You are here: home > Forum

Fampihavanam-pirenena eo amin'ny finoana

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Fampihavanam-pirenena eo amin'ny finoana
Valiny : 14
endriny - 04/01/2017 16:40
Raha milaza fampiahavanam-pirenena isika, miantso fampiraisam-pinoana. Kanefa ireo Fiangonana nibodo sy nangalatra ny fiangonan'ny hafa tsy mbola mamerina na manolo ireo zavatra nobodoiny sy nangalariny, dia zava-poana ihany ny fampihavanam-pirenena sy ny firaisam-pinoana.

Dia zava-poana ihany koa ny fidradradrana fampiharana ny rariny sy ny hitsiny eto Madagasikara, satria ilay finoan'ny mpiantsa azy aza miorina amin'ny halatra sy ny fibodoana ny fananan'ny hafa.

Antson'ny samy marenina ny fandrebirebena vahoaka amin'ny fampihavanam-pirenena saritsariny.

Ary aoka ho tsaroana fa teo amin'ny fiarahamonina Malagasy ary eo amin'ny fiarahamonina dia tsy misy izany hoe Havana izany ankoatry ny olona iray razana, sy fianakaviana amin'ny tena.

Ry zareo eny ambony alitara irery ihany no miantso isak'alahady hoe : "Ry Havana" mbola asiana mihintsy hoe: "Malala ao amin'ny tompo"

Oviana izaho sy ianao no niantso olona hoe : "e, o ry Havana a"?

Satria tsy teny fampiasanay Malagasy ny hoe : "Havana", fa teny nentina nambaboana anay hanaiky ho eo ambany jiogan'ny frantsay. "Sakaiza, Fianakaviana, Ankohonana, ary mpiray vodirindrina, mpiray tampoho, Ziva..." izany no fiteny Malagasy teo amin'ny fiarahamonina hatramin'izay ka hatramin'izao.

Fa ry zareo mpilalao vahoaka no mirenty ny hoe Havana
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 05/01/2017 13:53
endrinyRy zareo eny ambony alitara irery ihany no miantso isak'alahady hoe : "Ry Havana" mbola asiana mihintsy hoe: "Malala ao amin'ny tompo"

Oviana izaho sy ianao no niantso olona hoe : "e, o ry Havana a"?

Ireny mpifankatia ireny kosa no mifampiantso hoe "rahavako" na koa "malala". Ohatra ireny hiran'i Henri Ratsimbazafy sy ny "etsy rahavako, raiso ny tanako" ireny.

Fa dia asa ho'a, fa dia hoe, @ dikany inona no nampiasain'ny mpitondra fivavahana ireto teny izany..
- Tena hoe, ry "havako malala" sady mitilitily an'ireo andriambavilanitra tsara fihaingo ve ny masony, sa...
- tena misy dikan-teny ara-baiboly hafa indray ilay "ry havako malala"???


Dia torak'izany koa ny "fihavanana" na "fampihavanana" amin-drizareo? "misy dikan-teny ara-baiboly hafa" toa ny resak'i Leopold ve izy izany???

Valio | Miverina eny ambony
endriny - 05/01/2017 18:12
I Henri Ratsimbazafy amin'ny hira io, ary amin'ny maha kristianina azy, na i Feo Gasy "O Rahavako o!"

Fa I Rhaj0 ve efa niteny olona hoe : "Rahavako", iza tamin'ny olona teo akaikintsika no mba niantso hoe : "Havana, ry Havana, o Rahavana"?

Izaho tsy handainga fa ho ahy dia tsy nisy. Satria tsy teny fampiasan'ny Malagasy an-davan'andro ny hoe Havana. Toa ny hoe, tsy fitenin'ny Malagasy an-davan'andro ny hoe : "Tiako ianao", satria tsy kolotsaina ary tsy riba Malagasy io, fa nampidirina tao anatin'ny sain'ny Malagasy fotsiny, tamin'ny fandikateny nataon'ny misiona.

Ny tenigasy sy ny riba Malagasy dia hoe: "Lalaiko ianao, Malala", ilay hoe "Tiako" dia dikateny malalaka ny hoe "Aimer, love" ka afaka tianao daholo na ny voninkazo na ny omby na ny saka. Fa tsy afaka miteny mihintsy isika hoe: "Lalaiko ny saka sy ny omby"

Dia toa izay koa ny hoe fihavanana sy ny hoe Havana, tsy izay olona hitanao rehetra dia hoe havana sy handalana fihavanana, raha tsy misy ny rohy milaza fa Havana na mpihavana tokoa eo amin'ny tetiharana ara-poko. Eo aza mbola misy hoe havantetezina....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 06/01/2017 14:39
Ts'haiko aloha, fa raha izaho manokana, dia (mbola te-) hino foana hoe, misy raha (something) ao @ sosaity TSY voakitiky ny Kristianisma, ary izay "raha" izay dia tena samy hafa @ "raha" Kristiana.

