You are here: home > Forum

Baiboly tsy Atra, ary tsy mahalaza ny momba an'Atra rehetra

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re : Baiboly tsy Atra, ary tsy mahalaza ny momba an'Atra reh
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 4 5 6 7 > 
lizabeth - 23/04/2008 18:42
ikaretsaka

ireo teny Notsimponina, nolazain'i mandefitra, izay nofaritan'i fody ireo koa,, dia tsy misy porofo na 1 aza manambara fa andriamanitra Ray=andriamanitra zanaka=andriamanitra fanahy masina tahaka ny inoantsika azy ankehitriny!


Raha maka ireto teny ireto dia tsy hoe HANAPOROFO fa hilaza fotsiny fa voalaza ao anaty baiboly ireo (izay mantsy ny discussion eto) :

2 jaona 4.20 : "ary fantatsika fa tonga ny Zanak'Atra ka efa nanome antsika ny fahazavantsaina mba ho fantantsika Ilay marina, ary isika eo amin'Ilay marina, dia ao am JK Zanany. Izy no Atra marina sy fiainana mandrakizay" => sa hozy ianao hoe tsy JK ilay "Izy" resahina eto ?

Imanoela no anaran'i Jesosy nambaran'ny anjely izay midika hoe "amintsika Atra" => ahoana ny ahazoanao io ?

ahoana ny handraisanao ny valinteny nomen'i Jesosy ny jiosy ao am jaona 8.57 : "...fony tsy mbola ary Abrahama dia Izy aho?

jaona 4.24 : "Atra dia Fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana" : sa tsy misy hoe Fanahy Masina ?
Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 23/04/2008 19:58
ka avadibadikareo anie le resaka e..
aiza no misy resaka trinite eo
na Andriamanitra tokana olona 3 na telo nefa 1 ao??

raha misy ao hoe izaho andriamanitra 1 ihany no andriamanitra ray zanaka ary Fanahy masina dia resaka hafa...

tsy te handeha resaka teolojika be izahay fa tsy voalaza ao io na avadikao isan-teniny aza...
Valio | Miverina eny ambony
pissoa - 23/04/2008 21:03
Lizabeth
=> ao anatin'ny trinité dia samy manana ny asany (action Izy 3). Misy ifandraisany ny axction an'Izy 3, donc, eny misy relation fa tsy relation fotsiny !

Ny zavatra nolazain'i Fody dia hoe "tsy midika action ny trinite fa midika relation". Nisy niteny mantsy tao ambony tao hoe "milaza ny famonjena" ny trinite. Tsy midika akory izany fa tsy samy manana ny asany izy telo ... Ireo samy manana ny action-ny, samy manana ny maha Izy Azy ireo - nefa mitambatra iray - izay no trinite (=relation) fa tsy izy telo any amin'ny samy asany any akory.

Lizabeth
Ataoko fa na i Moizy aza nahavita nampisaraka roa ny ranomasina mba hanavotana ny vahoaka Jody. Donc tsy ny fahagaga no ilazana fa Andriamanitra izy.

=> satria herin'i Mosesy no nahavitany izany angaha ?

Mila jerenao ny antony nanomezana an'i Moizy ho ohatra ! ( = Ny fahagagana no tiana nanaporofoina teto fa Andriamanitra i Jesoa).

Tsia - tsy ny herin'i Moizy tokoa no hanavitany izany ... ary izay indrindra no tiana hahatongavana ! Tsy hoe rehefa nanao fahagagana akory dia hoe Andriamanitra izay.

LizabethVakio tsara ny voasoratra eto fa hoe: "raha ny fanahin'izay nanangana..." Tsy misy milaza hoe: Raha ny Fanahy Masina.

=> diniho iza no nanangana Azy !!! raha hoy ianao hoe "tsy Atra dia lazao hoe iza ! raha hoy ianao hoe Atra dia lazao aho hoe masina sa tsy ny Fanahiny

Ny zavatra mety ho azo tsoahina amin'io teninao io dia hoe Masina ny Fanahin'Andriamanitra - dia izay ihany ! Fa tsy hoe Andriamanitra ilay Fanahy sns


Lizabeth
Somary hafahafa moa ity fomba fametrahanao fanontaniana ity: Tsy mahalaza ny fifamatoran’Atra sy Jesosy sy ny FM eo amin’ny fianan’ny zanak’olombelona ve izany?
Io dia midika amiko fa ho anao i Jesoa sy ny Fanahy Masina dia tsy Andriamanitra.

