You are here: home > Forum

Adin'A/tra mpahary ny zava-drehetra izay atao hoe YAH HAVAH(Yahvah) sy YAH HOSHUAH(Yahoshuah) @ ireo anjely nivadika izay atao hoe DEVOLY

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Adin'A/tra mpahary ny zava-drehetra izay atao hoe YAH HAVAH(Yahvah) sy YAH HOSHUAH(Yahoshuah) @ ireo anjely nivadika izay atao hoe DEVOLY
Valiny : 1
RA TAN - 07/08/2017 10:04
Raha niresaka t@ ity stahtam gasy mitomany ho jiosy izay mpitsipaka baiboly ity aho dia toy izao ny fizotry ny resaka:


stahtam 10/11/2016 10:04:
“na inona na inona Anarana apetrakao eo dia fahavalon’i Elohym satria ny hoe Elohym dia nolazainao fa tsy misy dikany”RA TAN 17/12/2016 10:03:
…Fa vokatry ny fandikan-dalàna ataon’i stahtam dia tsy mahafantatra an’ilay anarana izy dia lazainy fa ELOHYM no anarany, fa diso be izany …
Fa “YAH” no anaran’ilay nahary ny zava-drehetra
stahtam 19/12/2016 06:42:
-Ianao izao nilaza fa Yah no anarany;

stahtam 12/06/2017 15:27:
… fa ny mpitondra fivavahana manana titre noforonina avy @ teny grika (epi=… scope=…) dia fivavahana tsy an’ilay ivavahan’i Israel fa an’ny firenen-kafa,
RA TAN 15/06/2017 09:25:
IZA ilay anaran’ilay ivavahan’Israeliana? Tokony hitonona Anarana ianao izao teo, fa TSY SAHY satria tsy mahafantatra. Fa lao itenenako Azy rehefa tsy sahy: YAH no anaran’ilay nivavahan-dry Abraham sy Isaak sy Yakob sy ny Israeliana fahiny, fa ny Israeliana ankehitriny tsy mivavaka aminy intsony nohon’ny adalany, dia lasa fahavalony(ROM,11:28). Dia io nanatona ny firenena hafa io ilay YAH nivavahan’ny Israeliana fahiny ka maniraka ny zandrin’i Yahoshuah SAMUELSON EDWARD; YAHOSHUAH ilay Mesia Israeliana mihintsy no maniraka Azy dia haninn enao?stahtam 15/06/2017 11:04:
Samy hafa ny ivavahantsika. …, ka Ahoana moa no hilazako aminao ny anaran’Izay ivavahako? Ianao no te-hipingapinga hamoaka ny anao teto
“ilay YAH nivavahan’ny Israeliana fahiny “ nolazainao io anefa no nahary ny lanitra sy ny tany aminay.

stahtam 19/06/2017 14:21:
YAH izany dia anarana TSY NAPETRAKAO fa efa NIPETRAKA tao hatry ny ela
RA TAN 22/06/2017: 09:52:
izaho RA TAN no nametraka an’ilay anarana ” YAH" izay anaran’ilay Dadanay izay nahary ny lanitra sy ny tany teto @ forum teto
stahtam 26/07/2017 15:04
YAH no ivavahako (ilay tsy mety maty). Izy no namorona ny lanitra sy ny tany

stahtam 31/07/2017 08:37

Izaho aza mino fa mbola hiroso ho @ zavatra avo lenta kokoa noho izay nataona(re)o teto hatrizay iana(re)o raha ny logique no arahina.Fahavalon’ilay elohym ivavahany hono izay anarana apetrako eto @ fórum. Nolazaiko teto ary fa YAH no anaran’ilay nahary ny zava-drehetra izay fahavalon’ilay elohym ivavahan’i stahtam, ary niaiky i stahtam fa marina ny voalazako; fa saingy izy hono TSY HILAZA NY ANARAN’ILAY ELOHYM IZAY IVAVAHANY ETO. Mazava be fa tsy nahary ny lanitra sy ny tany ilay elohym ivavahan’i stahtam arak’izany, noho izany sampy.

