You are here: home > Forum

Ny Famoronana

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Ny Famoronana
Valiny : 59
Pejy:  1 2 3 > 
tealala - 05/12/2017 12:57
Salama daholo mba hizara fahalalana kely dia kely aminareo Momba ny famoronana an’I Adama sy ny manodidina izay. Tsy tena mahay teny hebrio ny tenako no tsy dia mahay manaza fa raha misy azo ahitsy dia mankasitraka indrindra. Izao ilay izy aminay (olona manaraka fampianarana judaisme), “bereshit bara elohim” ny Torah dia natomboka t@ letter Beth “b” izay manana valeur numérique « 2 », ny fanontaniana mipetraka dia fa maninona no « Beth » fa tsy « alef » (raha mitohy ny resaka dia valiko ny momba ny « alef ») « Beth » = 2 ilay izy satria ity tontolo hianantsika ity dia nataon’Andriamanitra ho 2 dimension izany hoe spirituel et matériel. Eto amin’ny « Olam Azé » (monde matériel, hita maso sy azo tsapain-tanana misy monde 4 noforonin’Andriamanitra manko fa ity antsika ity no matériel, sy ambany indrindra) Aza miala amin’ny 2 dimension mihitsy aloha hatreto an: Nanao ny lanitra sy ny tany izy : Ny lanitra dia midika ny spirituel voalaza ao ny ireo firenena izay maniditsidina manana idéologie spirituel be tahaka ireo boudiste, azo lazaina fa ao koa ny Kristianisme fa iny koa mbola resaka lava be. Tahaka izany koa ireo biby voatonona ao hoe noforonina eny amin’y habakabaka sns civilisation izy ireny izay mi-représenter ihany ireo firenena/olona spirituel be ihany koa satria marina ihany ilay teny hoe “la religion c’est l’opium du people” Ny tany kosa dia materiel mifanohitra tanteraka amin’io lazaiko ambony io, izany hoe ny ara-materialy ihany ka ny olona athée matérialiste ireny izany hoe tsy dia ny fanahy loatra no mibahana aminy fa ny zavatra azony tsapaintanana, raha eo amin’ny resaka Torak’izay koa ny trondro any an civilisation de pêche, ireo olona na civilisation mivelona amin’ny jono ohatra. Mety mazava angamba izay principe izay. Ireo rehetra ireo dia noforonina amin’ny alalan’ny teny ka hitany fa tsara daholo, ny dikan’izany tsy mety rava tahaka azy. Ny ao amin’ny Torah koa dia rehefa miteny izy hoe biby dia olona no tiany lazaina idéologie, concepte io zavatra io fa tsy ilay biby tena tiany resahina fa mitovy toetra amin’ilay biby ilay olona na firenena na ny idéologie voiziny. Nanao an’i Adam aizy (tazomy ihany ilay principe hoe 2 dimension) Adama : tsy anarana tahaka ny hoe tsiresy izy io midika hoe olona tsy vokatry ny evolution (tsy haiko ny hanazavana azy satria efa noforonin’I Elohym t@ teny anatin’ny hoe lanitra sy ny tany sns ny olona fruit de l’évolution. Izany hoe I Adama tsy vokatry ny evolution) I Adama