You are here: home > Forum

Kristianisma sy ny famadihana!

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re : Kristianisma sy ny famadihana!
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 >  Farany
marozevo - 10/06/2007 22:31
ie... marina koa io ka !
Valio | Miverina eny ambony
pissoa - 10/06/2007 22:31
CitationNy resaka eto manko dia tsy hoe ny famadihana amin'ny maha izy azy, fa ny famadihana ampiharina amin'ny maha-Kristianina. Noho izany tsy anjarantsika eto ny miresaka momba ny vola laniny sy ny olona nasainy ary na ny fandaminana ao anivon'ny fianakaviany koa aza. Tsy izay no olana eto.

marina be ny teninao, miala tsiny ! :oops::oops::oops:
Izay no nahatonga ahy niteny teo hoe
CitationMarina ny tenin'i xxx 10-06-2007 16:12:43 ankoatra ny resaka fandaniana mihoa-papana izay tsy azoko loatra

satria neveriko fa hoe manohitra ny mahaKristianina ny fampiasana ny vola amin'ny famadihana ka tokony ahitsy ! dia izay le nataoko hoe tsy azoko tamin'ny tenin'i xxx.
Valio | Miverina eny ambony
marozevo - 10/06/2007 22:37
Fa angaha rehefa hoe miala tsiny dia menatra be ohatran'io:oops::oops:
Valio | Miverina eny ambony
pissoa - 10/06/2007 22:54
hi hi hi ! tsy ilay miala tsiny no nampa:oops::oops::oops: anah fa le nanaraka an'ilay somary hors sujet kely teo ka :-D
Valio | Miverina eny ambony
marozevo - 10/06/2007 23:09
Ianao angaha aky moa teo hors sujet ah? Satria ve niresaka momba ny fandaniana sy ny sisa ? Tsy Hors sujet fa nametraka contexte hafa fotsiny mba hahazoana azy bebe kokoa.
Valio | Miverina eny ambony
pissoa - 10/06/2007 23:50
hay ve e ! hi hi hi, tsy :oops::oops::oops: zany za teo :-*:-D
Valio | Miverina eny ambony
niryna - 11/06/2007 05:17
xxx
Afaka miaraka ve ny kristianisma sy ny famadihana na ny fomba nataon'ny razana taloha?
Maro ihany mantsy ny milaza ho kristiana nefa manatanteraka ireny fomba isan-karzany ireny ka io no mahalasa ny saiko!

Inona aloha ary ny antony hanaovana ny famadihana?
Hanajana ny maty sy hitsofany rano ny velona!
Maro ny olona tsy miankanjo ka maninona no maty efa tsy maheno intsony no andaniana vola sy andaniam-bola ,hidiran-trosa?
Tsy aleo omena ny mahantra tsy mitafy?
Inona no tombotsoa azo raha izany?
Satria isika kristiana tsy ao am-pasana intsony ny fanahy rehefa maty fa Jesosy no mitsena antsika ho any amin'Atra.
Raha marina izany hoe mitsodrano ny maty na ny razana tsy aleo izany andeha ho faty daholo ny olona dia hitsodrano ny olona velona mba hiala amin'ity fahoriana sy fahantrana ity?
Valio | Miverina eny ambony
pissoa - 11/06/2007 05:46
CitationInona aloha ary ny antony hanaovana ny famadihana?
Hanajana ny maty sy hitsofany rano ny velona!

Betsaka ny antony, ankoatra ireo nolazainao ireo ! Cf Malagasy tami'ny terminale :oops:

CitationMaro ny olona tsy miankanjo ka maninona no maty efa tsy maheno intsony no andaniana vola sy andaniam-bola ,hidiran-trosa?
Tsy aleo omena ny mahantra tsy mitafy?
Inona no tombotsoa azo raha izany?

raha tena aleo omena ny mahantra tsy mitafy tokoa ... maninona raha aboridana ny maty alevina fa tsy sady asiana akanjo no tafiana lambam-paty ?
CitationSatria isika kristiana tsy ao am-pasana intsony ny fanahy rehefa maty fa Jesosy no mitsena antsika ho any amin'Atra.
Raha marina izany hoe mitsodrano ny maty na ny razana tsy aleo izany andeha ho faty daholo ny olona dia hitsodrano ny olona velona mba hiala amin'ity fahoriana sy fahantrana ity?

