You are here: home > Forum

Batisa @ rano sy ny batisa @ fanahy masina:Ahoana izany?

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Batisa @ rano sy ny batisa @ fanahy masina:Ahoana izany?
Valiny : 45
Pejy:  1 2 3 > 
niryna - 12/09/2007 08:57
Inona no tena dikan'ny hoe batisa?
Raha atao batisa amin'ny rano ny olona inona no heviny?
Iza no atao batisa ny fanahy masina?Isika rehetra ve?

Mess dia azo hitarina ka lasa hoe message
Izany hoe ny zavatra nataon'ny olona na ny hadalana na ny fisavoritaha teo amin'ny fiainana dia lasa teny hampitondraina na hafatra ho antsika sy ny rehetra.
test dia azo hitarina ho testimony.Na koa hoe izay fisedrana nahazo tamin'ny fiainana dia lasa nijorona ho vavolombelona hiderana sy hankalazaina ary hanomezana hery ho an'ny hafa izay tsy mba nanankina ny fiainany taminy.

(l)niryna
Valio | Miverina eny ambony
kalina80 - 12/09/2007 12:52
Ny batisan'ny rano no hahazoana famonjena araka ny tenin'Atra: Matio3:11 "Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana ; fa Ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy mendrika hitondra ny kapany aza aho ; Izy no hanao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina sy ny afo ; "


-Asan'ny apostoly 19:-1 Ary raha mbola tany Korinto Apolosy, dia nitety ny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy, dia nahita mpianatra sasany teo izy

-2 ka nanao taminy hoe: Efa noraisinareo va ny Fanahy Masina, fony vao nino hianareo? Fa ireo nanao taminy hoe: Tsy renay akory fa efa nomena ny Fanahy Masina.

-3 Ary hoy Paoly: Ho amin'inona ary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo: Ho amin'ny batisan'i Jaona.

-4 Fa hoy Paoly: Jaona nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona hino Izay ho avy manaraka azy, dia Jesosy.

-5 Ary raha nahare izany izy, dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo.

-6 Ary rehefa nametrahan'i Paoly tànana izy, dia nilatsaka taminy ny Fanahy Masina; ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany.

Ny fananana ny batisan'ny Fanahy masina amiko no hahafahana manana ésprit de discernement.Izany hoe mahay mahafantatra tsara ny avy @Atra.Satria ny devoly mantsy fetsy ary mahay mandangolango antsika ( ny fahafantarana ny fanahy ratsy izay misy @ olona iray na toerana iray).
Ny antson'Atra koa dia azon'izay olona efa vita batisan'ny fanahy masina: antso ho @ faminaniana, ny fandikana ny teny tsy fantatra sns.......

Ny fiteny @ teny tsy fantatra dia azo @ alalan'ny batisan'ny FM ihany koa.Hita izany matetika @ireo fiaigonana mifoha na évangelik hoy ny fiteny.

Valio | Miverina eny ambony
salmo1 - 12/09/2007 12:59
kalina80: =D=D Bravô
Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 12/09/2007 16:55
niryna
Mess dia azo hitarina ka lasa hoe message
Izany hoe ny zavatra nataon'ny olona na ny hadalana na ny fisavoritaha teo amin'ny fiainana dia lasa teny hampitondraina na hafatra ho antsika sy ny rehetra.
(l)niryna

ny dikan'ny "mass" dia hoe 'vita"ka
diksionera
The term is derived from the late-Latin word missa (dismissal), a word used in the concluding formula of Mass in Latin: "Ite, missa est" ("Go; it is the dismissal").


Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 12/09/2007 17:00
ilay batisan'ny fanahy masina ve tsy hoe ilay fanahy masina mipetraka ao amintsika en permanent e
ny rano manko sasaina isika dia izay.
fa ny fanahy masina niditra ao amintsika ny Fanahy dia nitoetra ao foana mandrakizay
fa tsy hoe rehefa te hihetsika de mihetsika, rehefa tsy hihetsika de tsy hihetsika (ohatran'ny tromba)