dia nataony 2 dimension “homme et femme à la foisi” zany hoe ao aminy ilay dimension anak 2 lahy vavy, “à son image” en 2 dimension no manao ny tsara, satria arak’izay hoe à son image dia manao izay hahatsara ny tany satria izy isaky ny nanao zavaboary dia hitany fa tsara. “à son image” koa midika hoe manao action tahaka ny nanaovany azy fa tsy amin’ny alalan’ny teny intsony. Ny tena dikan’ny hoe Adam dia “celui qui tends à ressembler” amin’Andriamanitra io, izany hoe i Adam izany dia tokony hitovy fihetsika amin’Andriamanitra eto an’tany(fa tsy hoe hitovy amin’Andriamanitra ho mpamorona sao dia tsy mazava) Nozarainy 2 I Adama nakana ny côte hoy ilay traduction [coté ilay izy fa diso io traduction anaty TT io satria raha isaina koa ny cête olona lahy vavy dia mitovy ny isany] Nasaina hanjaka ny zava-boary izy, milaza ireo tokony hanjakaina izy ao ny hazan drano ny vorona sns.. Eto izany dia mazava be fa tokony I Adam no manjaka amin’ireo firenena rehetra izay nampitahaina amin’ny biby ao amin’ny Torah, ireo fruit de l’évolution. Hitantsika anefa fa nanao hadisoana I Adam (aleoko mampiasa hoe hadisoana fa ilay hoe eloka sy ota tsy dia mety amiko), Naharin’Andriamanitra mihitsy manko izy io handiso fa tsy tahaka ireo sasany any amin’ny monde hafa izay nolazaiko tetsy ambony hoe monde ambonin’ity antsika ity (spirituel be iny fa tsy resahiko eto)) Anisan’ny hadisoan’I Adama ny nanandratena ho Andriamanitra t@ teny hoe “Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez point, sous peine de mourir. » no nolazain’i Adama an i Eva ny notenenin’Andriamanitra anefa dia mazava tsara hoe « tu n’en mangeras point: car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir! » fa ny an’i Adama noharin’Andriamanitra hanao faute (namoronan’Andriamanitra an’i Sheitan mba hananant libre arbitre fa tsy tahaka ny anjely hoe hirahina dia manatanteraka) dia nanatombo izy t@ zavatra nolazainy an’I Eva nampiny hoe ““vous n'y toucherez point” Izay no midika hoe nisolo tena an’Andriamanitra I Adama teo (faute grave io) ankoatra ilay fihinanana ny voankazo. Ny dikan’ny hoe mitanjaka izy mivady ireo dia tsy ara-bakiteny hoe mitanjaka miboridana fa midika hoe miresaka mivantana amin’Andriamanitra. Ny tanjona nanaovan’Andriamanitra an’I Adama hanao faute izany dia tokony hiezaka izy tenany hanarina ny hadisoany eto an tany mba hiverenan’y maha Adama azy. Nb : Adama 2 dimension : lahy sy vavy Dimension lahy : Jiosy Dimension vavy : 70 nations (hafa firenena) Misaotra anareo mandray.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 05/12/2017 15:34
Eka rô.. lavabe sady matevina be ilay izy ry Tealala.

