You are here: home > Forum

Iza marina ianao?

Lohahevitra : Eritreritra mandalo
Fitohizan'ny hafatra : Iza marina ianao?
Valiny : 4
heirzo - 31/12/2012 08:46
Salama daholo ?

Mba nanaitra ahy ity lohahevitra iray ity teny amin’ny fampianarana kely mba narahina teny… teny amin’ny vaky boky kely mba natao teny … ka indro zaraiko aminao sao mba mety hanampy anao hahafantatra bebe kokoa ny tenanao. Mikasika ny maha izy ny tena izy ity, ilay ataon’ny frantsay hoe «identité». Misy fomba maro matetika ny fomba jerin’ny olona ny tenany sy ny famaritany ny maha izy azy. (Mety ho lavalava kely fa mahareta e… sao mba hilaina ihany.)

1- Misy ireo mamaritra ny maha izy azy miainga amin’ny zavatra ananany (asa moa izay tena mahalaza ny hoe ‘par rapport’ fa io no tiako hadika amin’ny hoe ‘miainga avy amin’ny’ eto). Ity voalohany ity ilay karazan’olona raha vao anontaniana hoe iza ianao dia mamaly hoe: «izaho no tompon’ny trano lehibe eroa ananona» na hoe «izaho no tompon’ilay fiara marika izao na miloko toy izatsy» na hoe «topon’ilay tany misy an’izao etsy ananona» sns… Ny olana anefa dia izao : raha potika teo ary ireo zavatra ananany izay heveriny ho fototry ny maha izy azy sy entiny hamaritarana ny tenany ireo dia iza izany izy? Tsinotsinona anie izany izy raha vao potika ireo zavatra heveriny fa maha izy azy ireo e, dia mety hamono tena tampoka… Tsy ampy hatao fototry ny maha izy antsika ny Harena…ny fananana. Ny tena mahagaga aza moa dia ny olona tena manan-karena tsy dia misehoseho firy fa miezaka manafina izany aza… ireny no heveriko fa manan-karena satria azo lazaina ho manan-karena ara materialy sy ara toe-tsaina angaha izany…. Jereo fa ny olona tena mpanana matetika tsy dia mampiasa irony zavatra lafo vidy irony loatra… fa saika ireo eo ho eo ihany na ny tsy manana mihitsy aza no miezaka manenjika ny raha tena raitra (fiara lafo vidy, telephone, ordinateur…sns) asa mety misy zavatra tsapany fa tsy ampy ao amin’ny maha izy azy ao ka ny fananany ireny no heverina fa hanome hery kokoa azy na hampisy ‘valeur’ bebe kokoa ny tenany… Nefa ny tena marina tsy izy no mafy…. raha heverina fa maha-mafy ny fananana azy ireny… fa ilay zavatra ihany… Mety ny fiara na ny akanjo na ny famataran’andro, na ny finday na ny solon-tsaina no lafo vidy fa tsy ilay tompony akory…

2- Misy ireo mamaritra ny maha izy azy miainga amin’ny fifandraisany amin’ny olona hafa. Itony indray raha anotaniana ny maha izy azy dia irony miteny hoe «zah zanak’i Mr le président» na hoe «zandrin’i député ranona», na koa «rahalahin’i maître ranona»â€¦ «fianakavian-dranona»â€¦ Matetika rehefa mba mahazo toerana heverin’ny besinimaro ho manan-danja ny olona iray vao mipoitra daholo ny havany rehetra… «havanay io»â€¦ «avy any aminay iny»â€¦ Dia raha tsy eo koa ary ireo olona atao fototry ny maha izy azy ireo dia iza ihany koa izany izy? Ity ilay tonga amin’ny fitenin-jatovo mpisavika hoe «aza mitoky salaka am-bodin-drahalahy». Izany hoe rehefa hisavika omby ianao aza mijery hoe efa misalaka ny rahalahinao dia ampy izay fa ny salaka mamatotra azy tsy mamatotra anao… raha ny zokinao no karaté, tsy ianao akory no haharesy ny fahavalo hisakan-dalana anao…. Mbola tafiditra eto amin’ity karazana ity na dia ny fifandraisana akaiky toy ny fanambadiana aza. «Izaho no vadin’i Miss Madagascar»â€¦ «na thirst lady…» dia raha tsy eo io vadinao io dia iza ianao?

3- Misy indray ireo mamaritra ny maha izy azy miainga amin’ny asa ataony na toerana misy azy eo amin’ny seha-piainana. «Izaho no directeurn’ny sekoly eroa ananona».. «izaho no Maire ao amin’ny commune atsy»â€¦ «izaho no curé eroa na pasitera etsy…»â€¦ «izaho no eveka etsy…» Dia raha misy fitondram-panjakana sanatria mandrara ny fampianarana ohatra na ny fivavahana dia mihidy daholo na sekoly na Eglizy ary tsy azo atao ny manao raha mifanaraka amin’ny maha pampianatra na maha pretra na pasitera eny fa na dia any antrano mangingina aza dia iza izany ianao? Ianao fotsiny izao, tsy asiana Eglizy, tsy asiana Sekoly, tsy asiana Birao? Mahay miaina ve ianao, ary sambatra amin’izany fiainana izany raha tsy misy ireo asa na didy amaritanao na apitovizinao amin’ny maha Inao anao ireo?

