You are here: home > Forum

RARY SOA kanefa koa FANAIRANA AVO sy FAOBE momba n'i Madagasikara Tanindrazantsika

Lohahevitra : Fanabeazana
Fitohizan'ny hafatra : RARY SOA kanefa koa FANAIRANA AVO sy FAOBE momba n'i Madagasikara Tanindrazantsika
Valiny : 0
nygasysoafifameno - 02/01/2015 11:31
Maneho ny ASARAMANITRA 2015 ny RARY SOA ho an’i Madagasikara tanindrazantsika ary ho antsika malagasy rehetra ZANANY na eto Madagasikara na manerana izao tontolo izao.
Ny TENA RARY SOA andrandrain’i MADAGASIKARA amintsika malagasy (fa tsy mal-gache) Zanany?
Madagasikara Manentana ny kolontsaina, ny Haren-tsaina, ny Haifampianarana, Ny Haifanabeazana ho olom-pirenena sy ny Hairindran’ny fampandrosoana: Ny Pr TAHINA, dia manao izao FANAMBARANA, pedagojia haiFANABEAZANA maha olom-pirenena ary FANAIRANA AVO izao : Madagasikara (1960-2015) 55 taona izao no niainana teto Madagasikara ny FIFIDIANANA filoham-pirenena VOASANDOKA sy VOAPOIZINA (POIZINA telo no mbola niakaran’io ingahy Hery Rajaonarimampianina io (Desambra 2013) teo amin’ny fitondrana Repoblika faha 4 efa MATY AMBOHOKA « ny POIZINA voalohany: ny vatsy VOLA JIOLAHY MIAFINA TSY NISY famerana FINANCEMENT VOYOU OCCULTE sans limitation des dépenses » « ny POIZINA faharoa : SOLOSAINA ”LOGICIEL” FranceAfrika FANGALARANA MALAZA ny FIFIDIANANA ao Afrika» « ny POIZINA fahatelo : biletà fifidianana (bulletins de vote) natao tany AFRIKA ATSIMO mba tsy ho hitan’ny vahoaka malagasy hoe biletà FIRY? NANIDINA nankaiza ? NIANTEFA aiza? » - Ary ireto ireo MPAMOSAVY TELO : Ny MPAMOSAVY voalohany dia ireo JIOLAHY mpitondra firenena aty IVELANY mampiasa ny mody ataon-dry zareo hoe VONDRONA IRAISAM-PIRENENA « Communauté internationale »; Ny MPAMOSAVY faharoa dia malagasy : ingahy Norbert Lala Ratsirahonana Mpanao lalam-pifidianana sy Lalam-panorenana POIZINA ao AMBANY LATABATRA , Ny MPAMOSAVY fahatelo dia Ramatoa Attalha Béatrice napetrak’ireo JIOLAHY vondrona iraisam-pirenena ampiditra AMBOLETRA ireo POIZINA CENIT vatsy VOLA MIAFINA, biletà fifidianana (BULLETINS de vote) MISIDINA e!!! avy any AFRIKA Atsimo…Repoblika 1,2,3,4 samy vita KAJY ho VOAPOIZINA ho MATY AMBOHOKA daholo; VOAPOIZINA vita KAJY ho POTIKA ny ANTENIMIERA, POTIKA ho azy Ny lalàna sy ny Fitsaràna, VOAROBA ary vita kajy ny FANDROBANA ho POTIKA ny TOEKARENA, POTIKA ho azy ny FANABEAZANA sy ny FAMPIANARANA, POTIKA ny FIVAVAHANA (nalain’ingahy Marc RAVALOMANANA ny FJKM-Andriamanitra toa ETAM-BAROTRA ifangaro amin’ny fanaovana POLITIKA MALOTO fandika JIOLAHY MAMPANDROBA ny harem-pirenena ho an’ireo firenena miteny anglisy SADC- sy Etats-Unis…), VOALOTO ary tena MALOTO sady POTIKA ny TAFIKA malagasy fa sady tsy ampy fahaizana sy fahalalàna AVO TAKIAN’’ny andraikitra, no LONAKA ao anaty FOTAKA TSIKOMBAKOMBA ao anaty FITONDRANA MISANDOKA …MALOTO, MAMOAFADY, MAMONO TARANAKA Malagasy ny fandika ny hoe POLITIKA, ny ANTOKO Politika, ary ny JIOLAHY malagasy sy ireo ORINASA SAVOROVORO groupe multinational ary ireo Mpitondra firenena aty ivelany ”Communauté Internationale” no tena MANDROBA MANDRIPAKA ny 99% ny harem-pirenena « volamena,vy,kobalt,Nickel,fasimainty avo lenta, ny solika, ny gaz, ireo vovotany sarobidy, ireo vatosoa, ireo harena avo lenta an’àla, ireo harena an-dranomasina… 92% ny Malagasy no LAVO anaty FAHANTRANA. 80% ny TANORA 18 taona midina no efa LAVO anaty FAHANTRANA, 60% mahery ny ANKIZY tsy mahavita taom-pianara noho ny FAHANTRANA.
