You are here: home > Forum

Testamenta vaovao/Testamenta taloha

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Elakim16 araho ity rohy ity http://namana.serasera...
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 32 33 34 35 > 
RBNIR - 07/10/2016 08:11
Elakim16 araho ity rohy ity
http://namana.serasera.org/namana

Ho hitanao ao amin'ilay hoe namana mandalo aho....
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 07/10/2016 08:12

RBNIR
Ka mipetraka ny fanontaniana : Diso v ny TV? Tsy mahay salamo marina v i Jesosy e???

Tsy asiana ady hevitra be fa samia mandray izay tandrifiny e!

Ka ianao izao no tsy mahavaly eto anie e
Averiko mazava ny fanontaniako, iza amin'ny tetiaran'i Matio sy Lioka no tena raisinao?
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 07/10/2016 08:19
Mety ho ianao ko anie ny informateur ko e, rehefa eny tanjombato eny.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 07/10/2016 09:10
tealala
Ka ianao izao no tsy mahavaly eto anie e
Averiko mazava ny fanontaniako, iza amin'ny tetiaran'i Matio sy Lioka no tena raisinao?


Rehefa tsy mamaly anao aho dia :

1 mety anganongano na tantarampirazanana izay ilay resahinao
« na hitandrina ny anganongano sy ny tantaram-pirazanana tsy hita lany izay mahatonga ady hevitra, fa tsy mampandroso ny fitondrana araka an'Andriamanitra amin'ny finoana, dia toy izany koa no ataoko ankehitriny. » (1 Timoty 1:4)

2 tsy natao ho fambara ampahibemaso izay ilay resaka fa raha "tealala" ianao dia mila miditra lalindalina

« Ary dia nanatona ny mpianany ka nanao taminy hoe: Nahoana no fanoharana no itenenanao aminy? » (Matio 13:10)
« Ary namaly Izy ka nanao taminy hoe: Satria ianareo no navela* hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa tsy mba navela**. [* Gr. nomena] [** Gr. nomena] » (Matio 13:11)


3 mety manana resaka fanaratsiana ilay ataonao nefa izaho tsy mahazo mamaly fanaratsiana fa kosa natao hangina « tsy mamaly ratsy ny ratsy, na fanaratsiana ny fanaratsiana; fa aoka hisaotra kosa, satria ho amin'izany no niantsoana anareo mba handova fitahiana. » (1 Petera 3:9)

Ka rehefa tsy mamaly aho izay dia efa fantatrao ny antony tealala,
Idem pour rhajo et compagnie io an!!!
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 07/10/2016 09:22

RBNIR
tealala
Ka ianao izao no tsy mahavaly eto anie e
Averiko mazava ny fanontaniako, iza amin'ny tetiaran'i Matio sy Lioka no tena raisinao?


Rehefa tsy mamaly anao aho dia :

1 mety anganongano na tantarampirazanana izay ilay resahinao
« na hitandrina ny anganongano sy ny tantaram-pirazanana tsy hita lany izay mahatonga ady hevitra, fa tsy mampandroso ny fitondrana araka an'Andriamanitra amin'ny finoana, dia toy izany koa no ataoko ankehitriny. » (1 Timoty 1:4)

2 tsy natao ho fambara ampahibemaso izay ilay resaka fa raha "tealala" ianao dia mila miditra lalindalina

« Ary dia nanatona ny mpianany ka nanao taminy hoe: Nahoana no fanoharana no itenenanao aminy? » (Matio 13:10)
« Ary namaly Izy ka nanao taminy hoe: Satria ianareo no navela* hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa tsy mba navela**. [* Gr. nomena] [** Gr. nomena] » (Matio 13:11)


3 mety manana resaka fanaratsiana ilay ataonao nefa izaho tsy mahazo mamaly fanaratsiana fa kosa natao hangina « tsy mamaly ratsy ny ratsy, na fanaratsiana ny fanaratsiana; fa aoka hisaotra kosa, satria ho amin'izany no niantsoana anareo mba handova fitahiana. » (1 Petera 3:9)

Ka rehefa tsy mamaly aho izay dia efa fantatrao ny antony tealala,
Idem pour rhajo et compagnie io an!!!

