You are here: home > Forum

MADAGASIKARA ilay NOSY ivoahan'ny fitsipika hoan'ny jentilisa(firenena rehetra)

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : [quote=rhaj0] Dia fa maninona no toherinareo rehet...
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 8 9 10
RA TAN - 08/06/2017 06:51
rhaj0
Dia fa maninona no toherinareo rehetra kosany i RA TAN/Mindaozy eee ??
Tsy hainareo akoriny izay kôzin'i Andrmntra t@ Samuleson tao, fa tonga dia velezinareo i RA TAN/Mindaozy fa hoe, TSY izay ilay ...

Ka iza rey olona no manavy???
- i RA TAN/Mindaozy/...
- sa, i RBNIR/Stahtam/Miharena/... ???


Tena goavana be io fanamarihan'i rhajO io a. I rhajO mihintsy no niteny an'io fa tsy izaho.
Ny tiako tenenina dia hoe: deny mbola misy ny saina, deny nbola velona ny aina; diniho tsara aloha ilay zavatra lazaina aminao fa aza malaky mamaly.
Valio | Miverina eny ambony
Miharena - 08/06/2017 07:07
Citation
MATIO 19 :17-21
17 Fa hoy i Yahoshuah taminy : nahoana Aho no anontanianao an’izay tsara ? Iray no tsara; far aha te hiditra any amin’ny fiainana ianao, tandremo ny didy. 18Hoy ralehilahy taminy; inona avy moa? Di ahoy I Yahoshuah: Ny hoe: Aza mamono olona, Aza mijangajanga, Aza mangalatra, Aza mety ho vavolombelona mandainga, 19Manaja ny rainao sy ny reninao, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao.
20Hoy ilay zatovo taminy: Izany rehetra izany efa voatandriko avokoa; fa inona no tsy mbola maha tanteraka ahy?(NA DIA MITANDRINA DIDY FOLO AZA TSY TANTERAKA) 21Dia hoy i Yahoshuah taminy: raha te ho tanteraka ianao, mandehana amidio ny fanananao, ka omeo ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra ianao; ary avia manaraka Ahy
AVIA MANARAKA AHY: rehefa manaraka an’i Yahoshuah dia tsy maintsy tonga ary @ hazo fijaliana, dia eo amin’izay ilay “EFESIANA,2:15” naharava an’ilay didy folo.
“EFES,2:15 Fa tao amin’ny nofony no nandravany ny fandrafiana, dia ny lalàna nisy didy natao hotandremana (raha @ baiboly DIEM moa dia tena mazava be: “Nofoanan’I Kristy ny lalànan’ny jiosy mbamin’ny didy amam-pitsipiny”)” TENA RAVA NY DIDY FOLO.
=> GAL,5:4 Dia tafasaraka amin’i Kristy ianareo na iza na iza mitady hohamarinina amin’ny lalàna, efa lavo niala tamin’ny fahasoavana ianareo. TAFASARAKA @ A/TRA IZAY MBOLA MITANDRINA DIDY FOLO.


Raha manaraka tsara io tantara io RA TAN dia mazava be ilay didy iray miteny hoe Tiava ny namanao tahaka ny tenanao

Dia manaraka eo ny hoe omeo ny malahelo ny fanananao dia avia manaraka Ahy!

Io didy hoe tiava ny namanao tahaka n ytenanao io no tsy vitan'ilay ranamana!

Azonao aloha sa tsia hatreto?

Tsy foana ilay didy folo izany raha azonao izay lazaina!

Ho an'i Rhaj0 :

tsy coince ny mino. Manana fitaovana sy fomba maro handresen-dahatra izy! Azonao tohizana foana ny fizirizirianao mamaly hafatra eto fa misy balan'ny fananarana be dia be ny mino.

Ny Atheista tsy mandraharaha ny fahendrena sy ny Fanahy. Ka asa aloha hoe finoanoam-poana koa angamba ny fanahy maha-olona!


Valio | Miverina eny ambony
stahtam - 08/06/2017 07:09

RA TAN
rhaj0
Dia fa maninona no toherinareo rehetra kosany i RA TAN/Mindaozy eee ??
Tsy hainareo akoriny izay kôzin'i Andrmntra t@ Samuleson tao, fa tonga dia velezinareo i RA TAN/Mindaozy fa hoe, TSY izay ilay ...

Ka iza rey olona no manavy???
- i RA TAN/Mindaozy/...
- sa, i RBNIR/Stahtam/Miharena/... ???


Tena goavana be io fanamarihan'i rhajO io a. I rhajO mihintsy no niteny an'io fa tsy izaho.
Ny tiako tenenina dia hoe: deny mbola misy ny saina, deny nbola velona ny aina; diniho tsara aloha ilay zavatra lazaina aminao fa aza malaky mamaly.
stahtam
Ka izao ilay "kôzin'i Andrmntra t@ Samuleson tao" e: Yahoshuah hono no nahary ny lanitra sy ny tany. ka ahoana i rhaj0 @ izany? Tsy vao mainka ve miampy indray ny problème-nao t@ ilay Gen 1?
Valio | Miverina eny ambony
Miharena - 08/06/2017 07:33

stahtam

RA TAN
rhaj0
Dia fa maninona no toherinareo rehetra kosany i RA TAN/Mindaozy eee ??
Tsy hainareo akoriny izay kôzin'i Andrmntra t@ Samuleson tao, fa tonga dia velezinareo i RA TAN/Mindaozy fa hoe, TSY izay ilay ...

Ka iza rey olona no manavy???
- i RA TAN/Mindaozy/...
- sa, i RBNIR/Stahtam/Miharena/... ???


Tena goavana be io fanamarihan'i rhajO io a. I rhajO mihintsy no niteny an'io fa tsy izaho.
Ny tiako tenenina dia hoe: deny mbola misy ny saina, deny nbola velona ny aina; diniho tsara aloha ilay zavatra lazaina aminao fa aza malaky mamaly.
stahtam
Ka izao ilay "kôzin'i Andrmntra t@ Samuleson tao" e: Yahoshuah hono no nahary ny lanitra sy ny tany. ka ahoana i rhaj0 @ izany? Tsy vao mainka ve miampy indray ny problème-nao t@ ilay Gen 1?


Ilay olana anie tsy hoe ny fandinihana ny Genesisy raha ny marina fa ny famaritana ny asan'i Jesoa/Yahoshuah e!

Aiza no ahitana azy tsy ao anaty Baiboly? Na Jesosy, Jesoa, Yahoshuah sns no fiantso, iray ihany ny boky ampiasaina!

Dia mba mandiniha fa aza dia variana amin'ny fanangolena e!

Ilaozana miady eo ambavahady fa tsy miditra! tsy izany ve moa no nataon'ny Fariseo sy ny Sadoseo?

Mila fantarina hoe iza no loharanon'ny ady dia tokony hiala amin'ilay toetra dia milamina io!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 08/06/2017 07:41
rhajo
.... fa tonga dia velezinareo i RA TAN/Mindaozy fa hoe, TSY izay ilay ...