TSY azo ATAO resaka HETSI-PO vetivety INTSONY ny raharam-pirenentsika, na TSIKERA tsotsotra vetivety TSY MISY haifandalinana mamohitra ny tena OLANA FITO IFOTONY sy ny tena VAHAOLANA tsy AZO iHODIVIRANA… TSY MISY FIRENENA na RAFITRA iraisam-pirenena NA IRAY aza, manana tanjona voalohany hoe ny tena AMPANDROSO an’i Madagasikara sy ny VAHOAKA ary ny TARANAKA malagasy. 55 taona (1960-2015) izao ny vahoaka Malagasy no NAHETRIN’ireo hoe VONDRONA iraisam-pirenena (Communauté Internationale) ireo ho vahoaka mpifidy adàla «peuple mal-gache électeurs imbéciles » Lasa Prezidà ny Repoblika BITRO boloky malagasy,dia soloin-dry zareo BITRO boloky avy ao anaty satrony izay tian-dry zareo ho filoham-pirenena adàla, ny Praiministra adàla sy Ministra adàla ary Antenimiera adàla...samy TSY MISY manana ny fahaizana sy fahalalana AVO takian’ny ANDRAIKITRA AVO eto Madagasikara ka ataon-dry zareo BITRO boloky fitaovana ho FANDROBANA.
MAZAVA MANGARAHARA àry fa tena Tompon’andraikitra FENO tamin’izay 55 taona (1960-2015) FAMOTEHANA sy FANDROBANA ary FAMPANDROBANA ny firenena, sy FAMOTEHANA ny vahoaka sy ny taranaka malagasy ao anaty fahantrana izay, Ireo hoe VONDRONA iraisam-pirenena, sy Ingahy ary ramatoa isany : Philibert TSIRANANA, Didier RATSIRAKA, Norbert Lala RATSIRAHONANA, ATTALHA Béatrice, Marc RAVALOMANANA, Andry Nirina RAJOELINA, Hery RAJAONARIMAMPIANINA… Samy vehivavy sy lehilahy lehibe TSY NAHALALA MENATRA nanala baraka firenena sady namono an-jambany ny vahoaka sy ny taranaka malagasy ao anaty FAHANTRANA. TSARA ho fantatsika Malagasy rehetra àry, fa efa an-dàlana izao ny fanentanana ny tena Haifanarenana IFOTONY, ny HAIfamondronana ireo zanaka malagasy, ireo tena OTRIKAINA malagasy rehetra eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao…ny tena HAIfanabeazana avo lenta ho olom-pirenena, ny Haifampianarana, ny tena HAIRINDRAN’ny fampandrosoana (Systémie et Stratégie du développement de Madagascar)…hitondra ny tena HAIJERY (vision), HAIFANADIHADY famakafakana mamohitra ireo OLANA fito IFOTONY ary ny tena VAHAOLANA matotra sy maharitra ho tena FANARENANA IFOTONY avo LENTA sy avo KALITAO (REFONDATION systémique et stratégique de la qualité de l’Etat).
IRETO no FANARENANA sy fanadiovana ary FIAROVANA FITO TSY AZO IHODIVIRANA intsony koa tsy MAINTSY ATAONTSIKA.
