You are here: home > Forum

MAHAVONJY VE NY ANARANA?

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : MAHAVONJY VE NY ANARANA?
Valiny : 10
kaiaja - 16/03/2012 10:30
Faly miarahaba antsika,
Nahita aho androany t@ gazetiko laharana 4226 hoe: "YAHOSHUAH no anarana MARINA an'ilay zanak'Andriamanitra ahazoana famonjena, henoy ny Radio HFF 97.2FM isaky ny....(ora maromaro no napetrany tao) tsy misy famonjena afa-tsy amin'io Anarana io ihany (Asa 4:12)"
zay no soratra itako tao, dia gaga aho ary manotany tena hoe:iza ary no tena anarana marina sy mahavonjy?
ohatra ireto:
*@ Protestanta zao : Jesosy, Jehovah Andriamanitra
*@ Katolika zao: Zezo Kristy, Yaveh
@tsika gasy ireo a, ary raha @ teny Angilsy? sns..... dia diso daholo izany?
Nefa ange ry zareo tsy manana baiboly manokana misy an'io soratra YAHOSHUAH fa mbola ny baiboly gasy iany no ampesaina
Dia ny tiako apetraka @tsika dia hoe ny anarana ve no Mahavonjy sa inona?
Valio | Miverina eny ambony
Tefigasy - 16/03/2012 11:24
kaiaja
Dia ny tiako apetraka @tsika dia hoe ny anarana ve no Mahavonjy sa inona?


Raha ny anarana no mahavonjy, tsy nifantsika teo ambony hazofijaliana Jesosy, tsy ho faty izy, tsy nitsangana tamin'ny maty.

Tadidio fa ny lamban-jaza dia miova foana sy azo ovaina fa tsy mampiova ilay zazakely akory na hosoloinao foana ary ny lambany. Anisany sy ao anatin'ny lamban-jaza ny anarana

Tsy haiko na azonao no tiako hatongavana na mbola ilaina famelabelarana misimisy kokoa.
Valio | Miverina eny ambony
didi10 - 16/03/2012 13:50

kaiaja
Faly miarahaba antsika,
Nahita aho androany t@ gazetiko laharana 4226 hoe: "YAHOSHUAH no anarana MARINA an'ilay zanak'Andriamanitra ahazoana famonjena, henoy ny Radio HFF 97.2FM isaky ny....(ora maromaro no napetrany tao) tsy misy famonjena afa-tsy amin'io Anarana io ihany (Asa 4:12)"
zay no soratra itako tao, dia gaga aho ary manotany tena hoe:iza ary no tena anarana marina sy mahavonjy?
ohatra ireto:
*@ Protestanta zao : Jesosy, Jehovah Andriamanitra
*@ Katolika zao: Zezo Kristy, Yaveh
@tsika gasy ireo a, ary raha @ teny Angilsy? sns..... dia diso daholo izany?
Nefa ange ry zareo tsy manana baiboly manokana misy an'io soratra YAHOSHUAH fa mbola ny baiboly gasy iany no ampesaina
Dia ny tiako apetraka @tsika dia hoe ny anarana ve no Mahavonjy sa inona?


Marina tokoa namana fa mampiroharoha saina io resaka anarana io, ny tsy fahalalana tokoa hoy Jehovah no maharingana ny oloNY ka misy ny tsara ho fantatra mba tsy hampihena ny finoana.