Aleo aloha mba hahitsy kely ihany ity nolazainao ity rhajo!!

Tsy dia hoe "mively" loatra fa mihezaka manitsy izay diso sy mifampitaiza amin'ny fahamarinana...

« Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, » (2 Timoty 3:16)


Fa maninona no tokony hifampitaiza amin'ny fahamarinana????

« Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. » (Jaona 4:24)


Izay mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny ........fahamarinana....

Valio | Miverina eny ambony
stahtam - 08/06/2017 08:44
Aty indray ny valiny RA TAN a!
"Rehefa avy nitsipaka ny testameta vaovao io stahtam jiosy gasy io dia napetrako taminy avy hatrany ny fanontaniana hoe:
IZA NO ANARAN’IZANY MESIA-NAO IZANY???:"
Valiny: raha nitsipaka testamenta vaovao ve i stahtam dia fanontaniana ny anaran'ny mesia inoan'i stahtam no tokony ho valiny? Dia tsy voatsipaka intsony ve ny testamenta vaovao-nao rehefa fantatrao ilay mesia inoako? Sa tsy sahy manaporofo ny mahamarina ny testamenta vaovao ianao (na tsy sahy mifanatrika @ lainga voasoratra inoanareo ao?) Ka ny valiny dia hoe: voasoratra @ teny hebreo ao anaty baiboly hebreo ny anaran'ny mesia-ko, ka raha tena tsy mandà ny baiboly ianao (tahaka ahy izay nolazainao fa mandà) dia ahoana no tsy ahitanao azy ao? [nefa lazainao fa mahita Y hoshuah ao aza ianareo, mahita elohym ao @ Eks 12/12, mahita hoe tsy maintsy ao Israel no itandremana ny didy 10 ao @ Deo 30...]
- "Fa tsy voavaliny io fanontaniana io mandrak’izao, fa taty aoriana izy vao mody namboly fanontaniana mikasika an’ilay MAT,2:23 mba entina handosirana an’ilay fanontaniako tsy voavaliny".
Valiny: Tsy nahomby ilay lango malefaka niaraka t@-dry YAHOAVAO sy ry MINDAOZY mody nanambitamby hoe "mba tiako ho fantatra izany anaran'ny mesianao izany ry stahtam!" dia mandeha indray ny don-tany sy kapo-tandroka. Tsy mandeha aty io.
- "Ny testameta vaovao iray manontolo aza efa notsipahinao daol, ka inn intsony moa no itenenako anao an’io MAT,2:23 io"
Valiny: Tahak ny fanaonao taloha ihany io e! Mody hoe "inn intsony moa no itenenako anao an'io MAT io", nefa avy eo "jereo ny Lioka 24 e! vakio ny Mat 23 e ! (Milaza tsy tia vary mohaka nefa...)
- "Tsakotsakoy any mihitsy aloha ireo versets biblique (testameta vaovao iray manontolo + testameta taloha) izay tsy voavalinao ka nolavinao ankitsirano rehefa tsy nisy fantatrao na kely akory aza"
Valiny: a°) Raha ny testamenta vaovao dia efa voatsakotsako matoa tsy anorenako finoana. Vao manomboka aza io dia mampiraikitra anao (Matio 2/23) ka mbola hitsakotsako izay tsy laninao indray ve aho?
b°) Raha ny testamenta taloha indray dia teny nomena ny Israeliana io (Sal 147/19,20) ka izy no mahay an'io. An'ny judaistes io. Tsy anareo hafa firenena io. Ny Israeliana no mahafantatra ny interprétation-n'io fa ny anareo dikan-teny no aolankolanareo @ izay mampety anareo ka na ny zavatra voasotra mazava aza mbola itarinareo any @ tsy izy. Ohatra: ny DEO 30:11-13 dia tsy milaza velively hoe tsy azon'ny hafa firenena tandremana, tsy milaza velively hoe tsy azo tandremana ivelan'i Israel; saingy tsy misy verset azonareo rangotina handravàna ny torah dia itarina @ izay mampetipety e!
- "Rehefa fahavalon’ny soratra masina ihany ianao dia alefaso eo daol ny ohabolana malagasy araka ny anganon’ny Ntaolo ao @ boky farimamy izay voizinao mafy; raha mbola tsy afampo ianao dia asio kabary koa, fa tsy mahakasika anay izany"
"Tsy mahakasika" fa nanindrona an?? Io izany ilay hoe nitono angaha no mahina?
- "Ny fantatro fotsiny dia MAHERY YAHOSHUAH"
Valiny: Ka izaho ve no handà an'izany? Izy aza no nahary izao tontolo ka ahoana no tsy hahery izy @ izany?
- "ary miseho Izy" : IO INDRAY INDRAY NO MBOLA TSY HITAKO. Angamba miseho tokoa izy fa ao Ambohidrapeto ao fotsiny no manao kilasimandry. Tsy sahy mivoaka
- "ary misitrika ny mesian’i stahtam fa tsy mahazaka miatrika Azy": Misitrika ao anaty faminaniana @ baiboly hebreo ao ny anarany fa nahagaga ny tsy nahitanareo azy! Nilaza fa efa any an-danitra daholo ianareo nefa i RA TAN milaza fa ny Ray no nahary ny zava-drehetra, i Herilanto777 milaza fa Yahoshuah no nahary ny lanitra sy ny tany, i Paoly indray milaza fa Izy no nahariana ny zava-drehetra; dia hoy aho hoe: tsakotsakoy tsara aloha ilay lainga RA TAN vao avoaka fa hehezin'ny akoho tokana anaka fotsiny ange raha vao eto @ ity forum ity e!
- " Miezaka mafy ny mandositra ny “DEO 30:11-13” I stahtam fa tsy afaka e!
“DEO 30:11 Fa izao lalàna izao, izay andidiako anao anio, … 12Tsy any an-danitra izany ka … 13Ary tsy any andafin-dranomasina izany …”
“IZAO” & “ANIO”: Efa hatramin’ny fahavelon’I Moshè io lalàna io no notandremana, sady nihatra nanomboka tamin’izany, fa tsy hoe mbola hoavy akory.
Fa efa tao ambony tao aho no niteny hoe: lazain’I stahtam fa mbola hoavy indray izao io “DEO 30:11-13” io rehefa sahirana izy"
Valiny: Dia aiza ilay teny hoe tsy azo tandremana any ivelan'i israel io? Dia aiza ilay teny hoe tsy maintsy mankany Israel rehefa te-hitandrina an'io?
- "Dia io tokoa ary fa lazainy fa MBOLA ANY AMPARANY INDRAY HONO IO"
Valiny: Ny fankanesana any Israel no afangaronao @ fitandremana voalaza eo. Fa ny fankanesana any dia hitranga @ farany. Ka inona no tsy azo?
- "ingahy stahtam tsy mahasahy miteny mahitsy fa mody ilay *MIKA 4:1,2* no mody arosony eo. Nefa mazava be ny teny, sady tsy misy mivilana na kely akory aza":
Valiny: Dia asehoy àry ilay teny mazava be sy "tsy mivilana"
- "MIFATOTRA IANAO RY STAHTAM A! MPANDIKA LALANA IANAO E!"
Tsy mahataitra intsony!
- "FANOHERANA AN’I MOSHE INDRAY IO ATAONY IO. DIA REHEFA MANOHITRA AN’I MOSHE IANAO DIA MANOHITRA NY *TESTAMETA TALOHA* NY DIKAN’IZANY E!"
Valiny: efa tsy hita intsony ve izay holazaina e! Dia lazao fa toheriko daholo izay rehetra ao anaty baiboly e!
Hoy ny Ntaolo hoe: "Ny tarehy no ratsy ka ny volo no aolanolana". Hainao ve ny dikan'izany?
Valio | Miverina eny ambony
RA TAN - 16/06/2017 10:28
Niaiky i stahtam jiosy gasy mpitsipaka ny testameta vaovao sy ny baiboly rehetra fa ny Andriamanitr'i Samuelson edward "YAH" no nahary ny lanitra sy ny tany. Fa izy tsy sahy nanonona ny anaran'izay ivavahany.