4- Misy indray koa mapitovy ny tenany amin’ny fianarana nataony. Itony ilay olona efa tsy manana anarana intsony indraindray fa lasa hoe «docteur…» na koa «professeur…», na «comptable…» Na koa irony miteny hoe: «Izaho dokotera en…» , «izaho manana licence amin’izao…» «izaho manana bac dimy»â€¦ «izaho mahay miteny tenim-pirenena maro»â€¦ Maro no mihevitra fa arakaraky ny ananana marim-pahaizana maro no tena maha olona manan-danja azy… Ny hitako anefa dia tsy hoe ireo mpampianatra manana titre be sy lehibe no mahafapo amin’ny fampianarana (raha hiresaka fampianarana ohatra isika eto) fa ireo izay nahay nahatonga nofo izay kely hainy…. Lasa fiainany izay nianarany… Dia raha alefa mipetraka na miasa any amin’ny toerana tsy misy hifandraisany na kely amin’ny titre-nao ary ianao avy eo dia iza izany no filazanao ny tenanao?

Ny fiainana angamba no mety tsara kokoa atao fitsipika amaritana ny maha izy antsika fa tsy ny fianarana raha tsy izany tonga amin’ilay olona iray nahavita ny ‘soutenancen’ny tezy doktora’ nody tao antrano miaraka amin’ny havany sasany dia hoy izy tamin’ilay rahalahiny iray hoe «toa tsy miarahaba ahy akory ialahy nefa zaho anie izao dokotera e» hoy ilay ray namaly azy tsotsotra hoe «eny, taloha ianao «idiot» (fesso hoy ny italiana) toa anay rehetra ihany, izao kosa ianao «idiot» diplomé (eri fesso come noi, adesso sei fesso qualificato…) Aza manody anie izany! (lol).

5- Mety mifandraika amin’izany ihany ny karazan’ireo izay mapitovy na mamaritra ny tenany arakaraky ny talenta ananany. Toy izany ohatra ny miteny hoe : «mpilalaon’ny bfv aho» na hoe «mpiandry tsato-kazon’ny barean’i Madagasikara aho… na tsy haiko inoa koa. Eo koa ny hoe «mpitendry gitara n’ny tarika Rebika», na «mpitsoka mozikan’ny governemanta»â€¦ na zavatra hafa (miala tsiny amin’ireo anarana tarika na ekipa raha misy sendra amin’ireo, tsy ianao akory no resahiko eto fa ireo sokajin’olona manana fomba fijery toy izany, iza no mahita mety ho izaho ihany no tena mpanao izany anie…., Dia raha sendra tsy afaka manao ireo zavatra anananao talenta ireo intsony ary ianao… asa sanatria misy loza dia tapa-tongotra na tapa-tanana dia tsy afaka milalao intsony, na tsy afaka mitendry ireo zava-maneno intsony sns…

Mety hisy hieritreritra angamba any hoany hoe mialona koa ity rangah ity toa be resaka. Tsy any ny olana sanatria fa mba te-hampitodika antsika marina amin’ny tenantsika hahalala bebe kokoa antsika hoe fa iza tokoa moa ity izaho ity…. mba hanitsiana izay tsy mety na hanamafisana izay mila izany. Raha esorina ny harena sy ny ananako, raha esorina ireo olona ataoko amaritako ny tenako (fifandraisana), raha esorina ny fianarana nataoko, raha esorina ny asako?

Inoako fa ny tena tokony hamaritana ny maha izy ny tena dia tsy ireo zavatra ireo fa ny «étre» hoy ny frantsay… adikao izay mahay mandika azy… ny «izaho» na ny «maha izy ny tena» angaha izany, nefa toa lasa «totologie» izy izany.(lol). Mety ho"partie"n'ny étre ireo talenta sy ireo fahaizana sy ny sisa, nefa kosa tsy ampy hatao famaritana fototra ny maha izy ny tena, "identité" hoy isika ary aloha ary.

Aza apetraka amin’ny zava-mandalo ny maha izy antsika fa amin’ny zavatra tsy miova mandrakizay amin’izay dia na aiza na aiza isika, na inona na inona ananantsika, na iza na iza miaraka amintsika, na inona na inona ataontsika dia ho sambatra mandrakariva isika…

«izaho dia zanak’Andriamanitra, tena tiany aho ary misy zavatra iandrasany ahy matoa nohariany aho ary io zavatra io dia izaho ihany no afaka manao azy…amin’ny fombako, amin’ny maha tokana ahy, amin’ny talenta nomena ahy» io ihany heveriko no zavatra tsy hiova fa mitoetra ka tokony hametrahana ny «maha izy» antsika. Raha misy mahita raha hafa tsy miova koa dia mba ilazao aho hanampiako ny kely mba inoako fa marina…

Tsy mino an’Andriamnitra ve ianao? Tsy haiko raha afaka hahita zavatra tsy miova hametrahanao ny maha izy anao ianao…. Izaho aloha tsy mino hoe hisy hafa ka nefa hajaiko ny safidinao… Ny ahy kosa zaraiko sy torîko ny Finoako satria izy maha izaho ahy.