Ny Anaran'Andriamanitra dia YHWH: raha mandinika isika dia tsy hay tononina izany Anarana izany ary na ny Jiosy aza dia tsy manonona io Anarana io hatramin'izao. Tsy misy zanatsoratra mantsy ny teny Arameana.
YSHWH no Anaran'i Jesosy, ary raha mandinika koa isika dia tsy hay tononina koa izany Anarana izany kanefa i Jesosy niteny fa "Tsy misy mankany amin'ny Ray raha tsy amin'ny alalaNY.
Noho izany samy nandika izany Anarana izany tamin'ny tenim-pireneny avy ireo Kristianina.
YHWH---§ YahWeH ----§ Yaveh ----§ Jehovah
YSHWH ---§ YeHoSHouWaH ----§ Yeshoua -----§ Jesus -----§ Jesosy

Iray ihany irao fa aoreno mafy ny finoanao.
Fa raha mbola miinsiste ilay olona milaza fa sampy ny Anarana Jesosy dia tokony tsy hanao Yeshoa zany izy fa mbola traduction zany fa tokony hanonona YSHWH
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 16/03/2012 14:21
Faly Miarahaba ny namana rehetra indray,

« Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. » (Matio 7:21).

Voafaoka ao avokoa na ny momba ny fiantsoana Azy, na ny toerana mety misy an-tsika eo anivon'ny fiangonana (apostoly, mpaminany, evanjelistra, loholona, mpiandraikitra mpivavaka tsotra sns...).

Izay manao ihany ry namana isany.....

Aza adino mihitsy izay, izay manao ihany no hampidiriny ao.

Andeha hibebaka daholo , hatahora Azy, ary hanome voninahitra ilay AVO INDRINDRA.

Samy ho tahin'ny Tompo namana isany
Valio | Miverina eny ambony
pomderenette - 16/03/2012 16:40
HAFATRA AVY AMIN’NY MASINA MARIA VIRIJINY
Voaray avy amin’ny Taranak’I Herzgovine ny 14/08/94