stahtam: 15/06/2017 11:04
Samy hafa ny ivavahantsika. Saro-piaro @ anarany Ilay ivavahan'ny Israeliana, ka ahoana moa no hilazako aminao ny anaran'Izay ivavahako?

"ilay YAH nivavahan’ny Israeliana fahiny" nolazainao io anefa no nahary ny lanitra sy ny tany aminay.


Mazava izany fa: Tsy mivavaka @ io YAH izay A/tr'i Samuelson Edward sady A/try ny Israeliana fahiny io, izay nahary ny lanitra sy ny tany i stahtam.
Miharihary ny maha DEVOLY an'ilay ivavahan'i stahtam; satria manohitra an'io YAH mpamorona ny lanitra sy ny tany io, dia jereo tokoa ny ataony fa mitsipaka baiboly

http://forum.serasera.org/forum/message/m58ef8917abcfd/140
Valio | Miverina eny ambony
stahtam - 16/06/2017 12:35

RA TAN
Niaiky i stahtam jiosy gasy mpitsipaka ny testameta vaovao sy ny baiboly rehetra fa ny Andriamanitr'i Samuelson edward "YAH" no nahary ny lanitra sy ny tany. Fa izy tsy sahy nanonona ny anaran'izay ivavahany.

stahtam: 15/06/2017 11:04
Samy hafa ny ivavahantsika. Saro-piaro @ anarany Ilay ivavahan'ny Israeliana, ka ahoana moa no hilazako aminao ny anaran'Izay ivavahako?

"ilay YAH nivavahan’ny Israeliana fahiny" nolazainao io anefa no nahary ny lanitra sy ny tany aminay.
Citation
Mazava izany fa: Tsy mivavaka @ io YAH izay A/tr'i Samuelson Edward sady A/try ny Israeliana fahiny io, izay nahary ny lanitra sy ny tany i stahtam.
Miharihary ny maha DEVOLY an'ilay ivavahan'i stahtam; satria manohitra an'io YAH mpamorona ny lanitra sy ny tany io, dia jereo tokoa ny ataony fa mitsipaka baiboly

http://..org//message/m58ef8917abcfd/140

stahtam

RA TAN a! Miaiky aho fa hendry ny Ntaolo nanao ohabolana hoe ny tapany ihany no mikobana.
1°) Averina soratana tsara ilay foto-dresaka: ["ilay YAH nivavahan’ny Israeliana fahiny" nolazainao io anefa no nahary ny lanitra sy ny tany AMINAY]
a°) ANKILANY:
- Ny YAH dia teny tao @ baiboly Israeliana (Salamo) hatry ny fahagola fa tsy vao t@ 2009 akory. Ry Davida mpanjaka teo @ Israely no nanonona sy nivavaka t@ Io. Ny Israeliana izany no tompon'io sy NAhalala an'io satria izy no olony (jodaistes. Fa satria mpisandoka iana(re)o dia NISAVIKA fotsiny no nataonareo taty aoriana mba hisandohana fa ianareo no mivavaka aminy. Tsy hain'ny mpandika teny nadika mantsy io dia izay no mba nahitanareo azy tao anaty baiboly
- Abraham sy Itsak sy Iaakôv dia nivavaka t@ i Elôhym
b°) ANDANINY:
- Ny ivavahanareo dia Andriamanitra, Jehôvah sy Jesôsy (1996-mars2009) ary namadika palitao ho Yahavah sy Yahoshuah indray t@ avril 2009.

c°) Ka averiko tsara: AMINAY izany dia Yah (io aloha no fantatrao dia lazaiko @ io, fa misy ankoatra io koa tsy fantatrao satria tsy hain'ny mpandika teny ny nandika azy tao anaty baiboly gasy) ilay efa nivavahan'ny jodaistes (toa an-dry Davida mpanjaka sy ny Mesia inoako) no nahary ny lanitra sy ny tany, io no NOSAVIHINAREO ka toa tahaka ny hoe mivavaka amin'io ianareo: TSIA. Yahoshuah (ilay nandrava D10 teo ambony hazofijaliana) AMINAREO no nahary ny lanitra sy ny tany. Yahoshuah anefa tsy = YAH. Noho izany, samy hafa ireo.
2°) Koa raha miteny izany aho hoe: "ilay YAH nivavahan’ny Israeliana fahiny" NOLAZAINAO dia izay mihitsy no mahalaza azy: NOLAZAINAO fa TSY hoe IVAVAHANAO. Tsy ivavahanao satria efa nosandohan'ilay Yahoshuah, mesia arahina(re)o ny asany (MPAHARY), tsy ivavahanao satria efa nomena(re)o an'Andriamanitra (mpanjaka maty) ny voninahiny (tsy mety maty fa velona mandrakizay IZY).
3°) Noheverinao fa hamaha ny geja mangidy mahazo anao izany io teny io ka izay no toa nahafalifaly sy nampi-wa-wa-wa be anao teo ambony teo iny; toa hoe ho afaka izany, saingy indrisy fa vao mainka nilentika lalindalina kokoa. Atao ahoana e? Ianao hamidy indray ve no hiady varotra? fanahy mpandainga tsy ho tafavoaka na aiza na aiza fa aza manonofy ririnina e! Izay indray ary aloha fa raha mbola misy saka beloha hamidy any dia alefaso eto indray fa hatao @ fanaovana azy!
Valio | Miverina eny ambony
RA TAN - 19/06/2017 12:02
stahtam

