You are here: home > Forum

Ny karazam-pivavahnamisy

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Ny karazam-pivavahnamisy
Valiny : 1
NADEGE - 23/12/2017 09:03
AMBATONAKANGA SY NY MISIONERA ;
Raha miteny hoe Ambatonakanga isika protestanta amin’izao andro ankehitriny izao dia ny trano
fiangonana vita amin’ny vato no tonga ao an-tsaintsika voalohany ary vitsy ihany angamba no mba
manadihady ny amin’ny antony sy ny fomba nahatonga azy io teo ;Izao fankalazana vanimpotoana
maningana eo amin’ny tantaran’ny fiangonana izao no famohazana ny lasa satria
adidin’izay mahalala no mampita izay fantany amin’ny taranaka mifandimby. Koa mihevitra àry ny
mpanoratra ity lahatsoratra ity fa tsara sy mety ny mampahalala ny rehetra fa matoa nisy ny
fiangonana teto Madagasikara dia noho ny ezaka nataon’ny vahiny anglisy izay fantatra amin’ny
anarana hoe « misionera ».
Tsy voambolana vaovao izy io ho an’ny efa ela nihetezana rehetra kanefa tsy mba teny henon’ny
taranaka ankehitriny intsony kosa satria efa lasa daholo ireo misionera. Tsy azo atao anefa ny
manadino fa miorina amin’ny lasa ny zava-drehetra ka izany no anton’ity famohazana azy eto ity
amin’ny teny fohy ihany.
INONA MOA IZANY MISIONERA IZANY ?
Toerana falehan’ny tantsambo avy amin’ny firenena samihafa ny morontsirak’i Madagasikara ary
izy ireny dia notondroina tamin’ny anaran-tokana hoe vazaha. Raharaham-barotra isan-karazany
no nosahaniny teto fa tsy namela asa maharitra izy satria rehefa vita ny nataony dia lasa izy.
Taty amin’ny fiandohan’ny taon-jato faha-19 dia niova ny tantaran’i Madagasikara satria nifandray
ara-diplomatika tamin’ny fanjakana anglisy izay iray tamin’ireo firenena natanjaka indrindra erantany
ny mpanjaka Radama I ary nanao sonia fifanaraham-piaraha-miasa taminy. Tafiditra tao
anatin’izany fifanarahana izany ny fangatahany mba handefasana mpahay taozavatra hampianatra
asa vaovao an’ny vahoakany. Tsy nandà koa anefa izy ny hampianarana ny fivavahana kristiana
teto.
Rehefa vita ny fifampirahararahana dia tonga tokoa ireo vazaha anglisy avy amin’ny London
Missionary Society hanatanteraka io fanirian’ny mpanjaka Radama I io.
Fifanarahana politika teo amin’ny fanjakana roa tonta no nisy kanefa iraka avy amin’ny
fikambanam-pivavahana kristiana no nalefa .Ny anton’izay dia izao : ity London Missionary
Society,fantatra amin’ny fanafohezan-teny hoe L.M.S,ity ihany no fikambanana efa zatra naniraka
olona nankany amin’ny bolabolan-tany atsimon’izao tontolo izao, ka efa nanana ny fahaiza-manao
teo amin’izany andraikitra izany ,Izay no nahatonga ny fanjakana britanika nifanaraka taminy mba
handefasany ireo sokajin’olona notadiavin’ny mpanjaka Radama I ireo. Olona efa nahazo fiofanana
manokana na teo amin’ny ara-pahalalana, na teo amin’ny ara-tsaina ary indrindra teo amin’ny arapanahy
ireo olona faniraka tao amin’ny LMS ireo, ary izy ireo no fantatra tamin’ny anarana hoe
« misionera » rehefa nogasiana ny teny anglisy « missionary ».
Valio | Miverina eny ambony
stahtam - 26/12/2017 08:22
Rehefa hadihadiana ny antony nahatongavan'izy ireo teto (kabarin'i Léopold II mpanjakan'i belgique) sy ny zava-nisy taty aoriana (fandikana baiboly, fanjanahan-tany hatr@ ankehitriny) dia ho tsapan'izay (te-)hahatakatra fa hendry i Ranavalona I nandroaka azy ireny.
Valio | Miverina eny ambony