=> aminao izany fa tsy amiko ! sady tsy mamaly ny fanontaniako ianao !

Ny teninao io dia toa mi-suppose tokoa fa tsy Andriamanitra ny Jesoa sy ny Fanahy Masina ! Rehefa miteny ianao hoe Fifamatoran'Andriamanitra sy Jesosy sy ny FM dia manasaraka azy telo izay izany hoe hafa Andriamanitra - hafa Jesosy ary hafa ny Fanahy Masina ! Tsy mahagaga raha tsy novaliana ny fanontanianao satria efa milaza sahady fa tsy Andriamanitra i Jesosy sy ny Fanahy Masina koa ... :-D :-D :-D

Lizabeth=> raha ny bon sens aloha, fa tsy asiana resaka baiboly na tsy baiboly, dia tsy tokony afaka miteny hoe "tsy ampy" raha tsy efa nahita ny rehetra nefa tsy afa-po

Na tsy bon sens aza fa Baiboly ... toa tsy misy soratra mihitsy ao amin'ny Baiboly hoe voalaza ao amin'ny Baiboly daholo ny momba an'Andriamanitra ka ! Asa aloha !!!

Lizabeth
2 - Ataonao ahoana moa ny hilaza ny momba an'Andriamanitra ao anatin'ny Boky iray, izay inoanao fa lehibe noho ny olona sy zavatra rehetra, nefa na dia ny momba ny olona iray aza tsy ho voalazanao ao anatin'ny boky iray akory?

=> raha atao ny kaonty dia na boky tapitrisa aza tsy ho ampy, tsy ho ampy anao en tout cas. Ka raha ny baiboly aza tsy mahavita milaza ny momba an'Atra, dia inona no hahalaza azy ? ny lohahevitra nefa afototrao am baiboly fa tokony nataonao hoe "tsy misy boky mahalaza an'Atra" hilazanao ny hevitrao

Ny Baiboly no resahina eto satria tsy mbola nisy niteny na nihevitra mihitsy hoe ampy ny boky hafa hiresahana ny momba an'Andriamanitra. Ny Baiboly no misy mihevitra hoe ampy ... Ianao izao mihevitra hoe ampy ny Baiboly :-D:-D:-D

Lizabeth=> misaotra fa izay no tiako ahatongavanao : rehefa ny baiboly no iangana dia midika izany fa ampy ny baiboly, tsy vitan'ny ampy fa fototra

Midika hoe ampy ve rehefa hoe iaingana na hoe fototra ? :-D :-D :-D

Lizabeth
Aza adino fa tsy izay voasoratra ao amin'ny Baiboly ihany akory no lazaina hoe: teny avy amin'Andriamanitra, fa maro ny teny nolazainy tsy voarakitra an-tsoratra.
Ary izay tsy voasoratra dia tsy midika hoe: "manohitra ny Baiboly" akory.

=> tsy niteny izany mihitsy aho ! fa rehefa mandinika io lazainao io aho dia tsy ny baiboly mihitsy no tsy ampy na dia ANAO aza fa mila fanazavana hafa ianao ! boky no vakianao fa mety toriteny koa io ! tsy midika mihitsy izany fa tsy ampy ny baiboly !

Koa efa lazainao fa tsy ampy an'i Fody ve dia mbola lazainao fa ampy indray izany :-D:-D:-D

Citation
3/Asa 5: 3 Ary hoy Petera: Ry Ananiasy, nahoana Satana no nameno ny fonao handainga amin'ny Fanahy Masina ka nanafina ny vola sasany vidin'ny tany?
4 Fony tsy namidy, tsy anao ihany va izy? Ary rehefa namidy, tsy anao hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no nisaina izany tao am-ponao hianao? Tsy nandainga tamin'olona hianao, fa tamin'Andriamanitra.

