You are here: home > Forum

Adin'A/tra mpahary ny zava-drehetra izay atao hoe YAH HAVAH(Yahvah) sy YAH HOSHUAH(Yahoshuah) @ ireo anjely nivadika izay atao hoe DEVOLY

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Adin'A/tra mpahary ny zava-drehetra izay atao hoe YAH HAVAH(Yahvah) sy YAH HOSHUAH(Yahoshuah) @ ireo anjely nivadika izay atao hoe DEVOLY
Valiny : 11
RA TAN - 07/08/2017 10:04
Raha niresaka t@ ity stahtam gasy mitomany ho jiosy izay mpitsipaka baiboly ity aho dia toy izao ny fizotry ny resaka:


stahtam 10/11/2016 10:04:
“na inona na inona Anarana apetrakao eo dia fahavalon’i Elohym satria ny hoe Elohym dia nolazainao fa tsy misy dikany”RA TAN 17/12/2016 10:03:
…Fa vokatry ny fandikan-dalàna ataon’i stahtam dia tsy mahafantatra an’ilay anarana izy dia lazainy fa ELOHYM no anarany, fa diso be izany …
Fa “YAH” no anaran’ilay nahary ny zava-drehetra
stahtam 19/12/2016 06:42:
-Ianao izao nilaza fa Yah no anarany;

stahtam 12/06/2017 15:27:
… fa ny mpitondra fivavahana manana titre noforonina avy @ teny grika (epi=… scope=…) dia fivavahana tsy an’ilay ivavahan’i Israel fa an’ny firenen-kafa,
RA TAN 15/06/2017 09:25:
IZA ilay anaran’ilay ivavahan’Israeliana? Tokony hitonona Anarana ianao izao teo, fa TSY SAHY satria tsy mahafantatra. Fa lao itenenako Azy rehefa tsy sahy: YAH no anaran’ilay nivavahan-dry Abraham sy Isaak sy Yakob sy ny Israeliana fahiny, fa ny Israeliana ankehitriny tsy mivavaka aminy intsony nohon’ny adalany, dia lasa fahavalony(ROM,11:28). Dia io nanatona ny firenena hafa io ilay YAH nivavahan’ny Israeliana fahiny ka maniraka ny zandrin’i Yahoshuah SAMUELSON EDWARD; YAHOSHUAH ilay Mesia Israeliana mihintsy no maniraka Azy dia haninn enao?stahtam 15/06/2017 11:04:
Samy hafa ny ivavahantsika. …, ka Ahoana moa no hilazako aminao ny anaran’Izay ivavahako? Ianao no te-hipingapinga hamoaka ny anao teto
“ilay YAH nivavahan’ny Israeliana fahiny “ nolazainao io anefa no nahary ny lanitra sy ny tany aminay.

stahtam 19/06/2017 14:21:
YAH izany dia anarana TSY NAPETRAKAO fa efa NIPETRAKA tao hatry ny ela
RA TAN 22/06/2017: 09:52:
izaho RA TAN no nametraka an’ilay anarana ” YAH" izay anaran’ilay Dadanay izay nahary ny lanitra sy ny tany teto @ forum teto
stahtam 26/07/2017 15:04
YAH no ivavahako (ilay tsy mety maty). Izy no namorona ny lanitra sy ny tany

stahtam 31/07/2017 08:37

Izaho aza mino fa mbola hiroso ho @ zavatra avo lenta kokoa noho izay nataona(re)o teto hatrizay iana(re)o raha ny logique no arahina.Fahavalon’ilay elohym ivavahany hono izay anarana apetrako eto @ fórum. Nolazaiko teto ary fa YAH no anaran’ilay nahary ny zava-drehetra izay fahavalon’ilay elohym ivavahan’i stahtam, ary niaiky i stahtam fa marina ny voalazako; fa saingy izy hono TSY HILAZA NY ANARAN’ILAY ELOHYM IZAY IVAVAHANY ETO. Mazava be fa tsy nahary ny lanitra sy ny tany ilay elohym ivavahan’i stahtam arak’izany, noho izany sampy.