Fa ny anareo izany tsy fantatrareo hoe iza amin'ireo no tena izy fa dia hinona ao dia ao dia aveo tsy te hanala bac fa tonga i Jesosy zanak'i Maria (io aloha no sure kokoa)
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 07/10/2016 09:24
Ny fahitako azy izao dia hita mibaribary be eo ny zavatra diso dia mitsaoka i RBNIR hamaly dia lazaina fa secret io.
Tetiarana izany ry RBNIR tokony tsy ho diso a, fa matoa izy izay misy diso dia tokony ho mailo hoe zanak'iza marina ary ty tealala ty na ity RBNIR ity.
Io anie fantatry ny juifs orthodoxe ny tena rain'izy io fa secret e :D.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 07/10/2016 09:38
tealala
Fa ny anareo izany tsy fantatrareo hoe iza amin'ireo no tena izy fa dia hinona ao dia ao dia aveo tsy te hanala bac fa tonga i Jesosy zanak'i Maria (io aloha no sure kokoa)

Aleho i Jesosy no hamaly na Zanak'i Davida IZY na tsia,
Efa nambara fa tsy Zanak'i Davida Izy fa mère porteuse fotsiny i Maria reniny...
Ny Fanahy Masina no nametraka ny zaza tao anaty kibon'i Maria...
« Fa raha mbola nisaina izany izy, indro, nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy tamin'ny nofy ka nanao hoe: Ry Josefa, zanak'i Davida, aza matahotra hampakatra an'i Maria vadinao; fa ny Zaza ao an-kibony dia avy amin'ny Fanahy Masina, » (Mat.1:20)


Izy koa dia manamafy izany araka ity resaka ity....
« Fa raha mbola nisaina izany izy, indro, nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy tamin'ny nofy ka nanao hoe: Ry Josefa, zanak'i Davida, aza matahotra hampakatra an'i Maria vadinao; fa ny Zaza ao an-kibony dia avy amin'ny Fanahy Masina, » (Matio 1:20)
« Ahoana no hevitrareo ny amin'i Kristy? Zanak'iza moa Izy? Hoy izy taminy: Zanak'i Davida. » (Matio 22:42)
« Hoy Jesosy taminy: Koa nahoana ary Davida amin'ny Fanahy no manao Azy hoe Tompo, ka manao hoe: » (Matio 22:43)
« Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko hoe: Mipetraha eo an-tanako ankavanana Ambara-panaoko ny fahavalonao ho eo ambanin'ny tongotrao (Sal. 110. 1)? » (Matio 22:44)
« Koa raha Davida ary manao Azy hoe Tompo, ahoana no maha-zanany Azy? » (Matio 22:45)


Valio | Miverina eny ambony
tealala - 07/10/2016 09:59

RBNIR
tealala
Fa ny anareo izany tsy fantatrareo hoe iza amin'ireo no tena izy fa dia hinona ao dia ao dia aveo tsy te hanala bac fa tonga i Jesosy zanak'i Maria (io aloha no sure kokoa)

Aleho i Jesosy no hamaly na Zanak'i Davida IZY na tsia,
Efa nambara fa tsy Zanak'i Davida Izy fa mère porteuse fotsiny i Maria reniny...
Ny Fanahy Masina no nametraka ny zaza tao anaty kibon'i Maria...
« Fa raha mbola nisaina izany izy, indro, nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy tamin'ny nofy ka nanao hoe: Ry Josefa, zanak'i Davida, aza matahotra hampakatra an'i Maria vadinao; fa ny Zaza ao an-kibony dia avy amin'ny Fanahy Masina, » (Mat.1:20)


