana azy ny "hitori-teny" eto, ary dia manolana sy manitatra ny resa-Baiboly, dia milaza fa "resak'i Jesosy" mihintsy ny hevitra peta-toko atambatambatr'i RBNIR eto
- ary tena mety milaza-tena mihintsy azany ry RBNIR eo fa "miresaka an'i JEsosy" HONO izy mamoaka ireo resaka ireo an...
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 15/03/2018 05:03
Efa hitan’i Jesosy hono fa hiraraka eto an-tany ny kitana koa. Ary rehefa miraraka eto an-tany ny kitana dia tokony hanomboka hibebaka aho
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 15/03/2018 07:00

rhaj0

Izao indray azany ampieritreretina an-dRBNIR sy ny mpanaraka an'i Hrnrn eee...

Mba namaky tsara ve ianao ry RBNIR fa hoe, ETOILE no trohin'ilay trou noir?
@ systeme solaire, dia ny Masoandro no "etoile".

Dia mba hainao ve k'lou ry RBNIR ny haben'ny LAtera raha miolotra @ Masoandro, sy ny halavitan'ireo?
"1,300,000 planet Earths can fit inside the Sun - 1 AU = 150 millions de km"

Dia mba hainao ve ry RBNIR ny halavitan'ilay trou noir eo afovoan'ny Milky Way avy @ Masoandro?
"about 27,000 light-years". ity ataovy devoara ry RBNIR, hoe firy kilometatra izany.

Dia mba hainao ve ry RBNIR ny ny haben'ny Masoandro raha miolotra @ ilay trou noir
"The supermassive black hole at the center of the Milky Way, Sagittarius A*, is 4.3 million solar masses... with size ~0.001–400 AU (1 AU = 150 millions de km)

Dia mba hainao ve ry RBNIR ny champ de gravitation an'io trou noir io?

Mba hainao ve aloha ry RBNIR hoe inona izany "champ de gravitation" eee...


Rahefa (rahatrizay) hainao na hoe mba takatakatrao ireo, dia ho tonga saina ihany ianao farany hoe, fa maninona azany ireo Siantista mitatitra ny zava-misy trou noir afovoan'ny MIlky Way io, no TSY mitonantonana mitady "fahalalana" ao @ resak'i Jesosy, na mampifandray izany @ resa-Baiboly.danz be ihany mantsy ity lohahevitra ity fa hotsahotsan'ny notongavan'ny mpanaraka an'i Hrnrn sy RBNIR; efa mihoatra ny 1700 io ny mpamangy eto, nefa dia manambatambatra resaka taingintaingina eto fotsiny i RBNIR, ary dia MANAMBAKA vahoaka eto, tsy an-kenatra. Efa fombany io mantsy.

Ny olana dia
-- TSY takatr'i RBNIR akoriny ho'a ny Physics&Astronomy 101, nefa dia TSY an-kenatra i RBNIR mitsimpotsimpona voambolana siantifika izay TSY fantany akoriny ny dikany,
-- ary @ io izy, dia tsy mifendro, ary tena tsisy manakana azy mamorona "toeria" (siantifika) HONO,
-- ary dia matoky tena be i RBNIR eo, tsisy manakana azy ny "hitori-teny" eto, ary dia manolana sy manitatra ny resa-Baiboly, dia milaza fa "resak'i Jesosy" mihintsy ny hevitra peta-toko atambatambatr'i RBNIR eto
- ary tena mety milaza-tena mihintsy azany ry RBNIR eo fa "miresaka an'i JEsosy" HONO izy mamoaka ireo resaka ireo an...


Efa voadinika tsara daholo izany rhajo a!
Voalohany, ny théorie momba ny expension (fitomboana sy fikisahana) trou noir mbola tsy voafehin'ny olona....

Vao aingana ny manampahaizana no taitra raha nahita ity trou noir anankiray ity izay nitombo aingana dia aingana tao anatin'ny fotoana fohy dia fohy....

La découverte d'un trou noir supermassif de 17±3 milliards de masses solaires dans la galaxie lenticulaire NGC 1277 vient justement de jeter un pavé dans la mare des théories de la formation de ces trous noirs.

Faharoa, ny trou noir raha mikisaka tsy hoe mandady akory fa amina millions de km/heur ny fikisahany ary eny ampikisahana eny izy raha toa ka mitelina kintana na zavatra hafa tahaka izay dia vao maika mitombo aingana dia aingana ny fandehany...

Ato amin'ity galaxie misy antsika ity anefa be dia be kintana (100 à 200 milliards d'étoiles) dia raha ny antsasak'ireo fotsiny ohatra no ho voateliny eny ampandehanana dia eritrereto hoe hanao ahoana ny fihazakazaky ny fitombony rhajo????