Fa tsy mivavaka @ io izany i stahtam ny tena marina, fa manjary lasa LAINGA ilay teniny hoe TSY HILAZA NY ANARAN’IZAY IVAVAHANY ETO izy.
Ary raha tena mivavaka aminy i stahtam dia tokony tsy manohitra an’i Yahoshuah dia tokony tsy manohitra anay zanak’A/tra rehetra koa. Fa ny dikan’io tenin’i stahtam MODY milaza fa mivavaka @ YAH io dia izao: “MIANKOHOKA eo anatrehan’ny A/tr’i Samuelson Edward izay atao hoe YAH ny Elohym an’i stahtam izay efa nolazain’i stahtam fa tsy ho tononiny anarana eto mihintsy”; Eo ambanin’ny fahefanay ny Elohym an’i stahtam dia voabaikonay.
Tratran’ny PRESSION avy any ambony i stahtam dia voatery TSY MAINTSY manaiky fa marina io Dadanay (YAH) io. MIONDRIKA eo anatrehan’ny Dadanay YAH i stahtam ny dikan’izao; dia miondrika eo anatrehan’i “YAH” HOSHUAH (YAHOSHUAH) koa mazava hoazy, dia miondrika eo anatrehanay zanak’A/tra rehetra.
Eo ambanin’ny faladihanay ny Elohym an’i stahtam dia HITSAHIKO @ tampón-dohany!

Valio | Miverina eny ambony
stahtam - 07/08/2017 11:40
Na dia mody nanokafana takelaka vaovao aza ilay lohahevitra dia fantatro fa tsy maintsy io "blablabla" efa disque loaka io foana no tsy maintsy hiverina eo (Jereo ny valin'io resakao farany eo ambony io fa vao mafàna mihitsy ny androany (07/08/17) fa ny t@ 04/07/17 aloha mino aho fa efa mifantsika tsara koa, matoa miroso tsimoramora mankaty @ "début de la fin" aty isika)
Ka mba tsy hampivily be loatra ny resaka, tahaka io wawawa io dia aleo ny teny nosoratanao ho LOHAHEVITRA mihitsy no HOVALIAKO:
LOHATENY:
["Adin'A/tra mpahary ny zava-drehetra izay atao hoe YAH HAVAH(Yahvah) sy YAH HOSHUAH(Yahoshuah) @ ireo anjely nivadika izay atao hoe DEVOLY"]
FANAZAVANA ny FIZOTRY NY ADY:
1°) NY MPIADY:
a- Yahvah sy Yahoshuah miady @ :
b- anjely nivadika izay atao hoe DEVOLY.
2°) ZAVA-MISY:
Sakoroka (adin-drenikisoa) anefa no tena misy eto raha ny marina. Ady tsy anankiray, fa telo farafahakeliny:
a- Andaniny: "a" dia "miady" @ "b" raha araka ny filazan-dRA TAN eto!
b- Ankilany: Yahvah sy Yahoshuah koa dia miady. Yahvah (indray hono) no nahary ny zava-drehetra hoy RA TAN eto. Efa nahitsin'i Herilanto 777 mazava anefa izany fa: "Yahoshuah no nahary ny lanitra sy ny tany"; Yahvah vs Yahoshuah izany. (Marihina fa i Herilanto 777 dia mpianatr'i episcopo, izany hoe iray tarika ihany.
c- Ankoatra izay rehetra izay: Io Yahoshuah io dia Jesosy no niantsoan'i RA TAN sy episcopo azy taloha. Avy eo dia nolazainy indray fa DEVOLY izany Jesosy izany. Izany hoe voaporofon-dRA TAN an-tsakany sy an-davany marina tokoa eto izany fa TENA ANJELY NIVADIKA MARINA ilay Yahoshuah, satria DEVOLY (Jesosy) no NIVADIKA ho Yahoshuah.
3°) FEHINY:
Hanao ahoana no fandehan'ity ady ity ? Mampitaintaina !!! Iza no handresy an'iza ? Ho resin'i Bôbel ihany ve i rakarandoha ?

Aleo miandry ny fitantaràn'i RA TAN azy fa any no miainga ny antenne. Ambohidrapeto, ambohidrapeto : "anareo"!
Valio | Miverina eny ambony
stahtam - 05/09/2017 08:01
Tonga àry ity ny fetra ka dia hapetraka ny teny famaranana. Tsy tenim-pahatezerana akory anefa fa teny tiana hisongadina fotsiny ihany ka tsakotsakoy am-pahatoniana e!

1°) Fianarana ny fiainana ka aza tonga dia malaky manao boloky rehefa maheno resaka fa mandiniha tsara aloha vao miteny;
2°) Raha te-hanohy ny publicité momba io fivavahanareo io izany ianareo dia tohizo any @ toerana hafa tsy misy mpanohitra fa eto efa tsy misy hevitra intsony. Ohatra: any @ radio satria any izay miditra dia azonareo tapahina ny resany rehefa tsy metimety aminareo; na any @ ireny serasera tsy valiana ireny...
3°) Raha mieritreritra ny hiova filamatra @ fomba fifampiresahana dia lohahevitra fakafakaina resahina dia samy maneho ny heviny eo fa raha mbola io toton'omby bory io ihany no méthode entinareo dia misy zioga sahaza azy koa eto.
4°) Makà aina tsara aloha fa mbola vizabizaky ny laoka matsiro t@ Alahady.
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 06/09/2017 05:22
Tapaka n'yah izany
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 03/10/2017 05:48

