You are here: home > Forum

FANAIRANA LOZA AVO ANTSO AVO FIFIDIANANA EFA VOAPOIZINA IO KA AZA MIFIDY

Lohahevitra : Fanabeazana
Fitohizan'ny hafatra : FANAIRANA LOZA AVO ANTSO AVO FIFIDIANANA EFA VOAPOIZINA IO KA AZA MIFIDY
Valiny : 2
nygasysoafifameno - 07/12/2013 00:10
FAMPITANDREMANA AVO! FANAIRANA LOZA AVO avy amin’i Profesora TAHINA johnson filohan' i Madagasikara Mitandrina sady Manentana ny Kolontaina maha Malagasy, ny Haifanabeazana maha olom-pirenena sy ny Haifampandrosoana dia manao ANTSO AVO!: Rehefa MIAFINA FAMATSIANA VOLA ireo kandidà milatsaka ho fidiana Filoham-pirenena sady TSY MISY FAMERANA ny VOLA ampiasainy dia POIZINA mahery vaika MANDRIPAKA izany (53 taona izao 1960-2013) ka TSY FIFIDIANANA Prezidà ny Repoblika VELIVELY INTSONY izany fa FIFANINANA VOATOKANA ho an’ny JIOLAHY : ny jiolahin’NY VATSY VOLA MIAFINA « compétition de BANDE d’ESCROC-VOYOU-BANDITS d’affaires » olona lehibe samy TSY MAHALALA MENATRA misandoka VATSY VOLA MIAFINA manao akanjo fanao alahady IVELANY fa ny tena marina dia tena JIOLAHY anaty, MANETRY ny VAHOAKA ho mpifidy adàla, sady OSA SAINA MAMONO an-jambany nyTARANAKA malagasy. Ireo FIRENANA mangeja ivelany, sy ireo ORINASA savorovoro VAHINY mandripaka ary mbola te anohy ny fandripahana ny 99% ny Harem-pirenena no mametraka ireo JIOLAHY TSY MANANA akory ny fahaizana AVO takian’ny ANDRAIKITRA AVO ho Prezidà ny Repoblika, na ho Praiministra, ny Ministra sy ireo ao amin’ny Antenimiera. 92% ny vahoaka malagasy no efa latsaka ao anaty fahantrana, 80% ny tanora malagasy no efa latsaka ao anaty fahantrana, 50% mahery ny ankizy tsy mahatapitra akory ny taom-pianarana iray noho ny fahantrana…SAINGY mandritra izany dia ireo Mpitondra Firenena vahiny mangeja, ireo ORINASA SAVOROVORO VAHINY sy ireo JIOLAHY napetrany ao amin’ny fitondrana firenena amin’ny FIFIDIANANA efa VOAPOIZINY, no MANDRIPAKA isan’andro isan’andro ireo harem-pirenena : ny fasika mainty, ny volamena, ny kobalt, ny Nikely, ny vihy, ny solika, ny gaz, ireo vatosoa maro, ireo harena an-dranomasina, ireo harena an’àla…Madagasikara mitandrina sady manentana ny KOLONTSAINA ny HaiFANABEAZANA ho Olom-pirenena sy ny HAiFAMPANDROSOANA dia mbola MAMERINA ary MANAMAFY Ny ANTSO AVO FANAIRANA AVO FAMBARA LOZA Ho antsika Hery velona rehetra :Raiamandreny, Ray aman-dReny, Tanora, ny ankizy : AZA MIFIDY amin’ny 20 desambra 2013 io fa FIFIDIANANA efa VOAPOIZINA VOLA miafina tsy misy famerana, VOAPOIZINA SOLOSAINA “logiciel” vahiny fangalarana avy any Afrika, ary VOAPOIZINA Biletà taratasy natonta miafina isa any IVELANY : POIZINA TELO izany, ary efa mazava be koa IZA ireo MPAMOSAVY TELO…TANDREMANTSIKA tsàra koa : AZA MISY milaza koa hoe Prezida ny