Ry zanako Malalako,

Misaotra anao aho androany amin’ny vavaka ataonareo; satria izany hampitsahatra ny ady mandatsa-drà izay mahafaty olona an’arivony sy fahasimban-javatra maro. Eo akaikinareo mandrakariva aho, amin’ny lanitra hanapotika sy handringana ny ratsy eto an-tany ary koa manafaka olona amin’ny loza tahaka ny ady. Mitory ny fitiavako, ary mivavaka ho anareo amin’Andriamanitra izay mahery indrindra aho.
Mivavaha in-3: ARAHABA RY MARIA, sy in-3 RAINAY IZAY ANY ANIDANITRA. Ity hafatra ity avy any Brésil dia tokony hanenika izao totolo izao. Adika in-21 ity hafatra ity. Alefa amin’olompantatra, fianakaviana, alohan’ny 8 andro, fa ahita fahagagana ianao. Aza heverina ho zava-poana ity hafatra ity.
I CHRISTIEN, naharay ity hafatra ity, novakiany ary nivavaka sy nangataka izy, avy eo nandika azy in-21 isa, valo andro taty aoriana dia nahazo ny Million de Dollard izy.
LAVIA, naharay ity hafatra ity, novakianay ary norovitiny. Nahita fahasahiranana isan’andro teo amin’ny fianakaviany, ary maty no niafarany.
MPIASA BIRAO, nahray ity, adinony izy io. Valo andro taty aoriana dia voaroaka tamin’y asany izy, tadidiny izany taty aoriana, ary najainy ny hafatra. Lasa mpanakarena sy anisan’ny olona malaza indrindra teto an-tany izy. Noho izany aza tsiratsiraina ity hafatra ity raha tsy te hahita fahasahiranana ianao. Nalefa tamiko ity araka ny fiangaviana tamiko dia notohizako ny fampielezana azy. Avy any VENEZUELA ny niaavian’ity hafatra ity.
Atoa BRANAIVO, naharay ity hafatra ity tamin’ny taona 1993, nanohy araka ny fangatahana taminy, sivy andro taty aoriana dia nahazo 55tapitrisa tamin’ny loterie iraisam-pirenena izy.
Atoa GETERE ihany koa, saingy nanadino ny fisian’ity hafatra ity. Indrisy voaroaka tamin’ny asany izy. Kanefa andro vitsivitsy taty aoriana dia sendra nahita ity taratasy nalefa taminy izy, dia nandika in-29. Sivy andro taty aoriana dia nahita asa tsara sy ambony noho ilay teo aloha izy.
Atoa BORI naharay ny hafatra, nandika in-29 ary nanely. Sivy andro taty aoriana dia nisondro-boninahitra teo amin’ny asany izy.
MADAMA izay nahazo ny azy, dia nodorany ka may ny tranony, simba tanteraka, maty ny ray aman-dreniny, ary niditra amponja ny vadiny.
Atoa BUCHILBAN dia nahazo, niangavy ny mpitan-tsoratrany izy handika azy in-29 ary nanely izany. Andro vitsivitsy taty aoriana dia vola 10 tapitrisa de dollard no azony. NOho izany, na inona na inona antony dia tokony hajaina ny hampielezana ity hafatra ity, ary adika in-29, ary alefa amin’ny olona. Afaka sivy andro dia hisy fahagagana hitranga amin’ny fiainanao.
Tsara ary ho tsara vintana ianao, ka ahita fitia avy amin’Andriamanitra sy ny olona. Tsy mila mandefa vola. Ny zavatra hiangaviako anao, aza mitahiry ity taratasy ity na dia ilay dikan-teny nataonao aza dia tokony hiala ao an-tranonao. Ity taratasy ity dia, tsy nataotao foana na dia tsy isan’ireo minmino foana aza, ka dia ezaho hitohy ity taratasy ity.
Misionera iray no nitrangan’ity hafatra sy vavaka avy any Saint Augustin. Afaka sivy andro dia ahita fahagagana lehibe ianao.
VAVAKA
Andriamanitra no nahary ahy, nisy aho satria nisy Andriamanitra. Tsy misy tsy azo aminy. Nomeny ahy ny aina, fitiavana, fifaliana. Izy no namonjy ny fiainako ka tiako hamonjy ny fiainanao koa. Manampy ny olona rehetra izy, tsy manadino ao amiko izy. Saingy izaho no minia tsy mandray azy. Ary mamela ahy izy amin’ny fahotako rehetra. Mihaino izay rehetra mivavaka izy saingy izaho no tsy manampaharetana. Andriamanotra ô! Manomboka izao aho dia hezaka ny hanara-dia Anao. Henoy ny fitarainako. Mitalaho Aminao aho. Haparitako izao vavaka izao mba ho fantatr’izay hadalovany. Nofafanao ny ranomasoko. Ampio aho Andriamaitra o ! Nahary ahy Ianao. Amen !
Valio | Miverina eny ambony
niryna - 19/03/2012 06:44
kaiaja
ny baiboly gasy iany no ampesaina
Dia ny tiako apetraka @tsika dia hoe ny anarana ve no Mahavonjy sa inona?
Citation

Marina tokoa namana fa mampiroharoha saina io resaka anarana io, ny tsy fahalalana tokoa hoy Jehovah no maharingana ny oloNY ka misy ny tsara ho fantatra mba tsy hampihena ny finoana.

Anarana izany kanefa i Jesosy niteny fa "Tsy misy mankany amin'ny Ray raha tsy amin'ny alalaNY.
Noho izany samy nandika izany Anarana izany tamin'ny tenim-pireneny avy ireo Kristianina.
YHWH---§ YahWeH ----§ Yaveh ----§ Jehovah
YSHWH ---§ YeHoSHouWaH ----§ Yeshoua -----§ Jesus -----§ Jesosy

Iray ihany ireo fa aoreno mafy ny finoanao.
Fa raha mbola miinsiste ilay olona milaza fa sampy ny Anarana Jesosy dia tokony tsy hanao Yeshoa zany izy fa mbola traduction zany fa tokony hanonona YSHWH
Hanamafisiko izany dia Iza aloha ilay Mpamonjy ?
hita na ao amin'ny TT na TV izany

Isaia 7:14- Matio 1:23 IMANOELA
14 Ary noho izany dia nyTompo no anome anareo famantarana : indro ,hanan-anaka ny virjina ka hiteraka zazalahy. Ary ny anarany atao hoe : IMANOELA.