RA TAN

RA TAN 17/12/2016 10:03:
…Fa vokatry ny fandikan-dalàna ataon’i stahtam dia tsy mahafantatra an’ilay anarana izy dia lazainy fa ELOHYM no anarany, fa diso be izany …
Fa “YAH” no anaran’ilay nahary ny zava-drehetra

Aoamin'ny Torah vao manomboka dia "Berechit Bara Elokim"
Mba nihaino ilay 97.2 aho alina fa miaiky ny avendrananareo miresaka ao sy ny fideraderanareo an ilay rangahy milaza fa ambasadoran'i Yahoushoa mo?
na ny fiainona anareo aza dia re tsara fa olona mora amidy krkrkrkrkrkr!!!!
Valio | Miverina eny ambony
stahtam - 03/10/2017 09:50

tealala

Ao amin'ny Torah vao manomboka dia "Berechit Bara Elokim"
Mba nihaino ilay 97.2 aho alina fa miaiky ny avendrananareo miresaka ao sy ny fideraderanareo an ilay rangahy milaza fa ambasadoran'i Yahoushoa mo?
na ny fiainona anareo aza dia re tsara fa olona mora amidy krkrkrkrkrkr!!!!

stahtam
Matoa ry zareo tsy mamaly intsony dia:
1- Na izy "blessés" par la vérité;
2- Na manomana abobo vaovao indray;
3- Na mionona @ izay ondry azony fitahina any @ radio sisa satria eto izy efa tapi-dalan-kaleha
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 03/10/2017 10:50

stahtam

tealala

Ao amin'ny Torah vao manomboka dia "Berechit Bara Elokim"
Mba nihaino ilay 97.2 aho alina fa miaiky ny avendrananareo miresaka ao sy ny fideraderanareo an ilay rangahy milaza fa ambasadoran'i Yahoushoa mo?
na ny fiainona anareo aza dia re tsara fa olona mora amidy krkrkrkrkrkr!!!!

stahtam
Matoa ry zareo tsy mamaly intsony dia:
1- Na izy "blessés" par la vérité;
2- Na manomana abobo vaovao indray;
3- Na mionona @ izay ondry azony fitahina any @ radio sisa satria eto izy efa tapi-dalan-kaleha

Izay aloha dia marina e, ny mahagaga ahy dia nihaino an zareo reo aho alina dia mba mamprisika ny olona hikaroka ny marina hoe avy tany Israely ny fiandohan'io boky vakina io, anefa avy eo miteniteny foana fotsiny.
Valio | Miverina eny ambony
stahtam - 03/10/2017 13:36
i Episcopo dia efa tonga hatr@ hoe "Matimaty fahatany hono ny Mesia". Ny mpianany indray niteny hoe "tsy tokony ho faty izany ny Mesia fa hadalàn'ny olona no nahafaty azy"
ka io izany dia tsotra e:
- Rehefa olona tsy nomena ny teny no mikitikitika an'io dia ireny henonao @ radio ireny no santionany @ vokany. Mbola hahita zavatra goavana noho ireny aza ianao raha maharitra kely. Asa raha au courant t@ ilay Davida kely avy ao amin-dry zareo ianao fa io hono no handresy @ score miezinezina t@ fifidianana président 2013 teo iny. N° 19 angamba ilay izy raha tsy diso aho; fa mbola mahita holazaina foana aty @ 2017 e ! Dia mino koa ry ... isany!
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 03/10/2017 15:17

stahtam
i Episcopo dia efa tonga hatr@ hoe "Matimaty fahatany hono ny Mesia". Ny mpianany indray niteny hoe "tsy tokony ho faty izany ny Mesia fa hadalàn'ny olona no nahafaty azy"
ka io izany dia tsotra e:
- Rehefa olona tsy nomena ny teny no mikitikitika an'io dia ireny henonao @ radio ireny no santionany @ vokany. Mbola hahita zavatra goavana noho ireny aza ianao raha maharitra kely. Asa raha au courant t@ ilay Davida kely avy ao amin-dry zareo ianao fa io hono no handresy @ score miezinezina t@ fifidianana président 2013 teo iny. N° 19 angamba ilay izy raha tsy diso aho; fa mbola mahita holazaina foana aty @ 2017 e ! Dia mino koa ry ... isany!