Ohatra raisiko matetika dia ny Amerindiana, izay TSY manaiky ny ati-panahiny, tsy manaiky mihintsy, ny isian'ny mpiray monina aminy, ka hoe, tsy misakafo, na hoe tsisy fialofana. Torak'izay koa ny Malagasy -- talohan'ny nidiran'ny tandrefana/kristianisma.

Ny firenena (tandrefana) Kristiana rehetra anefa, dia tena normal be ilay fadiranovana matin'ny fahantrana eo ambavahady volamenan-dRampanana.

Dia hoy anefa ny Kristiana hoe, tsy @ revin-drameva anie ireo Rampanana ireo, ary i Jesosy mihintsy koa no mpitsinjo ny mahantra... Manaiky an'izay aho: i Jesosy, @ mpandinika sasany, dia toa Marxista miihintsy. Ireo pretra (sasany) tao Amerika Atsimo (isan'izany ry Begiligilia) dia te-hitsinjo ny mahantra (toa an'i Jesosy) koa, nefa moa, indrisy ho'a ry tava-tsosisy, fa i Vatican no mpampianatra mahay sy tompon'ny fahefana (sy ny vola).

Ny mpandinika koa, dia milaza fa ny protestanta, noho ny finoany, averiko indray, noho ny finoany, no manana na mahay ny revy kapitalista. Ny Katolika dia .. mahantrahantra kokoa.

Ohatra rahefa kianina ireo evanjelisitrabe ao Zamerika ao, fa hoe, toa manakarembe izato ianareo, dia tena TSY manaikitra mihintsy ny conscience-ny, fa tena sitrapon'Andmntra hono izany. Ny voambakany koa aza moa "mino" an'izany, k'akory ataonao. Dia entre-pa fa izany koa no ianaran-dry Mailhol sy ry Herinirina, SY ny mpanaraka azy.

Koa raha "marxista" i Jesosy, dia fa naninona no lasa tsy-vanona toa io ny firenena rehetra mandala ny Kristianisma, na ny firenena rehetra "de tradition chretienne"???

Ny valin-teniko dia ... savasavao ho'a ny ifotony eee... dia ny "finoana" izany.
Valio | Miverina eny ambony
lahindroy - 08/01/2017 20:23

dia faly miarahaba antsika rehetra tsy ankanavaka ny tenako tratry ny taom-baovao 2017 na dia somary tara aza ilay fiarahabana ; maniry ny hitohizan'ny fafifanan-kalozan-kevitra amim-panajana izay efa nisy teto hatramin'izay
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 14/01/2017 08:17
Ilay fampihavanana ataon'ny fiangonana sy ireo mpanao politika manaraka azy moa dia tsy tantara vao izao ny teto Madagasikara fa hatramin'ny fitsirihan'ny mpanjanaka hiditra teto, ary hatramin'ny andron'i Philip sy Papa Clement V. Izay samy mody mandrangaranga fampihavanana kay mamono ny ankilany izay atahorany.

Mpamosavy malemy
Valio | Miverina eny ambony
lahindroy - 14/01/2017 21:59

Miarahaba antsika jiaby

Fanontaniana tsotra : fa nahoana ny fampihavanam-pirenana no tokony hisy resaka firaisam-pinoana ? F'angaha ny Malagasy sy ny mponina rehetra dia kristiana avokoa na silamo avokoa na mpanaradia ny finoan-dRazana avokoa ...?
Firenena sy tanin-drazana no iraisana fa TSY FINOANA akory (ary io finiavana tia hanjakazaka sy hampanjakazaka ny finoana arahina io ihany no nampisy ny adi-pinoana hatramin'izay nisian'ny finoana miambo ho tompon'ny fahamarinana ka mitsipaka izay hevitry ny hafa )

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 16/01/2017 13:19
Raha vao migogola ianao manontany hoe, firy ny salan'isan'ny Malagasy manaraka ny Kristianisma, dia eo @ 50% eo foana.

Ka ity FFKM ity izany, raha amiko aloha, dia tena TSISY lezitimitehany akoriny eee...