23 Indro ,ny virjina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy; ary ny anarany hataon'ny olona hoe IMANOELA izany hoe raha hadika '" Amitsika Andriamanitra"


Hosea 13:4 fa izaho no Jehovah Andriamanitrao hatrany amin'ny tany Egypta. ary tsy mahalala Andriamanitra afa-tsy Izaho hianao. Sady tsy misy mpamonjy afa-tsy Izaho

Salamo 25:5 Tariho amin'ny fahamarinana aho ka ampianaro ; Fa Hianao no Andriamanitry ny Famonjena ahy
Salamo 38: 22 Faingana hamonjy ahy,Ry Tompo .Mpamonjy ahy o
--------------------------------------------------------------
Lioka 1:247 Ary ny fanahiko efa ravoravo tamin' Andriamanitra ,Mpamonjy ahy
Titosy 3:4-6 fa rehefa niseho ny famorampanahin'Anrdiamanitra, Mpamonjy antsika sy ny fitiavany ny olona ,dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamaizany fa izay nataontsika ,fa araka ny famindram-po kosa no namonjena antsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozana ny Fanahy Masina.Izay naidina betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ,Mpamonjy antsika mba ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiaianana mandrakizay

Joda 1:25 Ho an'Andrimanitra Tokana Mpamonjy antsika ,amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika anie ,ny voninahitra sy ny fahalebiazana,ary ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amena !
Valio | Miverina eny ambony
ranovelona - 06/04/2012 10:52
salama daholo,
mahagaga ahy ihany ity adihevitra momba ny anarana ity. ny fahitako azy dia samy mamorona izay tiany ny tsirairay ary manorina ny finoany sy ny fomba fijeriny amin'iny.
Aza adinoina anefa fa i satana dia tsy manao afa-tsy izay hanalavirantsika ilay nahary izao tontolo izao sy ny famonjena azontsika avy amin'ny alalan'ny nandefasany ny Mesia.
diniho ange e!
ny anarana tsy tokony hiovaova isaky ny tenim-pirenena
ireo anarana ireo tsy vaovao na hoe mistery mila fandalinana be fa kosa anarana efa nisy hatrizay ary efa notononin'ny olona maro tamin'ny fotoan'androny. ohatra: iza no tsy mahalala an-dRanavalona raha mbola gasy? nisy izany ary io no fanoratra azy na amin'ny teny frantsay na anglisy, tsy miova fa ranavalona ihany.
Toy izany koa ilay Nahary izao tontolo izao: fantatra ny anarany ary efa notononon'ny maro. misy fepetra anefa izany fa tsy tonotononom-poana fahatany, satria io anarany io tsy nomeny raha tsy efa vita aloha ny toerana hametrahany azy.
marihiko fa tsy andriamanitra no anarany satria ny atao hoe andriamanitra amintsika malagasy dia ireo andriana efa nodimandry, tsy jehovah no anarany satria tsy teny hebreo izany, tsy yahwé satria tsy litera latina no nanoratana azy... fa iza ary? izaho tsy afaka ny hanonona azy fa raha hivavaka aminy ianao dia taovy fotsiny hoe ELOHYM na ADONAI.