Fa ny fahitako azy @ ambangovangony, dia .. nisy resaka voapetraka an-tsoratra tany ho any, fahiny elabe tany, ary dia .. raha caricaturiser-ko, dia ...
roritina giravy ny elastikan-tsilipo mba hanaronana ny fitombenanan'ny resaka eto ...

Raha izay ve moa ny maha-diavolana ny matsirobasio intelektoalinareo ao ry Tealala, dia ifalio ao izany ee ...
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 05/12/2017 15:57
Mba mizara io ry Rhajo a :D... Izy manko misy zavatra tsy takatr'areo dia hazavaina ihany aloha, io samy manana ny safidiny ihany manko hoe handray sa tsy handray tsy hifanerena :D
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/12/2017 16:37
tealala
Salama Izao ilay izy aminay (olona manaraka fampianarana judaisme),

Salama tealala, Jodaisma mesirima sa jodaisma hafa raha tsy mahadiso?

Mahafinaritra raha mba misy valiny tealala...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/12/2017 16:40
Tsara koa raha mba tohananao amin'ny toko sy andininy ihany mba entina manamarina fa ny torah marina tokoa no nisintomana ilay izy fa tsy fikarohan'olona akory ohatra raha milaza ianao hoe ny misy monde 4 noforonin'Andriamanitra dia tokony mba ho hita mazava ny toko sy andininy manambara izay (tsy maninona na ny torah aza no entinao eto.......
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 05/12/2017 17:07
hotsahotsan'ny hoe mpivanika-toa-alika na mpaniratsira aho raha mi-caricaturiser hoe
roritina giravy ny elastikan-tsilipo mba hanaronana ny fitombenanan'ny resaka eto
Fa jereo fotsiny ny teny hoe "Adama" tantarainao ry Tealala..
tealala... Adama : tsy anarana tahaka ny hoe tsiresy izy io midika hoe olona tsy vokatry ny evolution
... Ny tena dikan’ny hoe Adam dia “celui qui tends à ressembler” amin’Andriamanitra io
... Adama 2 dimension : lahy sy vavy Dimension lahy : Jiosy Dimension vavy : 70 nations (hafa firenena)

Dia tsy araka intsony ny filalaovanareo ny elastika ry Tealala fa toa mahasarona zavatra (ngoda)be dia be mihintsy tokoany ilay teny hoe "Adama" eee...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 05/12/2017 17:31
miresaka elastika.. ka ndao asiana hors-sioze kely dia mba mivanitika eee.. sa ahoana?

Ka fety (krismasy) ny andro, ka dia mba miara-mirevy @ akama hono i Tihahalala. Ilery moa dedadedaka izay, ary dia notantarainy teo ny tsy tokony ho tantaraina, dia ny nataony niaraka tamina sipa gasy iray izay..
- dia tao an'efitra ho'a zahay, hozy Tihahalala
- dia ahoana? hozy rizalahy
- dia tena nohantoniko moramora avy taoriana, hozy Tihahalala
- dia ahoana? hozy rizalahy
- dia tena niankina tamiko kosany ho'a izy eee, hozy Tihahalala
- dia ahoana? hozy rizalahy
- dia .. dia nasosako tambany zipony ny tanako ho'a, hozy Tihahalala
- dia ahoana? hozy rizalahy
- dia nanaiky kosa ho'a izy, miaraka tamina sento tokana .. ka dia nampidiniko ny silopiny ee, hozy Tihahalala
- dia ahoana, dia ahoana? hozy rizalahy mendimendibe
- dia nalaiko ny silopiny, ary dia nasoriko ny elastikany ho'a...
wow.. inty ilay izy rizalahy aa... tena misy ho roriroritintsika manja indray ity ooo ???..


Vita vanitika hors-siozehy fa tohizo indray azany ry Tealala aa
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 05/12/2017 18:48

RBNIR
Tsara koa raha mba tohananao amin'ny toko sy andininy ihany mba entina manamarina fa ny torah marina tokoa no nisintomana ilay izy fa tsy fikarohan'olona akory ohatra raha milaza ianao hoe ny misy monde 4 noforonin'Andriamanitra dia tokony mba ho hita mazava ny toko sy andininy manambara izay (tsy maninona na ny torah aza no entinao eto.......


Fanazavana nindramiko ity fa mitovy amin'ny fampianarana raisiko ihany:
"PARDES = na ny famakiana sy fandalinana ny TORAH...
Ka ahoana ary ny famaky ny TORAH? Raha ny fomba fijerin'ny Jiosy en générale dia misy "niveau" na hoe ambaratonga efatra mazava ny TORAH/TANAKH, ka ireot avy izy ireo :
-1er Niveau : Peshat (???????): Izany hoe ny vakiny tsotra fotsiny a. Izany hoe izay voasoratra dia izay no dikany:.
-2ème niveau : Remez (?????) : Dia midika hoe allusion izany, izany hoe misy hifandraisany amin'ny zavatra hafa
-3ème niveau : Drash (???????) : Izany hoe efa somary miditra- mandalina, zavatra tsy hita mivantana fa tsy maintsy alalininy vao hita. Avy amin'io ny fototry ny teny hoe "MIDRASH" (ireo fandalinana ny TANAKH nataon'ireo jiosy)
-4ème niveau : SOD (????) : ito ny tena "SECRET", efa secret goavana io ary matoa enao mahita ny zavatra miafina ato efa ao aminao izay ilay Ruach (fanahin'i Avo indrindra).
Rehefa jerena ireo Teny efatra ireo : Peshat, Remez, Drash, Sod ka alaina ny litera voalohany isak'ireo teny ireo dia manome ny teny hoe " P.R.D.S" na hoe PARDES izay mitovy dika amin'ilay teny malgasy hoe "PARADISA", izany hoe raha mandalina ny TORAH hatramin'ny farany ianao dia ahita ny PARADISA
Ka enga anie isika rehetra "Bezzrat hachem" mba ho tonga hatramin'ny Sod ????????????????
Mazotoa ary ôoo
*fanamarihana kely: Ilay Expression nampiasako tetsy amboalohany hoe " Baruch El Elyon Qoné Shamayim Vaarets" dia noraisina tao @ genesisy 14:19 izay midika hoe Hoamasinina anie El Elyion (ilay Avo indrindra) tompon'ny lanitra sy ny tany."