Repoblika izay ho lany AMBOLETRA eo fa JIOLAHY jiolahin’ny VATSY VOLA MIAFINA TSY MAHALALA MENATRA ka sady manala baraka firenena no jamba saina mamono taranaka malagasy, MANETRY MAMBOTRY ny vahoaka malagasy ho mpifidy adàla « électeurs IMBECILES pour élire un idiot-VOYOU-danger public »…Ho FANAVOTANTSIKA NY FIRENENA no HANAMAFISANA hoe AZA MISY MIFIDY amin’ny 20 desambra 2013 io. Efa vita ny haifandalinana sady haijery mitambatra mampibaribary ireo tena olana FITO ifotony nandripaka ao anaty izao fampahantrana 53 taona 1960-2013 izao; efaVONONA ihany koa ny haiFANARENANA ifotony sy ny haiFAMPANDROSOANA tena izy. “REFONDATION systémique qualitative et stratégique de l’Etat et de Madagascar”. Ny HAIFANADIOVANA sy ny HAIFIAROVANA ny tontolo iainan’ny FIFIDIANANA rehetra (vola voafetra sady mitovy ka ny fahaizana sy ny fahalalàna avo takian’ny andraikitra no ifaninanana). Ny HAIFANADIOVANA sy HAIFANAVAOZANA ary HAIFIAROVANA ny tonotolo iainan’ny POLITIKA (ny dikany, ny kahie famerana ny adidy ny andraikitra sy ny zo, ny fanaovana ary ny lalàna sy ny sazy mifehy ny politika sy ny antoko,ny famatsiana vola,..). Ny HAIFANADIOVANA sy HAIFANAVAOZANA ary HAIFIAROVANA ny totontolo iainan’ny Lalàna sy ny FITSARANA. Ny HAIFANARENANA sy HAIFIAROVANA ny tontolo iainan’ny TOEKARENA voaroba 53 taona. Ny HAIFANAVAOZANA sy HAIFIAROVANA ny tontolo iainan’ny FAMPIANARANA sy ny haifanabeazana ho olom-pirenena, Ny HAIFANAVAOZANA sy HAIFANDRINDRANA ireo rafitra fitondrana. Ny HAIFANADIOVANA ny HAIFANABEAZANA sy HAIFIAROVANA ny Tafika malagasy, Ny HAIFANADFIAOVANA sy HAIFIAROVANA ny rafitra fivavahana.
Manentana antsika Raiamandreny, Ray aman-dreny, Tanora, ny ankizy AZA MISY MIFIDY amin'ny 20 desambra 2013 izao. IARAKA ANAO ny FANARENANA IFOTONY ISIKA.
Mirary soa Pr TAHINA johnson aza adino ny mamangy ity blaogy ity
http://madagascar-animation-culturelle.blogspot.com
Valio | Miverina eny ambony
betsileolahy - 10/12/2013 09:18
Tsy voatery ho poizina ny famatsiam-bola ataon'ny kandida fa noho isika mbola tany mahantra dia tsy ampy ny ho enyi-manana eo am-elatannan'ireo kandida ireo ary na ho aiza na ho aiza raha mboa eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana ianatsika izao dia tsy maintsy mbola misy mpamatsy vola foana izay ho kandida eo koa TSY IZANY VELIVELY NO TSY HITONDRANA NY ANJARA BIRIKY AMIN'NY FANAOVANA ADIDY ETO AMIN'NY FIRENENA FA FANDREBIREBENA SAIM-BAHOAKA SY RESABE FOANA RAHA NY FANENTANANA ATAON'NY SASAN'NY HOE AZA MANDEHA MIFIDY FA HOY AHO MANAO HOE: NDEHANA MIFIDY IZAY HANANAO FITOKISANY AMIN'NY HOAVINAO RY MALAGASY TOA AHY
Valio | Miverina eny ambony
andrywui - 04/02/2014 10:01
Huhihuhi kalma kalma
Valio | Miverina eny ambony