RA TAN a! Miaiky aho fa hendry ny Ntaolo nanao ohabolana hoe ny tapany ihany no mikobana.
1°) Averina soratana tsara ilay foto-dresaka: ["ilay YAH nivavahan’ny Israeliana fahiny" nolazainao io anefa no nahary ny lanitra sy ny tany AMINAY]
a°) ANKILANY:
- Ny YAH dia teny tao @ baiboly Israeliana (Salamo) hatry ny fahagola fa tsy vao t@ 2009 akory. Ry Davida mpanjaka teo @ Israely no nanonona sy nivavaka t@ Io. Ny Israeliana izany no tompon'io sy NAhalala an'io satria izy no olony (jodaistes. Fa satria mpisandoka iana(re)o dia NISAVIKA fotsiny no nataonareo taty aoriana mba hisandohana fa ianareo no mivavaka aminy. Tsy hain'ny mpandika teny nadika mantsy io dia izay no mba nahitanareo azy tao anaty baiboly
- Abraham sy Itsak sy Iaakôv dia nivavaka t@ i Elôhym
b°) ANDANINY:
- Ny ivavahanareo dia Andriamanitra, Jehôvah sy Jesôsy (1996-mars2009) ary namadika palitao ho Yahavah sy Yahoshuah indray t@ avril 2009.

c°) Ka averiko tsara: AMINAY izany dia Yah (io aloha no fantatrao dia lazaiko @ io, fa misy ankoatra io koa tsy fantatrao satria tsy hain'ny mpandika teny ny nandika azy tao anaty baiboly gasy) ilay efa nivavahan'ny jodaistes (toa an-dry Davida mpanjaka sy ny Mesia inoako) no nahary ny lanitra sy ny tany, io no NOSAVIHINAREO ka toa tahaka ny hoe mivavaka amin'io ianareo: TSIA. Yahoshuah (ilay nandrava D10 teo ambony hazofijaliana) AMINAREO no nahary ny lanitra sy ny tany. Yahoshuah anefa tsy = YAH. Noho izany, samy hafa ireo.
2°) Koa raha miteny izany aho hoe: "ilay YAH nivavahan’ny Israeliana fahiny" NOLAZAINAO dia izay mihitsy no mahalaza azy: NOLAZAINAO fa TSY hoe IVAVAHANAO. Tsy ivavahanao satria efa nosandohan'ilay Yahoshuah, mesia arahina(re)o ny asany (MPAHARY), tsy ivavahanao satria efa nomena(re)o an'Andriamanitra (mpanjaka maty) ny voninahiny (tsy mety maty fa velona mandrakizay IZY).
3°) Noheverinao fa hamaha ny geja mangidy mahazo anao izany io teny io ka izay no toa nahafalifaly sy nampi-wa-wa-wa be anao teo ambony teo iny; toa hoe ho afaka izany, saingy indrisy fa vao mainka nilentika lalindalina kokoa. Atao ahoana e? Ianao hamidy indray ve no hiady varotra? fanahy mpandainga tsy ho tafavoaka na aiza na aiza fa aza manonofy ririnina e! Izay indray ary aloha fa raha mbola misy saka beloha hamidy any dia alefaso eto indray fa hatao @ fanaovana azy!


Ny Ambasadaoran’i Yahoshuah efa t@ 2009 no nilaza hoe “YAH” no anaran’ny Dadako; dia Ilay A/tra nahary ny zava-drehetra izany.
Tena nampiasain’i YAH sy YAHOSHUAH mihintsy ilay anaran-diso Jehovah sy Jesosy (1995-2008), satria mbola tsy programme ny hilazany ny anarany t@ izany. Dia tsy misy fahadisoany izany sady tsy misy fahadisoanay, fa ny devoly izay nanova an’ireo YAH sy YAHOSHUAH ireo ho lasa JEHOVAH sy JESOSY no diso; ny devoly maniraka anao io hitsipaka ny baiboly no diso. Dia ianao miezaka ny miapaga foana io koa no diso miaraka @ devoly rainareo. Fa izahay dia madio foana @ alalan’ireto teny ireto: “ASA,17:30 sy ROM,8:33”
Ary efa t@ herintaona koa aho no niteny t@ stahtam hoe “YAH” no anaran’Ilay nahary ny zava-drehetra (tary @ publication nataon’i Rafieritreretana). YAH hoy aho no anarany, fa tsy izany ELOHYM izany; fa zavatra tsy misy dikany izany ELOHYM izany. Ny hoe ELOHYM, ANDRIAMANITRA, DIEU, GOD, … dia titre fotsiny fa tsy anarany.
Dia namaly i stahtam 10/11/2016 10:04 hoe:“na inona na inona Anarana apetrakao eo dia fahavalon’i Elohym satria ny hoe Elohym dia nolazainao fa tsy misy dikany”.

Izany hoe araka io tenin’i stahtam t@ herintaona io dia efa niteny izy fa “fahavalon’ilay ELOHYM ivavahany ilay YAH nahary ny lanitra sy ny tany nolazaiko”.
Fa gaga anefa aho fa heritaona aty aoriana indray i stahtam dia miaiky fa, YAH izay efa nolazainy fa fahavalon’ilay ELOHYM ivavahany no nahary ny lanitra sy ny tany; izany hoe ilay ELOHYM ivavahan’i stahtam tsy nahary ny lanitra sy ny tany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe fa maninona raha vao niteny an’io Anarana marina YAH io ny ambasadaoran’i Yahoshuah t@ 2009 dia tonga dia niaiky ny fahamarinany ianao; ary maninona raha vao niteny an’io Anarana YAH io koa aho t@ herintaona dia maninona koa ianao raha niaiky avy hatrany? Fa maninona ianao no herintaona aty aoriana vao miaiky?
Ary rehefa niaiky ianao fa marina ny anay(YAH) dia diso izany ny anao mazava ho azy, ka aza miseho be vava intsony.

Nilaza koa i stahtam hoe: “ilay YAH nivavahan’ny Israeliana fahiny io anefa no nahary ny lanitra sy ny tany AMINAY.
Ny YAH dia tany tao @ baiboly Israeliana (salamo) hatry ny fahagola… Tsy hain’ny mpandika teny nadika mantsy i odia izay no mba nahitanareo azy tao anaty baiboly… AMINAY izany dia Yah (io aloha no fantarao dia lazaiko amin’io, fa misy ankoatr’io koa tsy fantatrao satria tsy hain’ny mpandika teny ny nandika azy tao anaty baiboly gasy”.

Amin’i stahtam izany dia nohon’ny tsy fahaizan’ny mpandika teny nandika no nahafantaranay ny marina, ary nohon’ny tsy fahaizan’ny mpandika teny ihany koa no tsy ahafantaranay an’izay anaran-demony vao ho foromporonin’i stahtam any.