Ka io nitondrako azy io efa Sod + zavatra anaty talmud + notion ana Kabbalah.
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 05/12/2017 18:49
Misaotra an'i Rhajo mandray anjara na dia tsy dia misy zavatra azo sintonina aza avy aminao
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 05/12/2017 18:51
Nb : ireny lasa "???" ireny dia alphabet hebreu ka tsy vakin'ny serasera tsika eto ilay izy miala tsiny indrindra.
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 05/12/2017 18:52

RBNIR
tealala
Salama Izao ilay izy aminay (olona manaraka fampianarana judaisme),

Salama tealala, Jodaisma mesirima sa jodaisma hafa raha tsy mahadiso?

Mahafinaritra raha mba misy valiny tealala...

Judaisme orthodoxe io ka, io ilay fanazavana efa nandrasako avy aminao efa ela iny fa nolazainao hoe ara-bakiteny ilay genezy dia tahaka izao ny fampianarana harahiko.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 05/12/2017 20:29
tealalaMisaotra an'i Rhajo mandray anjara na dia tsy dia misy zavatra azo sintonina aza avy aminao

Ka izaho tsy manana elastika ho anao mba ho "sintomina" ry Tealala

Fa ilay revinao anie mampihomehy eee.. mifangaroaro ao ny
- numérologie = belief in the divine, mystical relationship between a NUMBER and one or more coinciding events
- sy ny belief in the divine, mystical relationship between a WORD and one or more coinciding events

Izay izany no nivakianao loha, nandanianao jiro tao, ka dia izay izany eee...

Ka dia tsisy ambara aho, afa-tsy ny mivanika, fa dia ndao jerena eto izany nareo Mpino-PN. mifanakalo recette mazika miaraka @ Pensée-Nazikanareo aby ao.
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 06/12/2017 04:14
Misaotra betsaka Rhajo mandray anjara eto amin'ny zavatra nozaraiko a :-D
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 06/12/2017 05:57

RBNIR
Tsara koa raha mba tohananao amin'ny toko sy andininy ihany mba entina manamarina fa ny torah marina tokoa no nisintomana ilay izy fa tsy fikarohan'olona akory ohatra raha milaza ianao hoe ny misy monde 4 noforonin'Andriamanitra dia tokony mba ho hita mazava ny toko sy andininy manambara izay (tsy maninona na ny torah aza no entinao eto.......

Somary ampiko kely ilay resaka 4 monde izy io dia amin'ny fahaizana mi-décoder ny Torah no ahitana azy, ary teny hebrio ihany no ahitana azy mazava tsara.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 06/12/2017 12:39
tealala... fahaizana mi-décoder ...

Efa nandalo teo daholo io ry Tealala aaa..
- ny mpitia an'i Nostradamus mahay mi-décoder ny poems-ny
- ny mpitia an'i Angels&Demons mahay mi-décoder resak'Illuminati
- ny mpitia an'i Indiana Jones mahay mahay mi-décoder ny ataon'ny Thuggee
- ny mpitia an'i Harry Potter mahay mi-décoder ny fantsin'i Voldemort sy Dumbledore
- ny mpitia an'i Dora L'Exploratrice mahay mi-décoder miaraka @ Babouche ny La Carte
- ny mpitia an'i Pere Noel mahay mi-décoder ny bitsiky ny Lutins

fantastic daholo izany ee... revirevy mampanofinofy... Pensée Nazika..