Ito aloha toa miteny hoe Andriamanitra ny Fanahy Masina ... fa mbola tsy miresaka trinite ihany na izany aza.
Valio | Miverina eny ambony
fijo - 23/04/2008 22:45
hoy i fody:"Ny filazana fa Tempolin'Andriamanitra ny tenantsika, sy ny hoe: tempolin'ny Fanahy Masina dia tsy midika avy hatrany fa Andriamanitra ny Fanahy Masina, satria azo lazaina tsara hoe: Tempolin'Andriamanitra sy ny Fanahy Masina ny tenantsika."

ekeko io fandaharana io.


de " Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné; mais s'il parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni en ce monde ni dans le monde à venir".(Matthew 12:32)

eto kosa dia ,manavaka tsara ny ray sy ny zanaka le soratra,ka sarotra ny hilazana fa ny a ihany no b

eto aloha ry lizabeth sy mandefitra,dia tsy mbola voaporofonareo ny fisian'io "telo izay iray "io ao anaty boky.

ary io andiantsoratra nomen'i fody io kosa,dia toa mampanontany tena hoe fa avy aiza no nakan'ny mpino,fa iray ihany izy telo ireo????
satria raha manompa ny zanaka azo avela nefa raha manompa ny ray tsy voavela;ny ray izany tsy ho zanaka na hoviana na hoviana
Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 24/04/2008 02:00
fijoary io andiantsoratra nomen'i fody io kosa,dia toa mampanontany tena hoe fa avy aiza no nakan'ny mpino,fa iray ihany izy telo ireo????


efa nanontany m,oa i fijo ka dia mba hilaza kely izay mba haiko aho:
ny trinitology na "telo izay 1" dia i Md Augustin sy Md Thomas d'Aquin no nanazava azy kokoa:
Amin'ny Kato dia anisan'ireo olona ao @ ny sokajin'ny atao hoe "docteur de l'eglise Iy 2 lahy ireo(klikeo ny rohy raha te hahalala bebe kokoa)
voazava kokoa ao amin'ny "Augustinian Trinitology"," Collectanea Augustiniana, v. 3, ny antsimpirian'ireo nolazain'i fody ireo

mazotoa mamaky dia mazotoa mandalina.. mba ho lalina koa ny finoanao
Valio | Miverina eny ambony
lizabeth - 24/04/2008 17:28
ikaretsaka
ka avadibadikareo anie le resaka e..
aiza no misy resaka trinite eo
na Andriamanitra tokana olona 3 na telo nefa 1 ao??

raha misy ao hoe izaho andriamanitra 1 ihany no andriamanitra ray zanaka ary Fanahy masina dia resaka hafa...

tsy te handeha resaka teolojika be izahay fa tsy voalaza ao io na avadikao isan-teniny aza...


tsy mivoana amin'ny resaka mihitsy ny teny nomeko nangatahako ny hevitrao fa mba tsy hisian'ny fifandirana dia aleo atao hoe mamadi-dresaka aho !
ny zavatra tsapako dia ny important aminao dia ny mahita/tsy mahita ny teny hoe "trinité" !
bref, "masina, masina, masina, Jehovah..."


Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 24/04/2008 18:32
le zavatra tiana hahatongavana nge ry lizabeth de eho aiza ao ny teny hoe andriamanitra dia = "telo de iray"
valiny= ts'isy!

dia izay tadiavina azafady!
mazava?
Valio | Miverina eny ambony
pissoa - 24/04/2008 19:28
Lizabethtsy mivoana amin'ny resaka mihitsy ny teny nomeko nangatahako ny hevitrao fa mba tsy hisian'ny fifandirana dia aleo atao hoe mamadi-dresaka aho !
ny zavatra tsapako dia ny important aminao dia ny mahita/tsy mahita ny teny hoe "trinité" !
bref, "masina, masina, masina, Jehovah..."

Ie - tena important mihitsy ny mahita an'io eto satria misy milaza fa voalaza ao daholo ny mikasika an'Andriamanitra - ary mahakasika an'Andriamanitra ny trinite :-D :-D :-D
Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 24/04/2008 20:11
ka voalaza sa tsy voalaza ao e?
Valio | Miverina eny ambony
fijo - 24/04/2008 23:25
ny mahagaga ani eletsy dia izao e,ny pros koa dia mino io 3 izay 1 io.ka manaraka ny masina kanto ve ry zareo sa ??????
Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 24/04/2008 23:58
izay ange no tsy azoko e... ny principen'ny trinite telo no iray tsy voalaza ao anaty baiboly mihitsy nefa arahan'ireo bebolista. i St Augustin no namelabelatra be an'io http://fr.wikipedia.org/wiki/De_la_Trinité_%28Augustin%29
ary nohalalalinin'i St Thomas d'Aquin taty afara
nefa tsy prot tsy haiko raha manaraka ny Augustinian sy ny Thomisme na ahoana.. tsy ao anaty baiboly ny bokin'ireo.. na ny summa theologica na de la trinite
Valio | Miverina eny ambony
Mandefitra - 25/04/2008 07:03
Aleo hilamina aloha ny resaka e :
1/ isika zao vao eo @ etape hoe Andriamanitra ny Fanahy Masina.
2/Tsy voalaza ao anaty Baiboly ny Trinite fa notovozina avy ao anaty Baiboly (Source).Ary tokony hifanaraka @ Soratra Masina (Norme), raha tsy izany tsy misy antony tokony hinoana azy.