Tsy misy miraharaha an’izany! Fa ny fantatray fotsiny dia: “Tsy nahay nandika teny ny mpandika matoa novainy ho JEHOVAH sy JESOSY ny Anarana marina YAH sy YAHOSHUAH. Ary ny Ambasadaoran’i Yahoshuah izay ialonanao mafy no mahay mandika teny matoa nahavita namerina ny Anarana marina YAH sy YAHOSHUAH”

NB:
Abraham sy Isaak sy Yakob ary i Davida ary ireo Israeliana fahiny niaraka taminy dia miaraka aminay, ary mifankafantatra izahay; samy mivavaka @ YAH Dadanay izahay ary samy mivavaka @ YAHOSHUAH zokinay. Fa tsy takatry ny sain'i stahtam izany sady fahadalana aminy, satria i stahtam dia any ivelany sady tsy Israeliana fahiny na Israeliana ankehitriny akory aza, fa gasy petaka mitomany ho israeliana ankehitriny ka mitsipaka ny baiboly (mitsipaka ny tenin'i YAH dia mitsipaka an'ilay nahary ny lanitra sy ny tany izany)
Valio | Miverina eny ambony
stahtam - 19/06/2017 14:15
1°) Rehefa nolazainao fa tsy mpanao afera Izy ka hanana anarana be dia be. Dia hoy aho hoe iza izany no tena izy YHVH sa Yah (anarana roa samy hafa ireo ary samy manana ny fotoana ampiasana azy sy ny heviny)? Hovaliako ianao: tsy ho voavalinao izany fa ny anareo dia izao ihany: izay anarana mipoitra eo no hainareo vakiana dia iny no atambatambatra sy atao dridran'Ingilo eto hamitahana ny olona. Izay no tsy maintsy namoromporonanareo ny hoe havah=mpamorona (mdr) satria sampona ilay anarana noforoninareo.
2°) Misy anaran-tsamirery hafa ankoatra an'io Yah io aza ao anaty baiboly, izay hafa koa ny fampiasana azy, fa tsy ho hitanareo satria tsy hitan'ny mpandika teny dia voafina.
3°) Dikan'izany tena mitombina ity teninao manaraka ity (efa mihatonga saina ianao). Hoy mantsy ianao : "Amin’i stahtam izany dia nohon’ny tsy fahaizan’ny mpandika teny nandika no nahafantaranay ny marina". Tena marina izany satria ianareo sy ny mpandika teny mantsy dia olona SAMY efa MANANA ny FOTOPAMPIANARANA arovany ka tsy maintsy izay mampetipety azy no andikany azy dia tahaka izany koa ianareo: izay mampety anareo no teneninareo dia miafara @ hoe Yah + wah = Izy + avo indrindra; Yah + wah = Izy + mpamorona; Yah + havah = Yah no mpamorona. Fampianarana efa navoakanareo avokoa ireo. Dia ampio ihany fa izay ilay hoe vorona azon'adala e!
4°) stahtam tsy mamorona anarana! Ny fantany aza afeniny, fa rehefa tsy nahovoka ny fisokirana nataonao dia ity phrase ity sisa no ialanao vonkina:" ary nohon’ny tsy fahaizan’ny mpandika teny ihany koa no tsy ahafantaranay an’izay anaran-demony vao ho foromporonin’i stahtam any". Malama be ilay vava raha vao manonona hoe demony. ka tsy ho fantatrao mihitsy tsinona ilay izy ko! Na hitete rà eo aza ny vavanao.
5°) Tsy misy miraharaha an’izany! Fa ny fantatray fotsiny dia: “Tsy nahay nandika teny ny mpandika matoa novainy ho JEHOVAH sy JESOSY ny Anarana marina YAH sy YAHOSHUAH"
Manindrona ny marina RA TAN a! izay no dikan'io teninao voalohany io. Tampina ny daomy, dia "tsy misy miraharaha an'izany" sy "demony" sisa no arangaranga!
b- Ny FANTATRA(RE)O fotsiny dia hoe: Tsy nahay nandika teny ny mpandika matoa novainy ho JEHOVAH sy JESOSY ny Anarana marina YAH sy YAHOSHUAH.
Ka mbola ny fisainan'ilay mpandika "tsy nahay" mihitsy koa ange no narahinareo e! Ilay hoe Jeho... no Mpamonjy (Mat 1/21) no nosavihinareo t@ hoe Yah no Yoshuah dia inona fa tsy ny Kotozafy ihany no Lexis? iza no hamidinao @ izany eto e? ny nandra angaha!
6°) Ary ny Ambasadaoran’i Yahoshuah izay ialonanao mafy no mahay mandika teny matoa nahavita namerina ny Anarana marina YAH sy YAHOSHUAH”
Valiny: a- Anarana efa tao anaty baiboly ny Yah ka naveriny avy aiza? Efa notononin'ny Israeliana hatrizay io fa aminareo angamba no hoe naveriny
b- Raha namerina ny Yahoshuah (indray) i episcopo (ilay ambasadaoron'Ambohidrapeto) dia manao hatsikana no tena marina satria Jesosy no niantsoany an'io taloha. Izy ihany izany no niantso azy t@ anaran-demony dia mody averiny @ hoe Yahoshuah indray avy eo. Tahaka ireny zaza seriserena mitazona mofo ireny dia fafany @ tanan'akanjony izay latsaka, dia haniny ihany avy eo. Mazotoa ianareo e!
c- Mahay mandika teny ve ny Ambasadaoron'i Yahoshuah? Ka naninona no tsy voavaly mihitsy hatr@ izao ilay hoe Havah = mpamorona?
FARANY: Valiako ity " Dia namaly i stahtam 10/11/2016 10:04 hoe:“na inona na inona Anarana apetrakao eo dia fahavalon’i Elohym satria ny hoe Elohym dia nolazainao fa tsy misy dikany”.
valiny: ka inona no diso @ izany?
- Ny Yahavah, na Yahwah na Yahoshuah dia anarana NAPETRAKAO, ny Andriamanitra dia NAPETRAKY ny mpandika teny (iray karazana aminao); noho izany fahavalon'i Elohym? ka inona no diso?
- Ny anarana YAH kosa dia anarana TSY NAPETRAKAO fa efa NIPETRAKA ELA HATRY NY FAHAGOLA tao anaty baiboly niaraka t@ hoe: Elôhym; noho izany: TSY fahavalon'i Elôhym. ka inona no diso?
- Ianao angaha no mitady hanao masobe tsy mahita eto?
Mbola misy abobo ve? Alefaso
Valio | Miverina eny ambony
RA TAN - 22/06/2017 09:49


Stahtam:
-Ny Yahavah, na Yahwah na Yahoshuah dia Anarana NAPETRAKAO, ny Andriamanitra dia NAPETRAKY ny mpandika teny (iray karazana aminao); noho izany fahavalon’i Elohym?
-Ny anarana YAH kosa dia anarana TSY NAPETRAKAO fa efa NIPETRAKA ELA HATRY NY FAHAGOLA tao anaty baiboly nisaraka t@ hoe: Elôhym.
YAH sy ELOHYM dia anarana MIARAKA voasoratra ao anaty baiboly hebreo hatry ny elabe (hatr@ andron-dry Davida sy ny hafa …).