"izy mifoha dia nareo no ampatoriany @ saka be loha" hoy i Tony Demello Sj izay
Valio | Miverina eny ambony
fijo - 12/09/2007 21:54
izany hoe za koa izany manana fanahy masina???ka inna no mbola hivavahako nefa izy efa masina?somary adala le fanontaniana ,nefa logika
Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 12/09/2007 21:58
dia valiako adaladala koa nefa logika:
ie manana tokoa ialahy, fa tsy nokarakarain'ialahy ilay izy (na tsy nahy na fanahy iniana) dia nalazo tao!
Valio | Miverina eny ambony
fijo - 12/09/2007 22:09
hay ve mety malazo le fanahy e.aleo halazo ao letsy fa ny vatana aloha no ataoko izay aha tsara azy an.
Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 12/09/2007 22:43
dia izay izany, izay indray decision an'ialahy, fa le nampafantatra an'ialahy an'izay no asako!
Valio | Miverina eny ambony
fijo - 12/09/2007 22:51
ka ny vatako aza marary ko ze fanahy any ve letsy
Valio | Miverina eny ambony
pakopako - 12/09/2007 22:58
Mba azavazavao kokoa fa mbola tsy mazava aminay le batisa @ renirano ireny ve ny tena izy sa na le atetezina @ loha any ampiangonana ireny d vita ???
Valio | Miverina eny ambony
fijo - 12/09/2007 23:02
resaka forme izany,fa ny heviny tadiavina
Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 12/09/2007 23:41
io dia misy manafangaro.

Ny hoe batisa dia avy amin'ny teny grika hoe bauptizo=lemana, tondrahana sasana na amafazana rano.

Fa tsy hoe Baupto= milona na mitsoboka.

Amiko ny fanahy masina tsy" rano itsobohana" fa "zavatra hitsofana rano" (fijeriko io an)
"joany nanao batisa anareo tamin'ny rano, fa Izaho @ fanahy masina"


Ohatran'ny Bain sy ny douche ihany io e... samy manadio fa ny 1 te hadio eo am-pilomana (bain) .. ny 1 te hadio @ alalan'ny"fanondrahana" (douche)
Valio | Miverina eny ambony
cutie - 13/09/2007 00:02
CitationMpandefa : fijo [ Valio ] 12-09-2007 22:09:37
Lohateny : Re : Batisa @ rano sy ny batisa @ fanahy masina:Ahoana izany?
hay ve mety malazo le fanahy e.aleo halazo ao letsy fa ny vatana aloha no ataoko izay aha tsara azy an

:-D:-D:-D:-D
ary ahona njay le we malemy fanahy
Valio | Miverina eny ambony
gasynamana - 13/09/2007 00:29
Ny fahazoako ny batisa na batemy kosa dia izao: avy amin'ny teny grika izy mazava loatra. Ara-bakin-teny ny fanantaterahana azy dia toy izao: atsoboka ao anaty rano ny olona iray, aletika ao ary avoaka ao avy eo. Ny dikan'izay dia izao: mandalo ny fahafatesana ny olona ary miditra ny fiainana toa an'ny zanak'Israely namaky ny ranomasina mena mba hiala ny fanandevozana ho any amin'ny tany nampanantenaina.

Raha ny an'i Joany dia batemy manala ny ota no nataony fa ny an'i Kristy kosa dia ny batemy fanangan-ko zanaka, izany hoe fandraisana ny Fanahy Masina ho iray amintsika ka hahafahantsika miantso an'Andriamanitra hoe Ray
Valio | Miverina eny ambony
majesty - 13/09/2007 07:00
Ika: tsy mifamadika ve, bauptizo = atsoboka,na asoka ao anaty rano,ohatra hoe manasa lovia dia azo adika hoe manatsoboka ao anaty rano na manao bauptizo.

Batisan'ny rano ilay fanehoana ny finoana ampahibe-maso,ny batisan'ny fanahy masina = fahazoana hery,na fandehanana amin'ny fiainam-baovao ao aorian'ny batisan'ny rano
Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 13/09/2007 07:33
oops nifamasika tokoa.. azafady fa na izany aza izay no maha samihafa ny batemy sy ny batisa.. na hoe lazaiko teo hoe (bains sy douche aza=samy manadio)
izay ny maha batemy ny baupto=mamafy rano
sy ny batisa (bauptizo)= mandona!
Valio | Miverina eny ambony
niryna - 13/09/2007 08:00
kalina80
Ny batisan'ny rano no hahazoana famonjena araka ny tenin'Atra: Matio3:11 "Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana ; fa Ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy mendrika hitondra ny kapany aza aho ; Izy no hanao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina sy ny afo ; "


-Asan'ny apostoly 19:-1 Ary raha mbola tany Korinto Apolosy, dia nitety ny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy, dia nahita mpianatra sasany teo izy

-2 ka nanao taminy hoe: Efa noraisinareo va ny Fanahy Masina, fony vao nino hianareo? Fa ireo nanao taminy hoe: Tsy renay akory fa efa nomena ny Fanahy Masina.