Fehiny ankehitriny tsy mbola misy afaka mitompo teny fantatra ny momba izay resaka hoe fitombon'io trou noir io izay rhajo!

Izaho moa mino izay lazain'i Jesosy dia mahasahy manambara fa hoe vetivety foana dia ho tonga aty amintsika io trou noir io fa tsy ela izany rhajo a!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 15/03/2018 07:05

endriny
Efa hitan’i Jesosy hono fa hiraraka eto an-tany ny kitana koa. Ary rehefa miraraka eto an-tany ny kitana dia tokony hanomboka hibebaka aho

Tara loatra hoy aho raha any vao hibebaka,

« Miverena ianareo hihaino ny fananarako; Indro, haidiko aminareo ny fanahiko, Ary hampahafantariko anareo ny teniko. » (Ohabolana 1:23)
« Satria efa niantso Aho, fa nandà ianareo; Efa naninjitra ny tanako Aho, fa tsy nisy nitandrina; » (Ohabolana 1:24)
« Fa nolavinareo ny saina rehetra natolotro, Sady tsy nety nanaiky ny anatro ianareo: » (Ohabolana 1:25)
« Izaho kosa hihomehy, raha tonga ny fandringanana anareo; Handatsa Aho, raha tonga ny mahatahotra anareo. » (Ohabolana 1:26)
« Raha tonga ny zava-mahatahotra anareo tahaka ny rivo-doza Ary ny fandringanana anareo toy ny tadio, Ka manjo anareo ny fahoriana sy ny fangirifiriana, » (Ohabolana 1:27)
« Dia vao hiantso Ahy izy, fa tsy hamaly Aho; Dia vao hitady Ahy fatratra izy, fa tsy ho hitany Aho. » (Ohabolana 1:28)
« Satria nankahala ny fahalalana izy Ary tsy nifidy ny fahatahorana an'i Jehovah, » (Ohabolana 1:29)
« Tsy nekeny ny saina natolotro, Notsiratsirainy avokoa ny anatro rehetra, » (Ohabolana 1:30)
« Dia hihinana ny vokatry ny alehany izy Ka ho voky ny fihendreny. » (Ohabolana 1:31)
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 15/03/2018 07:18
Une nouvelle étude publiée dans la revue Nature révèle l’existence d’un gigantesque trou noir qui, selon les auteurs, aurait grandit rapidement, atteignant une masse équivalent à 12 milliards de Soleil.

En savoir plus : http://www.maxisciences.com/trou-noir/la-decouverte-d-039-un-trou-noir-monstrueux-intrigue-les-astronomes_art34376.html
Copyright © Gentside Découverte

Les estimations le font remonter à seulement 875 millions d’années après le Big Bang, événement survenu pour sa part il y a 1,37 milliards d’années. Pour atteindre une telle masse, cela signifie donc que son expansion a été extrêmement rapide. Une caractéristique qui interroge les chercheurs.

En savoir plus : http://www.maxisciences.com/trou-noir/la-decouverte-d-039-un-trou-noir-monstrueux-intrigue-les-astronomes_art34376.html
Copyright © Gentside Découverte
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 15/03/2018 07:20
Pour atteindre une telle masse, cela signifie donc que son expansion a été extrêmement rapide. Une caractéristique qui interroge les chercheurs.

Matoa izy nahatratra an'io hadiry goavana io hoy ny manampahaizana dia tena aingana dia aingana tokoa izany fitombony, toe-javatra izay mametram-panontaniana ireo mpikaroka hoy ny manampahaizana fa tsy hoy i RBNIR An!!!
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 15/03/2018 13:11
Angaha ianao no Jesosy Ka niteny amiko hoe Tara loatra.

Ilay jiolahy efa niala aina aza vao nibebaka tonga any amin’ny paradisa
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 15/03/2018 13:19
endriny
Angaha ianao no Jesosy Ka niteny amiko hoe Tara loatra.
Ilay jiolahy efa niala aina aza vao nibebaka tonga any amin’ny paradisa

Marina izany saingy, miteny araka ny teny voasoratra aho endriny a!

P.S : ilay jiolahy ange tsy nanana fotoana hibebahana intsony taorinan'iny e....Saingy isika mbola afaka tsara mihitsy.....

Mieritrereta ihany e!
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 15/03/2018 14:55
Ka aleo aloha hiraraka eto an-tany ny kitana roa na telo araka ny nolazain’i Jesosy dia hibebaka aho e
Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 10 11 12 13 14 >