Io dia marina ny teninao. Io ihany no manohitra ny mahaKristianina ny famadihana. Ary azo tsy atao io resaka razana mitahy sns io, fa atao fotsiny ny famadihana tsisy an'io
Valio | Miverina eny ambony
pissoa - 11/06/2007 05:56
Hi hi hi ! Io ry zareo a, raha mbola resaka "materialy" sy vola no hanoheranareo ny famadihana dia tsy mandaitra a ! Fomba tena azontsika gasy trandrahana mihitsy ny famadihana raha resaka "vola" sy fanampianatra mahantra izany.
1 - Ataovy ny kajy amin'ny tsenan'omby, kisoa, vary, sira, fary sy klarinety :-D:-D:-D sns
2 - Jereo mety ho akony amin'ny tourisme. Ny olona anie rehefa mandeha mizaha tany ka tsy ny ragidron'i tsimbazaza ihany no mahamaika azy e, fa ny resaka koltoraly koa indrindra indraindrindra.
3 - Ny fanampiana mahantra dia tsy tokony hoe "mahantra ity volanao" foana ... Vao maika mampahantra ny toe-tsainy ny zavatra maimaipoana toy izany. Trandraho izay azo trandrahana mba hahafahan'ny mahantra miasa araka izay eo ampela-tanany e ! Ary raha samy Kristianina, miala tsiny aho fa toa mbola ny Katolika no mahavita be indrindra ho an'ny mahantra, marary, voafonja sns amin'izao (asa aloha raha diso aho) nefa ny Katolika ihany no tena sahy mijoro ho tsy voatery manohitra ny mahaKristianina ny famadihana ! (Aza atao resa-be hoa :-D )

Hevitra hafa tadiavina :-D:-D:-D
Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 11/06/2007 06:54
Tsy voatery ianao hamadika na tsia.
ary tsy misy fandrarana no tokony hanaovana na tsia, satria samy afaka maka andalana ao @ Baiboly miteny fa sady ankasitrahana io no tsy ankasitrahana.
Raha lafiny fiaraha monina sy koltora sia io voalazan'i pissoa io.

"manaja ny maty mba hitsofany Rano ny velona"

aleo tsotsofiny eo.. rehefa tsy mahafaty mahavelona, hoy i dadanay izay!
Valio | Miverina eny ambony
Mandefitra - 11/06/2007 07:38
Tantara nisy:Zanaka Pasitera ny dadaben'i vadiko,nefa ny fianakaviany mpamadika.Ary de nanampakevitra izy fa tsy hamadika ntsony,ka dia narian'ny fianakaviana hono izany.Maty izy taty aoriana, nalevina tany @ vadiny fa tsy tany @ fasan-drazany satria tsy namadika.
1/Sitrak'Andriamanita ve ny hahatapaka ny fifandraisanao @ fianakaviana, satria ianao Kristianina tsy mamadika? "Mihavana@ olona rehetra" sy ny hoe "Tiava na dia ny fahavalonao aza"
2/Ahoana no hatao mba hitoriana @ ireny ambanivohitra be tsy mahalala an'Andriamanitra ireny fa mbola mitompo @ razana raha ianao tokony hitory no mialangalana satria Kristianina."Ataovy mpianatro ny firenena rehetra", "Mitoria,na @ fotoana na tsy @ fotoana"
=>Ny soso-kevitra de hoe tsara raha ny Kristianina no manova ny toe-tsain'ny malagasy @ foto-kevitra ijoroan'ny famadihana.Apetraka @ hoe fanajana ny ray amandreny,famonosandamba ny taolambalo,firaisankiana'ny mpianakavy fa tsy fangatahampitahiana @ razana.
Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 11/06/2007 07:58
1) tsy voatery hitompo @ Razana akory ny famadihana ka..raha izay ny contexte hakanao azy dia tsy mety, fa hoe ny razana efa lasa mialoha, ary inoana izy fa any @ izay misy azy any dia mitari-dalana antsika, ary hahatsiarovana ny soa nataony sy hahatonga saina atsika .