Ay koa misy an izany hahaha!! iny indray no tsy harako.
Valio | Miverina eny ambony
stahtam - 03/10/2017 15:22
Oadray ! ny aina no matezà hahita e !
Valio | Miverina eny ambony
tspoaeta - 01/11/2017 10:38
Hay ve tena mba mihaino ny radio hff daoly koa ireto antoko mpanohitra ireto e!
Izahay koa mihaio ka,
Dia samy miara-maheno an'io radio io izany ny andaniny sy ny ankilay.
Fa ny fijeriko an'ireo hevitrareo ireo dia tena efa tapi-dalankaleha tokoa ianareo dia mitady ny irika kely hanomezana tsiny an'ilay tena marina sisa io ataonareo io. Efa tsy mahita ambara intsony mikasika an'ilay tokony hivavahana ianareo dia aleonareo misisika ary @ davidakely indray. fa angaha ianareo saika hivavaka na mitady hivavaka @ izany davidakely izany?
Valio | Miverina eny ambony
stahtam - 28/11/2017 08:14
Tena mahay ny Ntaolo ry tspoaeta an! Hoy ry zareo hoe misy hono "olona kibokiboin'ny marina ka milaza tsy anontaniana". Dia tena tanteraka tokoa io teto. Tena tsy nandiso ahy ny eritreritro fa hay vaky barara ihany ilay nafenina hatr@ izay. Raha nahatadidy ianao dia efa niteny aho teto hoe misy porofo kely fotsiny sisa andrasaka dia ho vaky barara eto koa ny momba anao. Hay vita ho azy tahaka ny manety sola: tsy niandry ela akory ilaiàka dia nitonontena tahaka ny kibo mikoraraika. Ka izao, ireto ny valinteny:
1°) "Hay ve tena mba mihaino ny radio hff daoly koa ireto antoko mpanohitra ireto e!
Izahay koa mihaio ka,
Dia samy miara-maheno an'io radio io izany ny andaniny sy ny ankilay."
Valiny: ny olona adala no miresaka zavatra tsy fantatra. Tsy maintsy zava-misy hita na nohenoina no azo porofoina hoe marina na diso ka fihetsika voalohany tokony hatao ny mihaino mba tsy hitenitenenam-poana. (Raha tsy hoe tsy azon'ny besinimaro henoina angaha ilay radio)
Ilay ianao miteny hoe "izahay koa mihaino ka" dia izao no tena marina. Efa resy lahatra +80% ianao fa tsy hoe mpihaino fotsiny saingy mihatsaravelatsihy mody milaza hoe "mpihaino" satria tsy te-hisaringitra @ ireo lainga be tsy voavaly efa noporofoina teto raha vao milaza hoe tena resy lahatra.
2°) "Fa ny fijeriko an'ireo hevitrareo ireo dia tena efa tapi-dalankaleha tokoa ianareo dia mitady ny irika kely hanomezana tsiny an'ilay tena marina sisa io ataonareo io"
- Ity resakao ity izao manamarina tsara ilay resako etsy ambony. Ilay "irika" KELY mantsy tsy hitanao izay hanesorana azy fa manelingelina dia mody ampiasaina ilay voambolana hoe tapi-dalan-kaleha ilay mpanaporofo. Ny loharano mamy tsy afaka mamoaka loharano mangidy nefa mamoaka io loharano mangeroka io ilay izy. Dia io no tsy ahasahianao tonga dia miaraka @ dry RA TAN sy ny namany. Mody mitsaingotsaingoka sy mitazantazana eny @ sisiny dia milaza hoe tena favy. Atao ahoana fa fomba fiady ihany izany e! indraindray manova pseudo, indraindray mba manao tsobo-dranon-dRamiangaly. Sa... ahoana ?
3°) "Efa tsy mahita ambara intsony mikasika an'ilay tokony hivavahana ianareo dia aleonareo misisika ary @ davidakely indray".
- Mijere tsara tspoaeta a! Iza no niteny farany eo ambony eo ? Moa tsy izahay "mpanohitra" lazainao va ? ka inona no tianao hambara @ ilay hoe tsy mahita hambara ? Angaha voavalinao ilay hoe: adin-drenikisoa ange ny adin'i Yahoshuah sy ny devoly fa tsy noraisinao ilay antenne nalefa eny Ambohidrapeto e! (io no lohahevitra farany teto fa tsy davidakely izany). Sagnagna...!
4°) "fa angaha ianareo saika hivavaka na mitady hivavaka @ izany davidakely izany?" Adin'ny tapi-dalan-kaleha io fomba famaly io. Tsy misy olona mivavaka @ olona fa ny faminaniana sandoka dia singa iray, manaporofo ny maha-fampianarana sandoka ny fampianaran'ilay naminany. Ka mbola hanan-kambara ve izato ianao andriamatoa tspoaeta ? sa ... mbola haminany sy handinika aloha ?
Valio | Miverina eny ambony