You are here: home > Forum

TRANGA IRAY EFA NATAON'ANDRIAMANITRA TALOHA MIVERINA INDRAY ANKEHITRINY

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : TRANGA IRAY EFA NATAON'ANDRIAMANITRA TALOHA MIVERINA INDRAY ANKEHITRINY
Valiny : 73
Pejy:  1 2 3 >  Farany
RBNIR - 05/12/2016 14:41
« Aoka isika hidina, ka eny no hanorokoroantsika ny fiteniny, mba tsy hifankahala teny izy. » (Genesisy 11:7)
« Dia tao no nampielezan'i Jehovah azy hiala ho eny ambonin'ny tany rehetra; dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy. » (Genesisy 11:8)
« Koa izany no nanaovana ny anarany hoe Babela; fa tao Jehovah no nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra; ary tao no nampielezan'i Jehovah ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. » (Genesisy 11:9)


http://www.moov.mg/insolite.php?articleId=909713

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 05/12/2016 21:21
http://www.rtl.fr/actu/international
La chaîne CNN, qui relaie l'information, explique que Reuben Nsemoh avait "quelques notions" d'espagnol, mais qui ne lui permettaient pas, toutefois, de formuler des phrases comme tel fut le cas après sa sortie du coma.

izy izany mety @ ilay hoe, rahefa "mahazo tsora-kazo" dia lasa "premier de la classe" tampoka teo. Ka izany koa izany no anakapohan'ny Jiosy ny lohany atsy @ mur des lamentations, fa ngo dia... Dia velivelezo ihany ny lohanao ao izany ry RBNIR ngo dia koa a...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 06/12/2016 06:58
rhaj0
mais qui ne lui permettaient pas, toutefois, de formuler des phrases comme tel fut le cas après sa sortie du coma.[/i]


Ampiasao ny saina, tao amin'ny baiboly irery no efa nisy tranga niseho tahakan'io....

Mbola tsy hino ny heriny (Andriamanitra) ihany v ianao????

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 06/12/2016 12:44
Manomboka manamarina ny voasoratra ao anaty baiboly Andriamanitra ankehitriny.....

Jesosy ohatra tany amin'ny taonjato 0 dia efa nanambara ny fisian'ny trou noir izay voalaza fa handevona ny lanitra (ireo astres) sy ny tany amin'ity galaxy lacté ity....

Te haneho amin'ny zanak'olombelona IZY ankehitriny fa tena marina avokoa ny voasoratra rehetra voasoratra ao anaty baiboly......

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 06/12/2016 14:21
RBNIRManomboka manamarina ny voasoratra ao anaty baiboly Andriamanitra ankehitriny.....

izahavo tranga niseho tato ho ato azany hoe ry RBNIR, hanamarinana ny "voasoratra ao anaty baiboly" ny @ nataon'i Jesosy en personne eee.. mety "vavolombelona" mihintsy azany ianao miaraka @ Herinirina sy ny fanasitranana ataony ao, @ maha-profeta #12 azy.

Efa noresahina lava tatsy ihany, ohatra hoe:
http://forum.serasera.org/forum/message/m58062159356c0/20#m58403074194f0

Marka 8:23 ... Jaona 9:6
Asio rora
, na rora miharo tany ny mason'ny jamba fa ho sitrana ary ho afa-mahita izy. Azo ampiana fametraha-tanana io. Azo ampiana sasaina any am-parihy.

Marka 7:33 ...
Asio tain-tsofina
eo @ lelan'ny moana marenina fa ho sitrana ary ho afa-miteny sy maheno izy
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 06/12/2016 14:32
hoy aho hoe...."manomboka"......mbola ho avy, hiverina ny fahagagana lehibe izay nataon'i Jesosy ary hahita zavatra izao tontolo izao atsy aoriana kely atsy......
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 06/12/2016 14:33
Ary i Jesosy dia efa nampanantena hoe.....« Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria Izaho mankany amin'ny Ray. » (Jaona 14:12)


Mbola hahita zavatra lehibe lavitra noho ny nataon'i Jesosy fahiny aza isika......saingy mahandrasa fa ao aoriana kely ao izany....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 06/12/2016 15:45
Lioka 1:53 Ny noana novokisany soa; Fa ny manan-karena kosa nampialainy maina.

ka ahoana indray azany io ry RBNIR aaa... Tantarao eto hoe ny "progress report" an'io asa lehiben'i Jehovah io. Ny manan-karena toa vao mainka matavy; ry Trump io izao santionany; nefa ny mahantra any DAgo @ io tena mbola maina eee...