Ilay Mesia kosa indray dia tsy jesosy na jesoa na jeso na jesus na yahoshuah no anarany fa ireo teny ireo dia sady tsy teny gasy no tsy teny hebreo no tsy teny grika fa teny noforonina tato aoriana. ny hanalavirana antsika amin'ny fanatonana ilay Mesia no antony nanaovan'ny sasany ireny anarana bobaka be ireny. fa ny mesia anie ka nisoratra tao amin'ny tanana nisy azy e! ary niara-niaina tamin'ny fokonolona sady manana ny anarany toy ny olona rehetra.... iza ary no anarany?...ankamatatra fa alefaso ny fikarohana.
mirary soa antsika rehetra
raha hoy ianao hoe tsy mahavonjy ny anarana? antsoy ary izay tianao e! na nisy na tsy nisy dia ho hitantsika eo ny vokany fa ny finoana ataovy matanjaka be.
Ranovelona

kaiaja
Faly miarahaba antsika,
Nahita aho androany t@ gazetiko laharana 4226 hoe: "YAHOSHUAH no anarana MARINA an'ilay zanak'Andriamanitra ahazoana famonjena, henoy ny Radio HFF 97.2FM isaky ny....(ora maromaro no napetrany tao) tsy misy famonjena afa-tsy amin'io Anarana io ihany (Asa 4:12)"
zay no soratra itako tao, dia gaga aho ary manotany tena hoe:iza ary no tena anarana marina sy mahavonjy?
ohatra ireto:
*@ Protestanta zao : Jesosy, Jehovah Andriamanitra
*@ Katolika zao: Zezo Kristy, Yaveh
@tsika gasy ireo a, ary raha @ teny Angilsy? sns..... dia diso daholo izany?
Nefa ange ry zareo tsy manana baiboly manokana misy an'io soratra YAHOSHUAH fa mbola ny baiboly gasy iany no ampesaina
Dia ny tiako apetraka @tsika dia hoe ny anarana ve no Mahavonjy sa inona?
Valio | Miverina eny ambony
hasiniony - 22/03/2013 17:13
... mampalahelo izany, fa voasoratra hoe:

"ary tsy misy anarana hafa nomena ny ambanin'ny lanitra ahazoana famonjena, afa tsy anarana iray ihany". Asa 4:12

Observez dans les noms Hébraïques, le nom archaïque de l'Éternel remarquable(en suspens) dans la couleur "BLANCHE" avec le fond(bas) "ROUGE", accomplissant les déclarations du mot dans Cr. 7:14. Nous pouvons observer que tous les noms Hébraïques déterminent une bénédiction spéciale pour ceux qu'il porte lui/cela. Yahudhyms (l'Hébreu) Savait(Connaissait). Tellement c'est la vérité que nous avons trouvé dans le livre de Danyahuh (Daniel), la préoccupation(l'entreprise) du roi Nabucodonozor dans le changement des noms des mâles Yahudhyms (Danyahu 1:7), parce que leurs noms Hébraïques sont exaltés le vrai (Yahuh), le créateur de l'univers et ceci était contredisent le panthéiste de pratique(cabinet) et le polythéiste de ces gens(peuple) babyloniens.
Voir les changements:
Danyah (Daniel) --> pour Beltessazar: l'amateur de Baal
Hananyah (Ananias)--> pour Sadraque: inspire de celui d'Akhu = la lune
Azharyah (Azarias)--> Mesaque: qui est Akhu semblable = la lune

ARY NY TENA LOZA DIA NOVAIN'NY DEVOLY IHANY KOA NY ANARANA AHAZOANA FAMONJENA
DIA: YAHOSHUAH

JÉSUS CHRIST: UN NOM FAUX QUE PAS IL NE SAUVE!Valio | Miverina eny ambony
mahdi - 30/09/2014 19:38
fa maninona ny malagasy no tsy mety tonga saina?
efa nolazaina fa yahoshuah ange no tena anaran'ilay zanak'andriamanitra fa diso izany jesosy
na jesus na jesoa izany e!!!!!ANARANA NADIKA AVY @ TENY GRIKA ANGE IO E!!!satria ny grika no
nandika ny baiboly!!
voafitaka daholo ianareo olombelona fa mba tonga saina!
tsy sasatra mihitsy ny raiamandreny episkopo SAMUELSON EDOUARD milaza izany ao @ RADIO HFF
97.2 FM!!
fitahan'ny mpitondra fivavahana @ fitahiana sy fahagagana fa tsy mijery ny lalan-kaleha!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 30/09/2014 20:13