RA TAN:
Averiko mihintsy aloha ilay teninao t@ herintaona:hoy i stahtam t@ 10/11/2016 10:04 hoe: “na inona na inona Anarana apetrakao eo dia fahavalon’i Elohym satria ny hoe Elohym dia nolazainao fa tsy misy dikany”. Tsindriako tsara fa “anarana apetrakao EO” (hoy I stahtam): izany hoe ANARANA APETRAK’IZAHO RA TAN “ETO @ ITY FORUM SERASERA.ORG ITY no tiany ho tenenina (fa tsy hoe anarana apetrako ao anaty baiboly); izaho tsy nametraka anarana tao @ baiboly, fa mampiseho an’ilay anarana mipetraka ao anaty baiboly eto @ forum no nataoko. Dia izaho RA TAN no nametraka an’ilay anarana “YAH” izay anaran’Ilay Dadanay izay nahary ny lanitra sy ny tany teto @ forum teto. Ary tsy afaka manda an’izany ianao fa izaho RA TAN no nametraka an’io anarana YAH io teto.
hoy aho hoe: YAH no namorona ny zava-drehetra.
YAH HAVAH: YAH(nom propre) HAVAH(efa nisy hatrizay hatrizay); ka tsy maintsy hoe izay efa nisy hatrizay hatrizay no mpamorona. Ary ianao aza efa niaiky fa YAH no namorona ny tany sy ny lanitra.
Fa izaho tsy niteny an’io Yahavah nolazain’i stahtam io, fa “Yahvah” hoy aho.
Fa izaho tsy niteny hoe izaho no nametraka an’io tao anaty baiboly hebreo. Fa i stahtam mahatsiaro tena afatotr’io teniny t@ heritaona i dia menatra be, dia io mamily resaka io indray.
Ary ny hoe ELOHYM, DIEU, GOD, A/TRA … koa TSY NOM PROPRE fa titre fotsiny.
Raha izaho no miteny an’i stahtam dia tahaka ny hoe fankahalana daholo angamba izay teneniko aminy. Fa I stahtam mihintsy izao no milaza fa DEVOLY ilay ELOHYM ivavahany t@ alalan’io teniny t@ 10/11/2016 10:04 io. Ary hita taratra tokoa izany t@ ireny fitsipahana baiboly ataon’I stahtam ireny.


Stahtam:
Raha efa nisy hatr@ andron’ny Mpanao salamo ny fiangonanareo dia anareo marina io. Ny Mpanao salamo mantsy no nametraka an’io tao anaty baiboly hebreo. Izay nametraka azy tao no tompony.

RA TAN:
YAH dia Andriamanitr’i Abraham.
Ary niteny Izy hoe “GEN,22:18 amin’NY taranakao no hitahiko ny firenena rehetra”: GAL,3:16 Ary tamin’i Abrahama sy ny taranany no no nilazany ny teny fikasana. Tsy nolazainy hoe: amin’ny taranaka toy ny milaza ny maro; fa toy ny milaza ny anankiray, “ary hoan’NY taranakao dia YAHOSHUAH izany”.
GAL,3:21 Fa fony tsy mbola tonga ny finoana(YAHOSHUAH) dia voambina tao ambanin’ny lalàna isika(Israeliana/jiosy) ka voahidy ho amin’ny finoana izay efa haseho ato aoriana. 24 Koa ny lalàna dia mpitaiza antsika ho amin’i Yahoshuah, mba hohamarinina amin’ny finoana isika. 25 Fa rehefa tonga ny finoana dia tsy fehezin’izay mpitaiza intsony isika(rehefa tonga i YAHOSHUAH dia miala amin’izay ilay torah). 26 Fa ianareo rehetra dia zanak’Andriamanitra amin’ny finoana an’i YAHOSHUAH. 27 Fa na iza na iza ianareo no natao batisa ho amin’i YAHOSHUAH dia mitafy an’i YAHOSHUAH. 28 Tsy misy intsony ny Jiosy na Grika, na andevo na tsy andevo, na lahy sy vavy; fa iray ihany ianareo rehetra ao amin’i YAHOSHUAH. 29 Fa raha an’i YAHOSHUAH ianareo dia taranak’i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana.
Raha mbola tsy tonga i YAHOSHUAH dia: “izay voambina tao ambanin’ny lalàn’i Moshè no miaraka @ YAH sy Abrahama; izany hoe izay nahatandrina ny torah”. Anisany ry Davida sy ireo Israeliana hafa nahatandrina izany torah izany.
Fa rehefa tonga kosa i YAHOSHUAH dia: nesoriny aminizay ilay lalàn’i Moshè, dia natambany ny Jiosy sy ny hafa firenena dia lasa iray ao aminy daholo. Anisany izahay Malagasy miaraka @ zandrin’i Yahoshuah SAMUELSON EDWARD, ka Ahoana no tsy ho Faly e! OUEEEEEEEEEEEEEEE!!!! Tena mizesita @ izany mihintsy izahay eee! Izany no tena ireharehanay izany aa! Soa fa teo i YAHOSHUAH. Ndao daholo izay hiaraka aminay fa mbola tsy tara
Izay israeliana mbola mitandrina torah dia manamaivana an’i Yahoshuah, ary manohitra an’i Yahoshuah sy ny Ray(YAH). Dia normal hoe: “zanaka devoly nareo”: JAONA,8:37 Fantatro ihany fa taranak’i Abrahama ianareo, nefa mitady hamono Ahy, 39 Raha zanak’i Abrahama ianareo dia ny asan’i Abrahama no ataonareo. 40 Fa ankehitriny ianareo mitady hamono Ahy izay lehilahy milaza ny marina aminareo 44 Ianareo dia avy tamin’ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tinareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin’ny taloha,
Fa tena novonoin’ireo i YAHOSHUAH; tena ny jiosy mpitandrina didy folo mihintsy izany no nanao sonia hoe zanaka devoly ry zareo, t@ alalan’ny namonoany an’i Yahoshuah. Nefa ilay torah vingitiny misy hoe “aza mamono olona”. Fa tsy nahoany izany satria biby no ao anatiny!
Conclusion, tsy misy Israeliana miaraka @ A/tra YAH izany ankehitriny, fa devoly no miaraka @ ireo. Porofon’izany: ireo mosqué be anankiroa avelan-dry zareo hitsangana eo @ kianjan’ny Tempolin’ny Jerosalema ireo. Iza no miteny anareo hoe azo asiana an’ireo eo?? Ary efa nanao fifanarahana t@ filohan’ny Rosiana koa ny Rabin israeliana sy ny premier ministre israeliana ny @ fananganany ny Tempolin’ny Jerosalema, ka tsy atao olana hoy ry zareo ny fisian’ireo mosqués be an’ny silamo ireo fa avelao hoeo. FANDIKAN-DALANA FARATAMPONY!
Izahay no miaraka @ io YAH izay namorona ny tany sy ny lanitra io ankehitriny, fa tsy ireo israeliana mpandika lalàna ireo. Efa nisy hatrizay hatrizay YAH Dadanay, ary t@ andron’ny Mpanao salamo dia ry Davida no nisolo-tena anay t@ izany; fa ankehitriny kosa izahay no misolo-tena an-dry Davida sy ny namanay t@ izany. Izahay sy ry Abrahama sy ry Davida sns … dia iray ihany, ary samy MIVAVAKA @ YAHOSHUAH daholo izahay rehetra ankehitriny sy mandrakizay.


Stahtam:
Misy anaran-tsamirery hafa ankoatra an’io Yah io aza ao anaty baiboly, izay hafa koa ny fampiasana azy, fa tsy hitanareo satria tsy hitan’ny mpandika teny dia voafina.
Izao no nolazaiko hatr@ izay fa sokiro tsara ny taimaso mbola tavela any: mbola misy anarana hafa ankoàtra an’io Yah io ny anarany @ hebreo. Saingy io moa no mba hitanareo dia savitsavihina sy ipasopasohana mason-daomy tsy misy farany eto (ny mampalahelo dia lasa vorona azon’adala no niafaràny).