a/Neken' i Fody teo ny hoe sady Tempolin'Andriamanitra no Tempolin'ny Fanahy Masina ny tenan'ny mpino.
Eo aloha dia efa tokony hisarika ny saina avy hatrany, fa ny Tempoly dia an'Andriamanitra, na farafaharatsiny zay heverin'ny olona fa andriamanitra.
b/Tsy mahazo famelan-keloka ny miteny ratsy ny Fanahy Masina, @ maha Andriamanitra Azy. Mety mbola hahazo famelan-keloka ny miteny ratsy ny Zanak'olona, @ maha sady Olona no Andriamanitra Azy. FItiavana sy Famindrampo zany sady Izy Andriamanitra rahateo no tompon'ny famelan-keloka.
c/Tsy mokitihan'i Fody kosa ity :
3/Asa 5: 3 Ary hoy Petera: Ry Ananiasy, nahoana Satana no nameno ny fonao handainga amin'ny Fanahy Masina ka nanafina ny vola sasany vidin'ny tany?
4 Fony tsy namidy, tsy anao ihany va izy? Ary rehefa namidy, tsy anao hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no nisaina izany tao am-ponao hianao? Tsy nandainga tamin'olona hianao, fa tamin'Andriamanitra.

MisaotraValio | Miverina eny ambony
Mandefitra - 25/04/2008 07:15
Hanampiako ny resaka blasfemia (fitenenan-dratsy) ... ty no famaritana omen 'i Larousse:
La notion de blasphème telle que définie par le dictionnaire Larousse est « une parole ou un discours qui insulte violemment la divinité »
Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 25/04/2008 14:46
diso kely i mandefitra.. ivereno vakiana ny nosoratan'i fody..
hoe "tsy mahalaza ny momban'A/tra rehetra ny baiboly"
Valio | Miverina eny ambony
fijo - 25/04/2008 22:24
efa samy manaiky aloha izany eto,ianareo,fa "ny boky "dia loharano fotsiny nakana io fototra io,fa tsy voasoratra ao io.
izany hoe manaiky i mandefitra fa tsy ita ao anaty boky io teny io.
midika izany fa tsy ampy ilay boky.
Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 25/04/2008 23:19
one down izay..
tsy ampy ny boky..CQFD!
izay anie no tian'i fody lazaina nandrintra ny hafatra 115 e!
Valio | Miverina eny ambony
Fody - 26/04/2008 00:52
mandefitraTsy voalaza ao anaty Baiboly ny Trinite fa notovozina avy ao anaty Baiboly (Source).Ary tokony hifanaraka @ Soratra Masina (Norme), raha tsy izany tsy misy antony tokony hinoana azy.

Fondamentalisme be ilay fomba fijerinao.
Raha io fomba fijerinao io no dinihana dia tokony voasoratra daholo izany ny zavatra rehetra. Nefa i Md Joany ao amin\'ny Evanjely nosoratany dia nilaza mazava fa tsy hary voasoratra daholo ny zavatra rehetra nataon\'i Kristy.
Izany hoe: na izay hita sy ren\'i Joany fotsiny aza dia efa be ny tsy voasorany.
mandefitraa/Neken\' i Fody teo ny hoe sady Tempolin\'Andriamanitra no Tempolin\'ny Fanahy Masina ny tenan\'ny mpino.
Eo aloha dia efa tokony hisarika ny saina avy hatrany, fa ny Tempoly dia an\'Andriamanitra, na farafaharatsiny zay heverin\'ny olona fa andriamanitra.