-3 Ary hoy Paoly: Ho amin'inona ary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo: Ho amin'ny batisan'i Jaona.

-4 Fa hoy Paoly: Jaona nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona hino Izay ho avy manaraka azy, dia Jesosy.

-5 Ary raha nahare izany izy, dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo.

-6 Ary rehefa nametrahan'i Paoly tànana izy, dia nilatsaka taminy ny Fanahy Masina; ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany.

misaotra anao nanazava.
Ny finoana no mahavonjy antsika ary io finoana io dia tsy misy zavatra atao.Mino fotsiny ihany dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao hoy Izy.

Citation
Ny fananana ny batisan'ny Fanahy masina amiko no hahafahana manana ésprit de discernement.Izany hoe mahay mahafantatra tsara ny avy @Atra.Satria ny devoly mantsy fetsy ary mahay mandangolango antsika ( ny fahafantarana ny fanahy ratsy izay misy @ olona iray na toerana iray).
Ny antson'Atra koa dia azon'izay olona efa vita batisan'ny fanahy masina: antso ho @ faminaniana, ny fandikana ny teny tsy fantatra sns.......
Io dia tsy ny rehetra no voantso fa izay omen'ny
Tompo ny Fanahy Masina.Ary Kristy no niteny ny mpianany fa tsy tokony ho any Jerosalema izy ireo raha tsy mahazo hery avy amin'ny Fanahy Masina.Io Fanahy Masina io izany dia niangavian'i Kristy tamin'ny rainy mba hiaraka antsika,hiaro antsika,hitantana ny dian-tsika,io no mitomany rehefa manao zavatra tsy mifanaraka ny tokony atao isika,io ihany koa no miaro antsika amin'ny ratsy rehetra.Tao aorian'i Kristy niakatra any an-danitra io no nanomboka nitoetra tamintsika.Tsara ho ahy hoy Izy no mandeha ary raha andeha aho dia andefa ny fanahy masina ho anareo(io ilay mpanolon-tsaina ho antsika ).Valio | Miverina eny ambony
niryna - 13/09/2007 08:06
kalina80
Ny fananana ny batisan'ny Fanahy masina amiko no hahafahana manana ésprit de discernement.Izany hoe mahay mahafantatra tsara ny avy @Atra.Satria ny devoly mantsy fetsy ary mahay mandangolango antsika ( ny fahafantarana ny fanahy ratsy izay misy @ olona iray na toerana iray).
Ny antson'Atra koa dia azon'izay olona efa vita batisan'ny fanahy masina: antso ho @ faminaniana, ny fandikana ny teny tsy fantatra sns.......

Ny fiteny @ teny tsy fantatra dia azo @ alalan'ny batisan'ny FM ihany koa.Hita izany matetika @ireo fiaigonana mifoha na évangelik hoy ny fiteny.
Citation
Ny fiteny @ teny tsy fantatra dia azo @ alalan'ny batisan'ny FM ihany koa.Hita izany matetika @ireo fiaigonana mifoha na évangelik hoy ny fiteny.

Asa 1:3,4,8,
3 sady niseho koa tamin'ny famantarana maro taorian'ny nijaliany fa velona Izy, ka niseho taminy efa-polo andro Izy ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
4 Ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy, dia namepetra azy tsy hiala any Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasan'ny Ray, izay efa renareo tamiko, hoy Izy;
8 Fa hahazo hery hianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany.


Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 13/09/2007 08:09
fa izao ange tsy mbola novalian'i nirtyna hatramin'izao e..
rehefa milatsaka ve ilay fanahy masina dia mitoetra sa milatsaka de mampietsika tromba hi blibli de lasa?
CitationNy fandinihana dia tena ilana tokoa saingy anisany tsy nampandroso ny Malagasy dia ny zavatra tsy dia ilaina dinihana na ny fandinihana efa vitan'ny olona no tiany haverina dinihina. Raha tena tia ampiavaka an'i Madagasikara dia mba mandinika zavatra vaovao ary mamoaka zava-baovao izay tsy mbola nisy nahita.
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  1 2 3 >