Ianao sy Herinirna ao izao ve, hono ho'a, ianareo ve tsy isan'ny manan-karena ee... Ny loza dia ny hitako ho'a, dia tena TSY mba miasa ho @ io Lioka 1:53 io kosa ianareo, fa vao mainka loza ho'a, fa mbola maka ny 1/10-karenan'ny noana ihany, dia io ianareo voky io.. tafakatra eto @ interinety
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 06/12/2016 21:37
giravy ihany io Lioka 1:53 io an...

1- raha raisina ara-baki-teny hoe, mahavita fahagagana i Jesosy, ka ny noana novokisany soa, dia ... vasoka be fa TSISY an'izany eee.... Efa ho voaisa ohatra fa 90%-n'ny gasy izao tena fadiranovana farahidiny, ka voky @ ahoana azany. Nefa ny 1%-n'ny raolona mpanankarembe, dia aiza izay miala maina eo... koa na rahefa maty azany zareo, vao mainka mirarakopana ny (vato)soa ho azy... ny soa lany @ fikarakarana ny mpanakarena maty iray ve tsy efa tokony ahavoky ny noana aman-jatony.

Dia hita fa dia kabary ambony baiboly izany Lioka izany, fa tena tsisy tanteraka, tsy zava-misy na hisy velively.

2- raha raisina parabole nefa.. hoe "novokisany soa" ve ny noana na ny mahantra? Dia IZA ireo "manankarena nampialany maina"?? raha atao hoe ny "soa" dia ilay fahasambarana ao @ finoana, dia nefa ny mpanankarena fahasambarana ao @ finoana izao ohatra ve tsy ry Papa, na koa ry Herinirna??? Ireo no mpandoa-bary ao. Dia ireo izany no "ampialainy maina"???

Dia hita ho'a fa dia kabary ambony baiboly ho'a izany Lioka izany eee... sa ahoana RBNIR?? Ianao (mpanankarena) ve hiala maina eo?? Ianao RBNIR mantsy :
1 bis- sady mpanankarena ara-baki-teny.. izany mikepoka 1/10-karenan'olo izany ve tsy hanan-karena?
2 bis- no mpanankarena ara-paraboly.. izany mpandoa-bary sy mpitam-bola mitarika finoana izany ve tsy "manankarena finoana"??
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 07/12/2016 05:49
rhaj0
Lioka 1:53 Ny noana novokisany soa; Fa ny manan-karena kosa nampialainy maina.

Fantaro aloha ho noana inona? ary hovokisany inona???

« Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa izy no hovokisana. » (Mat.5:6)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 07/12/2016 12:57
RBNIRLioka 1:53 Ny noana novokisany soa; Fa ny manan-karena kosa nampialainy maina.

Fantaro aloha ho noana inona? ary hovokisany inona???

« Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa izy no hovokisana. » (Mat.5:6)

Ka i RBNIR ao ve, efa "voky" (fahamarinana) sa tsy mbola voky eee ?

Dia tena fatsora mihintsy i RBNIR ity, fa ho lazainy izao hoe, "tsy mbola voky" izy, ary dia... mila tohizana ny mikepokepoka ny 1/10-katsembohan'ny olona,

Fa ho "voky" ihany ianao @ farany, rahefa antitra kely tsinay iny, ka dia tsy hahay maka dern fa dia "ampialainy maina" izany eee.. hozy Lioka 1:53
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 07/12/2016 14:46
Entre-pa fa rahefa mamaky ny @ teny frantsay dia toa izao
Luc 1;53 les affamés, il les a comblés de biens et les riches, il les a renvoyés les mains vides.

Hozy Ralarosy:
Définition de Biens ( Les ) Le mot "bien" désigne une chose matérielle qui fait l'objet d'une appropriation privée ou publique. Cette notion s'oppose à celle de "droits" qui sont des prérogatives immatérielles.


Fa io moa, ry RBNIR izay efa "voky" dia manodikodina ny resak'i Lioka, ka ampivadiany @ Matio, mba hanadiovany tena, izy ilay mpanankarena, nefa anie efa mazavabe io, fa ny hoe "inona" no amena, dia efa io "biens" io eee...