mahdi
fa maninona ny malagasy no tsy mety tonga saina?
efa nolazaina fa yahoshuah ange no tena anaran'ilay zanak'andriamanitra fa diso izany jesosy
na jesus na jesoa izany e!!!!!ANARANA NADIKA AVY @ TENY GRIKA ANGE IO E!!!satria ny grika no
nandika ny baiboly!!
voafitaka daholo ianareo olombelona fa mba tonga saina!
tsy sasatra mihitsy ny raiamandreny episkopo SAMUELSON EDOUARD milaza izany ao @ RADIO HFF
97.2 FM!!
fitahan'ny mpitondra fivavahana @ fitahiana sy fahagagana fa tsy mijery ny lalan-kaleha!

Salama namana,
Moustaraf manoratra ilay anarana hafa mihitsy, ianao namana, hafa mihitsy maranatha koa mbola hafa mihitsy,
Izaho mino ary tena resy lahatra fa ianareo 3 mirahalahy tsy mahay manonona sy manoratra ilay Anarana toy ireo olona izay nandefona Azy fahiny,

Nahavonjy azireo v ny fahafantarany ilay anarana e? nampisokatra ny masony v ka nahafahany nandray ilay famonjena namana isany?

Hoy IZY « Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. » (Mat.7:21)

Ny zava-dehibe Aminy dia ny hanaovan'ny olona ny sitrapon'ny Rainy izay any an-danitra.

Manana Sitrapo ilay AVO INDRINDRA IZAY LAZAINA FA TOMPON NY TOMPO MPANJAKAN NY MPANJAKA.....
Eto an-tany olona tsotra mitovy amiko sy aminao : manaja fatratra isika (tsy voararan'Andriamanitra akory izany).
Moa tsy ambony lavitra noho izy ireny va Andriamanitra?

« ....... Matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro* fitsarany; ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. » (Apok.14:7)

Samia ho tahin'ny Tompo namana
Valio | Miverina eny ambony
ranovelona - 01/10/2014 13:13
salama,
masiaka be ny valiteninao kanefa taratry ny hafana-po eo aminao izany ka azo atao hoe ara-dalana ihany. zavadehibe ny anarana, eny fa na dia ny anaranao mamaky ity soratra ity aza dia manana ny maha-izy azy ary tokana aman-tany tsy itovizanao amin'ny hafa.
Raha ny fahazoako azy dia sarotiny amin'ny anarana ilay nahary izao tontolo izao ary misy fepetra maro napetrany mikasika io anarana io kanefa dia mampalahelo fa tsinotsinoavintsika izany hasina napetrany izany. Misy elanelana be eo amin'ny tsy fitovian'ny toetsaina hebreo sy isika malagasy novolavolain'ny kristianisma ka lasa basin'ariary fito satria sady tsy mahay ny antsika isika no tsy mahalala ny hafa.
ohatra: nabosesika tao an-tsaintsika fa andriamanitra no anaran'ilay nahary ny lanitra sy ny tany...dia diniho tsara fa tsy mitombina izany, amin'ny maha voambolana malagasy ilay teny. Tsy hilaza aho fa toa mandoto sofina antsika fotsiny fa raha manana boky fary mamy na fandaharam-pianarana tamin'ny kilasy T9 sy kilasy famaranana ianao dia ao ny valiny. momba ilay nahary ny lanitra sy ny tany indray dia jereo ny boky nanoratana azy fa miatomboka amin'ny teny hoe "bereshit bara...dia nasehony ilay anarana"
toneo ny fo ary aoka hiroso hatrany amin'ny fikarohana isika fa zavadehibe izany fa izy mahalala ny azy...
mankasitraka indrindra antsika rehetra.
ranovelona
Valio | Miverina eny ambony