RA TAN:
YAH no anaran’ny Dadanay, dia io irery fa tsy misy hafa izany intsony. Izahay izay heverinareo fa adala sy tsis saina mihintsy inty no nofidiany mba hampamenatra anareo miseho ho hendry sy manana fahalalana ambony. Tena Izy tenany mihintsy no nanatona anay dia niseho taminay ka nampahafantariny anay ny anarany: “ISAIA,65:1Hoy izaho tamin’izay firenena tsy nantsoina tamin’ny anarako: Inty Aho Inty Aho! ISAIA,52:6 koa ny oloko dia hahalala ny anarako; eny amin’izany andro izany dia ho fantany fa Izaho no minteny hoe: Inty Aho”. Tsy ny israeliana intsony io lazaina hoe olony io; satria ny israeliana aza @ fotoana nitenenan’i Isaia efa mahafantatra ny anarany, fa raha lazainao fa israeliana no tenenina eo dia hiteny ry zareo hoe: fa angaha izahay izao tsy efa mahafantatra anao no lazainao fa vao hahafantatra indray? Tsy mety @ israeliana io teny io, fa tena izahay hafa firenena no tenenina amin’io. Sady ny israeliana koa mandika lalàna dia MIAFINA aminy i YAH (ISAIA,59:1,2), dia tsy mety aminy ilay hoe “Inty Aho”.
Tsy mba izahay akory no nitady Azy, fa tena Izy YAH mihintsy no nanatona anay dia noraisinay ampanajana. Ka Ahoana izahay no tsy ho Faly eeee! Ahoana izahay no tsy hirehareha eeee! Fa tena mizesta hatr@ farany mihintsy izahay @ izany a!