CitationNy maha kristiana dia tsy manafoana ny maha Malagasy velively. Toa an'i Kristy niditra tao amin'ny tontolon'ny Jody dia tsy nanafoana ny fomban'ny jody fa niaina tao anatin'izay fomba izay. Io fomba io no nohamasininy tamin'ny alalan'ny fanavaozana azy hahazoana aim-panahy. Noho izany dia azo atao tsara ny mamadika: mamindra ny razana, na mamono ny maty. Saingy ny fomba fanantaterahana azy no tsy mitovy intsony.

Amiko raha tena kristianina ka te hanao an'i kristy o ohatra dia io oha-piainany io no alaina tahaka

2) za nitory any amin'ilay ambanivohitra be ireny, ary nitovy fisainana taminao io mihitsy tamin'ny voalohany , fa teny koa no nahalalako fa hay ny famadihana dia :
Citation
- hahatarafana ny finoana ny FITSANGANAN-KO VELONA.
- Mampibebaka ny olona izy ary mampiray ny rehetra. Eo am-pahitana ny vatana zary vovon-tany sy taolana vitsivitsy eo dia maro ny sintom-panahy mahazo ny olona ka mitondra azy hitodika any amin'Andriamanitra.

Any Isintomana azy sy hitoriana azy, mazava kokoa aminy sy aminao sy ny conscience nao amin'Andriamanitra izay noho ny manery azy hino zavatra tsy ho azony sy takany nefa ekeny!
Valio | Miverina eny ambony
bozyboleta - 11/06/2007 08:14
Raha ny fantatro ara-tantara aloha de hoe taloha t@ mbola tsy niditra teto Madagasikara ny kristianisma de nanompo sampy ny malagasy, anisan'izany ny nivavahany sy nangatahany fitahiana t@ razana.
Fa rehefa tonga kosa ny fivavahana kristiana dia niha-nazava t@ ireo izay nandray fa Kristy ihany no mpanalalana ary Izy irery ihany no mendrika hotompoina sy omena ny dera, laza, saotra, haja...
Satria moa ny kristiana tsy afaka manompo tompo roa ka noho izany tsy maintsy misafidy, na hanaraka an'i Tompo Jesoa tanteraka na tsia.
Izay no fahitako ny antony mahatonga ny kristiana maro tsy manaiky ny hanao famadihana noho le fiheverana fa mbola misy fanompoana ny razana ao anatin'ny famadihana.
Misy indray anefa mihevitra fa fitiavana ny maty no amonosan-damba azy mba tsy hiparitaka ny vovoka... Fa heveriko fa azo atao ihany ny mamono lamba ny maty rehefa le sendra mivoha iny ny fasana ohatra hoe misy faty alevina, fa tsy hoe anokanana andro manokana mihitsy hamonosana azy.
Na tiana na tsy tiana mantsy tsy maintsy misy fombafomba gasy atao rehefa mamadika na hoe manokatra fasana hanaovana famadihana, ohatra hoe mijery andro, miantso le razana mialoha ny amoahana azy ao am-pasana...Eny na dia somary misy fotoam-pivavahana kely aza eo alohan'io...
Valio | Miverina eny ambony
marozevo - 11/06/2007 10:09
CitationNa tiana na tsy tiana mantsy tsy maintsy misy fombafomba gasy atao rehefa mamadika na hoe manokatra fasana hanaovana famadihana, ohatra hoe mijery andro, miantso le razana mialoha ny amoahana azy ao am-pasana...Eny na dia somary misy fotoam-pivavahana kely aza eo alohan'io...