Izy koa dia manamafy izany araka ity resaka ity....
« Fa raha mbola nisaina izany izy, indro, nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy tamin'ny nofy ka nanao hoe: Ry Josefa, zanak'i Davida, aza matahotra hampakatra an'i Maria vadinao; fa ny Zaza ao an-kibony dia avy amin'ny Fanahy Masina, » (Matio 1:20)
« Ahoana no hevitrareo ny amin'i Kristy? Zanak'iza moa Izy? Hoy izy taminy: Zanak'i Davida. » (Matio 22:42)
« Hoy Jesosy taminy: Koa nahoana ary Davida amin'ny Fanahy no manao Azy hoe Tompo, ka manao hoe: » (Matio 22:43)
« Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko hoe: Mipetraha eo an-tanako ankavanana Ambara-panaoko ny fahavalonao ho eo ambanin'ny tongotrao (Sal. 110. 1)? » (Matio 22:44)
« Koa raha Davida ary manao Azy hoe Tompo, ahoana no maha-zanany Azy? » (Matio 22:45)
Ka ao amin'ny TV no milaza izany fa tsy ao amin'ny TT.
confirmer-nao tsara mihitsy izao io fa hafa ny voalaza ao amin'ny TT dia hafa ny voalaza ao amin'ny TV. Satria avy ao amin'ny TV ihany io anaporofonao azy io.
Dia avy eo ianoa miteny fa tsy raisina ara-bakiteny ny ao amin'ny TT, anefa ianao ary hoy ianay hoe raisina ara-bakiteny (ilay resaka hoe Adama iny).
Ianao ihany anie ry RBNIR no voafatotry ny zavatra lazainao e.
Aza raisina ho fanaratsina hoy aho ny zavatra teneniko fa zava misy io, ary zavatra voasoratra ka tsy mbola niteny aho teto hoe aza mino an'i Jesosy ho mesia ianao na hoe aza mino azy tsotra fotsiny fa miteny fotsiny aho hoe tsy i Jesosy ilay mesia resahina ao anatin'ny TT.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 07/10/2016 10:04
Tsy hafa fa hoy Jesosy alohan'ny nitenenany an'io hoe « Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mahadiso hevitra anareo ny tsi-fahafantaranareo ny Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra. » (Matio 22:29)

Izany hoe diso fandray ny Jiosy satria tsy nahafantatra ny Soratra Masina, ry zareo nihevitra foana fa ilay Mesia na Kristy dia Zanak'i Davida (ara-nofo) nefa tsy izay ilay izy ary dia io Jesosy mitondra fanitsiana....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 07/10/2016 11:46
Elakim16 misy hafatra nalefako any ho anao...
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 07/10/2016 13:01
mitombona ihany ilay tenenin'i rhajo hoe ny TV no manamarina ny TV.
Dia marina ihany koa ilay fitenin'i RBNIR hoe : IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA
momba io tetiaran'i jesosy io a.
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 08/10/2016 06:37
Apiko kely ny hebreu, izay soratra ao amin'ny Torah dia mbola misy ny hatao hoe Gematria
izay hatao hoe "valeur numérique" ny letera rehetra ao amin'ny Torah.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gematria
Ny TV toa tsy misy izany fa mandeha hoazy.
Anehoko fotsiny hoe ny tsy raisina ara-bakiteny ny an'ny Jiosy ny jenezy
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 08/10/2016 15:02
wow... hay va re roboka @ niomeraolojia tsaratsara mihintsy ilay Torah eee... Io izany tsy mba "tsabo sivy" sahala @ ny ahy, fa tena kaomplikehy be mihintsy, ary ny beloha ihany no mahay azy:
on additionne la valeur numérique des lettres et des phrases afin de les interpréter

Rangematirihahi hi hi.. ndao tokoany hoe mba hidegany eee...

Ohatra izao ny anarako :
r+h+a+j = 200+5+1+10 = 216
Fa misy regle iray hafa koa, atsy @ toko sy andininy atsy, dia sisihana 0 ny centaine mba ho millier ==> 2016 !!!

wow.. tena "taonako" ity taona 2016 ity... hitako no lasa nanoratra be dia be teto @ ity serasera ity aho t@ ity taona ity. Tena "fambara" io ry Tealala (sy RBNIR ary try Mpino rehtra) ka dia henoy ary araho tsara mihintsy izay noteneniko teto.Ntsss.... Raha mba manarakaraka ny fandalinana eraky ny Onivesitia re ianao ry Tealala, hoe ahoana ny "writing system" sy ny "number" eran-tany (fa tsy ao @ izao torah sy gematriha izao fotsiny) , dia mba ho takatrao ihany fa tena tsisy idiran'ny paiso (isa/number) @ laisoa (soratra/writing)

https://en.wikipedia.org/wiki/Writing_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Number
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 31/10/2016 09:09
Afaka mijery ato ianao ry Rhajo a, dia ho azonao ny tena hoe guematria
http://www.elisrael.org/article-10561929.html
Misy site hafa koa afaka hijerevana azy io, fa ny tiako ampitaina amin'ny guematria ao anaty Torah dia fa maninona ny teny mitovy valeur numérique no misy hifandraisany be dia be.
hoe fa maninona no mots 2 samihafa no misy hifandraisany ary mitovy valeur numérique.
Mety misy caractère tsy hipoitra eto satria hébreu ilay izy fa io ohatra fotsiny
Le mot ??? (av) = « père » vaut (1 + 2) = 3.
Le mot ??? (ém’) = « mère » vaut (1 + 40) = 41.
Leur somme 44 est la valeur du mot ????? (yéléd) = « enfant » (10 + 30 + 4).
Teny tahaka izany.
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 31/10/2016 10:08