- FANARENANA, fanadiovana sy FIAROVANA ny FIFIDIANANA rehetra (mba tsy ho VOAPOIZINA ho MPISANDOKA, JIOLAHY sy DONODRONA MAMONO an-jambany ny Firenena sy ny TARANAKA malagasy intsony ny Prezidàn’ ny Repoblika, ny Governemanta, ny Antenimiera, ...).
- FANARENANA, fanadiovana ary FIAROVANA ny tontolo iainanan’ny Lalàna sy ny fitsaràna (voapoizin’ny Prezidà-JIOLAHY sy ny Governemanta adàla, ary ny Antenimiera adàla... ka samy MAMOAFADY MAMONO nyFirenena sy ny TARANAKA Malagasy .
- Ny FANARENANA, fanadiovana sy FIAROVANA ny tonotolo iainan’ny TOEKARENA (mba tsy VOAROBAN’ireo JIOLAHY mitonona ho Vondrona iraisam-pirenena sy ireo JIOLAHY malagasy napetran-dry zareo eo amin’ny fitondrana tamin’ny fifidianana VOASANDOKA voapoizin-dry zareo 55 taona izao 1960-2015).
- Ny FANARENANA, fanadiovana ary FIAROVANA ny tontolo iainan’ny FAMPIANARANA sy FANABEAZANA. (Refondation stratégique pour un Système éducatif et une Education Citoyenne de haute qualité).
- Ny FANARENANA, Fanadiovana ary FIAROVANA ireo tontolo iainan’ny FITONDRANA rehetra.
- Ny FANARENANA, Fanadiovana ary FIAROVANA ny tontolo iainan’ny FIANGONANA sy ny Fivavahana ( mba tsy hifangaro amin’ny fanaovana POLITIKA MALOTO FANDIKA sady MAMOAFADY no mamono firenena ary tena MAMONO an-jambany ny TARANAKA malagasy).
- Ny FANARENANA, fanadiovana ary FIAROVANA Ny tontolo iainan’ny TAFIKA Malagasy (maro ireo kolonely sy jeneraly no MIGADRA, na MISOLELAKA LONAKA anaty FOTAKA fitondrana SANDOKA ny firenentsika… hita be izany fa sady TSY AMPY ny FAHALALANA sy FAHAIZANA, OSA fampianarana ka TSY MANANA akory ny HAIJERY ary ny Hairindran’ny fampivoarana takian’ny ANDRAIKITRA AVO sy ny tena filàn’ny Firenena. TAFIKA tsy miaro firenena sy tanindrazana fa miray TSIKOMBAKOMBA amin’ny FISANDOANA fifidianana sy ireo JIOLAHY manao FANDROBANA sy amboletra ny fitondrana firenena .
TSARA ho fantatsika malagasy fa fanatontoloana “mondialisation-globalisation” TSY MISY RAFITRA, TSY MISY FIRENENA, manana TANJONA VOALOHANY ny hoe tena AMPANDROSO an’ i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy, TSY MISY fitsipika tena MIARO ireo firenena natao ho FANDROBANA. Izany no niainana 55 taona (1960-2015) ary mbola iainana izao ! « Mondialisation financiarisée capitaliste SAUVAGE et VOYOU, en réalité sans règle de droit ni Institution crédible pour protéger les pays et les peuples à PILLER et à APPAUVRIR…comme Madagascar le peule et les générations malagasy».
Jereo ao amin’ny youtube : « la déclaration de jacques Chirac ».
Jero ao amin’ny youtube : « CEDS 50 ans toujours la crise » (fanazavana nataon’i Pr TAHINA tao amin’ny Centre d’Etude Diplomatique et Stratégique).
Maneho ny ASARAMANITRA 2015 sy ny RARY SOA antsika rehetra sy ny NOSY TANINDRAZANTSIKA Madagasikara.
Ny Pr TAHINA
Enseignant pluridisciplinaire d’Université : d’Economie - de Mondialisation et des problèmes de relations internationales - de droit et des Institutions - de Gestions – mathématiques appliquées - de méthodologie - de Pratique systémique et de stratégie de développement. http://www.madagascar-animation-culturelle.blogspot.fr
Valio | Miverina eny ambony