Izahay dia mamadika.... fa tsy misy an'izany mijery andro na miantso ilay razana mialoha izany. Eny e.. mijery andro izahay, en fonction'ny disponibiltén'ny fianakaviana, fa tsy antony hafa.
CitationMaro ny olona tsy miankanjo ka maninona no maty efa tsy maheno intsony no andaniana vola sy andaniam-bola ,hidiran-trosa?
Tsy aleo omena ny mahantra tsy mitafy?

Ahatsiarovako ilay voalaza ao amin'ny Jaona 12,5 io.
Valio | Miverina eny ambony
bozyboleta - 11/06/2007 10:56
Hivoaka kely @ lafiny fivavahana ary aho, ialan-tsiny dieny mialoha.
Satria moa ny an'ny malagasy fonosina lamba ny maty refa alevina avy eo atao tambabe anaty fasana 1, raha le noteneniko teo aloha hoe ny antony hamonosana ny razana ho an'ny sasany de mba tsy hiparitaka ny vovoka ka hifangaro @ hafa. De averiko ihany fa azo atao tsara iny refa sendra misokatra iny ny fasana.
Fa maninona no hoe tsy maintsy anaovana fotoana manokana mitsy ny famohana fasana hanaovana famadihana, na mody lazaina hoe fanetsiketsehana na famonosan-damba ny razana?
Valio | Miverina eny ambony
Mandefitra - 11/06/2007 11:30
Ny ahy tsy any @ hoe fa maninona (mety isaky ny 7 taona no mamadika,ka siora fa efa rovitra ny lamba ohatra ...)satria tsy isika taranaka taty aoriana no namorona azy fa efa nataon'ny teo aloha, fa hoe ahoana no fomba entina mitory fa Tsy mitahy ny razana, vovoka isika ary mbola hody vovoka, fa zay maty ao @ Tompo mbola hitsangana sy hiaratsambatra aminy.
Valio | Miverina eny ambony
soaihany - 11/06/2007 12:00
Miarahaba antsika rehetra @ anaran'ny tompo.Ny famadihana tsy miaraka @ maha kristianina satria ny kristianina dia olona resy lahatra fa navotan'i Kristy t@ Rany ary dia izy irery no tompoiny sy hamasinina sy deraina ary ankatoavina,Tsy mampisaraka ny maha Malagasy izany sy ny soa toavina, fa namadika taloha ny Malagasy Satria tsy mbola Kristianina izy tamin'izany,ary izany no fivavahany sy fombany ary noheveriny ho mety, izany rahateo no hitsarana azy @ Andron'ny Tompo.
Ny Kristianina manana ny Fahazavana kosa tsy mirorona,na Hiverina @ tsy Fahalalana indray ka Hiverina Hilalao Maloto.
Raha misy vola ho laniana @ famadihana dia tsara raha anaovanao asa fihantrana tsy hilana dera sy laza fa izany no ankasitrahan'ilay Namonjy sy Mamela ny helokao isan'andro.
Valio | Miverina eny ambony
Imahaka - 11/06/2007 14:43
soaihany
.....ka Hiverina Hilalao Maloto.


Hita mihitsy ianao hoe maloto saina!
Valio | Miverina eny ambony
naughtyboy - 11/06/2007 15:25
marozevo samihafa fijerintsika ra ny manatitra vonikazo sy ny mamadika no ampitovianao.
na ny vaza aza manatitra vonikazo de azo adika ko v io fa mitovy @ gasy manao famadihana ihany zany na de atao aza oe fanajana ny maty,inn no famaritanao ny famadihana ankoatry ny fanajana ny maty?
Valio | Miverina eny ambony
hery - 11/06/2007 15:57
soaihany> Fa angaha misy miteny hoe mahasolo ny Ran'i Kristy ny famadihana? Io no olana Ianareo izay mbola tsy nanatrika famadihana akory no mitsikera ny famadihana. Mandehana aloha dia jereo ambony ambany ny zavatra rehetra ataon'ny olona. Fantaro aloha vao makà hevitra. Tsy misy sorona mihitsy mandritra ny famadihana. Ny omby vonoina dia tsy anaovana fombafomba, ny maty dia tsy anaovana fombafomba.

Aza mitsikera zavatra tsy hay
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 >  Farany