RBNIR
tealala
Ka ianao izao no tsy mahavaly eto anie e
Averiko mazava ny fanontaniako, iza amin'ny tetiaran'i Matio sy Lioka no tena raisinao?


Rehefa tsy mamaly anao aho dia :

1 mety anganongano na tantarampirazanana izay ilay resahinao
« na hitandrina ny anganongano sy ny tantaram-pirazanana tsy hita lany izay mahatonga ady hevitra, fa tsy mampandroso ny fitondrana araka an'Andriamanitra amin'ny finoana, dia toy izany koa no ataoko ankehitriny. » (1 Timoty 1:4)

2 tsy natao ho fambara ampahibemaso izay ilay resaka fa raha "tealala" ianao dia mila miditra lalindalina

« Ary dia nanatona ny mpianany ka nanao taminy hoe: Nahoana no fanoharana no itenenanao aminy? » (Matio 13:10)
« Ary namaly Izy ka nanao taminy hoe: Satria ianareo no navela* hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa tsy mba navela**. [* Gr. nomena] [** Gr. nomena] » (Matio 13:11)


3 mety manana resaka fanaratsiana ilay ataonao nefa izaho tsy mahazo mamaly fanaratsiana fa kosa natao hangina « tsy mamaly ratsy ny ratsy, na fanaratsiana ny fanaratsiana; fa aoka hisaotra kosa, satria ho amin'izany no niantsoana anareo mba handova fitahiana. » (1 Petera 3:9)

Ka rehefa tsy mamaly aho izay dia efa fantatrao ny antony tealala,
Idem pour rhajo et compagnie io an!!!

Manalasala be ihany izany foto-pinoanao izany a, lazaina fa izaho no manaratsy anefa ny boky hifotoranao no tsy mifandray..
Mety ho anganongano masina izany ny zavatra lazain'i Lioka sy Matio
Ny an'i Timote moa dia fialana bala raha ny fandinihiko an'io satria koa izay mety mahatsapa sy mahita fa hafahafa ihany ny fiavian'i Jesosy fa tsy arak'ilay faminaniana.
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 04/07/2017 17:07
Tsy nisy tohiny intsony ve ilay resaka ato izany?
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 05/07/2017 06:20
Ny tena tsy hain i RBNIR ary tsy ho fantatr'i RBNIR na ko tsy te ho fantatr'i RBNIR dia ny antony nanomezana ny Torah. Dia aveo miteniteny foana na efa fahanana 1+1=3 aza dia i Timoty ihany no marina fa tsy rarahiko izay 1+1=2 any zany fa mampiady izany.
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 05/07/2017 13:04
« Koa raha Davida ary manao Azy hoe Tompo, ahoana no maha-zanany Azy? » (Matio 22:45)
ho an 'ny TT izany dia tsy zanak'i Davida ny Mesia ?
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 05/07/2017 13:27

RBNIR
Tsy hafa fa hoy Jesosy alohan'ny nitenenany an'io hoe « Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mahadiso hevitra anareo ny tsi-fahafantaranareo ny Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra. » (Matio 22:29)

Izany hoe diso fandray ny Jiosy satria tsy nahafantatra ny Soratra Masina, ry zareo nihevitra foana fa ilay Mesia na Kristy dia Zanak'i Davida (ara-nofo) nefa tsy izay ilay izy ary dia io Jesosy mitondra fanitsiana....

Dia inona ary no antony nanaovana ilay tetiarana (tetiarana izay tsy marim-pototra fa diso avokoa iaraha mahita sy iaraha mahalala) any amin'i Davida raha tsy zanany ara-nofo ilay notadiavina?
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 11/10/2017 20:41
Tena nandresy ve za t@ ity ady hevitra iray ity r zalahy?
Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 32 33 34 35 >