Fa dia tohizo azany ny takalo-na recette-mazika @ samy nareo Mpino-PN eee...

Dia ho mafana ny garabola @ ity ririnina ity an...
(oops, kay moa zahay aty no ririnina fa nareo ao efa mafana be)
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 06/12/2017 14:11

rhaj0
tealala... fahaizana mi-décoder ...

Efa nandalo teo daholo io ry Tealala aaa..
- ny mpitia an'i Nostradamus mahay mi-décoder ny poems-ny
- ny mpitia an'i Angels&Demons mahay mi-décoder resak'Illuminati
- ny mpitia an'i Indiana Jones mahay mahay mi-décoder ny ataon'ny Thuggee
- ny mpitia an'i Harry Potter mahay mi-décoder ny fantsin'i Voldemort sy Dumbledore
- ny mpitia an'i Dora L'Exploratrice mahay mi-décoder miaraka @ Babouche ny La Carte
- ny mpitia an'i Pere Noel mahay mi-décoder ny bitsiky ny Lutins

fantastic daholo izany ee... revirevy mampanofinofy... Pensée Nazika..

Fa dia tohizo azany ny takalo-na recette-mazika @ samy nareo Mpino-PN eee...

Dia ho mafana ny garabola @ ity ririnina ity an...
(oops, kay moa zahay aty no ririnina fa nareo ao efa mafana be)

Misaotra
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 06/12/2017 14:18
tsisy fisaorana ry anona aaa... Fa mbola isaoranao bebe kokoa aho any aoriana any, rahefa tonga saina ianao @ io ataonao io ry Tealala, ka farany mba miha-lehibe, ary dia miaiky fa dia revirevin-garabola tokoany moa no nandanianao jiro sy bandwidth..

Ka dia eritrereto tsara ao ho'a ity eee..

- numérologie = belief in the divine, mystical relationship between a NUMBER and one or more coinciding events
- sy ny belief in the divine, mystical relationship between a WORD and one or more coinciding events


Dia tena manasa (inviter) anao ny handika an'io @ teny gasy aho, dia eritrereto tsara ao.
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 06/12/2017 16:03

rhaj0
tsisy fisaorana ry anona aaa... Fa mbola isaoranao bebe kokoa aho any aoriana any, rahefa tonga saina ianao @ io ataonao io ry Tealala, ka farany mba miha-lehibe, ary dia miaiky fa dia revirevin-garabola tokoany moa no nandanianao jiro sy bandwidth..

Ka dia eritrereto tsara ao ho'a ity eee..

- numérologie = belief in the divine, mystical relationship between a NUMBER and one or more coinciding events
- sy ny belief in the divine, mystical relationship between a WORD and one or more coinciding events


Dia tena manasa (inviter) anao ny handika an'io @ teny gasy aho, dia eritrereto tsara ao.

Misaotra betsaka Rhajo a
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 06/12/2017 17:39
efa hoe tsisy fisaorana ho'a...

Dia hitanao @ izao ry Tealala fa hotrahotran'ny dia natory ahoana koa azany ny coco-nao, ka nanesefana dia nitelina dia miboloky hoe ..
ny isa 2 dia i Beth @ Toraha aminy, satria materiel sy spirituel, no lanitra sy tany, ary koa Adama izay sady lahy no vavy eee..

Dia maninona moa raha tsy tanisaina daholo koa ny zavatra 2 @ fiainana ee.. Ny maso sy ny vavorona, h@ ilay hoe, @ voany no ahafantarana azy...
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 06/12/2017 18:34
Misaotra betsaka Rhajo a
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  1 2 3 >