Dia henatra bevata ho anao ry RBNIR.. TSY vitan'ny efa mikepokepoka 1/10-mpananan'olona, fa mbola manohy mamitapitaka azy, ary manafangaroaro mampamaofao ny resa-baiboly, ahafahanao manadio tena sy manohy ny fikepokepohana 1/10.

Henatra bevata ho anao ry RBNIR... shame on you.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 08/12/2016 06:21
ny dikanteny Martin bible no nangalanao an'io, fa ny dikan-teny louis secong sy amin'ny teny angilisy dia voatazona hatrany ireto teny ireto "rassasie et faim".....

Raha biens materiel (harena) tsy fanao hoe rassasie....izay ngamba no nahatonga anao "hitsipona" ilay misy teny hoe "rempli"....Atao ahoana moa fa izay no hitanao fa mampetipety ilay anao e.....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 08/12/2016 10:17
fa ilay dikanteny nalainao ao amin'ny lio.1:53 aloha dia tsy martin bible akory ary fa tena hafa mihitsy....izany hoe, nikaroka ianao dikanteny hafa mihitsy izay mifandraika amin'ny hevitra tianao hampitaina...

Tsy izay v ilay hoe manao izay mampetimpety ny baolina ry rhjao....????
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 08/12/2016 10:23
raha ny recherche nataoko dia version karthala bible no noraisinao.....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 08/12/2016 10:26
https://books.google.mg/books?id=f2NVWKQpJf0C&pg=PA132&lpg=PA132&dq=Luc+1;53+les+affam%C3%A9s,+il+les+a+combl%C3%A9s+de+biens+et+les+riches,+il+les+a+renvoy%C3%A9s+les+mains+vides.&source=bl&ots=6pGBcyi8KV&sig=_SF-ednGhL0YPld8rg0-bkaGYU4&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjg5re1o-TQAhUJ2xoKHZzUAl4Q6AEINTAF#v=onepage&q=Luc%201%3B53%20les%20affam%C3%A9s%2C%20il%20les%20a%20combl%C3%A9s%20de%20biens%20et%20les%20riches%2C%20il%20les%20a%20renvoy%C3%A9s%20les%20mains%20vides.&f=false

Ny fandinihako an'io hitanao io dia tsy baiboly officielle izy io....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 08/12/2016 10:28
normal raha lasa tsy mitovy fijery amin'ny kristianina ianao satria ny nandraisanao ilay fampianarana dia hafa mihitsy....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 08/12/2016 12:54
RBNIRTsy izay v ilay hoe manao izay mampetimpety ny baolina

hi hi hi.. voalazanao. Nataok'ty hoe Baiboly tokana sady masina izy io fa tsy hoe, misy isan-karazany izy io Baiboly io, ary misy "fampianarana dia hafa mihitsy" @ Baiboly sasany.

Fa izaho moa tsy (nandany andro) nikaroka fa izay hitan'i gogola voalohany tao dia noraofiko. Fa ny anao RBNIR kosany dia tena tsindrotsindrohanao ny Baiboly "mampetimpety ny baolina" ho anao. Henatra ho anao io.

Ary pire, mitohy ny tsindrotsindroka fataonao, ka ampifandraisinao toko aman'andininy hafa TSY mifandraika @ resaka akoriny ny eo. Efa mazavabe fa ao @ ilay fehezan-teny ao @ Lioka dia misy "noana" SY "manankarena".. Dia oainina moa ianao RBNIR mpanankarena, dia mody avadika any @ "fahamarinana" ny resaka.. Taiza @ ity tany ity no misy "voky fahamarinana" ry RBNIR aaa?? Dia mbola Henatra Ho Anao ry RBNIR.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/12/2016 08:45
Rehefa nanao recherche aho dia fiteny tsara hono ireto....
C'est un grand lecteur qui s'exerce depuis qu'il est jeune à dormir le moins possible pour rassasier sa soif de connaissance.

Chacun trouvera de quoi rassasier son appétit littéraire !

Ity ilay rohy manamarina izany.....

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/rassasier+app%C3%A9tit.html
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/12/2016 08:47
izany hoe, tsy voafetran'ny resaka ara-matérialy ny teny hoe rassasié sy ny hoe soif.....
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  1 2 3 >  Farany