Andriamanitra tokoa ny fanahy Masina fa aiza no miteny amin\'io fa Olona (Personne) fahatelo ao amin\'ny Trinite Masina izy?
mandefitrab/Tsy mahazo famelan-keloka ny miteny ratsy ny Fanahy Masina, @ maha Andriamanitra Azy. Mety mbola hahazo famelan-keloka ny miteny ratsy ny Zanak\'olona, @ maha sady Olona no Andriamanitra Azy. FItiavana sy Famindrampo zany sady Izy Andriamanitra rahateo no tompon\'ny famelan-keloka.

Mifanohitra be ihany anie izany fomba filazan\'i Madefitra azy izany e: Lazainao fa Tompon\'ny famelan-keloka Andriamanitra, ary ekenao fa Fitiavana. Nefa ambaranao indray fa amin\'ny maha Andriamanitra ny Fanahy Masina dia tsy hahazo famelan-keloka ny miteny Ratsy azy. Izany hoe: Zary lasa tsy Tompon\'ny famelana indray izany izy, ary zary lasa tsy Fitiavana sy Famindrampo.
mandefitrac/Tsy mokitihan\'i Fody kosa ity :

Sao heverinao aza fa miteny aho hoe: Diso ny Baiboly, na koa hoe tsy mino izay fahamarinana voalaza ao amin\'ny Baiboly aho. Tsia, tsy mandà ny Baiboly aho, ary mino ny fahamarinana avy amin\'ny Baiboly.

Izaho kosa dia tsy milaza hoe: Voasoratra ao anaty Baiboly daholo ny momba an\'Andriamanitra, sy ny asany.


Misaotra!
Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 26/04/2008 23:41
CitationSao heverinao aza fa miteny aho hoe: Diso ny Baiboly, na koa hoe tsy mino izay fahamarinana voalaza ao amin'ny Baiboly aho. Tsia, tsy mandà ny Baiboly aho, ary mino ny fahamarinana avy amin'ny Baiboly.

Izaho kosa dia tsy milaza hoe: Voasoratra ao anaty Baiboly daholo ny momba an'Andriamanitra, sy ny asany.[


Misaotra!

miombon-kevitra tanteraka
Io tokoa aloha aleo avohitra sao io indray no tsy azon'ny be sy ny bobaka... ka hitadiavany fika hampifandraisana ny vitsika sy ny petrole eo indray!
za koa manko anisan'ny milaza an'io de mal interprete foana ka sao miverina indray "ny megaphonen'ny argile verte"
SAMIHAFA IREO

tsy ary ho voasoratra ao anaty baiboly avokoa ny momban'Andriamanitra sy ny asany
Valio | Miverina eny ambony
pissoa - 27/04/2008 20:26
Mandefitra3/Asa 5: 3 Ary hoy Petera: Ry Ananiasy, nahoana Satana no nameno ny fonao handainga amin'ny Fanahy Masina ka nanafina ny vola sasany vidin'ny tany?
4 Fony tsy namidy, tsy anao ihany va izy? Ary rehefa namidy, tsy anao hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no nisaina izany tao am-ponao hianao? Tsy nandainga tamin'olona hianao, fa tamin'Andriamanitra.

Novaliako io (na dia tsy fody aza aho) ... tsy haiko raha diso raha marina ny navaliko fa tohizo amin'izay fa za te hahalala an'ilay resaka trinite lol. :-D :-D :-D

Sady misy an'ito koa :
Citation
tsy ao @ protestanta ary tsy eken'ny fiekem-pinona protestanta ny ".Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero...," (A/tra avy amin'Atra, fahazavana avy @ fahazavana, Atra marina avy @ Atra marina... tsy misy an'io ny Fiekem-pinoana prot!
satria apostolika (nolovaina tany @ filazan'ny apostoly) io fa tsy baibolika (notsimponina tao anaty boky baiboly)
nefa io ny concept an'ny trinite... ny trinity dia eken'ny prot kanefa...
mahazendana o!

:-D :-D :-D
Valio | Miverina eny ambony
xxx - 10/05/2008 16:23
CitationNy Baiboly dia tsy Andriamanitra.... Mpanompo sampy izay milaza fa Andriamanitra ny Baiboly.

raha tompoiny iny baiboly iny vo azo lazaina we mpanompo sampy.
Ny filazana fa Atra ny baiboly tsy mpanompo sampy :-D
Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 4 5 6 7 >