Fa tsy mivavaka @ io izany i stahtam ny tena marina, fa manjary lasa LAINGA ilay teniny hoe TSY HILAZA NY ANARAN’IZAY IVAVAHANY ETO izy.
Ary raha tena mivavaka aminy i stahtam dia tokony tsy manohitra an’i Yahoshuah dia tokony tsy manohitra anay zanak’A/tra rehetra koa. Fa ny dikan’io tenin’i stahtam MODY milaza fa mivavaka @ YAH io dia izao: “MIANKOHOKA eo anatrehan’ny A/tr’i Samuelson Edward izay atao hoe YAH ny Elohym an’i stahtam izay efa nolazain’i stahtam fa tsy ho tononiny anarana eto mihintsy”; Eo ambanin’ny fahefanay ny Elohym an’i stahtam dia voabaikonay.
Tratran’ny PRESSION avy any ambony i stahtam dia voatery TSY MAINTSY manaiky fa marina io Dadanay (YAH) io. MIONDRIKA eo anatrehan’ny Dadanay YAH i stahtam ny dikan’izao; dia miondrika eo anatrehan’i “YAH” HOSHUAH (YAHOSHUAH) koa mazava hoazy, dia miondrika eo anatrehanay zanak’A/tra rehetra.
Eo ambanin’ny faladihanay ny Elohym an’i stahtam dia HITSAHIKO @ tampón-dohany!

Valio | Miverina eny ambony
stahtam - 07/08/2017 11:40
Na dia mody nanokafana takelaka vaovao aza ilay lohahevitra dia fantatro fa tsy maintsy io "blablabla" efa disque loaka io foana no tsy maintsy hiverina eo (Jereo ny valin'io resakao farany eo ambony io fa vao mafàna mihitsy ny androany (07/08/17) fa ny t@ 04/07/17 aloha mino aho fa efa mifantsika tsara koa, matoa miroso tsimoramora mankaty @ "début de la fin" aty isika)
Ka mba tsy hampivily be loatra ny resaka, tahaka io wawawa io dia aleo ny teny nosoratanao ho LOHAHEVITRA mihitsy no HOVALIAKO:
LOHATENY:
["Adin'A/tra mpahary ny zava-drehetra izay atao hoe YAH HAVAH(Yahvah) sy YAH HOSHUAH(Yahoshuah) @ ireo anjely nivadika izay atao hoe DEVOLY"]
FANAZAVANA ny FIZOTRY NY ADY:
1°) NY MPIADY:
a- Yahvah sy Yahoshuah miady @ :
b- anjely nivadika izay atao hoe DEVOLY.
2°) ZAVA-MISY:
Sakoroka (adin-drenikisoa) anefa no tena misy eto raha ny marina. Ady tsy anankiray, fa telo farafahakeliny:
a- Andaniny: "a" dia "miady" @ "b" raha araka ny filazan-dRA TAN eto!
b- Ankilany: Yahvah sy Yahoshuah koa dia miady. Yahvah (indray hono) no nahary ny zava-drehetra hoy RA TAN eto. Efa nahitsin'i Herilanto 777 mazava anefa izany fa: "Yahoshuah no nahary ny lanitra sy ny tany"; Yahvah vs Yahoshuah izany. (Marihina fa i Herilanto 777 dia mpianatr'i episcopo, izany hoe iray tarika ihany.
c- Ankoatra izay rehetra izay: Io Yahoshuah io dia Jesosy no niantsoan'i RA TAN sy episcopo azy taloha. Avy eo dia nolazainy indray fa DEVOLY izany Jesosy izany. Izany hoe voaporofon-dRA TAN an-tsakany sy an-davany marina tokoa eto izany fa TENA ANJELY NIVADIKA MARINA ilay Yahoshuah, satria DEVOLY (Jesosy) no NIVADIKA ho Yahoshuah.
3°) FEHINY:
Hanao ahoana no fandehan'ity ady ity ? Mampitaintaina !!! Iza no handresy an'iza ? Ho resin'i Bôbel ihany ve i rakarandoha ?

Aleo miandry ny fitantaràn'i RA TAN azy fa any no miainga ny antenne. Ambohidrapeto, ambohidrapeto : "anareo"!
Valio | Miverina eny ambony