Valio | Miverina eny ambony
stahtam - 22/06/2017 15:09
RA TAN:
1)° Averiko mihintsy aloha ilay teninao t@ herintaona:hoy i stahtam t@ 10/11/2016 10:04 hoe: “na inona na inona Anarana apetrakao eo dia fahavalon’i Elohym ...Tsindriako tsara fa “anarana apetrakao EO” (hoy I stahtam): ... Ary tsy afaka manda an’izany ianao fa izaho RA TAN no nametraka an’io anarana YAH io teto.
VALINY: Ireto avy no ao anaty baiboly (hebreo): Elôhym, Yah, sy anaran-tsamirery hafa @ teny hebreo izay tsy holazaiko eto. Zavatra efa nipetraka tao izany ireo; efa napetraky ny tompony tao, ka raha ireo no lazainao hoe mbola napetrakao teto @ ity forum ity dia hoy aho hoe: izay mihitsy ilay maha-mpisandoka anareo. Zavatr'olona no ipingapingànareo savitsavihina dia lazainareo fa anareo. Tsia, ny Yahvah sy ny Yahoshuah sy ny tahilim sy ny shamôt sy ny halaloiah no anareo.
2°) a- "YAH no namorona ny zava-drehetra"
VALINY: Araka ny voalazan'ny Baiboly hff dia Yahoshuah no nahary ny lanitra sy ny tany (Herilanto: 7/7-7), fa i RA TAN indray eto no mahita hoe Yah no namorona ny zava-drehetra. ny mpisando-pahefana ihany no mahita fampiesonana tahaka izany.
b- "YAH HAVAH: YAH(nom propre) HAVAH(efa nisy hatrizay hatrizay); ka tsy maintsy hoe izay efa nisy hatrizay hatrizay no mpamorona"
VALINY: Ka azonao hizingizinina àry ve fa diso indray ilay hoe HAVAH=Mpamorona (milaza asa atao)? Dia lasa hoe HAVAH = "efa nisy hatrizay hatrizay" indray izany (milaza toetra)? io mantsy ilay fomba fa voatsinkafona e! mipasopasoka sy mandravondravona rehefa ho ratsy ny fandehan-javatra. Izay ilay antsoiko hoe abobo namahanam-bahoaka teto!
3°) "Ary ianao aza efa niaiky fa YAH no namorona ny tany sy ny lanitra"
VALINY: fa angaha moa ny finoako ilàna tenenina isaka izay mahatsiaro? Ny israeliana dia efa nahay an'izany hatrizay fa ny anao Yahoshuah (ex-Jesosy) mpandrava didy folo no nahary ny lanitra sy ny tany!
4°) a- "Fa izaho tsy niteny an’io Yahavah nolazain’i stahtam io, fa “Yahvah” hoy aho.
Fa izaho tsy niteny hoe izaho no nametraka an’io tao anaty baiboly hebreo. Fa i stahtam mahatsiaro tena afatotr’io teniny t@ heritaona i dia menatra be, dia io mamily resaka io indray.
VALINY: Ka tsy ianao mihitsy koa no nametraka an'io tao anaty baiboly hebreo ka! Tsy anao izany no dikany fa tsy hoe rehefa "napetrakao" teto @ forum dia anao. Mpisandoka izay milaza ho tompon'io ankoatra ny judaistes. Io Yahvah io no anareo satria io no noforoninareo fa tsy nosoranan'ny judaistes tao anaty baiboly hebreo.
b- Ary ny hoe ELOHYM, DIEU, GOD, A/TRA … koa TSY NOM PROPRE fa titre fotsiny.
Ny Elôhym dia tsy noforonin'olombelona.
Dieu noforonin'ny frantsay, God noforonin'ny anglisy, A/tra noforonin'i Paoly (hoy episcopo)
5°) "Raha izaho no miteny an’i stahtam dia tahaka ny hoe fankahalana daholo angamba izay teneniko aminy. Fa I stahtam mihintsy izao no milaza fa DEVOLY ilay ELOHYM ivavahany t@ alalan’io teniny t@ 10/11/2016 10:04 io. Ary hita taratra tokoa izany t@ ireny fitsipahana baiboly ataon’I stahtam ireny."
VALINY: Izao angamba ilay atao hoe : tsipaky ny miala aina !! Lany lainga angaha?
6°) "YAH dia Andriamanitr’i Abraham. Ary niteny Izy hoe “GEN,22:18 amin’NY taranakao no hitahiko ny firenena rehetra”
VALINY: Abrahama dia tsy gasy ary tsy mpianatr'i Paoly ka hivavaka @ izany A/tra izany.
7°) GAL,3:16 Ary tamin’i Abrahama sy ny taranany no no nilazany ny teny fikasana. Tsy nolazainy hoe: amin’ny taranaka toy ny milaza ny maro; fa toy ny milaza ny anankiray, “ary hoan’NY taranakao dia YAHOSHUAH izany”.
GAL,3:21 Fa fony tsy mbola tonga ny finoana(YAHOSHUAH) dia voambina tao ambanin’ny lalàna isika(Israeliana/jiosy) ka voahidy ho amin’ny finoana izay efa haseho ato aoriana...
Tsy misy intsony ny Jiosy na Grika, na andevo na tsy andevo, na lahy sy vavy; fa iray ihany ianareo rehetra ao amin’i YAHOSHUAH. 29 Fa raha an’i YAHOSHUAH ianareo dia taranak’i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana.
VALINY: Ilay Paoly apostolinareo ity miteny ity. Tsy misy lahy sy vavy hono ianareo eeeeee! ooooeeeeeeeeeeeeee! Ka asa inona izany no vadianareo mianakavy ao!! Fa io Paoly io "hono" rehefa "mitory teny" dia @ JIOSY ALOHA vao @ JENTILISA KOA fa avy eo: TSY MISY INTSONY "hono" na Jiosy na Grika. Fa rehefa mihetsika ny lohany dia fahavalo "hono" ny Jiosy, fa rehefa miverina ny sainy dia "malala" "hono" ny Jiosy. Ahodinkodino eo fa tsy maintsy misy mino anareo foana eo rehefa ela ny ela e!
8°) Hoy RA TAN "Raha mbola tsy tonga i YAHOSHUAH dia ...: “izay voambina tao ambanin’ny lalàn’i Moshè no miaraka @ YAH sy Abrahama; izany hoe izay nahatandrina ny torah”. Anisany ry Davida sy ireo Israeliana hafa nahatandrina izany torah izany".
VALINY: Soa ihany fa ianao no niteny an'io. Fa angaha tsy nahafaty an-dry zareo indray ilay torah? Fa angaha tsy nitondra fahafatesana ho azy indray ilay torah? Fa angaha tsy nahaandevo azy indray ilay torah? Fa angaha tsy hoe tsy nisy azo nohamarinina t@ torah indray ry zareo. Rehefa misy abobo mitsinkafona toa izao eto RA TANA dia mamporisika foana aho hoe alefaso ihany fa mahafinaritra e!
9°) "Fa rehefa tonga kosa i YAHOSHUAH dia: nesoriny aminizay ilay lalàn’i Moshè, dia natambany ny Jiosy sy ny hafa firenena dia lasa iray ao aminy daholo"
VALINY: Efa hatrany @ testamenta taloha no nisy hafa firenena betsaka nitambatra t@ Israeliana tao anatin'io didy 10 io fa ny nandra no mety hampiesoninao @ izany hevi-dravinao izany.
10°) "Anisany izahay Malagasy miaraka @ zandrin’i Yahoshuah SAMUELSON EDWARD, ka Ahoana no tsy ho Faly e! OUEEEEEEEEEEEEEEE!!!! Tena mizesita @ izany mihintsy izahay eee! Izany no tena ireharehanay izany aa! Soa fa teo i YAHOSHUAH. Ndao daholo izay hiaraka aminay fa mbola tsy tara"
VALINY: Misy klià ho avy betsaka eo fa tsy ny aty aloha ee! Aza hadino i Herilanto777 fa ireny no tena tokony hizesta raha ny tokony ho izy. Ireny mantsy ilay mahita hevitra tsy takatry ny hafa mihitsy (mahafantatra ny zava-drehetra)
11°) fa tsy israeliana mbola mitandrina torah dia manamaivana an’i Yahoshuah, ary manohitra an’i Yahoshuah sy ny Ray(YAH). Dia normal hoe: “zanaka devoly nareo”: JAONA,8:37 Fantatro ihany fa taranak’i Abrahama ianareo, nefa mitady hamono Ahy,...Fa tena novonoin’ireo i YAHOSHUAH; tena ny jiosy mpitandrina didy folo mihintsy izany no nanao sonia hoe zanaka devoly ry zareo, t@ alalan’ny namonoany an’i Yahoshuah. Nefa ilay torah vingitiny misy hoe “aza mamono olona”. Fa tsy nahoany izany satria biby no ao anatiny!
VALINY: Ny tokony hovahana(re)o izao dia ny Rom 11/26: satria ireo "zanaka devoly" nolazainareo ireo "hono" dia "hovonjena" DAHOLO. Iza no hamonjy an'ireo?
12°) "Conclusion, tsy misy Israeliana miaraka @ A/tra YAH izany ankehitriny, fa devoly no miaraka @ ireo. Porofon’izany: ...fisian’ireo mosqués be an’ny silamo ireo fa avelao hoeo. FANDIKAN-DALANA FARATAMPONY!
VALINY: Iza àry no hanatanteraka ny Romana 11/26 fa toa hoe "hovonjena" ange "hono" ireo mpandika lalàna "faratampony" ireo e?
13°) "Izahay no miaraka @ io YAH izay namorona ny tany sy ny lanitra io ankehitriny, fa tsy ireo israeliana mpandika lalàna ireo. Efa nisy hatrizay hatrizay YAH Dadanay, ary t@ andron’ny Mpanao salamo dia ry Davida no nisolo-tena anay t@ izany; fa ankehitriny kosa izahay no misolo-tena an-dry Davida sy ny namanay t@ izany"
VALINY: Aleo sokiriko eto indray ilay fisandohana. Ny Mesia nirahin'i YAH dia taranak'i Davida. Ny Yahoshuah inoanao kosa dia Nazarena sady tsy voalazan'ny mpaminany (Matio 2/23) no tsy taranak'i Davida (Lioka 1/35-36).
14°) Izahay sy ry Abrahama sy ry Davida sns … dia iray ihany, ary samy MIVAVAKA @ YAHOSHUAH daholo izahay rehetra ankehitriny sy mandrakizay.
VALINY: Fa angaha tsy hoe "fahavalo indray ny Jiosy raha filazantsara no resahina? Mitonantonana.
15°) Inty Aho Inty Aho! ...dia tsy mety aminy ilay hoe “Inty Aho”.
VALINY: resaka efa nandeha io averimberina io fa tonga @ antsoin'ny Ntaolo hoe mandrovi-tsihy!
16°) "Tsy mba izahay akory no nitady Azy... noraisinay ampanajana"
VALINY: Ny anarany aza (Elôhym) nolazainao fa tsy misy dikany. Ny voninahiny efa nolotoinareo (anaram-petaka sy fati-na mpanjaka no niantsoanareo Azy). Fanajana "made in Ambohidrapeto"!
17°) "Ka Ahoana izahay no tsy ho Faly eeee! Ahoana izahay no tsy hirehareha eeee! Fa tena mizesta hatr@ farany mihintsy izahay @ izany a!"
VALINY: ka izany mihitsy no asanareo ka!
Valio | Miverina eny ambony
stahtam - 29/06/2017 08:59
RA TAN a!
Mba torohevitra tonga ato an-tsaiko (raha azo raisina):
Hitanao ve ny fihetsika mitovy nataon'i psni sy Herilanto777? (Izay hoe niova pseudo aloha no tsy fantatro!!) fa sao dia mba azo alaina tahaka ihany ? Rehefa avy NANDAINGA dia mba MIAIKY (na dia @ fomba an-kolaka ihany aza) dia mba miara-misitri-belona; fa ny anao dia toton'omby bory fotsiny: alefa foana na ho any na tsy ho any.
Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 8 9 10