La légitimité est la qualité de ce qui est fondé en droit, en justice, ou en équité (définition du Petit Larousse). La légitimité repose sur une autorité qui est fondée sur des bases juridiques ou sur des bases éthiques ou morales, et permet de recevoir le consentement des membres d'un groupe.
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 17/01/2017 15:09

lahindroy

Miarahaba antsika jiaby

Fanontaniana tsotra : fa nahoana ny fampihavanam-pirenana no tokony hisy resaka firaisam-pinoana ? F'angaha ny Malagasy sy ny mponina rehetra dia kristiana avokoa na silamo avokoa na mpanaradia ny finoan-dRazana avokoa ...?
Firenena sy tanin-drazana no iraisana fa TSY FINOANA akory (ary io finiavana tia hanjakazaka sy hampanjakazaka ny finoana arahina io ihany no nampisy ny adi-pinoana hatramin'izay nisian'ny finoana miambo ho tompon'ny fahamarinana ka mitsipaka izay hevitry ny hafa )
Satria ireo mpitarika FFKM ihany no tena mivoy an'io, dia miantso mpanao politika sy fikambanana iraisam-pirenena hirohotra hanaraka azy.

Fa i Lahindroy ve mahatsapa na mahita eo amin'ny mpiara-monina amintsika ilaina ny fampihavanam-pirenena? Sa ry zareo mpiady seza no mila mihavana?
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 18/01/2017 07:09
Tany aloha tany dia nisy ilay fampiraisana sy fampihavanana ireo andia 'olona roa niady ho an'ny fiangonana tamin'ilay adimasina tany Jerosalema, dia ny templier sy ny hospitalier ireo. Ilay Papa Clement V sy ilay mpanjaka frantsay Philip No tompon'ny hevitra. Ny tena tetika tamin'io hampanekena ireo Templier fa tsy maintsy miditra hospitalier izy ireo ary manaiky fa ny hospitalier no lehibeny. Tsy nahomby ny tetika, ary dia nosamborina tsirairay ireo Templier. Nasaina niaiky fa mikasa hanongam-panjakana sy mifofo ny ain'ny Papa. Izay tsy manaiky an'io fibabohana io dia dorana velona eo imasom-bahoaka.

Toa izany koa ny zava-nitranga teto Madagasikara. Mody nisy ny fampihavanana notarihin'ny FFKM Razanakolona, nampanaiky ny ankilany hilavo lefona tamin'ny 2009. Tsy nanaiky io, ary dia hitantsika ilay fandorana tamin'ny taona 1300 fa niverina.

Dia miantso fampihavanana ihany izao... dia asa inona intsony no ho dorana eto izany?
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 19/01/2017 13:07
Ka izao hono koa no mahatonga ny olana fototra eo @ firenena, dia ny fahantrana.

http://www.newsmada.com/2017
La communauté juive à Madagascar a souligné que cette situation découle du fait que les Malgaches ont perdu leur identité, la vraie alliance avec l’Etre suprême.
Les fidèles aux religions traditionnelles ont été également de cet avis. Selon eux, l’inobservation des règles relatives à nos us et coutumes et le non respect des lieux sacrés comme l’« Anjorofirarazana », la partie nord-est de la maison consacrée au « Zanahary », ou le Créateur, et les ancêtres, a complètement coupé les ponts entre les esprits divins et les Malgaches.Izany hoe, rahefa TSY mivavaka (@ ilay ivavahan-drizareo) hono dia mihinan'ny tsakaokany.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 19/01/2017 20:24
Inty misy boky mamahabaha ny @ Fiangonana sy Finoana ao Mada
https://books.google.ca/books?id=mho2UGML-lAC&pg=PA213&lpg=PA213&d#v=onepage&q&f=false

ndao iarahana vakiana...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 19/01/2017 20:29
hoe.. 20 Zanvie 1980 no niorina ny FFKM, izay toa nikasakasa hanao sermon an-dRatsiraka hono. Fa ny an'ilay Deba no tonga aloha: t@ io izy no nitory teny (sy namely an'i Simon Pierre)...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 19/01/2017 20:35
INty koa misy boky hafa
https://books.google.ca/books?id=GOeAT76TGN0C&pg=PA8&lpg=PA8&d#v=onepage&q&f=false
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 20/01/2017 05:35
Misaotra nizara e, fa be dia be ny boky mirakitra ny finoana, indrindra ny tantaran'ny finoana kristianin teto Madagasikara, nanomboka tamin-dry Flacourt, ry Hastie, Cale, Laborde... Pedro sns samy nanoratra daholo.

Fa ito mba misy famintinana kely ny Katolika tamin'ny faran'ny taonjato faha 19pensee
Valio | Miverina eny ambony