Izay aloha ny androany fa dia mireary fety sambatra ho antsika rehetr
Valio | Miverina eny ambony
Nehemiah - 31/12/2012 09:56
Misaotra betsaka ho an'ny fampianarana. Misy "je suis" maromaro ihany nolazain'i Kristy izay azontsika raisina ho antsika @ alalan'ny finoana, satria izay no tena antony nandatsahany ny rany tany Kalvary : mba ahafahantsika hiteny hoe : "izaho dia zanak’Andriamanitra"
Valio | Miverina eny ambony
Miharena - 01/01/2013 13:35
Marina ny resaky ny namana ary tsotra ny maha-izy antsika. Fa rehefa tafiditra amin'ny fandalinana ara-tsaina na ara-pamaritana isan-karazany dia efa mipoitra daholo ireo fandrika marobe voafaritra eo ambony ary anisan'izany ny fanohanana fironan-kevitra, na foto-pinoana. Ka raha hoy ianao hoe manana hafa ve aho amin'ny valim-panontaniana farany dia hoy aho hoe tsy iza tsy iza isika fa vatana sy saina indramina ihany fa ny isika mandrakizay dia mitoetra tsy alaina any ambony na alaina any ambany satria tsy misy toerany. Tsy alaina omaly na anio na ampitso satria tsy misy fotoana mahafehy azy. Tsy tarafina amin'iza na amin'iza (eny na dia lazaintsika fa Andriamanitra Mpamorona aza) fa isika dia isika miaraka AMINY izay LOHARANON'NY AINA rehetra.

Matetilka moa misy ny fandalinana na fampianarana milaza fa tsy isika no velona fa i Kristy ao anatintsika. Io ilay maha-Kristy io no isika, izany hoe zanak'Andriamantira Velona. Ny ankoatr"izay dia tantara sy fombafiheverana ihany. Asa ianao na efa niaina izany atao hoe fusion izany na fiombonana tanteraka amin'i Kristy? rehefa nahatsapa izay dia iray ao AMINY sy ao amin'ny RAY. izay no isika.

Fiheverana ihany izany anefa fa manana ny lazainy koa ny hafa izay manana an'i Allah, Bouddha, Krishna sns....
Valio | Miverina eny ambony
Nehemiah - 02/01/2013 06:43

Miharena
Fiheverana ihany izany anefa fa manana ny lazainy koa ny hafa izay manana an'i Allah, Bouddha, Krishna sns....

Ka iza izany no tena inoanao ?
Valio | Miverina eny ambony
ral_ - 02/01/2013 15:00
Mahaliana tokoa ity lohahevitra nosokafanao ity ary misarika avy hatrany ny lohateniny.

Sarotra tokoa ny mamaly lalindalina tokoa ny fanontaniana hoe 'Iza marina ianao?' raha ny valiny ankapobeny aloha dia ny hoe :" izaho no Ranona mipetraka etsy ananona na avy etsy ananona."

Avy eo indray,afaka manohy ny fanontaniany izay olona miresaka amiko amin'izay zavatra hafa tiany ho fantatra momba ahy.

Raha ohatra nefa hoe amina toerana toy ny fiasana na fianarana sns dia afaka manampy hoe mpianatra ao amin'ny 2e année aho ohatra na koa mpikarakara ny fahadiovana ato amin'ity toerampiasana ity.. sns e.

Raha any am-pivoriana dia miteny ny antony hahtonga anao amin'ilay fivoriana...

Fa ny ambiny angamba raha tsy misy ilan'ilay olona miresaka amiko ilay information dia tsy voatery hiteny aho hoe inona ny asako na inona ny finoako na inona ny zavatra efa vitako.

Raha ohatra indray mpivarotra ao ka tiako ny hahafantaran'ny olona ny zavatra amidiko na manao dokam-barotra amin'ny asa ataoko aho dia milaza tsy anontaniana aho.

Io koa sady miankina amin'ny fombafomba eo amin'ny fiaraha-monina iray ihany, ohatra izao any Etazonia dia efa fomba mahazatra an-dry zareo ny manontany sy mamaly ny hoe ohatrinona ny karamanao? ny famaliny azy dia ny karama na vola azony isan-taona no lazainy (mba hahabetsabetsaka azy angamba )

Ka izay, raha resaka identité izany, ny tena valiny angamba hoe inona no tena maha-tokana (unique) anao.

Tsetsatsetsa tsy aritra kely fa hita matetika anty lahatsoratra an-gazety ny hoe inona ny maha izy antsika Malagasy? diso angamba io fa hoe ny maha-isika antsika na ny maha-ianao anao .

Misaotra dia ho samy tahian'Andriamanitra daholo amin'ty 2013 ity.
Valio | Miverina eny ambony